Tíminn - 15.07.1954, Blaðsíða 4

Tíminn - 15.07.1954, Blaðsíða 4
TÍMINN, fimmtudaginn 15, júli 1954. 155. blað. Löggjöfin verður í hvívetna að stefna að aukinni verndun jarðvegs og gróðurs Frá aðalfundi Skógræktarfélags íslands að Hallormsstað íslands og Landgræðslusjóðs fræðslumálastjórnarinnar um fyrir árið "1953, og voru þeir að aukin verði fræðsla um siðan bornir undir atkvæði skógrækt í skólum landsins og samþykktir. 'og að varrð verði tilteknum Formaður lýsti þvínæst til tin'a á vcri hverju til gróð- lögum, sem fram höfðu kom ursetningar. ið og urðu nokkrar umræð-) Þá voru samþykktar tillög- ur um bær, en þeim síðan vís ur um að Skógræktarfélag að til allsherjarnefndar. jíslands vinni að því að ung- Þá fluttu fulltrúar héraðs- lin§ar á aldrinum 13-15 ára skógræktarfélaganna skýrsl- verði raðmr a von hverju 4 ur um starfsemi félaga sinna. ~6 /lkur W skoggræðslu og Kom Ijóst fram, að .011 hafa ennfren?ur að *ara Þess * lei* .félögin stóraukið framkvæmd við viðkomandi yfirvold að ir sínar á þessu ári og mörg nlutl af verkefni vinnuskol- tvöfaldað tölu gróðursettra anna verðl ffnan groður" trjáplantna eins og t. d. Skóg setninS trjaplantna ræktarfélag Suður-Þingey-' *a voru samþykktar sér- inga, sem á þessu vori gróð- stakar tmogur um fjaroflun ursetti 67 þúsund trjáplönt- fvrir .^æktma og stjcrn ur, en girðingar þar í sýslu felagsins fahð að vmna að samur ræktunarmaður og|munu vera um ioo bæjar-,pvl, ma u, ,., ¦ V^ elnn af ötulustu félögum skoga. Fundurinn sendi stjórn' /undurmnmæ^»<* ÞV1 Skógræktarfélags Eyfirðingo. | Kaupfélags Borgfirðinga að uppeldisstoð i Vestfirðmga Sat hann flesta aðalfundi' þakkir fyrir hið myndarlega «órð«ngi verði veittur fjar- Skógræktarfél. íslands sem^tak í þágu skógræktar, er hagslegur stuðningur, þegar fulltrúi þess. Fundarmennifélagið samþykkti á sl. vori ^ aukin fjárveitinggerir það heiðruðu minningu hans með < að minnast 50 ára afmælis moeuleSt. því að rísa úr sætum sínum.' sins með þVí að láta gróður-' „ . te , , setja um 50 þúsund trjáplönt Hallormsstaðarskogur. Skýrsla framkvæmdastjóra. ur árlega í Norðtunguskógi! Ur stjórn félagsins áttu að Framkvæmdastjóri félags- næstu 10 ár undir umsjón ganga Einar G E Sæmund- ins Hákon Bjarnason, skóg- Skógræktarfélags Borgfirð- sen og H. J. Holmjarn en ræktarstjóri flutti ýtarlega lnga. |Voru baðir endurkostmr Aðr skýrslu um starfsemi félags- Skógræktarfélag Eyfirðinga t'" ! ^om u, - ;; en, V;r ins á liðnu ári og um fram- tíðarhorfur í skógræktarmál- um. Tillögur aðalfundarins Aðalfundur Skógræktar- félags íslands árið 1954 var haldinn í Húsmæðraskólan- um á Hallormsstað 2. og 3. Julí siöastilöinn. Fundinn satu 43 fulltrúar frá 18 héraðsskógræktarfé- lögum, stjórn Skógræktarfé- lags íslands, skógræktarstj óri og nitján gestir. Fundinum stjórnaði for- maður félagsins, Valtýr Stef