Alþýðublaðið - 10.10.1939, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 10.10.1939, Blaðsíða 1
m '€#• 3 f* Málfuntiaflokkur Æfing annað kvöld. ALÞÝÐUBIAÐIÐ BITSTJéBI: F. B. VALDEMABSSON ÚTGEFANDI: ALÞÝÐUFLOKKUBINN [XX. ÁRGANGUR ÞRIÐJUDAGUR 10. ÖKT. 1939. 233. TÖLUBLAÐ wgmamamumwimaim 555S5BH5 iiacHfffvSS- Rússar draga saman ógrynnl liðs wið landamæri Finnlands. MannfJöMinn sðng finnska þjóðsonginn þegar Paasakívi fér af stað f rá Helsingfors í morgun Kallio Finníandsforsteti á skrifstofu sinni. Strfðstrygglng togarasjo- manna veríur 15 pfis. kr. Togaraf lotínn fer á veiðar pegar samnlngum við yfirmenn er lokið O amkomulag milli full- *^ trúa sjómannafélaganna í Reykjavík, Hafnarfirði og á Patreksfirði og fulltrúa Fé- lags íslenzkra botnvörpu- skipaeigenda var undirrit- að í dag um hádegi. Samkvæmt gerðardóminum var stríðstryggingin 8 þúsund krónur, en fulltrúar sjómanna fóru fram á það strax í gær, að íryggingin yrði hækkuð þrátt fyrir gerðardóminn, og sam- þyktu togaraeigendur að trygg- ingfn skyldi verða 15 þúsund krónur í samræmi við trygg- ingu yfirmanna, en hámark htennar ter 18 þús. kr. Alþýðublaðið hafði í morgun tal af Hauki Thors fram- kvæmdastjóra í Kveldúlfi, og sagði hann, að allir 'togarar Kveldúlfs myndu fara á veiðar undir eins og lokið væri samn- ingum við yfirmenn skipanna, en þeir eru enn eftir. Hið sama sagði framkvæmdastjóri AHi- ance. Má því búast við að inn- an fárra daga fari allir togaarar til veiða og sigli síðan út með aflann. Samkomulag sjómanna og togaraeigenda er svohljóðandi: „1. gr. Áhættuþóknun reikn- ast frá því að skip siglir fram hjá Reykjanesi eða Langanesi á útleið. Fari skip til útlanda af svæðinu sunnan nefndra staða, reiknast áhættuþóknun frá því skipið leggur af stað. Áhættu- þóknun reiknast til þess tíma, er skipið siglir fram hjá nefnd- um stöðum á uppleið eða byrj- ar veiðar eða kemur í höfn sunnan Reykjaness eða Langa- ness. Meira en hálfur sólarhring- ur á áhættusvæðinu reiknast sem heill, en minni hluti úr sólarhring sem hálfur. ínnan þessa svæðis teljast ekki veiðar byrjaðar, nema því aðéins að þær séu stundaðar yf- ir 12 klukkustundir. Áhættuþóknunin er 250% og miðast við kr. 232.00 mánaðar- kaup á togara, sem stundar veiðar og siglir með aflann, og kr. 270.00 mánaðarkaup á tog- ara, sem eingöngu kaupir fisk eða er leigður til flutninga. 2. gr. Skipverjar þeir, er þetta samkomulag nær til, eru tryggð ir fyrir kr. 15.000.00 — fyrir dauða eða örorku af völdum ó- friðar eða af ósönnuðum orsök- um umfram hina lögboðnu rík- istryggingu. 3. gr. Þeir, sem ekki sigla til útlanda á togara, sem veiðir, miðað við 17 manna áhöfn — (samkv. fyrri samningum), — skulu halda mánaðarkaupi sínu. Það skal á valdi skipstjóra, hve margir sigla, þó ekki færri en 12. Gert er ráð fyrir, að þeir, er fiskveiðar stunda, sigli til skiptis. '4. gr. Skipstjón af völdum ófriðar telst falla undir ákvæði 41. gr. Sjómannalaganna. 5. gr. Samkomulag þetta gengur í gildi frá undirskriftar- degi, og getur hvor aðili sagt þyí upp með 30 daga íyrir- vara." Frá fréttaritara Alþýðublaðsins. KHÖFN í morgun. SENDIHERRA FINNA í Stokkhólmi, Paasakivi, lagði af stað frá Helsingfors til Moskva í morgun og var mikill mannfjöLdi viðstaddur brottför hans. Þegar lestin lagði af :;tað, söng allur mannfjöldinn finnska þjóðsönginn. Áður en Paasakivi lagði af stað, lét hann þau orð falla í viðtali, að Rússar hefðu ekkert iátið uppi um tillögur sinar eða kröfur, en