Alþýðublaðið - 22.07.1937, Blaðsíða 4

Alþýðublaðið - 22.07.1937, Blaðsíða 4
lisiruDAfiNfi m. mm vm'. ;i'*;f'<su.:-lii*wrW;.'V; *«.¦"•'-------¦ QAMLA Ilð. ,Rose Narie' gerð eftir samnefndri óperettu, og tekin í í fögru og stérfeng- legu fjallalandslagi í Kanada. ^Aðalhlutverkin leika: Jenelíe Mac Dsiöald oa Mmn Múy. Hreinar 3 pela flöskur keyptar á Njál'Sgötu 56. • SPEGILLINN kemur út á morgun. Sölubörn afgreidd í Bókabúðinni, Bankaistræti 11, og Hafnarfjarðarbörn í verzlun Þor- valds Bjarnasonar. Herjbergi -vanjtar til 1. oktöber. A. v. á. Nýtízku steinhus óskast keypt. Lítið hús sé tekið upp í með allt að 10.000 kr. í pemiingum. Jón Magmássom, Njálsgötu 13 B; — heima eftir kl. 6 síðdegis. Sími 2252. iNokkrir drengir á aldrimum frá 12—15 ára ósfcast strax á góð heimili ísveit yfir sumartimann. Páön;mga,'''s'o'"a Reykjavíkurbæjar, Lækjaríorgi 1, sími 4966. Togar íefein í landhelgi. Skipstjóriim féfek 24 púsand feróaa sekt. | GÆRMORGUN kom varðbát- •**¦ urimm Gautw til Akureyrar með emska togaramm Cordela F. D. 120 Érá FJeeíwood, sem hamm hafði tekíð ao landhelgisveiðum undan Skálum á Langamesi. Skipstjórinm játáði þegar. brot sitt og var hamn dæmdur í 24 þiús. króna sekt og var af'li og veiöarfæri gerð upptæk. Dagsbrúntarmenn eru vinsamlega beðnár að gefa iság fram á Dagsbrúinarskrifstof- unml tiil þess að aðstoba við verk- 'fallið. SkemtiferðasSiipin. Á morgum ©r von á tveimur skemtiferðaskipum himgað<. Eru það Milwaukee, sem hefir fcoroJÖ hér áður í sumar og Gemeral vom Steubem'. DAGSBRONARDEILAN. Frh. af 1. síðu. hjá Eggert Claessen, að Dagsarún hafi ekki fengist til þess a3 leita spmninga um neiít annað en átta stunda vinniudag nteð 15 kr. dag- kaupí, eðia fjö'gra síunda vinnti með kr. 7,50. Stjórn Dagsbrúnar var alltaf reiðubúin til að ræða vi0 samh- inganefnd Vinnuvei'.endafélaisins um aðrar kjarabæíur fyrir verka- merm, en þær, sem fólusí í Samn- ingsuppkasti hennar. En af hálfu atvinnurekenda kom ekkert slikt fram, held- ur það gagnstæða. ) Þeir lýsíu því yfir, að þeir gætu ekki í neihu fallizt á nokkrar kjarabætur handa verkamönnum. Morgunblaðið hef ir smúib sér til fiorsætis;ráðhieraanis til þess að leiða athygliinia frá því ábyrg'ð- arleysi stiórnar Viminuvieitendafé- lagsins, að stöðva eitt af skipum Eiimiskipafélagslínis, ýmisar friaimr Leiðslugreimar og verða þiess vald- andi, að flaira fylgi á eftir, iog það til þess eins, a'ð má sér miðri á þeim vierkamönmum, sem. lé- legasta vinimu hafa og verst alira manjnja eru siettiir í iokkar íslenzka þjóðfélagi, verkamönmunum, slem vilnwa í kolum vg salti, blaut- fiiski eða aðití viinniu, 'Dg oft iog tíðum ver'ða að hanga heila og hálfa dagama lil þess að fá nokk- - luma klukkustunda vimmu. 4?'