Tíminn - 02.09.1956, Blaðsíða 12

Tíminn - 02.09.1956, Blaðsíða 12
VeuriíJ £ dag: Suðvestan stinníngskaldi, dálítil í í-rigning eða þokusúld. ur ti! að f 1 Búggfðseigandi í Kalif orníii vill auka fiusida eign sím og stefcir að því að hreinrækta gamla fjárhoEdakynið, sem hann segir að sé að feverf a og týnasí í dag'hef ja íveir útlendingar og íslénzkur ' leiðsögumað- ur ferð ,frá Egilsstöðum á Völlum um firðf og' dali Austur- lands íþeim erindum að finna fjárhunda með þeim göndu góðu" íslenzku einkennum, uppbrett eyru og hringað ¦skott, og'fajsi.tií kaúps a. m. k. 2 pör til flutnirigs' til Kaliforníu. En þar erii þegar fyrir frægustu íslehzkir íiuhdar 'fyrr'og síðar. 8?ana úr Jökuldal og Bósi úr Skagafirði, síðan þeir foru'loi'tloitSis frá Reykjavík til San Francisco í fyrra ¦ og komu íram í sjónvarpi í vetur er leið. Fyrir þesuin leiSaíigrí cr brezk-j u'r' ma'öir, ¦ sem nú er amerískur I borgór?. fetP. ÍVÍark Watson, og hef-j ir hann' Binsett oér atS reyna að| Bré'iMrœk-tó íslenzkt hundakyn á | búgaroi sínu vestra. Watson hcfir I einníg isljmzka hestn á búgarði sín ¦tífrf, er miklll a'Sdáandi hestsins siðan' tíá'rin' ferðaðist um óbyggðir hér a laiídi' á árunum 1937 og 1933. Sag'á f járh.undsins þykk bók Allt.;síðan íslenzku hundarnir koimi ve^tur í fyrrahaust, hefir Vv'alsorr .urtnið að því að rannsaka s.cgu-'kynsins og hefir ekkert til sparað. Árangnrinn er handrit að bóki-púkiS að vöxíum, er hefir að geyraa >:3jésprer.tun af mörgum merkum.-'he-imildum, einkum úr ierðahókum, útlendinga fyrr á öld- um og safn þess, sern ritað er um íslenzka- -tíunda í bækur og tíma- rit hér á.Jandi. Þá hefir Watson graíið upp.með mikilli fyrirhöfn, að .íslenzkir hundar hafa verið svadir á ¦ hundasýningum í Dan- mörku um og eftir s. 1. aldamót og í Breilandi, íyrir nokkrum áratug- tiin.. í viðtali við blaðið sagði Wat- scn, að-þetta starí væri unnið til þess.að fá íslenzku hundana viður- xenndd og skrásetta sem sérstakt hundakyn, hliðstæít þekktum hundakynjum. Um þetta hefði ekki veríð hírt' hér á landi, og nú væri hið gamla og góða fjárhundakyn svo' blándað orðið, að mjög erfitt væri að há í ættgóða einstaklinga. Væri óséð, hvort tilraunin til að hreínrækta kynið tækist. En til þess að auðvelda það, er ferðin til Austurlánds íarin, og síðan ællar Watson til annarra staða, ef lík- l.egt þykir að það beri árangur. Hreppstjórar 'engu bréf og myríd í sumar' ' fengu hreppstjórar í mörgum hreppum á Norður- og Austurlándi bréf og mynd af f jár- hundi, og fyrirspurn, hvort slíkir hundar.; væru í nágrenninu og mundu' f aíir. Ekki hefir orðið mik- ill árán'gítr af þessum skrifum, sagði Watson, en ef einhverjir brcndur vildu enn sinna tilmælum .•nns ev honu'm þ'Jkk á að þsir láti hann vita sem fyrst. Fyrst um sinn er hægt að ná til hans á Egilsstöð- um, en síðar á Hót'el KEA.