Vísir - 13.09.1946, Blaðsíða 4

Vísir - 13.09.1946, Blaðsíða 4
V IS I R ....................*-'¦'¦ — m^mmmmmmm Föstudaginn 13. septembér 1946 VISIR DAGBLAÐ Utgefandi: BLAÐAtTTGAFAN VlSm H/F "líitstjórar: Eristján Guðlaugsson, Hersteinn Pálsson. Skrifstofa: Félagsprentsmiðjunni. Afgreiðsla: Hverfisgötu 12. Símar 1660 (fimm linur). Verð kr. 6,00 á mánuði. Lausasala 50 aurar. Félagsprentsmiðjan li.f. Hafaaitnsóknir. TVanir hafa stundað fiskirannsóknir hér við " land um nokkiirt árabil, én á því hafa þó orðið hlé um langan tíma og skamman. Jslénzkir vísindamenn hafa átt allmikilin þátf í þessum rannsóknum og stundað þær á ís- Jenzkum fiskiskipum, þegar hafrannsóknaskip Dana hafa ekki verið hér við land. Nú höf- xim við á að skipa fiskrfræðingum, sem getið hafa sér gott orð og njóta fyllsta trausts stétt- ¦arbræðra sinna erlendis, enda má mikiJs af þeim vænta i framtíðinni, verði þeim búin A'iðunandi starfsskilyrði. Jsland hefur ekki átt og á ekki enn nýtízku hafrahnsóknaskip, en vegna atvinnuhátta er hvergi meiri þörf á slíkum rannsóknum en einmitt hér. Fullyrt er, að brezkir fiskiléiðangrar, sem stundað hafa t. d. lúðúveiðar við Grænland, hafi í för með sér rannsóknaskip, sem ætlað er það hlutverk sérstaklega, að hafa fiski- rannsóknir með höndum, en því næst leið- lieina þau flotanum að því er veiðiskilyrði varðar og annað það, sem þýðingu getur haft J'yrír framtíðarveiðar í lítt rannsökuðum haf- svæðum. Þcss mun vera vandlega gætt, að A-eiðar séu ekki stundaðar að staðaldri á sömu xniðum, og stofninn þannig verndaður fyrir gereyðingu. Allt slíkt mætti verða okkur til fyrirmyndar, en ekki mun verða annað sagt ¦«n að fiskiveiðar hér viðJand hafi vcrið stund- aðar sem alger rányrka, og kemur slíkt okk- nrjyrr eða síðar í koll, ef ekki verður breytt xun 'aðferðir frá því, sem nú tíðkast. Á þetta hafa íslenzkir fiskifræðingar þráfaldlega bent og vakið jafnframt athygli á, að nauðsyn bæri til að hafrannsóknir væru stundaðar héðan af fullu kappi og á öllum árstímum. Til þess <ru ekki fullnægjandi skilyrði fyrr en land- ið hefur eignazt fullkomið hafrannsóknaskii). Slík útgerð kann að reynast útgjaldasöm, cn vafalaust skilar hún óbeinum hagnaði, sem ekki verður í krónum tahnn, attk þess scm Tænta má að sjávarútveginum yrði nokkur tryggjng að slíkum rannsóknum, þannig að afkoman væri ckki háð hendingunni cinni, s\(f sem nú er. Fiskifræðingarnir íslenzku hafa talað til í>essa fyrir daufum eyrum að mestu og not- ið misjafns stuðnings íslcnzkra stjórnarvalda. T?.ó má fullyrða, að vaxandi skilnings gætir meðal almennings á störfum þeirra, og getur ])á ekki liðið á löhgu þar til er þeir í'á kröf- ¦um sínum framgengt um viðunandi hafrann- sóknir. Alþjóðasamvinna er, um þctta starf •og heflir það sína þýðingu fyrir okkur, en *')viðunandi er að við leggjum sama og ckk- «ert af mörkum til rannsóknanna, þótt við sé- um ein af mestu fiskveiðaþjóðum heims og veiðum hlutfallslcga langmcst af þeim öllum. Síldariðnaðurinn er algerlega undir því kom- inn, að veiðar bregðist ckki. Talið cr, að stra'vjmárnir muni hafa mikla ]>ýðingu l'yrir bær veiðar, þótt fullkomin sönnun hafi ekki fengizt l'yrir því. Þetta og fleira þarf frek- ari íannsókra við. Hér verður aldrei um flokksmál að ræða, þannig að einn eða ann- ar stjórnmálaflokkur géti notfært sér það til f'ramdráttar. Þjóðin öll lætur jsig það miklu skipta og á mikið undir að vel takist um 'j-annsókirírnar, bæði að því er undirbúning pg framkvæmdina snetrir. Mjög mikiar vega- og brúa- fi'amkvæmdir í sumar. Mjög miklar frttmkvæmdir hafá farið frarn í vega- og brúagerð hér á landi í sum- ar, enda unnið með stór- virkari tækjum héldiir en tíðkast hefir til þessa. Vár unnið fyrir allt það, sem veitt var á fjárlögiim til þessara framkvæmda, eii sú uppbæð ndm sámtals 21 miílj. króna. Helztu nýlagn- ir í sumar eru þessar: Lokið við vegaðerðina fj'rir Hafh- arf j all, ennfremur vegagerð- ina um Vatnsskarð til Víði- mýrar, vegarkaflann austan Lækjarmóta í V.