Alþýðublaðið - 03.04.1939, Blaðsíða 3

Alþýðublaðið - 03.04.1939, Blaðsíða 3
MÁNUDAGINN 3. APRIL 1939. ALÞÝÐUBLAÐIÐ ALÞÝÐUBLAÐIÐ MtSTJÓHI: F. R. VALDEMASSSON. í fjarveru hans: J6NAS GUBMUNDSSON. AFGBEIÐSLA: ALÞÝÐUHÚSINU (Inngangur frá Hverf isgötu). SÍMAR: 4966: Afgreiðsla, auglýsingar. 4901: Ritstjórn ('innl: fréttir). 4902: Ritstjóri. 4903: ViS. ViHijálms (heima). 1196: Jónas GuSmunds. heima, 49Ö5: Alþýðuprentsmiðjan. 4906: Afgreiðsla. ALÞÝBUPRENTSMIÐJAN FJífíiíiSsiiS¥eriiiie eli' leioislækkiin. ALLIR munu vera sammála . um það, aðrir en komm- únistar, að fullkomna þjóðar- nauðsyn beri til þess, að rétta við hag útgerðarinnar. Jiitt greinir menn hökkuð á um, hyaða leiðir skuli íarnáf f^því efríi. Þó erú það einkum tvær leiðir, sem menn koma auga á. Er önnur leiðin sú, að verð- launa útflutniriginn — útflutn- ingsverðlaun — en hitt er gengislækkun. Ef hvor þéssará leiða fyrir sig Ir athuguð nánar, sést áð þær haf a báðar svipaðar verk- anir fyrir alþýðu manna. ,— Styrkjaleiðin, — þáð ér áð : yeitá "útflu'tningsverðlaun — krefst þess að á þjóðina séu lagðir miklir skattar, því minni hjálp útveginum til handa en 4-^-5 milljónir króna er honum önóguf styrkur. Það fé hefði því orðið að fá með nýjurri aukri- um álögutn á landsfólkið og vitantega þa fyrst og fremst , Qrðið að takast á einhvern hátt gegn um verzlunina, s. s. með auknum innflutningstollum>: -— skattí á innflutningsleyfin eða öðruni svipuðum ráðstöfunum. Hefði það óHjákvæmiÍega' haft í för meðséf állmikið?áukriáiáýr- tíð frá því sem nú er. Þessari : leið fylgjr. og mikið.umstang; í úthlutun styrkjánha ög meðférð og skiftingu þess fjáf; sémtil útgerðarinnar ,ætti að renna. ;Er það réynslan af slíkum styrkj- um, að þeir verða jafnaiítald- ir. ófullnægjandi og mörgum finnst mönnum vera mismunað vérulega við skiftingu þeirra og ú^hlutuh. Hin lejðin, geng- islÉkkun — véfkaf a ¦ ^ahn háti," '"' að erlénduf' vatriirigur hækkar í verði en útflutnings- varan hækkar lfka,< ef verS hénnar helzt óbreytt á hinum erlenda ritáfkáSi. Er þáð feynsla allra, að verðhækkun á fram- leiðsluvöruríum verður til þess að áuka framleiðsluna, því fleiri f ara þá að fást við f ramleiðslu' og fjármpgnið, sém hefir á und- anförnum árum horfið frá út- gerðiríni leitar þárigð aftur þeg v/ar.hún hefir líkur til a8.--.geta borið sig eða skilað arði. Mesta hættan við gengislækkun er sú, að margir géta notað hana sem tilefni : til ¦< hækkunar, á varningi og öðru, algerlega að ástæðulausu og éins hittj að í skjóli herínar séu vörur riækk- aðar langt, urnfram það, sem nokkra nauðsyn ber"..til: Er því mest um það vert að geta reist við slíku sem rammastaf skorð- ur, og á annan hátt dregið úr þyí, að húri falli með Öllum sín- um þunga á þá, sem lægst. eru launaðir og hafa minst sér til (,framfæris. ... . '.