Finnar myndu ekki láta segja sér fyrir verkurri af neinu erlendu valdi og ekki láta ferþumlung af hendi af landi sínu. Finnland væri ákveðið i að halda fast við hlutleysisstefnu Norðurlanda og vísa öllum kröfum, sem brytu í bág við sjálfstæði þess, a bug. Talið er að Finnar hafi nú þegar 75 þúsund manns undlr vopnum, auk varaliðs, sem verið er að kveðja til herþjónustu. En Rússar eru sagðir hafa dregið saman ógrynni liðs, 300—400 þúsund manns, við austurlandamæri Finnlands. Það vekur mjög mikla teftir- tekt, að finnska stjórnin hefir ekki ísent utanríkismálaráð- herra sinn til Moskva, eins og Eistland, Lettland og Lithau- en hafa gert og þykir það ótví- rætt benda til þess, að Finnar hafi ekki í hyggju að láta fara þannig mteð sig eins og farið hefir verið imeð smáþjóðirnar austan við Eystrasalt. Staða Finnlands ðnnnr en öll blöð í Finnlandi ræða þessi mál nú*af feappi og em öll sam- móla um pao, ao staða Finnlands sem Nor&urlandaríkis sé á engan hátt sambærileg við stöðu Eystra- saltsríkjanna á landamærum Sovét-Rússlands. ÞaÖ megi með nokkrum rétti halda því fram, að Eystrasaltsrfluin gætu orðið vett- vangur herna&arlegrar starfsemi, sem væri Rússum fjamdsamleg, en pað sé óhugsanlegt með Finn- land- Ekkert hernaðarveldi mundi nokkurn thna sj^. sér hag í að nota Finnland sem inngöngudyr ÍÞýzknr liðsafnaðnr við landamaBri Sviss. !! PARÍS í morgun. FÚ. Allir íbúar þýzkra þorpa og borga, sem eru minna en 16 kílómetra frá hægri bakka Rínarfljóts- ins, hafa nú verið fluttir í burtu, og stór þýzkur her |; er að koma sér fyrir með- ;;' fram Rínarfljóti við landa- ;! mæri Sviss, milli Boden- |1 vatns og Basel. ;! Djíðverjar að fljja Eystra- saltslðndin fvrir Rðssnm? Fyrirhugað að flytja 100 þús. Pjóðverja frá Eistlandi, Lettlandi og Lithauen. . --------------.—j-------- Frá fréttaritara Alþýðublaðsins. KHÖFN í morgun. SAMKVÆMT fyrirskipunum frá Berlín hefir veríð byrja* að flytja Þjóðverja heim frá Eystrasaltslöndunum, fyrst og fremst þýzka ríkisborgara, en aðrir Þjóðverjar, sem þar lifa og eru taldif vera 100 þúsund, fá tveggja sólarhringa frest ttl þess að ákveða, hvort þeir vilji vera áfram í Eystrasaltstönd- unum eða flytja heim til Þýzkalands. FBest þetta fólk hefir mann fram af manni búið í Eysíra- saltslöndunum, og eru um 60 þúsund Þjóðverjar taldir vera í Lettlandi, um 18 þúsund í Eistlandi og um 30 þúsund í Lithauen. Mikil togstreita um at- kvæði bæjarfnlltrúa. _------------------^--------------x.— Hver fær leyfi til að reka Gamla Bíó, Háskólinn eða Garðar Þorsteinsson. Ð ETERSEN, ^ Gamla Bíó éigandi hefir nú dvalið hér á landi síðan árið 1905, eða í 34 ár. Nú hefir hann selt eignir sínar hér — en þær eru Gamla Bíó, hús og vélar. Hann sagði í viðali við Al- þýðublaðið í morgun: .,Ég hefi um nokkurt skeið haft í hyggju að selja Gamla Bíó. Ég geri það ekki með ljúfu gteði, en skatt- arnir gera mér ókleift að reka kvikmyndahúsið áfram." — Og þér hafSð selt kvik- myndahúsiB? „Já, ég hiatfi sált þab Gar&ari Þorsteinssyni hæstaréttarmála- færslumanni og Hafliða Halldórs- syni á Siglufirði." — En ekki háskólanum? „Nei, og enginn hefir rætt það mál við mig fyrr en eftir á." — Ætlið þér þá að flyrja héð- an? „Ég býst við því, en ekki fyrr en eftír nýár." Petta mál hefir verið rætt mik- ið undanfarna daga. Ástæðan er sú, að Mgbl. flutti á sunnudaginn fregn um það, aö háskólinn ætl- aði 'að kaupa Gamla Bíð, ,og virtíst af fregninni, að þetta mál Wrk. ái til Rússlands. I sama streng