á Ak: ureyri og Hótel Garði í Reykjavík. Bústofninum í Kaliforníu líSur vei' Um bústpfninn í Kaliforníu, 4 hesta og hundana, sem nú hafa eignast fallega hvolpa, sagði Wat- son, að honum liði vel, enda mun umönnun öll í bezta lagi. Hestana notar hann til útreiða. Landiö er Sunnud. 2. september 1956 Ilitinn á nokknun stöðum kl. If Reykjavík 12 st., Akureyri 15, Thule —1, Osló 14, Stokkhólm- ur 18, London 14. maldags hersíyrkur A-baeda- gsins verSi lækkaSor um 20% HiitJarsamtök, fjárhagsleg og stjórnmálafeg, ver($i tengd bandalaginu. Þátttaka í þeim án herna^arlegra skuldbindinga. Fregnir úr tímaritinu Newsweek Þegar lokið var Súez-ráðstefnunni í London, gáfu utan- ríkisráðherrar vesturveldanna þriggja, þeir Dulles, Selwyn Lloyd og Pineau, sér tíma til að ræða allýtarlega um N-Át- lantshafsbandalagið og framtíð þess. Ekkert hefir að vísu verið látið uppskátt um þessar viðræður, en nýjasta hefti bandaríska tímaritsins Newsyv'ee'k, skýrir svo frá, að heyrzt hafi, að herrarnir hafí orðið ásáttir um eftirfarandi atriði: Að herstyrkur bandalagsins á gamla vísu skyldi ekki minnk- aður um meira en 20% og tengd skyldu við bandalagið hlið- arsamtök, stjórnmálaleg og fjárhagsleg, sem önnur lönd gætu tekið þátt í án hernaðarlegra skuldbindingá. •S30 tt AVI' >K>Rl,. í*» JWítuli «wi 1» 1**"» «T« «*"» "•* *> "^í"^'' iM *«. »««*» »«• «* *'W *"* •*w™*!'*wi " l ilMit tn»«;'*f!».t>Mt*'*fM »&#? 'rtit tlmt «'1«4.t*l)M>l •bý tyíllUit tUm{ tóit ,ti t»^ «tW >U;« Klt) tntM-twnttM. ¦trftít. << MtytfetVtf titttt 'ticmxvtnA hiau tM Mrtt* tím*«tíMW>*t-~ ftXetim* U Wni flroí)- rfttvltn. tnak tní jiwjtiwjjr>«**« «* *: «%» oiti 't** ttttwi* Mkv*. Mttn>»t tU m*n;f t&wwb ttitfa ntahtrn* ipéta: W »•». 1» >*»Í .<*• W&»>* •»<• *)«*•<• ^trfttMttg^MVMW, Mt&tttí)' t«Wiw»íí tV <t»»ötii» »tt ttfttW* «»»*»« ' gttomiBtm *ttk bttmm <tt»»»» í»Utí»>»l«(ifc : tU^mtx^éwt* «»»*»«» l»ttó!^»tt«>t»«H,>»t»Nt> itœtJ, Mt> tkqi-m* *t» *t» <*« «f «"•<• «•* »» : f»»»tt^/'«Jw'tW,tl»» <*» pooltt*; •»« **lW»t>* «»»• tw» **tr ': Mttif uttt li>t»i>([«»t, ttat tdtgr «»<»>« «t»o«»)M'»»<Í,>>!"««r :«att>/, otwlwtttjW *o> •»», u»t #i><i*ti •» <*• «ot»lt»i» *»»«.' ¦ <!&*•, ö* vmSMmtb <ötj»lt»vt«» t» Itr***,**! «4»» sttM «•»* i .»•'««* ixibnm. Ttmni *»» tW tostj-litvtwtl <aA «t»t»l4iti»tt í'wiíetitt. Wt'íirW tt« tMlwt VtM *<tt t»»* »»»% ^P*í *<• n>'j«!)- tJ>>.i ¦* f WW. M t»«n. tí! o&töcí : thttj' »1» >>ttr)t <tt»t *ött : la>tí,t, ttott ttwftt t*>iBjtwii*«ti4* t>i»»tttt«* Úr handriti Watsons um íslenzlca hundinn. Ljósprentun af bls. í bók- inni Fell and Fjord, ferðabók eftir E. J. Oswald, (Edinburgh Í882) „",. hæðótt, og þykja íslenzku hest- arnir fótvissir í brekkum og hafa margir látið.