- Lágmarkskröfttr verkalýðsins. Verkairiiabiníafélagið Daigsbrún samþykti að vel athuguðu máli taxta þamm, sem nú gildir, og fól iað sjálfsögðu sti'órn simni að ajá um að taxtainumi yrði hlýtt. í taxtanum felast þær lág- miarkskijarabætur, sem reykvískir verkaimenn geria kröfur til. Er þar um mjög mikla breytingu að ræða frá þvx, sem kröfiir Dags- brúnar voru í upphafi, eins og menn bezt sjá, ef þeir bera taxt- ann saman við upprunalegu kröfurnar, sem bir;ar errji \ Morg- 'unblaðimi í pag! I upphafi grein- ar Eggerts Claessen. . Kjariábæturnar, sem verkamenn íaú heyja barátta fyrir, eru í fullu samræmi við þær kjarabæt- ur, sem aðrar vinnandi stéttir í Reykjavífc biafa þegar fengið. Emginin hugsandi maður, ekki ieinu sinini í atvinnurekiendahópi, getur haft á móti þvi, að kaup-i taxti sá, sem verkamenm hafa in,ú Sett, kr. 1,50 um tímann, sé Sia'nmgjarn og í siamræmi við það, Siem aðrir vininiandi menn í í^v^íí-^..*... Háf|allalllmar tvær stærðir nýkomnar: 6x9 cm, 8 mynda og Contax 24x36 mm 36 mynda Sportvörufaús Reykjavíkur* Gleymið ekkl að skemtileg bök er ðmissandi i somarf rfíð! ALÞÝÐUBLADIÐ býður yður þessi kostaboð meðan sumarfríin standa yfir ogupplag endist: Bv'á'ó nú ungi maður?, skáldsaga áður 5,00, nú 2,00 Smiður er ég nefndur, skáldsaga — 3,00, — 1,50 Eitt ár úr æfisögu minni, ferðasaga — 5,00, — 1,00 Húsið við Norðurá, leynilögreglusaga — 2,00, — 1,00 Höll hætttimiar, skáldsaga — 1,00, — 0,50 Ef allar bækurnar, sem eru yfir 1300 blaðsíður samtals, eru keyptar i einum pakka fást þær fyrir 5 króunr. Éf bækurnar eru sendar i pösti bætist við burðargjald. Bœkartaar eru seldar í afgr, blaðstas, Hverfisgótu 8, Reykjavik, Hðrmulegt bíi- slys í testmanna eyjam. FjögDrra ðra drengar lenti aadií bil oo dð samstnndis- IGÆR varð hörmulegt bílslys í Vestmannaeyjum. Varð lit- 111 drengur undir bíl og beið þeg- kr bana. Slysið varð um kl. 12% i gær. Var vörubill á ferð eftir götu. Er hamm kom á móts. við húsið „Dagshrún" ætlaði hamn að taka beygju, en þar er sJæm.t horm. Kom drengurimm út úr sundi ttm leið, lenti hamn undk kassa. bílsims, og fór anmað aftu'rhj'óMÖ yfir hanm. Drengurimm, sem var 4 ára gamall, dó samstumdiis.. Hét hahri Sigurður Guömiumdsson, sonur Guömundar Tómassonar skip- stjóra. ' Segja siónarvottar, að ekki hafi. verið hægt aft afstýra slys- inu,. og verbl bílsltjóraniU'm ekki um það kent. Rieyk]avík hafa fengið, og það flestir ám irnDkkurra slagsmála við atvininurekendur. Stjórn Dagsbrúnar ier að sjálf* sögðu ávalt reiðubúim, ief sátta- siðmjari hlutiast til um það, að viðræður hefjist að inýju um lausn disilunnar. En ieigi er vitað', hvort svo er um stiórn Vin;nu- vieitiendafélagsiins. Það er ekki hægt að segja, að nein sérstök skylda hvíli á herð- um Dagsbrúnar um að sækja sáttasemiaranm heim úr s'uimar- leyfimu. Ef sú skylda hvíldi á Dagsbrúm, hlyti hún einnig að hvíla á stiiórm Vininuveitiendafé-' lagsins. Málgagn sti'órnar Vmnuveit- entíafélagsins, Morgunblaðið, hef- iir gert að 'umtalsefni utanför Jóns Baldvimssomar