taka öll helztu blöð á Norðurl&ndum. Ahvgojur á Norðnr- Á Norðurlöndum hafa menn vaxandi áhyggjur út af örlög- um Finnlands. Blöðin eru- sam- mála um að afdrif þess varði Norðurlöndin öll. „Morgen- posten" , í, Oslo segir meðal annars á þá leið, að örfáar míl- ur af finnsku landi sé það eina, sem skilji Norður-Noreg frá Rússlandi, og falli Finnland, þá sé Rússland orðið nágranni Noregs. í sænskum blöðum verður vart við miklar áhyggjur út af því, hvaða kröfur Rússar kunni að gera viðvíkjandi Álands- eyjunum. ,.Hufvudsbladet" í Helsingfors lætur í ljós þá von, að flugufregnir sem gangi um fyrirætlanir Rússlands kunni að vera orðum auknar, og að Finnland verði ekki kúgað til þess að afsala sér neinu, sem skerði öryggi þess og sjálf- stæði. Utanríkismálaráðherra Finn- lands hefir skorað á blaðamenn á Norðurlöndum að birta ekki flugufregnir eða lauslegan orð- róm um þessi héettulegu mál. Það er búizt við því, að mik- ill hluti þessa fólks verði flutt- ur til Þýzkalands og er því haldið fram í Berlín, að það eigi að setjast að í þeim héruð- um á Póllandi, sem Þjóðverjar hafa nú lagt undir sig og gera þau þar með að þýzkum lönd- um. En grunur leikur á, að fólkið sé flutt burtu af því að Rússar eru nú raunverulega að taka völdin í þessum löndum og senda her inn í þau. í gær- kveldi komu fyrstu hersveitir Rússa inn í Eistland um 25 þús- und að tólu, og eiga þær að vera þar sem setulið samkvæmt nauðungarsamningi þeim, sem Eistland varð að gera við Rúss- land. Talið er víst, að samkomulag hafi verið gert um það fyrirfram af Hitler og Stalin, að flytj* Þjióðverja og fðlk af þýzkura ættum burt úr þessum lðndum. Sovétstjérnin lofar ffrlð- artillSonr Hitlers. LONDON í moirgun. FÖ. Hið opinbera málgagn rúss- nesku stjðrnaTÍnnar segir, «8 ræða Hitlers sé ágætur grunícl- völlur undir friðarsamninga, en að ástæðan fyrir þvi, að Bretar og Fnakkar vilji ekki senrja frið, sé sú, að þeir séu hræddir um að missa hin voldugu nýlendu- rlki sfn. Blaoið bætir því við, að ekki sé hægt að endurreisa Pélland á sama grundvelli og það hafi ver- i&, og sié þess vegna engiíi á- stæða fyrir vesturveldin að halda stríðfnu áfram. Tvð nf mmí voru sett á sunduielstarainétliiiia Métið heldur áfram f dag. UNDMEISTARAMöT Islands hðfst I fyWrald.\kI. 2 I Sund- hðllinni. I mótlnu taka þátt 75 manns frá 5 félögum. Er keppt í nær ðllum tegundum sanáa og fyrir a!Ia aldursflokka. í fyrrad. var kepptí5 greinum: 100 m. frjáls aðferð, karla, 200 m. bringusund, karla, 25 m. fr. aðferð, telpna innan 12 ára, 50 m. bringusttnd drengja innan 14 ára og loks 4x50 m. boðsumdi: Helztu úrslit urðu: 100 m. frjáls aðferð, karla. Meistari: Jónas Halldórsson, Ægi 1:03,7 mfii. nýtt ísl? met. 2. Logi Einarsson, Ægi 1:04,9 mín. 3. Hðr&ur Sigurjónsson, Ægi 1K)6,9 min. 4, Guðbrandur Þarkelsson, K. R. 1:07,0 mín. Jónas áttí sjálf- ur fyrra metið, 1:03,8 min. Hann Byndti í ri&li með Herði, og voru þedr jafnir, er sundið var hálfnab, en eftir það kom munurinniljós. 200 m. brfngiusund, karla. Meist ari: Ingi Sveinsson, Ægi 3:02,3 mín. 2. Sigur&ur Jónsson, K. R. 3:04,1 min. 3. Sigurjén Guðjóns- son, Armiann 3:11,0 mín. 4. Ingi Sigur&sson, K. R. 3:13,7 min. Met Inga Sveinssonar er 3:00,9. Keppn in var afar hörð milli Inga Sveihs og Sigur&ar. Sigur&ur, Sigurjón ^í Ingi hinn eru allir afar efni- legir sundmenn. f>eir hafa lítt keppt á&ur og Sigurður er alv^ nýfundin srjarna. frh. á «. ma.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.