Tíminn - 01.12.1947, Blaðsíða 1

Tíminn - 01.12.1947, Blaðsíða 1
Ritstjóri: Þórarínn Þórarinsson Fréttaritstjóri: Jön Helgason Útgefandi Framsóknarflokkurinn Skrifstofur í Edduhúsinu Ritstjórnarsímar". 4373 og 2353 Afgreiðsla og auglýsinga- simi 2323 Prentsmiöjan Edda 31. árg. Reykjavík, mánudaginn 1. des. 1947 221. bla© Sýlting á sviSi fiskveiða? Bretar senda 1300 smálesta verksmiðjuskip með hraöfrysíltækjum tii veiða við ísland Tala ssssa a«S flytfa út fffsk fys'ir-S® Biafljósair, sÉarlíiigspEsiiste isEsaasa fáa°i*a ára „Við getum hlíft Norðursjónum o? veitt á fjarlægum fiskislóSum," segir enska fiskveiðitímariíið „The Fishing News." í lok októbermánaðar var til sýnis í vestur-skoaka g» bænum Adrossan nýtt veiðiskip, sem vekja mua meiri aíhygli tv meðal útgerðarmanna og sjómanna heldur en gengur og S gerist, því s.ð með þessu skipi á að hefjast gerbreyting í m fiskveiðum, bæði hvað snertir veiðiaðferðir og meðferð og §| 113'tingu aflan«. Verður hann oð táta í minnl pokann? Kvikmynd af bar- áttu f relsishreyf ing- arinnar 1300 -smálesta togari. Þetta nýstárlega veiðiskip er 1300 smálesta togari og heitir Fairfree. Var það tund- urduflaslæSari i flota Kan- adamanna, en hefir nú verið gerbreytt í samræmi við hið nýja hlutverk, sem því hefir verið ætlað. Eigandinn er hlutafélag, sem nefnist Presh Frozen Foods. Er þetta fyrsti brezki togarinn, sem Jafn- framt er raunverulega verk- smiðjuskip. • • Eigendurnir brezk stórmenni. Meðal þeirra, sem boðiS var að koma og skoða skipið, voru fulltrúar matvælaráðuneytis- ins brezka, viðskiptaráðu- neytisins, landbúnað'arráðu- neytisins og fleiri stjórnar- deilda. Framkvæmdastjóri félags- ins og sá, sem ráðið hefir fyr- irkomulagi og útbúnaði skips- ins, er Charles Dennistoun Barney, þekktur uppfinn- ingamaður og sá hinn sami og sagði fyrir um smíöi lof tskips- ins R100. Meðal annarra, sem að þessu félagi standa, er James Lithgow, hinn frægi skipasmíðastöðvareigandi frá Clyde, og Woolton lávarður, er var birgðamálaráðherra í stríðsstj órn Churshills. Á að fiska á íslandsmiðum. Þessi nýi togari á að fiska á íslandsmiðum og öðrum veiði- slóðum, er liggja fjarri Bret- landi. „Við getum hlift Norð- ursjónum og veitt á fjarlæg- um fiskislóðum," segir enska fiskveiðitímaritið „The Fish- ing News". Breíar ætla að hefja stórfelldan fiskútflutning. í þessu mikla skipi eru með- al annars fullkomin hrað- frystitæki. Er þess yegna hægt að hraðfrysta fiskinn beint úr sjónum og geyma hann, þar til hagkvæmast er að senda hann á markaðinn. — Með þessu opnast nýir möguleikar til þess ao nýta markaði hvar í heiminum sem er, enda fara Bretar ekki clult með það, að þeir hafi hugsað sér að hefja útflutning hraS- frysts fisks í stórum stíl. Segja þeir, að á næstu árum verði ef til vill hægt að senda til ann- arra landa fisk fyrir þrjátíu milljónir sterlingspunda. Það eru nú tuttugu ár síðan hraðfrysting tók að ryðja sér til rúms, en hingað til hafa veiðiskipin ekki hagnýtt sér hana, því að til þess að geta það, þurfa jafnframt að vera verksmiðja og hafa miklu meiri mannafla á að skipa en veriö hefir. Til þess að geta stundað veiðar við Bjarnarey og önnur fjarlæg fiskiauðug mið með