-Húnavatns- sýslu. Unnið að vegimim með Silfrastaðafjalli i Norð- urárdal í Skagafirði, en þvi verki verður ekki lokið í ár. Nýr vegarkafli byggður á Öxnadalsheiði pg mun þá verða upphleyptur vegur á allri leiðinni Akranes—Ak- ureyri. Vegurinn yfir Þorska- fjarðarheiði hefir verið full- gerður milli Kinnastaða og Arngerðarejrrar, cn það tR' 5(5 km langur vegur. Á Vest- fjörðum hefir verið unnið að vegargerð milli Patreks- fjarðar og Barðastrandar og [frá Þingeyri yfir Rafnseyr- arheiði og frá Hnifsdal til Bolungavíkur. Unnið hefir verið að veg- inum yfir Siglufjarðarskarð j í allt sumar og eru nú aðeins i nokkur hundruð metrar ef t- iir þar til vegarendavnir'ná isaman.Unnið hefir verið að .veginum milli Stíflu og Ól- afsfjarðar. Á Austurlandi hefir verið unnið að veginum yfir Fjarð- arheiði og veginum á Odds- skarði milli Eskifjárðar og Norðfjarðar. Hér sunnan- lands hefir verið unnið að Jírísuvíkurvegi, en þeirri vegargerð verður ekki lokið í haust. Brúagerðir. Stærsta brúin sem unnið hefir verið að er á Jökulsá á Fjöllum, rctt hjá Gríms- siöðum. Verður þetta um 104 m. löng hengibrú. Við upp- sctningu þessarar brúar slyttist leiðin til Auslurlands um 80 km. Auk þessarar brú- ar hcfir verið unnið að 12 smærri brúm í sumar, sem allar eru nýjar. Ennfremur licí'ir verið unnið að breikk- unum ng lagfæringum eldri brúa. Kynnjngarkvölcl Félags Vestur- fslendinga. Mánudaginh 9. september hafði Félag Vestur-Islend- inga kynnihgarkvöld fyrir böðsgesti Þjóðræknisfélags- ins ög aðra Vestur-íslendinga, sem hér Cru stáddir, — einn- ig íslendingö, sem nýlega eru koiiinir heim að vestan og kvæntir ameriskum konuin. Sainsætið hófst í Oddfellow- húsinu niðri klukkan níu lim kvöldið. Forhiaður fclagsins, Hálf- dán Eiriksson, kynnti boðs- gesti ög bahð þá velkomna. Aðrir ræðuméhn voru: Ás- mundur Guðmundsson pró- fessOr, Pétur Sigurðsson, er- ihdreki ög Pétur Sigurgeirs- son fOrmaður nlóttökunefhd- ar Þjóðræknisfélagsins. Veslur-lslendingarnir Ein- ar Páll Jónsson ritstjóri, Grettir Á. .Tóhánnsson ræðis- maður og Hjáltnar Gíslason bóksali í Winnipeg, fluttu allir snjallar ræður og róm- uðu mjög framfarir hér heima og góðar móttökur. Sérslaklega hjartnæmar voru heillaóskir Hjállnars til ís- lands .og islénzku þjóðar- innar, og einlægur fögnuður hans yfir því, að óskadraum- ur hans um að'fá að sjá fóst- urjörðina, hafði nú loks ræzt. Frú Ástríður feggertsdótt- ir mælti nokkhr orð á ensku, sem sérstaklega var beint til frú Jóhannsson, konu Grétt- is, en hún mun hafa véríö eini gesturinn, sem ekki tal- ai' íslenzku. Milli ræðubálda voru sungin ættjarðarljóð. — Skemmtu menn sér svo við samræður og dans til kl. 1 eflir miðnætti. Tckkneska ræðismanns- skrifstofan i Reykjavík hefir gefið Vísi upplýsingar um flugferðir frá Norðurlönd- um til Prag og er flogið frá Khöfn alla miðvikudaga og laugardaga án viðkomu. Frá Ös'iö cru til 15. sept. flugfcrðir. þriðjudaga. 