Vísir - 17.01.1946, Blaðsíða 4

Vísir - 17.01.1946, Blaðsíða 4
VI S 1 IV Fimmtudaginn 17. jaiiúar 1946 f VISIR DAGBLAÐ Utgefandi: . BLAÐAUTGÁFAN VlSm H/F Ritstjórar: Kristján Guðlaugsson, Hersteinn Pálsson. Skrifstofa: Félagsprentsmiðjunni. Afgreiðsla: Hverfisgötu 12. Símar 1660 (fimm línur). Verð kr. 5,00 á mánuði. Lausasala 40 aurar. Félagsprentsmiðjan h.f. oLcnAfeiA vaidímapódótt „Lifið er horfið, hún er orðin nár". Eg sat og hlustaði á út- varpið að vanria, er þessi orð bárust til mín á öldum ljós- vakans: „Systir mín, Laufey Valdemarsdóttir, lézt í París 9. h. m. og var j.arðsett þar". Mig sctti hljóða. Laufey dá- in. Hún er horfin og grafin í erlendri moidu fjarri vin- nm og vandamönnuín; kon- an, sem' öðrum fremur réýndi að þerra tár litihnagn- ans licr heima. Huri fékk ekki einu sinni að hvíla í islenzkri. moldu. Ekki eitt tár frá þakklátum hjörtum fckk að falía við gröf hennar. Já, hversu skammt nær ekki skilningur okkar jarðar- harna. Frk. Lauí'cy lét mörg þjó'ð- félagsmál til sín laka og bar mjög fyrir brjósti réttindi kvenna í þeim málum. Hún var formaður Kvenréltinda- i'élags íslands og Mæðra- styrksnei'ndar. Hún var kona vildi lf* ið úr þessari í'erð minni, þá hefðu leiðir okkar legið meira sartian en orðið var til þessa. Eg vildi óska aö eg hefði borið gæfu til að létta af henni mörgum, þungum einvcrustundum. Eg varð þess áskynja, að henni lei'ð oft ekki sem skyldi. Hún var alltof oft misskilin af sam- tíðarfólki sínu. Því miður brepnúr það 'ekki ósjaldan við í okkar fámcnna þjóðfc- lagi að svo sé. Eg minnisl þcss sérstaklega ¦ hversu kát Íu'in vár einu sinni cr cg hitti hana. Hún sagði mcr í'rá þvi, að hún væri nýhúin að fá simskeyti frá stúlku, sem heí'ði átt mjög hágt hcrna heima, cn hefði nú fengið, fyrir sina aðstoð, að fljúga út til Banriaríkjanna á funri unnusta sins og nú væri 1 cssi stúlka gift fyrir 3 dög Nætur- Frá „Gönguhiniim" hefi cg fengið r.Jístur. cftirfarandi bréf um næturaksturinn hjá bílstöörvunum í bænum. Þar segir meðal annars: „Er engin von um, að hætt verði við það fyrirkomulag, sem. hér 'hefir ríkt í meira, en sex ár, að einungis ein bílstöð hafi opið að næturlagi hér i bænum? Það sannast víst áreiðanlega á hverri viku, að það er al- gjörlega ófullnægjantli. Það eru miklu fleiri, sem þurfa á akstri að halda, en bílarnir geta sinnt, því að aðei'ns takmarkaður fjöldi er í notkun á þessum tíma sólárhringsiris, en þeir hinsvegar oft margir, ,sem þurfa að skjótast um í bænum. s. * Langir „túrar" Mér er ekki grunlaust um, að bilarn- ir komi' ekki að eins góðum notum og hægt væri, sakir þess að á þessum tíma isólarhringsins er oft verið að aka mönn- um, sem, eru einungis að skemmta sér, en þurfa í rauninni ekki að nota bilana -á sama hátt og aðrir bæjarbúar, sem þurfa ef til vill að nota þá til einhverra nauðsynlegra erinda eða kom- imi. Nú sagðist hún vera að"öst miIii bæJarhlutaí misjöfnu veðri.En þeim l'ara i hrúðkaup annarar ís- lenzkrar stúlku, sem hcfði getur verið fyrirmunað það af þvi að gleði- fólkið er svo lengi á rangli sinu. En vcrði verið svo heppin að heim l . engin breyting á næturakstrinuni, þá ætti að i« i . . . .. .. .. - ¦ .. . .. Baráttan gegn afvinnoSep 'ommúnistar láta í vcðri vaka, að þcir þurí'i að ná' mcirihluta í hæjarstjórn Reykja- víkur, til þess að koma í vcg fyrir atvinnu- ieysi