ánsson, en fundarritarar Há- kon Guðmundsson, Baldur Þorsteinsson og Björn Þórð- arson. Áður en gengið var til dag- skrár minntist formaður Þor steins Þorsteinssonar sjúkra- samlagsgjaldkera á Akureyri, en hann var alla ævi áhuga- kæliskápar gróðursetti á þessu vori 94 W* Stefánsson, Hermann- þúsund plöntur, en Skóg- «önasson og Haukur Jörunds; ræktarfélag Reykjavíkur um s°n. I varastjórn var endur- Í953 nöfðl^allaT^engTaí-Í^S þús þúsund. Þessi félög kjörinn Ingvar Gunnarsson. starfrækja einnig uppeldis- Endurskoðendur voru endur- stöðvar sem kunnugt er. Skóg kjörnir þeir Halldór Sigfús ræktarfélag Borgfirðinga hef son °S Kolbeinn Jóhannsson. ir líka farið inn á þá braut! Báða fundardagana var og er nú að koma á fót upp- farið um Hallormsstaðarskóg eldisstöð í Norðtunguskógi.'ur;dir leiðso&n Guttorms Páls Af skýrslum félaganna má sonar, skógarvarðar og Sig- greinilega ráða að áhugi fyr-, urðar Blöndal. skógf ræðings. ir skógrækt fer hvarvetna Gaf Þar að- líta ýmislegt af vaxandi og sjálfboðaliðsstarf" ,Því, sem merkilegast er í ið er orðið svo mikið á veg-' skógræktarmálum landsins. um þeirra að ekki mun óvar-,Höfðu margir fulltrúanna legt að meta það allt á 700',ekki komið þarna áður, og þúsund krónur sé miðað við undruðust mjög hinn mikla núverandi kaupgjald. þroska, sem erlendur barr- Að loknum skýrslum félag' gr(íður ^missa tegunda hefir anna síðari fundardaginn nað" En flr fulltruanna> er skilaði allsherjarnefnd &Iiti.?atu aðaltund Skogrœktarfe- um framkom w tillögur. lags Islanos anð 1948 a Hall- Framsöguma^r var Ármann ormsstað, kom ollum saman um að groskan 1 sibenska lerkinu í Guttormslundinum greiðslu og má þar meðal annars geta þess að efnt var til sérstaks fundar á síðast- liðnum vetri með fulltrúum frá 17 skógræktarfélögum. Á þeim fundi var ákveðið um 1? slztu f ramkvæmdir f élag- anna á þessu vori og starfs- aðferðir samræmdar. Kvað skógræktarstjóri fund þenn- an hafa orðið til mikils gagns og sjálfsagt að fram- hald verði árlega á slíkum fundum. Þá benti skógræktarstjóri á að ein tillaga aðalfundar- ins 1953, þar sem héraðsskóg ræktarfélögin voru hvött til þess að útvega sér a. m. k. 30 ha land til þess að koma sér upp samfelldum skógi. hefði strax borið árangur, þar sem væru kaup Skógrækt arfélags Árnesinga á jörð- inni Snæfoksstöðum í Grims nesi, en þar er kjarllendi mikið. Af öðrum störfum stjórn- arinnar milli aðalfunda gat Dalmanns-aon. Aðrar á'yktanir. Samþykkt var svohljóðandi tillaga um gróðurvernd: Aðalfundur Skógræktarfé- tYý gerð - Model LF7 Nýtt verð kr. © 100. Frystihólf yfir skápin þveran Tvær hillur í hurð. Allar gerðir af CROSLEY kæliskápum eru til sýnis og sölu 1 raftækjadeild firma okkar í Hafnarstræti 1 — Gýtirífö svo vel a& líta inn O. Johnson & Kaaber h.f. *SS$SSSSSSS33gS$S3SSSS3SSSSg343SSS3$S^^ I Skrifstofur okkar 3. veroa