Vísir - 26.06.1946, Blaðsíða 2

Vísir - 26.06.1946, Blaðsíða 2
V 1 S I R Miðvikudaginn 26. júní 1946 Fundur hófst föslud. 21. þ. EQ. kl.' 10 að afloknum morg- unbænum sr. Bjarna Jóns- sonar vigslubiskups í Há- skólakapellunni. Sigurgeir biskup hóf þá umræður um starf kirkjunn- ar fyrir æskulýðinn með al- vöruþrungnu erindi. Hófust siðan umræður, og tóku margir til máls. Eitt þeirra atriða, sem gætti mjög í ræðum manna, var það, að i'jölga þyrfti prestum j fjöl- menninu, til þess að starf hvers einstaks prests gæti orðið sem áhrifamest, og kynni hans af söfnuði sínum sem nánust. Að umræðum lpknum voru samþykktar i eiiiu hljóði svofelldar álykl- anir í máli þessu: Prestastefna íslands 1946 telur að á þeim viðsjálu upp- lausnartímum sem nú standa yfir og jafnan fylgja í kjöl- far stórfelldra styrjalda, sé það höfuðnauðsyn að hug- sjónir. og andi Jesú Krists megi ná áhrifavaldi á hugi hinnar ungu og vaxandi kyn- slóðar svo að hún verði þess megnug að skapa sér bjarta og batnandi f ramtið. Fyrir þvi beinir Presta- stefnan þvi til allra presta landsins að vinna hver í sínu prestakalli að aukinni starf- semi meðal æskulýðsins með- al annars með því: 1. Að stofna og starf- rækja kristileg æskulýðsfé- lög. 2. Að halda reglulega barnaguðsþjnóustur og starf- rækja sunnudagaskóla barna, þar sem þvi verður við kom- ið. 3. Að hafa eftir því sem föng eru á, eftirlit með sið- ferðilega vangæfum börnum og unglingum og leiðheina- foreldrum þeirra og að- standendum um hinar heppi- legustu ráðstafanir til úr- bóta. 4. Að heimsækja barna- skólana og flytja þar fræð- andi og vekjandi erindi fyrir börnin um trúar- og siðgæð- isjnál og leita samvinnu við kennarana um það hversu kristindómsfræðslunni megi verða bezt fyrir komið á hverjum stað, þannig að hún verði sem áhrifaríkastur þált- ur í uppeldi barnsins. Ennfremur beinir Presta- stefnan þeirri ósk til biskups, að hann beiti sér fyrir því við fræðslumálastjórnina, að framvegis verði í skólum landsins fluttir fyrirlestrar um andleg og siðferðileg mál og til þess valdir hinir hæf- ustu menn. II. Prestásíefnan kirkjustjórnina prestum svo i stærstu presta- köllum landsins (kaupstöð- unum) að til jafnaðar sé að minnsta kosti prestur á hver 4000 manns. III. I sambandi við umræður um störf. kirkjunnar fyrir æskulýðinn, þakkar presta- stefnan 1946 séra Friðrik Friðrikssyni einstakt og ó- metanlegt starf fyrir íslenzk- an æskulýð. Kl. 1.30, að loknu fundar- hléi, hófust umræður um kirkjuna og áfengismálin. Biskup las fyrst bréf frá samtökum kvenna um bar- áttu gegn áfengisbölinu, und- irritað af Kristínu Sigurðar- dóttur og Jóhönnu Knudsen. Þvi næst flutti framsöguer- indi síra Magnús Guðmunds- son i Ólafsvík. Urðu síðan miklar umræður um málið, og að þeim loknum sam- þykktar einróma þessar til- lögur: 1. Prestastefnan tekur und- ir þær áskoranir, sem fram komu á kvennafundi í Pæykjavík 15. apríl s. 1., að því viðbættu, að hagfræðileg rannsókn á áhrifum áfengis- ins fari ekki aðeins fram í Reykjavík heldur og um land all't. 2. Prestastefna Islands beinir þeirri ósk eindregið til allra landsmanna, að áfengi verði ekki um hönd haft í fermingarveizlum né öðrum mannfagnaði í samhandi við helgiathafnir. 