hér í hænum. Nú er vitað, að cins o_g sakir standa, cr ekki um atvinnuleysi að ræða, cnda hefur raunin s>rnt, að engir hafa komið til atvinnuleysisskráningar hin síðustu árin, er hún hefur farið fram. Hér er tilfinnan- lcgur hörgull á vinnukrafti og hann svo til- finnanlegur, að sumpart hefur orðið að fresta ýmsum framkvæmdum, en að öðru leyti hafa viðkvæm i lund sein þær framkvæmdir, sem hafizt hefur verið hvers'manns höí hæta. Ívícr skein út úr augum frk. Lauf-J ¦ handaum,dregiztálanginnvonúrviti, sök-!varð að orði er eg heyrði. ' ' - h.-k.-n. r ,„,.. um skorts á vinnuaí'li og J)á fyrst og fremst feglærðummönnum.ÞcttayitaalKr,semhafa|im^ ..... opin augu og sæmúega hrcin eyru. tilfhmin«ar þeirra eins vel o« Hcyndv ser ekki að hjartað hefði opið að næturlag! i einu og ekki matti Sé það rétt hjá kommúnistum, að þeir verði, hún aerði?" Þvi miður þclíkti ifvlgdi með Hún kunni að hún nota fleiri bíla én tíu, ef eg man rétt. Þá .v ' • •, 7 , , , .., .., , ^' i i.„„„ o)i( r.f í;ua j;i hrvfi'fíiast viir ohammgiu og þurfti að spara benzinið eftir beztu getu, þvi að na meirihluía í hæjarstjorn tú þess að cg þessa konu atlt ot * , ~y]r>&J ^. t . ____.&•» ^/.^, _..„..„„ ...._, L____ _....,*,_„_____. ,. tryggja almennii þær cinar ályktanir hafi ekki trú á þeirri nýsköpun, sem þeir hafa pfá yar dnn niorg.; , , , dinglað með í frá því er núverandi ríkisstjórn S|_urt var eftir mcr i síma.' settist að völdum. Vitað er að enginn hefurjÞað var frk. Laufey Valdc- bamsföður sinn heim að i»i^ta kosti að Sjá svo um að bilarnir, sem .i.-ííí;,,,, l,,!,,,,, Clr.?;;,, ^,,, i gangi eru, se ekki misnotaðir. slríðirui loknu. Gleðin, scnr Það var þegar býrjað var að "''ndlálfrl' Iaufeviat" Hver cngin uppgerð. Hún var svo skömmtunin. skammta benzínið — i septem- .^iÍtjálpar nú hágstöddti Stúllv- jhálníngjúsöm fyrir hönd | bermánuði 1939, ,að mig minnir a i,n„i,i nl-l-nr n£j hver skiliu'' þcssarar stulku, að þaft ¦— að bannað var að flcin en ein bifreiðastoð a í hæiarstiórn til hess að co licssa konu allt of litið til, J»TSgjast yur onannngju o« pmm ao spara nen .a í næjarstjorn m pess aö ^, pcssa minnin«u Slcð »st yfir haming u ann- að enginn vissi, hve ngi næga atvmnu, þá verða ^ n^J?Xf sciffSS W eins.og þcim einum er að afla þess í framt „ • [. , . , *, , . nonnai pau sku, suii vcionyi.| ro i . i anir at þvi drcgnar, að þeir ¦ • ' imnt, sem eiga hrema sal og undir þvi komnar, hversu greiðlega mundi ganga •amtíðinni, en allar samgóngur að.það þryti ekki. Kú er Itafa evtt æfi sinni í það að(hinsvegar búið að aflélta skömmtuninni, svo fá skilið sorg og gleði sam- að „varðhöld" stöðvanna ættu að geta hætt ferðamanna sinna. Sæti þess vegna, að því er' mér virðist. Laufeyjar er nú autt hæði i,. * Eg ininntist á það við bilstjóra, i„ii.. ,,.,' .. .,..;..;!¦ '.....; i m ittgi Islands. Hver kostar rétt. sern drepið cr á i bréfinu.hér I -OSS tiO LY.lKK.cl JIILl IVUl ftKiu p lV 1» i _j.a„ i irin um hin svokölluðu er t.fær l™ af .sklPaf..l,el.la I áð framan, að þeim hætti til að •is nndsmál" Hún saeðist sætl> sem hun lætllr eílu* Slg- aka talsvert með drukkna menn að næturlagi, era miöe hrvafí vfil' þeÍm|Þær verða ai"eiðanle^a mai'g- svo að aðrir, sem hefðu enn meirl þörf á að " sem almenningur ar'. sem tel^,a si8 færar um nota bílana, kæmust ekki að. Bilstjórinn vi'ldi