lokafSar frá og með 15. jjúlí til ágiísi næstkom., vegna snuaarleyfa. Heíldverzlun Árna Jónssonar h.f. A&alstrœti 7 ísssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssaasssssssssssa ursett 1938 og er hæsta tréð nú 7,70 m. en meðalhæð 4.51 lagslsíandsr haídhinTrHall'm" Hið sama ma revnfr se^ ormsstað 2. og 3. júlí 1954 um aðra un^ erlendra trja- skorar á Alþingi að stefna í tegunda. Voxtur þeirra er svo skógræktarstjóri þess m. a.Ihvlvetna I löggjöf að aukinni 2í?!LSJg?Jl™SK að undirbúningi að skipti-1 verndun jarðvegs og gróðurs ferð milli Noregs og íslands og að taka stefnuskrárákvæði hefði. veríð að fullu lokið, er Norðmenn urðu að hætta við hana af óviðráðanlegum or- sökum. Þá vék skógræktarstjóri að fjárþörf skógræktarinnar í landinu og þá alveg sérstak- lega að uppeldisstöðvunum. Nú væri uppeldi trjáplantna komið í eina milljón plantna en markið væri tvær milljón- ir árlega, en til þess skorti tilfinnanlega aukið rekstrar- fé til uppeldisstöövanna. Hef þess efnis í stj órnskipunar- lög lýðveldisins. Tillögunni fylgdi svohljóðandi greinar- gerð: Jarðvegur og gróður lands- ins eru verðmæti, sem vel- ferð hverrar kynslóðar bygg- ist á. Þessi verðmæti, sem í- búum landsins eru fengin í hendur frá náttúrunni, er hverri kynslóð skylt að varð- veita og skila þeim í hendur niðja sinna. Veðráttu og jarð vegi er þannig háttað hér á ir stjórn félagsins unnið öt-|landi, að sérstök ástæða er ullega að því að 'fá úr þessu;til þess að staðið sé vel & bætt og orðið nokkuð ágengt, en hvergi nærri svo nægi. Starfsemi skógræktarfélaganna. Gjaldkeri félagsins, Einar G. E. Sæmundsen. las upp reikninga Skógræktarfélags verði um verndun jarðar- gróðurs. Af þessum sökum er eðlilegt og æskilegt að sett sé í stjórnarskrá íslenzka lýð veldisins stefnuskrárákvæði um eðlilega og skynsamlega notkun gróðurs landsins. Samþykkt var áskorun til sætir, ekki sízt þegar haft er í huga að sumurin 1943— 1953 hafa verið óvenjuköld og hvert vorið öðru verra á Austurlandi. Ferðir þessar um Hallormsstaðarskóg voru því fulltrúunum sannkölluð opin berun og munu áreiðanlega efla þá til enn meiri dáða í skógrækt. TRtJLOFTJN- ARHRINGAR Steinhringar Gullmen og margt fleira Póstsendi vonum. Lerki þetta var gróð! I Lokað vegna sumarleyfa frá og með 19. 1». m. til 6. íagást. Efnalaugln Glæsir Maínni'stræti 5 Lanfásvegi 19 ¦^Sí^SííviSS^í^-^^-j^^ KJAKTAN ÁSMCND8SON gullsmiður ASalstræti 8. Sími 1290. Reykjavfk. Háskólastúdentar sem iiafa í hyggju að sækja um garðvist næsta vetur eru minntir á að umsóknir þeirra þurfa að vera komn- ar í hendr.r garðstjórnar fyrir 15. ágúst. Stjórn stíidentagarðanna WWWI S»Mfi!S2CÍMí 99SSQQS95Q5S «$3SSæSSSSSSðSSSS«SðfiS 2»CÍSÆ««?XÆftCífiCM: gg» Pg^BWa^W^q^WWMW SS5SSSSSSSSSSSSSSCT Dragið ekki að greiða blaðgjaldið m

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.