3. Prestastefna Islands lýs- ir yfir þvi, að hún metur mik- ils starf Goodtemplararegl- unnar á Islandi og telur það hafa orðið þjóðinni til ómet- anlegrar blessunar, og heitir reglunni einhuga stuðningi sínum i baráttu gegn áfengis- bölinu. 4. Prestastefnan 1946 ósk- ar eftir þjóðaralkvæða- greiðslu i síðasta lagi 1947 um hvort leyfa skuli inn- flutning áfengis og telur að- flutningsbann áfengis sterk- asta ráðið til bóta á því öng- þveiti, sem nú ríkir i áfengis- málum þjóðarinnar. 5. Prestastefna íslands 1946 telur það ástand sem nú rík- ir í áfengismálum þjóðarinn- ar, eigi aðeins vansæmandi heldur og háskalegt siðgæði þjóðarinnar, og beinir þeirri eindregnu áskorun til allra presta landsins, að þeir vinni ötullegá hver í sínu presta- kalli gegn áfengisbölinu og leggi fram sinn skerf til þess að skapa það ahnenningsálit, sem telur ofnautn áfengis vansæmandi frjálsbornum mönnum og óskar þess, að allir þeir, sem gegna ábyrgð- 'skórar á arstörfum eða opinberum að fjölga störfum séu bindindismenn. Jafnframt skorar presta- stefnan á rikisstjórn og Al- þingi að gera sem fyrst og eigi síðar- en á næsta haust- þingi ráðstafanir til að draga verulega úr áfengisnautn þjóoarinnar og koma á fót nauðsynlegum hælum fyrir of drykkj umenn. Þh flutti Sig. Birkis, söng- málastjóri, erindi um Söng- skóla þjóðkirkjunnar. Sam- þykkt var svohljóðandi álykt- un: „Prestastefna íslands 1946 telur nauðsyiilegt, að stofnað- ur verði i Reykjavík sóng- skóli fyrir þjóðkirkjuna, þar sem kennt sé söngur og org- elspil nemendum guðfræði- deildar Háskólans og söng- kennara- og organistaefnum, er síðar taki að sér söngstjórn og orgelsþil í kirkjum lands- ins, svo og þeim barna- og unglingakennurum er söng- kennslu mundu hafa á hen,di i þeim skólum. Telur Prestaslefnan, að síofnun sliks skóla mundi ekki hafa.verulegan kostnað í för með sér, þar sem einn liður í starfi söngmálasljóra þjóðkirkjunnar mundi verða sá, að veita skólanum for- slöðu og annast kennslu þar að verulegu leyti. Fyrir því leyfir Presta- stefnan sér að beina þeirri ósk til kirkjumálaráðherra og ríkissljórnarinnar j heild að beita sér fyrir því, að slík- um skóla verði "komið á fót þegar á,n<fcsta hausti." Þá voru rædd ýmis fruni- vörp um kirkjumál, er lágu fyrir síðasta Alþingi. Sam- þykkt var svofelld ályktun: „Prestastefna íslands 1946 lýsir sig í aðalaíriðum sam- þykka frumvörpum þeim um hýsingu prestssetra, liækkun sóknargjalda, og vigslubisk- upa að Hólum og Skálholti, er lágu fyrir síðasta þingi og skorar á ríkissljórn og Al- þingi að sjá um að þau verði sem fyrst að lögum." Laugardaginn 22. júni hafði próf. Ásmundur Guð- nrundsson morgunbænir i Háskólakapellunni. Biskup skýrði frá því, að nú væri fengin lóð undir Kirkjuhúsið, við Miklubraut; húsameistara rikisins væri falið að teikna húsið ókeyp- is; klrkjuráð hafði lagt því 100 þús. kr. og framlög