í ljósi áhuga fyrir að kynnast þeim betur. Hundarnir [ vekja líka athygli í kaliforníska dalnum. I>að þykir í frásögur fagr- andi, að þeir eru sífellt gjamm- andi að bílum, sem hjá aka, ,p<? kunna ámérískir hundar ekki þau læti. " líestana" elta I þeir stundum út um hagann og gelta að þeim, en Mark Wjtson á hestbaki hér áriö 1937. annars er samkomulag gott. Hsst- arnir komu vestur í fyrrahaust, og áttuðu sig þá ekki á því, að þarna er eilíft sumar. Urðu kafloðnir eins og búnir undir harðan vetur, en það stóð skamma hríð. Nátt- úran áttaði sig brátt, og síðan hafa þeir verið kemdir og stroknir og sannkallað augnayndi, segir Wat- son. Myndir og teikningar — hundurinn á Snæfellsnesi Watson hefir þegar komið sér upp álitíegu myndasafni af íslenzk um hundum, og hefir viða haft að- drætti. En hann vill gjarnan fá fleiri myndir af hundum, sem hafa greinileg íslenzk einkenni, sömu- leiðis teikningar eða málverk. Hann hefir í fórum sinum mynd, sem hann tók árið 1938 einhvers staðar á Snæfellsnesi. Þar liggur fallegur hundur fram á lappir sín- ar framan við bæjarglugga. Sá hundur er sennilega dauður, en af- komendur á hann kannske. Galli er, að Watson veit ekki bæjarnafn ið. Kannske þekkir einhver Snæ- fellingur hundinn eða bæjarsund- ið? Myndin fylgir þcssari grein. Ef jvo væri, hefði Watson áhuga fyrir að fá upplýsingar. Hann gaf vi! Glaumbæjar- safns Þetta sagði Mr. Watson áður en hann lagði af stað austur í gær. Hann býst við að koma á marga bæi og hitta bændur að máli. Hann væntir þess, að þeir taki erindi hans með velvild. Þetta er ekkert grín, segir hann, heldur tilraun til þess ao fyrirbyggja að íslenzki hundasíofninn týnist alveg. Þetta er ekki í fyrsta sinn, sem Watson sýnir áhuga fyrir sögulegum minj- um hér á landi. Hann lagði fram fyrstu peningana til þess að stofna Glaumbæjarsafnið í Skagafirði ár- ið 1938. Eins og kunnugt er, hafa mörg af aðildarríkjum bandalagsins á- cveðið eða hafa í hyggju, að draga úr hernaðarframlögum sínum, að minnsta kosti að því er tekur til mannafla og framleiðslu hefðbund inna vopna. Auk þess vex þeirri skoðun stöðugt fylgi, að friðarhorf ur séu nú meiri og betri, en um mörg undanfarin ár, og því sé rétt lætanlegt og nauðsynlcgt að létta hinum þungu byrðum hernaðarút- gjalda og herþjónustu af almenn- ingi. Bradfords foringja bandaríska her Bretar ráðgera, að draga mjög úr hernaðarútgjöldum og iafnvel afnema herskyldu með öllú innan tíðar, ef allt verður með felldu í heimsmálunum. Þá veldur hér i mestu um sú breyttá hernaðar- I tækni, scm byggist á langdrægum j flugvélum og f jarstýr'ð'um skeyt- I um. Eru kunnar orðnar skoðanir Radfords foringja bandaríska her- foringjaráðsins í'þessu é'fni og er búizt við, að innan skamms verði tilkynnt frá landvarnaráðiraeyíiníi bandaríska um breytta stefnu í þessu cfni. Efnahagssamvinna. Á fundi Atlantshafsráðsins í vor, var kjörin þriggja manna nefnd til að rannsaka möguleika á úífærslu bandalagsins, svo að það yrði virk- ara á sviði efnahagsmáki en áður. Fregnin í Newsweek er því senni- leg og bendir til þess, að stórveld- í in hyggist koma slíkum áíormum ! í f ramkvæmd. Ekkeri láf á bifrei-faárekstrum: Stoiieni seediferSabiíreið em í klessu á Lækjargöfo Maður ekur á bifreið í Eskihlí«5 og flýtir sér í burtu, en kemur daginn eftir til lögreglunnar (íl a'ð' kæra skemmdirnar á eigin bifrejö í fyrrakvöld og fyrrinótt urðu tveir árekstrar hér í bæn- um með nokkuð sérkennilegum hætti. Annar varð um kvöld ið í Lækjargötu, en hinn uppi í Eskihlíð um nóttina. Jafn- framt upplýsingum varðandi þessa tvo árekstra, segir um- ferðarlögreglan ekkert lát á bifreiðaárekstrum, svo útlit er fyrir að þetta ár ætli að verða algjört metár í þeim efnum. rl l//,t..