$.,,'..';,. Alhýðuflokkurinn taldi rétt ao fara styrkjaleiðina og bar iram íillöfux hav um í milliþinga- nefndinni í útvegsmálum. En um þær tillögur náðist ekki sam- komulag, þyí áðrir nefndarmenn, og útgeröármenn yfirleitt, töldu réttara að fara þá léið að lækka gengi krónunnar. Alþýðuflokkn- um er og hefir verið ljóst, hver Vöði ér á ferðum, éf ekki tekst einmitt nú að kbma útgerðinni til hjálpar, svo hún geti aukist frá því sem er, og sú útgerð, sem enn er ekki stöðvuð, geti haldið áfram. Hann hefir þvi undanfarnar vikur rætt þessa leið við fulltrúa frá Framsóknar- og Sjálfstæðismörinum. Þegar það var fullvíst orðið, að báðir þessir flokkar vildu engá leið fara aðra en þá að lækka krónuna, taldi Alþýðuflokkurinn það skyldu sína, að reyna að draga svo úr áhrifum gengislækkunarinnar fyr- ir allan almenmnjg í landinu, sem unt væri, og voru öll skilyrði hans fyrir að eiga þátt í því að fára þessa leið, á þann veg, að reyna að tryggja sem bezt rétt verka- fólks og sjómanna og annárs lág- Iaunafólks. Alþýðuflokknum er það Ijjóst, áð innan vébanda hans eru skift- ár skoðanir um þessi mál, og því vár vafasamt nema rétt- ast hefði verið af flokkn- um að taka uþp þá afstöðu að vera þar ábyrgðarlaus og láta aðra um að ráða fram úr vand- anum. Én slíkt ábyrgðarleysi hefði verið með öllu óaf sakanlegt. Geng- islækkun héfði orðið framkvæmd hvort sem Alþýðuflokkurinn átti þar hlut að eða ekki, og jafnyel þö alþingi tæki málið ekki til úr- lausnar. Hefði hún þá skollið á álmenning með ölium sínum þunga, án þess hokkrar skorður væru við reistar. Með þeirri af- stöðu, sem Alþýðuflokkurinn hef- ,ir tekið til þéssara mála allra, hefir hann enn einu sinni sýnt, að hann er þess albúinn, að tak- ast á hendur ábyrgð af lausn hinna vandasömustu mála, jafn- vel þótt innan hans vébarida séu þar um skiftar skoðanir. Hann víll ekki berjast gegn þvi, að út- géfðinni yerði hjálpáð eftir þeirri leið, sém yfirgnæfandí meirihluti állra, er áð hénni stánda, óskar éftir,_ef hánn getur frygt að þær bætur fáist til handa hinu vinri- andi fólki, sem -una riiá við, ?! málum sem þessum verður öll þjóðin að færa fórnir, og það a áð vera métnaður hvers ein- asta manns, að leggja sinn skerf til þess, er alþjóðarheill veltur á. Svb mun það Iíka reýnast, þegar frá líður og menn fá tækifæri til að líta á málin og yfirvéga þau rólega og getá metið rökin með bg móti. En það er eiris með þetta mál og önnur mikilvæg málefni, sem alþjóð snerta, að þár má ekki dæma eftir tilfinn- ingum einum saman, heldur því á^landi, sem ríkir, og þeim leið- um, sem fyrir hendi eru og fær- ar eru. « Samvinna kommúnista og Sjálfsfæðismanna i HafnarL heldnr áfram. Æsingafundir þeirra út af fasteigna~ skatti, sem er lægri en í Reykjavík. Fasteignaskatturion var samMkktur af AIMðn- flokksmSnnum og Sjálf- stæðismðnnum. 'Y VÖ BLÖÐ hér í bæn- ; •¦¦ um skýrðu frá því í gær að fundur hefði verið hald- inn í Hafnarfirði á laugar- dag til að mótmæla fast- eignaskatti, sem bæjarstjórn Háfnarfjarðar hefir nýlega lagt á samkvæmt heilmild í lögum og var skatturmn sam þykktur af Alþýðuflokknum og Sjálfstæðisflokknum. — Þessi blöð eru Þj óðvilj inn, málgagn kommúnista, og Morgunblaðið, aðalmálgagn Sjálfstæðisflokksins. I Morgunblaðið skýrir nökk- urnvegihri litlaust frá því. sem gerðist á þessum fundi, en eins og að vanda lætur skrifar blað kommúnista um málið á þann veg, að það nái yfirleitt ekki nokkurri átt, að nokkur maður greiði nokkur gjöld til hins op- inbera, 'ríki eða bæjarfélaga. .