Vísir - 06.04.1946, Blaðsíða 4

Vísir - 06.04.1946, Blaðsíða 4
» V I S I R Laugardaginn 6. apríl 1940 VISIR DAGBLAÐ Utgefandi: BLAÐAtJTGÁFAN VlSIR H/P Ritstjórax: Kristján Guðlaugsson, Hersteinn Pálsson. Skrifstofa: Félagsprentsmiðjunni. Afgreiösla: Hverfisgötu 12. Símar 1660 (fimm Knur). VerS kr. 5,00 á mánuði. Lausasala 40 aurar. Félagsprentsmiðjan h.f. Samningarnir í Teheran tfjtjórnmálamenn víða um heim hafa litið ** svo á að Iransmálið, eiris og það hefur verið nefnt, hefði verið prófsteinn á starf- hæfni öryggisráð sameinuðu þjóðanna og það, hvort það yrði þeim vanda vaxið, að leysa deilur þjóða á milli, er annar aðilinn væri eitt stórveldanna. Fyrsti árangurinn hefir nú komið í ljós, þar sem tekizt hefur að leiða i'riðsamlega til lykta fyrsta stórmálið sem horið var undir öryggisráðið og koma í veg fyrir að smáþjóð yrði beitt ofríki af stór- veldi. Þau tíðindi bárust út um heim í gær, að undirritaðir hefðu verið samningar i Teheran milli Sovétríkjanna og Irans. Með þeim samn- ingum skuldbinda Sovétríkin sig til þess, að verða með allan her burt úr Iran innan 6 vikna frá 24. marz að telja eða í'yrir 6. maí n. k. Samningurinn var undirritaður af fqr- sætisráðherra Irans og sendiherra Sovét- stjórnarinnar í Teheran. Samningar þessir voru undirritaðir réttum sólarhring eftir að öryggisráðið hafði fallist á að taka til greina svör Rússa við fyrirspurmun ráðsins varð- andi her þeirra í Iran. Svör Rússa voru á þá leið að þeir myndu vera farnir með her sinn úr landinu fyrir 6. maí og myndi brott- í'Iutningurinn verða óháður öðrum samning- um við Iransstjórn. Mál þetta hefur undanfarið verið eitt höfuð- verkefni öryggisráðsins og lausn þess sigur i'yrir samheldni þeirra þjóða, er mættu ofríki eins aðilans með feslu. Sovétríkin reyndu í lengstu lög að þvæla málið og koma því svo fyrir að þau yrðu einráð um málefni Irans og aðrir aðilar gætu þar hvergi nærri komið. En eindregin stuðningur Bandaríkjamanna og Breta við stjórn Irans og ákveðin afstaða þeirra, gerði það að verkum, að Rússum tókst ekki að kúga Iran til þess að samþykkja Jíröfur þær, er gerðar voru á hendur þeim. Það er engum vafa undirorpið að samning- arnir hefðu orðið nokkuð öðruvísi, en raun varð á, ef ekki hefði notið samtaka sam- einuðu þjóðanna og öryggisráðsins. Sovét- ríkin sýndu það með allri framkomu sinni í málinu, að hefði ekki verið vakað með árvekni yfir því, að réttur smáþjóðar yrði fyrir borð borinn, myndu þau hafa kúgað Jiað til þess að verða við þeim kröfum, sem gerðar voru á hendur því og lílilmagnin ekki við neitt ráðið. Ekki verður en hægt að sjá fyrir cndalok þessa máls, því kröfur Sovétrikjanna koma nú aðeins fram í öðru formi, cn verið hefur. Þegar undirritun samninganna var tilkynnt í Teheran skýrði forsætisráðherra Irans frá því að með þeim væri forsendan fyrir af- skiptum öryggisráðsins fallin burt og myndi málið því ckki tckið af tur upp í ráðinu. Hins- vegar er það vitað að samningar hafa áður verið rofnir og sýnist því vera full ástæða fyrir sameinuðu þjóðanna að fylgjast vel með að samningar þessir verði haldnir. Það hefur hingað til mætt mest á Bretum ög Bandaríkjamönnum að styðja málstað smærri þjóða og er þeim bezt treystandi til þes$ að vaka éiris í þessu tilfelli yfir að ekki verði gengið á rélt einnar. Nýr báfur byggður í HafnarfirðL Er búinn bergmálsdýptarmæli, vökva- stýrisvél 09 sérstakri Ijósavél. Eins og skýrt hefir verið frá í Vísi, var nýjum 58 rúmlesta vélbát hleypt af stokkunum í Hafnarfirði í gær. Bátur þessi var skírð- ur Guðbjörg. Bátur þessi er smiðaður í Skipasmíðastöð Hafnar- fjarðar. Blaðamenn