5-6 þús. skóla- skyld börn i Reykjavík. Við síðasta manntal voru rúmlega 5000 skólaskyld börn hér í Reykjavík, en síð- an mun eitthvað hafa bætzt við. Börríin skiptast eftir ald- ursflokkum þannig að 7 ára börn cru 700 að tölu, 8 ára 692, 9 ára 731, 10 ára 752, 11 árav761, 12 ái-a 743 og 13 ára 678] Kennsla er hafin fyrir 7— 10 ára börn í öllum barna- skólunum, nenia Melaskóla. Vegna byggingaraðgerða get- ur kennsla ckki hafizt /])ar fyrr én eftlr næstu mánaða- mót. Vcrulegar breytingar verða í haust á skólahverfaskipt- ingunni í bænum vegna þess fyrst og fremst að Melaskól- inn nýi tckur itl starfa. finimludaga og laugardaga með viðkomu í Amsterdam. Eftir 15. sept. cr flogið beint frá Osló. Frá Amster- dam cru daglegar flugferðir. -- -. HI j ómskálagarðurinn. „Hve lengi á félögum að haldast uppi að eyði- leggja Hljómskálagarðinn?" spyr Hljómskála- viivur í bréfi til Bergmáls. Síðan bætir hann við: „Margir Reykvíkinagr vilja fá þessari spurn- ingu ávaráð. Þáð má vera, að félögin hafi góð- an hagnað af þessu skemmtanahaldi, en hitt er jafnvíst, að Hljómskálagarðurinn verður aldrei skemmtilegur skrúðgarður, fyrr en bæjarvöldin þvertaka fyrir skemnttanir í garðinum. Það er ekkert nema vitleysa, að kasta peningum í það að prýða garðinn og eyðileggja hahn svo jafh- óðum aftur." Sérstakt skemmiisvæÖi. Þetta ;mál hefir verið rætt áður í Bergmáli og er raunar litlu við það að bæta, sem þar kom 'frám. Málið var tekið á dagskrá Vegna þeirrár útreiðar, sem Hljómskálagarðúrinn fékk þann 17. júní síðastliðinn, þegar haim var eins og fXag að skemmtuninni lokinni. Þá kom með- al annars fra.m tillaga um það, að gert yrði sér- staks svæði fyrir útiskemmtahir fyrir sunnan Hljómskálagarðinn, á túnununi fyrir framan há- skólalóðina, sem nú er verið að fylla upp og slétta. . Oíjskemmiaiíir íélaga. Það kemur ekki til mála, að útiloka góðgerð- arfélög frá því að afla sér tekna með ýmsu móti, til dæmis með því að halda skemmtanir fyrir almenning, undir berum himni. En það verður að vera til svæði fyrir slíkar skemmtahir, og Hljómskálagarðurinn er ekki slíkt svæði, þar sem hann skemmist, þegar mikill mannfjöldi treður þar um allt og hirðir ekkert um, hvórt hann gerir spjöll eða ekki. En hitt kemur líka til greina, að það er ómögulegt að neita Hringn- um eða slíkum félögum, sem vinna að sv.o g6ð- um málefnum, um tækifæri til að afla sér tekna. Hlutverk næstu ára. Það ætti að vera hlutverk bæjarins á næstu áriim, að láta útbúa eitthvert svæði í bænum, til dæmis það, sem getið hefir verið hér að framan, svo að þar verði jafnan hægt að halda útiskemmtanir. Það ætti ekki að þurfa að kosta svo ýkja mikið, enda ekki hyggilegt að leggja í mikinn kostnað, þar sem t. d. allur viðkvæm- ar.i gróður myndi fljótlega lúta í lægra haldi fyrir traðki samkomugestanna. Enda mundi fólk ekki koma þangað fyrst og fremst til að skemmta sér við að dást að fögrum blómum eða þ.u.l., svo að þeirra væri ekki þörf þar. Réttirnar. Almanakið sagði frá því í gær, að réttir væru taldar byrja þann daginn. Það er mikill við- burður í sveitum landsins, en þó vart eins mik- ill nú og hann var hér áður fyrf. Þó nota menn er.n réttirnar til að skemmta sér, jafnframt því sem þar eru unnin alvarleg störf. Bæjarbúar taka líka drjúgan þátt í réttagleðskapnum, þvi að margir grípa þá tækifærið til þess að bregða sér á fornar slóðir, heilsa upp á gamla kunn- ingja og eignast nýja. Það má segja um'þessa réttasókn manna úr bæjunum, að „römtn er sú taug — —". Sláiurtíoin. Nú fer sláturtíðin einnig senn í hönd. Á Ak- ureyri eru menn þegar farnir að slátrc, e,n hér á að hefjast handa þann 20. þessa mánaðar, eða eftir rétta viku. Fólk er farið að þrá nýja kjötið, sem það á að fá, þegar slátrunin hefst, og það er farið að þrá blóðmörinn líka, sviðin og allt, sem þessu fylgir. En það er meira, sem þarna kemur til greina. Hvað skyldu menn nú eiga að greiða fyrir nýja kjötið? Menn langar ekki síður til að vita það, en að fá kjötið á borðið hjá sér. . ': -,.":

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.