-(HII >j! Hundurinn fra'SnæfelIsnesi. Þekkir nokkur hann eða veit bæjarnafnið? Ný brú í smiðiíra yflr Jökulsá í Axarfírði Þrjáítu marir,a vinmifiökkur; nnd ir stjórn Jónasar Snæbjörnssonar, vinnur í sumar að byggingu nýrr- ar hengibrúar á Jökulsá í Axar- firði. Gamla brúin er frá því um aldamót og talin of léleg orðin til áframhaldandi umferðar. Er nýja brúin staðsett rétt fyrir neðan Áreksturinn í Lækjargötu varð um klukkan ellefu á föstudags- kvöldið. Kom þá Chevrolet sendi- ferðabifreið á fleygiferð niður Bók hlöðustíg og lenti með ofsakrafti á lítilli fjögurra manna bifreið, er stó'ð í Lækjargötunni framan við húsið 12B. Bifreiðarstjórinn sat í í fjögurra manna bílnum og hafði I verið að enda við að láta út tvo! ; farþega. Mennirnir hlaupa. I Um leið og dynurinn af árekstr- inum var hljóðnaður, stukku menn út úr sendiferðabifreiðinni og hlupu í burtu sem fætur^toguðu og hefir ekki spurzt til þeirra sið i an. Biður lögreglan alla. sem kynnu að geta gefið upplýsingar í málinu, að láta hana vita. Eig- j andi sendiferðabifreiðarinnar gaf ' sig fram í morgun og tilkynnti að bifreið sinni hefði verið stolið. . ÞaS var íljótgert að upplýsa cig- andann um, að bifreið hans stæði I stórskemmd irini í porti lögregl- unnar. Báðar>. bifreiðarnar stór- götnlu brúna. Áætlað er að í sumar vinnist tími til að steypa anker, stöpla og turna, en að hún verði Cullgerð næsta sumar. Léngd brúarinnar, milli turna, er 71 metri, en auk þess verða 3 landbrýr og verður steypt gólf brú- arinnar samtals 143 metrar og breiddin 4,40 metrar. Burðarþolið er áætlað 27 tonn. skemmdust, en slys virðu ekki á mönnum svo vitað sé, minnsta kosti gátu mennirnir í sendiferða bifreiðinni hlaupið eftir árekstur- inn. Ætlaði að kæra skemmdirnar'. Þá var ekið á annan bíl í fyrri- nótt á tímabilinu frá 1,30 til 2, en bifreiðin stóð á móts við Eski- hlíð 8. Sá er þeim árekstri olli, gerði ekki frekar vart við sig og ók í burtu. Nú hefði mátt álíta að lögreglan fengi nóg að gera að hafa upp á manninum, en það (Framhald á 2 síðu). Háværar kröfur ura styttri herskyldu- tíma í Bonn Bonn, 30. ágúst- — Formaður land varnanefndar'þingsins í Bonn, Já- ger, hefir látið í ljós þá skoðun, að venjulegur ; herskyldutími í V- Þýzkalandiætti ekki að vera lengri en 12 mányðir. Hins vegar mætti hafa 18 máhuði eins og stjórnin leggur til fyrir'fáeina raeim, sém mynduðu kiarna hersins og Væri mönnum gefinn kostur á að veíja um í hvorn flokkinn þeir vilja fara. Stjórnarándstaða krefst 12 mánaða herskyláu. Andstaða Ja- gérs þykir hnekkir fyrir stefnu Adenauers í málinu.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.