lcti falla í þeim málum. Eftir þetta samtal hittumst við stutt nyskopunma dyggilegar, cn sá meiri- marsdotir, scmi yildi tala við Mæðrastvrksnefnd og Kven-' Fkki alls ' síðasta1"11^1]^^^^0^1;""81!.1;1 réltindafclagi íslands. Hver kt ar ró nokkrum sinnum og sagöi hún mér ýmislegt um starf Mæðrastvi'ksnci'nd. sagðist hún hafa hluti hæjarstjórnar, scm setið hefur kjörtímahil, og nægir að nefna því til sönn , uriar, að samþykkt hefur vcrið að hærinn' keypti eða tryggði kaup á 20 togurum og'vcr fjölda vélbáia, en auk þess mun hæjarfélag- J1^!11,.111" ið hafa margskyns framkvæmdir með hönd- um, seni með engu móti verður skotið á frest. Yrði hér um atvinnuleysi að ræða næstu árin, hlyti það að staía af því einu, að nýsköpunin sitt i hrygðist, þannig til dæmis að hvorki botn-'Ný]eSa vörpungarnir nc vélskipin yrðu rekin, en'^^P^iV^M^ ú?U&ioSiá sMU0 ,virðingu vingU 'liý^ iægjuhérhundinviðhafnargarða. MeðMiinnijS,^ an þess ^ðarinnar, þ.ví að cnginn yíirlýstu haráttu gegn atvinnuleysinu eru' að skjóta á furidi, og leila kommúnistar að auglýsa/vantrú sína á ný-!samþykkis, og fckk eg lillar sköpuninni, sem þeir þykjast eiga með húð og' þakkir fyrir það hjá sumum htai óg öllu innvo.si, og WSllr þé l„,ð K$S£S&*TS$$ goðn harattu þeirra fynn framforum „til sjos yo nýsjafnt, hvernig fólk og lands." : j ]juir a n_aiin. Seinna hringdi Einstaklingar hafa í hyggju að ráðast nú hún til min og sagði eilihvað á þessu ári í ýms stórfyrirtæki, svo sem hygg-!a ljessa leið.: »?8 1FinSUila? Iþað, en reynsla komandi ekki viðurkenna réttmæti þessara ummæla. Hann tíma leiðir það hezt i Ijós, kvaðst scgja fyrir sitt leyti og hann væri viss hvcrsu þær duga í þessum'um> að hann taiaSi j)ar fyr_r marga stéttar- stórfum. ^ | hræður sina, að ekki kæmu hvimleiðari menn Með Laufeyju er horfin llpp { bíl hja sér; cn drukknir menn, og hann góð kona, vel menntuð og reyncu jafnan að losna við þá eins fljólt og hjartahrein. Eg veil að -hún hægt vær_. Þdð a í kvöld. Það gera upp við mig um ingu skipaviðgerðastöðva og annarra fram- ^^aidá^íund1 ^ kvæmda, sem mikinn mannafla þarf til. Kvíða | ag þeir þyí einu a-ð skortur verði á nauðsynlegu' málefní, sem mjög eru skdpt vinnuafli, ekki sízt ef nýsköpunin sogar til ai* skoðanir um. ftg kviði sín hóp vinnufærra manna, sem landvinnu 'fy4c'.a^'mætá, á,bessum fundi sturida. Hvert sem litið er blasa vcrkefni við'því að mér ?dðÍSt að StaU<la migum, sem ákveðið hefur verið að hrinda , :í framkvæmd, en fyrirsjáanlcga nægir ekki næsta kjörtímahil til þésjs að anna því öllu saman, og af þeim sökum geta menn íicstað .kosningu kommúnista í bæjarstjórn þar til viðhorfið er verulega breytf frá þvi, sem nú «r. „Atvinnuleysis-bomha" kommúnista kann að reynast J)cim sjálfum skeinuhætt, með því Jið sýnt er, að þeir kunna ekki með hana að fara. Hún lýsir aðeins .yeikleika þeirra og -vantru á eigin gerðum. Hafi þeir sjálfir van- ;Irú á verkum sínum og barátlumálum, er aftur l.jóst að enginn kjósandi getur haí't trú á þeim, <n frestar kosningu þcirra í hæjarstjórn, þa<c ftil vcrkcfnin, sem þeir nú berjasl fyrir eru orðin raunhæf, en vonandi rekur aldrei að því, að atyinnuleysi lialdi hmrcið' sína, elida rvcrður þáð ekki nerría fyrir tilstuðlan Jcommúxiista sjálfra. ...................................... slvildi æskuna hetur cn liún Eg veit að þær ungu