Vísir - 06.01.1953, Blaðsíða 4

Vísir - 06.01.1953, Blaðsíða 4
VtSIH Þriðjudaginn 6. janúar 1953 BAGBLAD Eitstjórar: Kristján Guðiaugsson, Hersteinn Pálsson. Skrifstofur Ingólfsstræti 3. Útgefandi: BLAÐAÚTGÁFAlí VlSIR H.F. Afgreiðsla: Ingólfsstræti 3. Símar 1660 (fimm linur). Lausasala 1 króna- Félagsprentsmiðjan bJC, éila. Yíðtækar hreinsanir fara nú fram víða um helm innan kom- múnistaflokkanna, en í því sambandi er vert að minnast aftakanna, sem fram fóru nýlega í Prag og vakið hafa heims- athygli. Þá hefur gætt nokkurrar ólgu í Rúmeníu, þar sem Anna Pauker og félagar hennar bíða síns dóms, ennfremur í Póllandi, Austur-Þýzkalandi, Ungverjalandi og víðar. Á ítalíu og í Frakklandi hefur hóp manna verið vikið úr flokknum, og nú síðast Marty, sem er einn af kunnustu forvígismönr.um flokksins í Frakklandi. Áður hefur allmörgum áhrifamönnum verið vikið úr flokknum, og er komin upp einkennileg deiia milli flokksbrotanna, sem óhjákvæmilega vekur mikla athygii. Á dögum Vichy-stjórnarinnar vildi það til, er verið var að flytja gífurlega mikla fjárhæð milli borga í Frakklandi, að á smástöð einni var árás gerð á járnbrautarlest þá, sem fjárhæð þessa f lutti, og henni rænt. Stóð allf jölmennur og vel skipulagður hópur manna að verki þessu, en ekki tókst að hafa hendur í hári þeirra og ei heldur að hafa upp á fé því, sem rænt var, enda hefur aldrei hafst upp á því. Einn af foringjum kommún- ista, sem er borgarsHóri í smáborg einni í Frakklandi, hefur reynzt valdamönn^. . .iokksins óhlýðinn og staðið uppi í hárinu 'á þeim. Hefur þetta leitt til, að manninum var vikið úr flokkn- um, en jafnframt var hann krafinn um gífurlega fjárhæð, sem fiokksstjórnin taldi að honum bæri að afhenda. Hefur nú komið upp úr kafinu, að hér er um að ræða fjármagn það, sem rænt var á dögum Vichy-stjórnarinnar, sem og að franskir kom- múnistar voru þar að verki. Borgarstjóri sá, sem hér á hlut að máli hefur snúist illa við öllum kröfum flokksstjórnarinnar, og hefur jafnframt lýst yfir því, að svo fjarri fari, að sér beri að svara til fjárkraína af flokksins hálfu, að hann eigi verulega f járhæð, — sem skiptir raunar nokkrum tugum milljóna franka, — hjá flokkssíjórn- inni. Telur hann að hinu rænda fé hafi sumpart verið varið til styrktar neðanjarðarhreyfingunni á styrjaldarárunum, en auk þess hafi milljónatugum franka verið varið til kaupa á hús- eignum fyrir foringja flokksins og ennfremur til flokksstarísms eftir að styrjöldinni lauk. VirðisJ reikningsfærslan öll frekar vafasöm, engu síður en aðferðin, er fjárins.var áflað. Kann svo að fara að klofningurinn innan franska kommúnistaflokksins kunni að draga nokkurn ¦ dilk á eftir sér einkum vegna þessa athygliverða máls, sen minnir dálítið á starfsaðferðir rússneska kommúnistaflokksins fyrir by-ltinguna. Var sumum flokksmönn- um þar í lándi talið það helzt tilágætis, að þeir hefðu staðið fyrir bankaránum og annarri ólöglegri fjáröflun flokknum til handa, og hefði því hinn franski ræningjaíoringi einnig átt að' vera vel metin innan flokksins þar í landi. Vistmenn Elliheímilisins Grundar 300 í árslok '52. Konur voru 223 en karlar aðeins 77. rjariipKiiriitsi ira vm. eðan verkfallið stóð yfir í desembermánuði greiddi Verka- mannafélagið Dagsbrún nokkra verkfallsstyrki úr sjóðum síhum, en talið var að styrkurinn væri mjög skorinn við neglur. Þannig fengu hjónin i sinn hlut kr. 100,00 