Færøsk Kirketidende - 01.10.1890, Blaðsíða 4

Færøsk Kirketidende - 01.10.1890, Blaðsíða 4
Fyrsterne og Ridderne lagde ikke Fin- grene imellem; Thomas Miinzer selv blev tangen og halshugget. (Forts.) FRA UDLANDET. Man har i England faaet en Tanke, som vækker stor Opsigt, særlig fordi den er fremkommen fra den engelske Kirkes øverste Tilsynsmænd, den nemlig, at der atter skulde oprettes Munkeordener paa evangelisk Grund. Disse nye protestantiske Munke skulde saa virke som en Slags Læg- prædikanter under Kirken, i den Tid, de virke, skulle de leve ugifte, og de skulle love at blive i Ordenen et vist Antal Aar, dog næppe mere end 5 Aar ad Gangen, efter den Tid staar det dem frit for at træde ud af Ordenen og gifte sig, om de ønske det. Kristne Mennesker ville sikkert kunne hilse denne Bevægelse med Glæde; thi det kan næppe være Tvivl underkastet, at Reformatorerne her gik for vidt i deres Ivrighed, da de ganske bortkastede Munke- væsenet, og havde Luther faaet Lov til at raade, var det heller ikke sket, om end der naturligvis var meget ved det daværende Munkevæsen, han ønskede forandret. Det er kun de dovne Munke, der ere en For- argelse for Verden, de flittige Munke have altid været og ville altid blive af stor Be- tydning og til stor Velsignelse. Desuden har sikkert de fleste Kristne, navnlig de, der berede sig til Præstegjerningen, til en Tid godt af at underkaste sig et rigtigt Munkelivs Savn og Anstrængelse for Guds Riges Skyld, vel at mærke til en Tid, thi for Livstid var det vel næppe sundt. — Navnlig i England trænges der maaske særligt til saadanne Lægprædikanter, thi vel maa det siges, at Englænderne af Na- turen ere et gjennemreligiøst Folk, men dog er det vist, at mange Mennesker der, særlig i den uhyre By London, kjende lige saa lidt til Kristendommen som Ne- grene i det indre Afrika. Følgende Hi- storie, der for et Par Aar siden gik for sig i en engelsk Retssal, viser det bedre end mange Ord: En 12-Aars Dreng skulde forhøres; inden Forhøret skulde Drengen tages i Ed. Dommeren spurgte da: »Har Du aflagt Ed før?« »Nej!« »Ved Du, hvad det vil sige at aflægge Ed?« »Nej!« >Har Du da aldrig lært Religion?« »Nej!« -Ved Du da ikke, hvem Gud er?« »Nej!« »Den Dreng kan ikke bruges til Vidne!« Naar saadant i vort Aarhundrede kan gaa for sig i et »kristent« Land, saa trænges der vistnok til Lægprædikanter, Munke, eller hvad man vil kalde dem, som kunne hjælpe Præsterne i deres mange Gange uoverkommelige Gjerning. FRA FÆRØERNE. Pastor Iver Petersen Dall, der under 8de Marts 1885 blev ansat som Sognepræst for Nordstrømø Præstegjæld, blev under qde Juni 1890 forflyttet til Sognepræst for Torslev og Svenstrup Menigheder under Aalborg Stift og afrejste herfra med Post- dampskibet den 28de August. I de 5 Aar, han har været Præst heroppe, har han virket til Velsignelse for Guds Riges Sag baade paa Nordstrømø og paa Vaagø, hvor han har været betjenende Præst i omtr. 4 Aar. Hans Gaver gik maaske nærmest i Retning af Sjælesorgen, men i denne Gren af Præstevirksomheden naaede han ogsaa særlig højt, idet hans ejendommelig stille Personlighed øvede en egen Magt over Sindene. Han optraadte med Kraft mod Sektvæsenet, hvor det mødte ham, og han har sikkert gjort, hvad der stod i hans Magt, for at hindre dets Udbredelse paa Nordstrømø. Han vil længe blive mindet med stor Kjærlighed heroppe, særlig er Indbyggerne af Sørvaag Bygd ham tak- nemmelige for hans ihærdige Arbejde for at skaffe dem deres nuværende smukke Kirke. Under Vakancen bliver Nordstrømø Præstegjæld betjent af Vaagøpræsten. De, som maatte ønske Artikler eller lign. optagne i Bladet, bedes mundtlig eller skriftlig henvende sig ti4 Udgiveren. — Udgiveren har bestemt sig til i Lighed med flere andre Blade at lade »Færøsk Kirketidende« afstaa en Plads til en »Brev- kasse« ; Meningen er da den, at man til Udg. kan sende Spørgsmaal om kirkelige og kristelige Sager, og man vil da — saa vidt muligt — faa Svar i et følgende Nr. »Færøsk Kirketidende« udkommer en Gang om Maaneden til en Pris af 1 Krone aarlig. »Færøsk Kirketidende« bestilles i Thorshavn: hos Boghandler Jacobsen, paa Nordstrømø: hosKjøbmandReinert; andre Steder: hos Præsten. Trykt i „Fær© Amtstidende"s Bogtrykkeri.

x

Færøsk Kirketidende

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Færøsk Kirketidende
https://timarit.is/publication/24

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.