stúlkur, Sóða- Pað væri ekki aðeins, að slíkir menn skapur. væru oft uppástöndugir og frekir, svo að niargir þeirra væru alveg óþolandi, sem lcnt hafa í sorgum og'heldu _nætti aUtaf búast viS pvi> að þeir yrðu orðugleikum áttu óskipt veikir og útbýjuðu bílinn, svo að ódannninn lijarta og starfskraf la frk. I fengilSt ekki úr honum fyrr en eftir langa mæðu. Laufeyjar. Eg veit, að þegar Þa8 væri j)vi siöur en svo eftirsóknarvert fyrir " aldur og þroski færist yfir hilstjc')ra að aka sliklim mönnum, þótt þeir þessar ungu stúlkur, þá fá væru oft örlátir með greiðslu, enda mundi það þær aldrei melið eður gokhö vera sannast sagna um þessi mai, að það væru það, sem frk. Lauiey var hrcinar i,ndantekningar meðal hílstjóra, sem fyrir þær. Laufeyju fylgja œkiu 1)eim með glöðu geði. hjartans þakkar 1 jölda | * kvenna og harna og minning henri'ar mun ávallt geymast meðal landsins beztu'kvenna. Guðrún Guðlaugsdóttir. Krafizt rannsóknar. í illdeilum við konur, sem mcr þykir vænt um og hefi lengi sfarfað með." Eg talaði til herinar hvatningarorðum. og hað hana um frani alll að lála ekki viðkvæmnina hera sig ofurliði. Scinna sagði hún mér frá þcssum fundi og taldi árás þcssa cngan árang- iir l:afa l)orið, þvi a'ð fundar- konur hefðu fleslar staðið mcð scr. Þcim konum var hún óscgjanlega þakklát. Laufey var að minu áliti góð kona. Ilún haí'ði skcmmtilega kinmi lil að hera, prýðilega gáfuð og vci ritfær. Eins og eg áður hefi lekið fram, hafði cg ckki riáin kynni af frk. I .aufeyjii,jpn eg er þess fullviss, að, < piefði henni-orðið hcimkomií auð- mferð ui rlvalfjörðhafi! Bréfið, sem hér fer a eflir, cr frá „J. S." Hann segi'r: '„Mér þykir - það furðulegt, að ekki skuli hafa vefið gcrð til þess nein tilraun af opinberri hálfu, að rannsaka af hvcrju furðuljós ]>au slafa, sem sézt hafa víða hér sunnanlands upp á .síðkastið. Það hafa svo margir -- og sumir mjög greinagóðir —"séð ljós ]>essi, að ckki gei- ur verið iim neinar missýnir að æða. Þó hef- ir aðeins verið gerður vit cinn litíll og ófull- ..... kominn iciðangur til að reyna að komast til Hí" _£ llrlr ^.™Í3° u?? hof"s f i)css"- en leit hans bar ckki neinn árangur. Þar við hefir síðan vcrið látið sitja af oþinberri hálfu. Hlutleysið. Almenningur telur, að hér sé ekki um neitt dularfullt að ræða, held- ur • aðeins að verið sé að gera tilraunir með einhver tæki og þurfi að fara dult írieð þau og því sé farið hingað norður i höf. Ef þessi tilgáta er rétt, þá er vist óhælt að .draga af henni þá ályklun, að ekki muni tæki þessi tatluð í friðaþágu, ef nauðsyn ber til að leyna þeim svo, og þá er það skylda stjórnariunar að komast að þvi, hver brýlur hlulleysi lands- hafin að nýju og fyrstu bíl arnir hafa þegar farið ieiðina, en hún. hefir verið ófær síðan um helgi vegna skriðuhlaupa. Stórir íiokkar manna hafa uinrið að því undanfarna daga að ryðja veginn heggja mcg- in fjarðarins' og haí'a notað til þess jarðýtu. Enda þótt fyrstu hílarnir ^scu konmir fyrir Hvalfjörð verður vcgahólum haldið á- í'ram og ckki hætt fyrr en vegu'rinn' licfir' vcrið ruddlif að fullu og komið i varanlegt hoi'í'.--------.........--------------- ins á þennan hátt og koma því Ul ^yegar, að það eigi sér ekki stað framar. Mér' finrist f'nll ástæða lil að alhuga þelta máL - " ÍKU.i jfifií

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.