slikum útbúnaði, þurfa þau aS vera 3—4 sinn- um stærri en beztu togarar hafa verið hingað til. Bretland^stjórn heitir stuðningi. Bretlandsstiórn mun án efa láta þessu nýja fyrirtæki í té (Framhald á 7. síðu) Um þessar mundir er verið að byrja að sýna hér danska kvikmynd, sem heitir De röde Enge. Var hún í gær sýnd ýmsum boðsgestum dönsku sendisveitarinnar hér. Sendiherra Dana hér, C. A. C. Brun, ávarpaði gesti áður en sýningin hófst. Bauð hann þá velkomna á sýninguna og vék síðan nokkrum orðum að efni myndarinnar. Hún sýnir baráttu dönsku frelsishreyf- ingarinnar gegn Þjóðverjum, einkum. skemmdaiwerkastarf- semina, og þær þjáningar, sem þátttakendurnir í henni áttu yfir höfSi sér. Þótt at- burSirnir, sem myndin sýndi, væru aS vísu . skáldskapur, væri hún sjálf eigi aS síSur harla sönn. Mynd þessi verður sýnd al- menningi næstu daga. Franska stjómin hefir unn- ið sinn fyrsta sigur i franska þinginu. Sýndist hún einráðin í því aS láta hart mæta hörðu. Henni var í fyrstu ekki spáð langlífi, en seinustu atburðir benda til.aS svo kunni að fara, að kommúnistar verði að láta í minni pokann. — Myndin hér að ofan er af Thorez, for- :ngja franskra kommúnista! Aflaesadirag Baafíaaskírteina í Keykjjavík laeffst á íEaorgnn Framtalsnefnd, sem skipuð var til þess að sjá um fram- kvœmd laganna um eignakönnun, boðaði blaðamenn á sinn \ fund á laugardaginn. Skýrðu nefndarmenn frá því, að nú drœgi senn að þvi, að eignakönnunin yrði framkvœmd og peningar innkallaðir. Hefst afhending nafnaskírteina, sem mömium verða látin í té, d morgun hér i Reykjavík. I framtalsnefndinni eiga sæti Hörður ÞórSarson skrif- stofustjóri, formaSur, dr. Kristinn Guömundsson og Ingimar Jdnsson skólastjóri. Hefir hún aSsetur í Eddu- húsinu við Lindargötu. Samkvæmt lögunum um eignakönnunina á framtals- dagur að vera í síðasta lagi 31. desember 1947. Er senni- legt, að miðað verði við þann dag. Að níu dögum liðnum frá framtalsdegi eiga allir aS hafa skipt þeim peningum, sem þeir eiga, fyrir aSra nýja. VerSur þá krafizt,- að menn framvísi nafnakírteinum, sem lögreglustjórar og hreppstjór- ar gefa út. Eiga allir, sem eru sextán ára og eldri kost á að fá þessi skírteini hjá hlutaS- eigandi yfirvaldi, en þeir, sem dvelja fjarri lögheimili sinu, geta fengiS þau á dvalarstaS, enda sanni þeir meS yfirlýs- lingu írá yfirvaldr sínu, aS iþeir hafi ekki og muni ckki j fá nafnaskírtemi afhent þar. ' Á þessi skirteini getur fólk jlátiS rita nafn eiginkonu eSa j eiginmanns og bárna, ef þeir |óska þess. En nægjanlegt er, að annað hjónahafi nafnskír- teini undir höndum. Afhending nafnskírteina hefst á morgun hér í Reykja- vík. Fer hún fram í Góðtempl- arahúsinu. Eiga þeir fyrst að vitja skírteina sinna, er bera nafn, sem hefst á A eða Á. Verður þannig haldið áfram úthlutuninni dag frá degi og auglýst jafnóðum. Afhending- in fer fram frá kl. 10 til 5. Allar upplýsingar um | eignakönnunina og peninga- ' skiptin umfram það, sem frá • er sagt í blöðunum, geta ! menn að sjálfsögðu fengið í skrifstofum framtalsnefndar ', í Edduhúsinu. Isfélag Vestmanna- eyja færir út kví- arnar Prá fréttaritara Timans í Vestmannaeyjum. ísfélag Vestmannaeyja hefir nú með höndum