á viku, en fyrir hvern ómaga kr. 50,00. Hrökk þetta fé að sjálfsögðu. ekki fyrii nauðþurftum og sætti slík afgreiðsla af félagsins hálfu nokk- urri-gagniýni meðal almennings: Hinsvegar hömpuðu komm-. únistar í Dagsbrún því mjög, að verkamenn skyldu ókvíðnir hakia verkfallinu áfram fram yfir áramótin, með því að alþjóða y verkalýðssamband • kommúnista, hefði samþykkt ríflegan fjár- styrk tii verkfallsmanna, sem, sumir toldu að nemá mýridi um- 30 millj. kr., en aðrir ræddu um lægri upphæð. Meðan á verkfallinu stóð var talið að borist heföi greiðsla frá alþjóðasambandi verkalýðsfélaga kommúnista, sem hefur bækístöðvar í Vínarborg. Verkamenn sögðu að þétta væri fyrsta fjársendingín og næmi hálfri annarri- milljón króna, en fénu myndi verða úthlu-tað verkfallsmönnum til styrktar. Um frekari fjárveitingar 'hefur ekki heyrst, og svo er jafnvel að sjá, sem ekkert fé hafi enn þá borist frá alþjóðasambandinu, nema því aðeins' að það sé vel geymt og dult með íarið af kommúnistum. Er full ástæða til að slíkri fjáraflastarfsemi sé nokkur gaumur gefinn og kommúnistaf krafðir sagna um' styrk- 4 veitinguna. Ættr þetta að vera þeim auðveldara, sem vitað er að i'élagi Björn Bjarriasón aí'laði sjálfur fyrirheits um fjárstyrkinn og lagði við nafn siít og æru, að hann yrði af hendi látinn. ¦. Virtust skeyti frá alþjóðasambandinu, sem birt vcru í Þjóð- yíljanum, einnig styðja þá fullyrðingu Björns að nokkurs .styrks væri að vænta til verkfallsmanna af samtakanna hálfu, sem mjög dáðu baráttuna og loí'uðu með fögi-um orðum. En hyar ér íjárstyrurinn niður kominn, eða hefur' hann aldrei verið veittur eða hingað sendur? Samkvæmt upplýsinguni, sem blaðið hefiu- fengið hjá Elli- og hjúkrunarheimilinu Grund, voru vistmenn þar í árslok 300, þar af konur 223 og karlar 77. í heiroilið komu á árinu 79 konur og 39 karlar eða 118, en 19 konur fóru og jafnmargir karlar, samtals 38. Dauðsioll voru 54, 41 kona og 13 karlar. - Meðalaxdur dáinna 1952 féyhdist vera: Vistmenn 65 ára og eldri: Konur 83 ára og 1 mán. Karlar 83 ára og 5 mánuðir. Meðalald- ur 83 ár og 2 mánuðir. Skemmstur dvalartími var 1 dagur, en lengstur 12 ár og 296 dagar. MeðaRdvðlartíma 3 átr og 160 dagar. Yfiflit um vistmenn 1935—1952: Komnir: 1062 konur og 578 karlar, samtals 1640, farnir: 503 konur og 297 karlar eða 800, dánir: 416 konur og-248 karlar, samtals 664. Þá er þess að geta, að í elli- og dvalarheimilinu, sem sett var á stofní Hveragerði, eru 3 konur og 10 karlmenn, og eru það alveg öfug hlutföll við það -uo>i nja jbc| ípxmjQ b aa uias urnar í miklum meiri hluta, en eystra karlmennimir. Á Grund er nú hvert rúm skipað. Forstöðumaðurirm, Gísli Sigurbjömsson, sagði í stuttu viðtali við Vísi í morg- un, að það sem tiWinnanlegast vantaði væri, að ekki væri unnt að veita fleiri veikum gamal- mennum, viðtöku, þar sem heimilin skortir oft skilyrði til að annast þau svo að vel sé. Rétt sem dæmi nefndi forstoðu- maðurinn, að aðeins í morgun — fyrir klukkan hólfellefu, hefði verið búið að biðja um að taka við þremur veikum gam- almennum. .Fárvlði*! banar 3SH manns. N. Delhi (AP). — Fárviðri mikið gekk yfir strandhéruð Madras-fylkis í síðustu viku og olli feikilegu tjóni. Veðrið varð um 350 manns að bana, en að auki er áætlað, að það hafi drepið um 26,000 naUjtgripi og eyðilagt eða skemrat 300,000 hús. Nyarshoo a KefBavíkurvetti. Yfirmaður Keflavíkurflug- vallar, Elkin