áttu tal við Júlíus Nýborg fram- kvæmdarstjóra, er báturinn hljóp af stokkunum. „Það er h.f. Björg, sem lét smíða þenna bát", sagði Ný- borg. „Eigendur þess eru nokkurir einstaklingar, Bæj- arútgerð Hafnarfjarðar og Bátafélag Hafnarfjarðar. Framkvæmdasljóri félagsins er Jón Halldórsson. Skipstj. er Sigvaldi Sveinbjörnsson." Báturinn er mjög traust- byggður og frágangur allur mjög góður og skipasnriða- slöðinni til sóma. I bátnum eru rúmgóðar vistarverur fyrir 14 skipverja, auk lier- bergis skipstjóra, sem er í stj'rishúsinu. Eru allar vist- arverur skipverja þiljaðar að innan úr smurðri eik og gefur það til kynna, að allt hefir verið vandað við smíði bátsins. I bátnum er 200 hestafla Listcr-dieselvél. Þá má geta þess, að í honum er vökva- sem er um 300 smálestir að stærð, en að undanförnu hef- ir Skeljungur annast dreíf- inguna að mestu leyti. Skelj- ungur er eign Shell á Islandi, eins og mönnum er kunnugt. Géður af Bi ICef la- anrir fengu slæmt veðui í róðrinum. í dag eru allir bátat á sjó, þrált fyrir slæmt veður. Jlið lækkaða fiskverð, sem nýlega hefir verið auglýst, virðist vera að byrja aö hai'a áhrif, þyí nú þegar eru nokk- ur skip hætt að flytja fisk. Seíbm tlm ó tiö. fer fram dagana 12. og 15. þ. m. Keppt verður í 15 sund- greinum, og eru þáttiakend- ur 71 frá 7 félögum. Taka þrjú utanbæjarfélög þátt í mótinu, U.M.F. Þing- eyingur, U.M.F. Afturelding og U.M.F. Laugdæla. Kepp- ir sinn maðurinn frá hverju síðartaldra félaeanna, en 2 styrisvel, en þær eru mjog e , T . . . Z, ' , ., , íra Þmeevingi. að ryðia ser til rums um T-T „ , . ,, , , , . Ur Reykjavik taka þessi þessar mundir. Auk þess er í ,-.,•• , ... . , • • í 1 , e ¦ íelog þatt 1 keppnmni: Ar- batnum bergmalsdyptarmæl- ir og sérstakar ljósavclar. Báturinn er teiknaður af Júlíusi Nýborg og hefir Vél- smiðja Háfnarfjarðar annazt niðursetningu véla og spils. Raflögn annaðist h.f. Ekkó. Sören Valentínusson, Kefla- vík, annaðist seglasaum. Islenzka fiskveiðaflotanum hefir bætzt þarna góður bát- ur. Ber hann ágætu hand- bragði íslenzkra iðnaðar- manna fagurt vitni. eymar Framh. af 1. síðu. Langcyri, Skagaströnd, Sauð- árkrók, Húsavík og Vopna- firði, en á vegum Sheli á Þingeyri, Flateyri, Súðavík, Ingólfsfirði og Bolungarvík. Benzíngeyma hefir verið á- kvcðið að reisa á Sauðár- króki, Húsavík, Akranesi, Borgarnesi' og Eskifirði. Einnig er ákveðið að reisa ljósaolíugeyma á Akureyri. Bygging geyma þessa er bráðnauðsynleg, einkum vegna þess hve erfitt er um allan flutning út um land. Breyting þessi á dreifingu mun að líkindum hafa nokk- ur áhrif á verð benzíns og olíu í landinu í lækkunar- átt. Þá hefir Qjtíuverzlimin tek- ið á leigu erlent tankskip, Austur- Eg gcri ráð fyrir því, að þeir séu völlur. margir, sem fagna því, að bærinn cr nú farinn að láta til skarar skríða gcgn Austurvelli. Það cr að scgja, að nú á aS gera gangstígana um völlinn svo úr garði, aS fólk eigi ekki á hættu að blotna í fætur eða óhreinka sig á því að stytta sér þarna leið. Eins og lescndur Bcrgmáls hafa tekið eftir, hafa því borizt nokkur bréf um þetta mál, þar sem einmitt var á það minnzt, hvort ckki mundi bczt að steinleggja stígana og hefir það nú orðið úr. * í fyrradag réru 9 bátar frá Girðingar. í sambandi við hugleiðingarnar um 7 .V1 girðingar um skemmtigarða og önn- Ofluðu batarnir sæmilega, ur almcnningssvæði, scm eg birti fyrir nokkuru, 20—30 skippund hver. Bái- |hefi eg fcngið bref frá „sigurði", svo hljóðandi: „Mér hefir hkað það vel, þcgar bærinn eða rik- ið hefir látið taka niður girðingar um skemmti- svæði almcnnings, en þó held eg, að rétt sé að