presta til þess væri óðum að berast. Þá er ýms smærri mál höfðu verið rædd, flutti sr. Óskar Þorláksson athyglis- vert erindi um notkun nýrr- ar tækni í þjónustu kirkj- unnar. Samþykkt var álykt- un þess efnis, að kirkjuráð og kirkjustjórn athugaði möguleika fyrir því, að hald- in verði i Reykjavík kirkju- leg sýning, t. d. í sambandi við aldarafmæli Prestaskól- ans haustið 1947 eða síðar er tiltækilegtþælti, , , Sr. Guðbrandur Björnsson ðalfiiitdur Vélstjórafélags IsIaBids verður haldinn fimmtudagmn 27. júní 1946 kl. 8 síðdegis í Tjarnarcafé uppi. MætiS allir stundvís- lega. Munið stjórnarkosninguna. S t j ó r n i n. UNGLINGA Vantar krakka til að bera blaðið til kaup- BRÆÐRABORGARSTÍG AÐALSTRÆTI Talið strax við afgreiðslu blaðsins. Sími 1660. .• Kosningaskrifstofa Sfálfstæoisflokksins er í Sjálfstæðishús- ina viS Austurcöll. Látið skrifstofuna vita um það fólk, sem er fario burt úr bænum. — Opið frá kl. 10—10 daglega. Símar 6581 og 6911. — Kjósið hjá borgarfógeta í Miðbæjarbarnaskólanum, opið 10—-12 f.h. og 2—6 og 8—10 e.h. D-listi er llsfl Sjálfstæðisflokksins Símar: 6581 og 6911. prófastur bar þá fram til- mæli til biskups og kirkju- ráðs um að 17. júní yrði gerður helgidagur kirkjunn- ar, auk þess sem hann væri þjóðhátíðardagur Islendinga. Kennaraþingi Islands var send svolátandi kveðja: „Prestastefna Islands ósk- ar kennaraþinginu og störf- um þess guðs blessunar og góðs árangurs og væntir góðs samstarfs kirkjunnar og skólanna. Þá kvaddi biskup prestano með ávarpi, sem þeim mun ekki úr minni líða, gekk síð- an með þeim til Háskólakap- ellunnar, þar sem hann flutli hjartnæma bæn, og sungin voru undan og eftir versin: „Gefðu að móðurmáiið mitt", og „Son guðs ertu mcð sanni." Síðan sagði biskup presta- stefnunni slilið og fór nú á- samt prestunum til listasaf.is Einars Jónssonar, til þess að skoða hina nýju Kristmynd hans, samkvæmt boði lista- mannsins. Var sú stund i þessum hásölum islenzkrar listar ósegjanlega áhrifarík. Stóðu prestarnir góða stund framini fyrir þessu mikla listaverki, er sýnir kraft og tign Krists með þeim hætti, að þar eru eins og mó.tuð í efnið hin sígildu orð Hall- gríms Péturssonar um Krist: Kóngur almættis tignarstór. Eftir að biskup hafði þar ávarpað listamannftm og þakkað honum sem maklegt var þetta verk hans, og allan þann háleita boðskap, er list hans flytur, kvöddu prestarn- ir Einar Jónsson með þökk fyrir þessa' slund, er var sannarlega til þess kjörin, að sýna þeim með stórfelldu ták'ni, hvílíkum konungi þeim ber að þjóna. Síðan héldu biskup og, prestarnir til Þingvalla og neyttu þar hádegisverðar i boði bæjarstjórnar Reykja- víkur, að viðstöddum borg- arstjóranum. Fór það boð hið bezta fram, og voru margar ræður fluttar undir borðum. Síðan var þingstaðurinn skoðaður undir leiðsögu sr. Guðmundar Einarssonar- prófasts að Mosfelli. Á laugardagskvöldið voru svo prestarnir gestir biskups og frúar hans að heimili þeirra. Prestastefnuna sóttu milli 70 og 801 andlegrar stéttar menn.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.