stór- felldar byggingaframkvæmd- ir. Verið er að stórauka húsa- og.vélakost félagsins, sem á elzta vélrekna frystihús landsins. Auk hraðfrystingar fisks er fyrirhuguð fiskniöursuða, svo og síldarfrysting og mat- vælageymsla. Stjórn ísfélags Vestmanna- eyja skipa Tómas M. Guö- jónsson, Georg Gíslason, Helgi Benediktsson, Kjartan Guðmundsson og Ársæll Sveinsson. Framkvæmdar- stjóri er Jdhannes Brynjólfs- son. \ 7 > Ég hefi kynnt mér frá- ' sag-nir um afla og aflasölur þriggja af nýju togurununv, frá því aS þeir byrjuðu veið- ar í niarz, apríl oy maí í vor. Síðan reiknaði ég út meðaltekjur skipstjóra, stýrimanna og loftskeyta- manna á þessum 3 skipum, eftir þeim upplýsingum, sem ég hefi fcngið um ráðningar- kjör þeirra. Útkoman varð þessi: Skipstjóri ca. kr. 14.020,00 á mánuði. 1. stýrimaður ' ca. kr. 7.830,00 á mánuði. Loftskeytamaður ca. kr. 6.100,00 á mánuði. Þeir hafa frítt fæði á skip- iiiuim, og það er ekki reikn- að með. Víst eru sjómenn þess verðugir að njóta góðra ¦ launa. En verður Iengi hægt að borga þeim svona mikið? Skúli Guðmundsson. Þjófnaðir færast í voxt Lauslæti telpna ísaiaaaakandi Tímanum hefir nylega borizt skýrsla barnavernd- arnefndar Reykjavikur.. — Hefir nefndin haft til mcð- ferðar á seinasta árisarn- tals 250 mál. Hefir nefndin orðið að- hafa afskipti a/ 110 fieimilum, þar semborn, eru, ýmist vegna drykkju- skapar, vanhirðu cðti af öðrum ástœðum. Með sum- um pessara heimila. hefir verið haft eftiriit árum saman. Það hefir komið í ljös við störf nefndarinnar, að þjófn- aðir barna og unglinga hafa farið í vöxt, og hefir nefnd- in tekið að sér fleiri slik mál á seinasta ári en áður. f fyrra hafði nefndin 144 þjófnaðarmál barna og ungl- inga til meðferðar, en ,á sein- asta ári voru þau 208. Hins vegar hefir útivist og laus- ung telpna farið minnkandi eftir styrj öldina.í fyrra hafði nefndin afskipti af 45 laus- látum telpum, en ekki nema 15 á seinasta ári. Þó að nefndin hafi ekki haft af- skipti af nema 15 telpum, væri þó full þörf á að koma 20 telpum burt úr bænum vegna lauslætis. Eru þær all- ar innan 16 ára aldurs. Ekki hefir tekizt aS koma nema fáum, eSa rúmum helming, af þessum telpum fyrir, þar eS færri og færri heimili í sveit vilja taka slík vand- ræSabörn aS sér. Sumar þeirra koma líka aftur. til bæjarins, jafnóðum og þær eru sendar burt. Þeim, sem ekki hefir verið hægt aS hjálpa, með því aS koma þeim fyrir, eru ennþá ýmist heima hjá sér, á Keflavíkur- flugvellinum eð'a á upptöku- heimilinu . Um leið og nefndin kvart- ar yfir því, aS ekki skuli vera til staður handa þessum unglingum, lætur hún í ljós þá skoðun sína, að þess sé raunverulega ekki að vænta, aS sveitaheimili vilji taka aS sér börn, sem óalandi, séu á heimilum sínum í bæjunum. Bannað að aota heita vatnið á nóttunni Á fvmdi bæiarstjórnarinn- ar á föstudaginn fóru fram umræSur um hvernig heita vatniS yrSi bezt hagnýtt. Samþykkti fundurinn, aS fengnum tillögum rafmagns- stjóra, aS loka fyrir heita vatniS aS næturlagi og einn- ig fyrir kalda vatniS, svo að eftirlitsmenn gætu unnið störf sín. VerSa settar regl- ur um hegningar fyrir mis- notkun heita vatnsins,

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.