gcra cinhverjar ráðstafanir gegn „yfirtroðsl- um" manna, líkt og varð að ráði á Austur- velli, þegar það kom í Ijós, að fólk gekk út á grasið, þar sem það kom að svæðinu um- bvcrfis styttuna, til þess að losna við eitt skrcf eða svo. * Við horn. Það cr Arnarhólstúnið, sem eg hcfi í huga í þessu sambandi. Við enda Sundmeistaramót Islands stíganna um túnið eða stígamót hefir grasiS sífellt troðizt svo, að þar licfir myndazt flag. Þau er leiðinlegt að sjá og þarf að koma i veg fyrir, að þau geti myndazt. Mér hefir komið til hugar, að við horn yrðu settar stuttar, lágar girð- ingar, ckki liærri en ca. 15 sentimetrar, alveg við grasröndina, og girðingin næði svo sem metra á báða. vegu við hornið. Meira ætti ekki að þurfa að mínu áliti, til að verja yztu gras- röndina. En ef til vill þyrfti að endurnýja girð- inga,rnar nokkurum sinnum vegna aðgerða skemmdarvarga." * Það cr auðvitað sjálfsagt, að rcyna að vernda þá blelti frá eyðileggingu, scm bænum eru til prýði og þvi jafn-sjálfsagt að freista allra bragða til þess. En ef farið væri að þessu ráði hér að ofan, er eg hræddur um, að skcmmdarvargarnir yrðu crfiðir viðfangs. En þá er bara að reyna með sér, — reyna hvor er þolinmóðari, sá, scm upp byggir eða binn, sem rífur niður. Ef ekki er gefizt upp, þá næst að lokum það takmark, sem stefnt er að. * V Gagnrýni Frá „Reykvíkingi" hefi eg fengið á gagnrýni. bréf það, sem hér fer á eftir: „Mig langar til að svara lítillega bréfi E. S., scm birtist i Bergmáli i gær (mið- vikudag). Vegna atvinnu minnar, verð eg oft að vera langdvölum upp til sveita og hefi eg komizt að þvi, að þar sem menn neyðast ekki Mesti örð- mann með 24 þátttakendur,! ugieikinn. Ægir með 21, K.R. 15 og Í.R. 7 Visir hefir áður skýrt frá hverj ar keppnisgrcinarnar eru. — Slysavarnir. Framh. af 3. síðu. I öðru lagi beri. nauðsvn til að skip þau, sem land- helgigæzíuna annasl: séu bú- in fullkomnustu tækjum til björgunar skipum og mönn- um, og að þau séu ekki 1101- uð til annarra óskyldra starfa á þeim tímum, sem helzt má ætla að þörf sé fyr- ir þau í þágu slysavarnanna. tíl að hafa batterítæki, er ekki síður hlust- I þriðja lagi að ríkissjóð- að á amerísku stöðina cn t. d. í Rcykjavík. ur leggi fram nægilegt fé til j ' „ þess að tryggja rekstur Unga Það cr vist óhœtt að segja> að bjogrunarskips eða skipa' fólkið. fó]kið j sveitum og bæjum se ósköp Slysavarnafélagsins. | ]ikt> og vel gæti eg truað E s m að Og 1 fjorða lagi, að Slysa- vera sveitamaður, scm vill ófrægja Revkvík- varnafélagið sé fyrsti aðili inga „Boogie-'woogie"-vitleysan - cða hvað um alla björgunarstarfsemi,'bað Hu ]ieitir _ nær lengra upp { ]and en rett bæði til lands og sjávar. j upp ur fjörunni- Min sk0ðun cr sú, að fólk hafi Felagsstjórnin telur nauð- vanizt a ameriska útvarpið af því, að það send- syn bera til að settar verði ir miklu lengur en pag ísienzka, en þegar bæði ákveðnari reglur um kvaðir sen,la; tel eg lllustendur þess isienzka fleiri. á hendur skipaeigendum till * hjálpar skipum, sem eru í Margt gott. Eg hefi sjálfur oft hlustað á am- nauðum stödd. Að lokum j eríska útvarpið, og því er ekki að lítur félagsstjórnin svo á, að neita, að það hefir upp á margt gott að bjóða, framtíðarrekstur björgunar- t. d. klassísk Idkrit og hljómlist, en það er starfsins á hafinu verði að aðeins lítill hluti þcss, sem upp á er boðið. vera á kostnað ríkisins, þarJLéttmetið og vitlcysan er yfirgnæfandi og eg eð hann sé fjárhagslega':''of- viða félaginu. Kýst við, að'það sé einmití hlustunarcíoið,' sem ungviðið sækist mest eftir."

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.