í umboði alþings og niorðurför Héðiins Valdimars- soinar, og er ekki hægt að sjá animað af blaðimu, en að ferða- lag þes'sara mawna hafi eimhveir sérstök áhrif á það, hvort at- viininjurekendur ætla að þriózkast viíð iað greiða verkamömnium sann- gjörn laum, er þeir hafa krafist. Sé svo, aið atvinnurekendU'r þyk- ist ekki verai færjr um þao, þá skal Thorsuruinum bara ráðlagt að losa Sig við sumarhöll sínia við Haffiarðará með tilheyramdi ám, sem mnetim hefir verið á 150 þús, kr., og forist]'óra EimSkipaféla;gs- ijn's að lækka ofurlítið sím eigim liaum, ier muinu mema nær 30 þús. krónium. Verkamieniniirnir í Rieykjavík hafa á umdainf örmum árum sýnt það, að þieir stamda saman, þegar um mauðsyniliegustu og siálfsögðustu kjarabætur er aÖ ræða. Þeip vita vel, hverjir stiórma bænum og hverjiir hafa atvininutækim og fiárimiagniið í símium hömdutn. — Peir vita því eíninjg, hverjum er- megwugt að auka atviinnuna,, ef þieiT vildu það. Peir vita, að það eru atvimmuœk'emdurnir í Vinmu- veitendafélBgiíhíu, og þá fyrst og fremst stiónn þiess, aem hafa þetta hviorttveggja í bendi siinni og bera því ábyrgð á ástandi því, sem er í atvilninumálunuim. Með lýðskrumi Morgunblaðsimis Um aukm]a atviinnu, ef kaupgj'ald- ið væri lægra, verða þeir því ekki giiritir frá kröfurn sínum. Ægjr (köm í (gærmorgun, til Akureyr- ar meo flutningaslkipiið Eha frá Tallini í Estlandi. Fann varoskip- ið flutriingasik|pi& noroan við Lja;ngain«s mfeb brfttinn öxul. I H4@* Næturlækmir er Jón Nikulá.s- son, Freyjugötu 42, shni 3003. Næturvörður er í Laugavegs- og Ingólfs-Apóteki. Veðuríitlit í Reykjavík og ná- grenmi: Norðangola. Léttskýjað. ÚTVARPIÐ: 19,20 Lesin dagskrá riæjsttu viku. 19,30 Hljómplötur: Létt lög. 20,00 Fréttir. 20,30 Frá útlöndum. 20,55 Útvarpshljómsveitin lejikiir. 21.25 Hljómplötur: Damzlög — til kl. 22. Sfnineafðr irmenninoa: AnÐðð M\ú er bíi- ist yH íelm heim. URVALSFLOKKAE Armanns, sem fóru í sýnjngaförina til Auisífjarða og Norðurlands, eru nú á héimleið og er búizt við þe!im hingað annað kvöld. í fyrraikvöld höfðu þeir sýningu í samlkomuh'úsinu á Akureyri við góða aðsókn og ágætar umdir- tektir. Á Akureyri dvöldu flokkarm.ir á vegum L. F. A. og láta hiö- bezta yfir móttökunum. 1 niorguu lögðu þeir af staö fra Akureyri áleiðis hingað suður og æfla þeir að hafa sýntingu í kvöld í Reykj'askóla í Hrútafirði. Ann- að kvöld er búist við þekn hehm. Viðeyjarsund. Pétur Eiríksson symti í moirgUri frá Sumdhelli í Viðey og aið Síeimbryggjunni. Synti hamn vega lengd'ina á 1 klst. 31 min., en áoiur hefir hamm synt sömu vega- lemgd á 1 klst. 30 mím. Þegar faanm var fcominn miðja vega, fór að ókyrrast í sjóinm og mun það hafa valdið því, að hann nábi ekki eims góðum tíma nú. Leiðrétting. I síðustu liniu leiðaramiS á 3. síðu blaðs'ins í dag hefiir mis- preintast „landið" í staðirim fyr- ir „árum." Lokasetningiin á vit- anlega að vera: „Framsókn- verð^ ur að skilja, jáð hiun verður að Wda niðri áhrifum þesSara manna, ef nokkur yon á að veria um SamvimmUi vimstri flokkanna a næstu áru'm." íþrottablaðið, 5.