Það vekur alveg sérstaka at- hygli í sambandi við þetta mál, að samvinna Sjálfstæðismanna í Hafnarfirði við uppivöðslu og laridfáðalýð kommúnista held- ur áfram. Einn aðalhöfuðpaur í- haldsins í Hafnarfirði, Þorleifur Jónsson, var málshef jandi á um- ræddum fundi, en á eftif hon- um kom kommúnistinn Helgi Sigurðssbn. Féll allt í ljúfa löð með .þessu hyski oog kosið í einhverskonar hermálaráð gegn bæjárstjórninni af báðum örm- um. Fasteignaskattur sá, sem bæj. rstjórn Hafnarfjarðar hefir lagt á, er lægri en fasteigna- skatturinn, sem í vetur var lagð- ur á okkur Reykvíkinga, þó dirfist íhaldið að efna til nokk- urskonar uppreisnar suður í Hafnarfirði út af skattinum þar. Að þessu sinni, eins og um daginn, taka íhaldsmenn og kommunistar höndum saman, skrif íhaldsbíaðanna þessa dag- ana gegn landráðalýðnum, fara þyí að líta hræsnislega út. Eða heldur Sjálfstæðisflokkurinn að hægt sé að treysta honum til haldgóðs samstarfs um nytja- mál, þegar hann að öðrum þræði gerir bandalag við glæpa- hyski kommúnista og æ'sir það upp, til hermdarverka. Flokkur- inn mun komast að raun um það, að-það er ekki hægt að líta á hann, sem lýðræðisflokk meðan hann heldur í hönd kommúnistaforsprakkanna og vinnur með þeim að skemdar- verkunum. Það lítur svo út, sem með þessum fundi kommúnista og í- haldsmanría í Hafnarfirði sé verið að stofna til deilna, sem ætlast er til af fundarboðend- um að illu geti til leiðar komið. Kanpfélagið og kosn lnpr fnlltrda. Framh. af 2. sfðu. reglum, sem deildarstjórnirnar og fulltrúar hafa viljað miða uppá stungur sínar við, þá skal þess getið, að enginn vafi leikur á því, að hlutaðeigendur hafa í fyrsta lagi af frCmsta nlegni reynt að haga vali sínu þannig, að ekki ,væru i kjöri aðrir en þeir, sem þektir eru að áhuga, dugnaði og einlægni sem samvinnumenn. 1 Öðru lagi mun hafa vakað fyrir þeim sú ótvíræða nauðsyn, að uppástungurnar væru ekki póli- tískt einlitar eða hlutdrægar í þeim skilningi, enda mun öllum félagsmönnum ljóst, og þá ekki sízt deildarstjóriim og fulltrúum, að það er hvorki réttlátt né heppi íegt, að féíag, sem í eru menn ör öllum stjórnmálaflokkum, velji sér fulltrúa og stjórnir úr t. d. áðeins einum þessara flokka. Nú getur það altaf orkað tvi- mælis, hversu vel þessar uppá- stungur deildarstjórnánna takast, þött fullkomin ábyrgðar- og rétt- lætistilfinning liggi til grundvall- ár. En þá keriiur líka til kasta hinna óbreyttu liðsmanna að leggja dóm sinn á þær og gera áðrar tillögur, ef þurfa þykir. Eins og áður er sagt, voru uppá- stungur deildarstjórnanna tilbún- ár snemn^a i febrúarmánuði s. 1. Þær voru þegar í stað lagðar fram á skrifstofu félagsins ásamt spjaldskrám deildanna, til athug- unar fyrir félagsmenn. Til þess að minna rækilega á kosningarn- ar, voru þær auglýstar í jan- úarblaði félagsins, lögum og reglugerðum útbýtt til félags- manna O: s. frv. Eins og vænta mátti, komu Happdrætti Háskóla íslands. Á moFgun er síðasti endnrnýjunardagur. |j Athugið; áð vegna páskanna eru aðeins 4 m rnmm m .. m « , mmm. margir á skrifstofu Kron til þess áð kynná sér tillögur deildar- stjórnanna. En aðeins i tveim