—6. tölublað er nýkomið út. Hefst það á greiim um kmatt- spyrnumót íslamds. Pá er, greim um Leikmótið 17. júní, aðailfund í. S. 1,, Skáíaheimsóknima o. m. fl. SIGUR Á SIGLUFIRÐL Frh. af 1. síðu. var með öliu tapaður og sam^- þyktu að ganga að taxta verka- mamna óbneyttum, og tilkyntu það fulitrúum verkamanna kl. lll/2 í morgum. Er söltuin nú byrjuð á öllum sí'ldarstöðvum á Siglufírði, og hefir borist þangað nokkur síld, sem veiðst befir þar fyrir utan í mótt og í imiorgum. SÍLDIN. Frh. af 1. síðu. Fylkir — 500 — Valbjörm — 400 — Bára — 200 — Jon Þorláksson — 450 — ' Valbjörn for út frá Siglufírði (kj. 11 í gærmorgun- og kom kl. að gamgar eitt í nótt og híafði íhamn fengið afla sinn I Hagtanes)- vik. ; Töluverð síld er nú á Eyjafirði og fékk' Hammes', mótorbátur frá Dalvík, um 300. tuninur þar í rwwgm VIÐTAL VIÐ JÓN BALDVINS- SON. Frh'. af 1. s'íðu. alveg eins' og nú, af því alþýða manma hafði enm ekki fengiið fullam skilmingá því, hvaða rétt-. arbót var fólgim í baráttu A'Iþýðu flokksins fyrir breyttri kiördæma,- skipun. En við kosmirigamar 1934 var 'ailþýöam búim að átta sig á mál- imu og veitti þá Alþýðuflokkmum fulla 'uppreism í atkvæðafylgi. Ég hefi þá sömu trú, a.ð svo mumi enn fara, ef Alþýöuflokkur- inn, sem ég efa ekki, heldur vel á sínum málum." — - Nú hefir Alþýðuflokkurinn og Framsóknarflokkurinn á ný ákveðið að taka upp samminga. 'um stiórnarsamvimnu. „Já, ég álít að það hafi verið viturlegt og í samræmi við óskir kiósenda beggj'a þessara flokka. Væri vél að svo tækist um samn- inga, að kiósendur þieirra mættu vel við una og þeim máluni hrundið í framlkvæmd, seni nú er hrundið í framkvæmd, sem nú eru-mest aðkallandi, en þar tel ég endurnýjun togaraflotans í fremstu röð." Skeljungur kom í morgun að taka oláu. Hallgrlmsídrkja: Áheit frá konu kr. 1.25. ¦flA »6. jjgg Dr. Socrates (IæknSr meðal siórglæpa- nianna.) Óvemju spennandi og vel gerð sakamálakviikmynid, e'r sýnir hvemig sérkennilegur sveiita!æknir einsamall réði niðurlögU'in illræmdrar saka- mannaklíku. AoaÍhlu>ivei'ki'ð, læknirinn, leikur: PAUL MUNI. Aðrir leikendur eru: Ann Dvorak, Barton Mac Lane o. fi. Aukamymd: Amerísk skopmymd. Börn fá ekki aðgang. r——^, Goðafoss fer héðan tii Manda i kvöld U. 8. Vegna jarðarfarar BJQr g vi ns Stef á nssonar verðar skrifstofwn okkar og búð- ura í Reykjavik og Hafnarfirðl lokað frá kl. 12—4 á morgun, föstu- dag. Pðotnnartél. verkamanna. Komlnn bolm9 Kristinn Bjðrnsson, læknlr. seljast Akureyi med lágfa verdinu. Þeir fást í flestum matvörubúðum bæjarins. œttn að láta í dag1 kvað þær hin að þnrfa at ostnm í þes^< ari viicn. Samband ish smmvím Siwl iO*0

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.