deildum komu viðbótaruppá- stungur frá einstökum deildar- mönnum. A þetta verður ekki Httð ððru- visi en þannig, að í 13 deildum félagsins hafi deiídarmenri eftir atvikum verið ánægðir með upp- ástungur deildarstjórnanna, því að ella hefðu þeir sjálfir notað sér réttinn til þess að bæta við þær nöfnum þeirra félagsmanna, sem að þeirra áliti væru færari til starfsins. Óánægja með öréttláta niður- röðun eftir pólitískum lit hefði líka að sjálfsögðu komið í Ijós þá þegar, ef ástæða hefði verið H. Að athuguðu því, sem að fram- ap segir, hlýtur það að vekja athygli allra greinargóðra og féttsýnna manna, að í 13 tilfell- um af 15, eða nánar tiltekið: í 13! deildum af þeim fimmtán, sem í félaginu eru, virðast félagsmenn Kron hafa verið og vera ánægðir með val fulltrúanna. Nú er það áreiðanlega flestum félagsmönnum ljóst, og þá ekki sízt hinum ýmsu trúnaðarmönn- um Kron, að pólitiskar togáireit" ur og deilur innan félagsiris eru hættulegar og óviðeigandii enda er óhætt að fullyrða, að félags* stjórn og stárfsmenn félagsina" hafa gert það, sem í þeirra valdi stendur til þess að brýna fyrir almenningi gildi grundvallarregl" unnar um pólitiskt hlutleysi. Ár« angurinn er heldur ekki svo lítill, þegar vel er að gáð, Pólitískrar óánægju út af kosningunum hefír ekki gætt svo að vitað sé nema aðeins í tveim deildum, og þ6 ekki nema í sambandi við mjög fáa af þeim fulltrúum, sem kosn- ir voru í hvorri deildinni fyrir sig. Er svo að sjá, samkvæmt ýmsu, sem fram hefir komið í því sambandi, að um sé að ræða tvo flokka eða einstaka menn úr tveim flokkum, sem lotið hafi i lægra haldi hvor fyrir öðrum til skiftis eða a. m. k. telji sjálfir að svo hafi verið. Ef rétt er — en á það skal enginn dómur lagður hér —, ber öllum góðum félagsmönnum að harma þessi tiífelli og þó fyrst og fremst að sameinast til ennþá harðari s'ókn- ar gegn öllum slíkum flökka- drætti. Guðm. Tryggvasón. SmásHluverð á eftirtöldum tegundum af tóbaki má eigi vera hærra en hér segir; Rjól B.B. Meliemskraa B.B. Smalskraa B.B. Mellemskraa Obel Skipperskraa Obel Smalskraa Obel Kr. 14.00 pr. % kg. i 1/20 kg. pk. Kr. 1.50 pf. pk. i- 1/20 — ~ — 1.70 — -': - 1/20 —.:— — 1.50 — -- - 1/20 — ¦--------1.60 — - - 1/20 — — —. 1.70 — - Utan Reykjavíkur og Hafnarfjarðar má leggja allt að 3% innkaupsverð fyírir sendingarkostnaði til útsölustaðar. if Tébakseliikasala rfkísins. Brnnatnfgglngar | Liftryggingar Vátrygginsarskrifstofa Sigfúsar Sighvatssonar. 1 Lætiiargðtn 2. In NÝ BéK: Mjdl&urfræði Eftir Sigufð Pétursson gerlafræðing. Bókin er ómissandi. öllum þeim, sem vinria að fram- leiðslu og meðferð mjólkur og mjólkurafurða, en auk þess er hún fróðleg og skemtileg aflestrar fyrir alla. í bókinni eru rúmlega 20onyndir til skýringar. Kostar kr. 3.50 og fæst í öllum bókaverzlunum. Barnaleikföng. Allir nútíma uppeldisfræðingar eru sammála um, að barn- inu séu leikföng jafnnauðsynleg og næringin, og það frá þriggja mánaða aldri. Gefið því börnunum leikföng um páskana. Flestar þær tegundir, sem fást hér á landi, eru til hjá okkur og verðið hvergi lægra. K. Einarsson & Bjornssón.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.