ofursti, hafði ný- ársboð þar syðra á sunnudag- inn. ,Voru þar meðal boðsgesta Steingrímur Steinþórsson for- sætisráðherra, várnarmála- nefnd, fuiltrúar erlendra ríkja og fleiri, auk æðstu manna varnarliðsins, Brownfields hers höfðingja og nánustu sam- starfsmanna hans og Elkins ofursta. Um bessar mundir er vefið að ljúka við að bóiustja öll lömb, sem flutt voru úr Suður- Þingeyjarsýslu suður í Arnes- sýslu í haust. Lömb þessi eru 12,500 talsins og eru þau bólusett í öryggis skyni gegn garnaveiki. Nýlega er lokið húðprófun sauðfjár vegna garnaveiki- hættunnar frá Eyjafirði austur að Skjálfandafljóti. Mun haía verið húðprófað seinast á 1—2 bæjum Flateyjardal, sem eftir voru, og í Flatey. — Ekki hefur fundizt garnaveiki á Svalbarðs- strönd né í Grýtubakkahreppi frá því í október. Bólusett var á Aursturiandi vegna garnaveiki. Með'al bærftla á húðprófunarsvæðinu og viðar, er mikill áhugi fyrir bólusetn- ingu til aukins öryggis. G'-!/:a menn sér góðar vonir úra á- rangur af notkun bóIueftiUins. augarnesbv em íbúar þar þurfa ekki sð fara lengra en í Bókabúðina Laugames, Li&eagiarsiesvegi 50 til að koma smáaugiýs- ingu í Vísi. Smámglfsmgar Yhh borga sig bezt. Fyrirliggjandi hnoðaður niör Verzlim Sigfúsar Guðfinnssonar, Nöimugötu 5. Sími 5220. IL O. H. Eydelsborg iílæðskerameistari er 70 ára í dag. Hann dvelur á sjúkrahúsi um þessar mundir. Munu vinir hans senda honum kveðjur og árnaðaróskir í tilefni dagsins. Sniðkennsla Námskeið i kjólasniði hel'st iijá mér að förí'allá- lausu 12. janúar. Væntali- legir ncmeiKÍur gjöri svo vel og geí'i sig í'ram strax. Síðdegis og kvöldtímai'. — Sigríður Sveinsdottir, kiæðskerameistari Sími 80801. Kæktarsonii cr virðingarverð. yísir skýrði frá því í frétt- um á þriðja degi jóla, að svo margir hefðu farið suður í Fossvogskirkjugarð eftir há- degi á aðfangadag, að af hefði orðið nokkur umferðartruflun, þar sem bílafjöldinn við Reykjanesbraut hefði^verið svo niikill. Er það virðingarvert, er menn sýna horfnum ástvinum virðingu með þvi að skreyta leiði þeirra, sem var erindi flestra í kirkjugarðinn þenna dag öðrum fremur. JÞeim mun lciðinlegra er það, þegar slíkt atvik kem- ur fyrir, sem einn lesandi blaðsins skýrði frá, er hann hafði lesið frásögn þess áf þess- um heimsóknum að legstöðum ástvina. Maður þessi hafði, í fyrra gróðursétt gi-enitré —¦ jólatré — á leiði móður sinnar og vonazt til þess, að þar mundi geta vaxið míkið tré og fagurt. | En þegar hann kom suður í I kirkjugarð á' aðfangadag, var j þar öðru vísi umhorfs, en hann I haf ði átt von á. Siðleysi. Tréð hafði verið skorið niður við rót, svo að ekkert sást af jþvt nema örlítill stúfur, sem náði rétt upp úr moldinni. Það þarf varla að lýsa því; hvernig manninum varð við, er. hann sá leiði móður' sinnar svívirt á þenna hátt, en því miður er þetta ekki eins dæmi. Eg veit srmur á því, að þáð hefir kom- ið oftar fyrir, að gróður hefur verið rifinn upp af leiðum. . Gleðileg jól. . íslenzk tunga á varla nægi- lega sterk orð til þess að lýsa slíku framferði manna, og verð- ur sennilega -^- í þetta sinn — að láta nægja að skila kveðj- um um gleðileg jól til þess, er skar jólatréö' niður, svo sem að íraman segir. í dag er þrett- ándi dagur jóla, og síðustu for- vöð að biðja þann vesaling að njóta heiian handa.' Ótrúlegt en satt. Það er vissulega ótrúlegt, að þetta skuli eiga sér stað meðál hinnar íslenzku menningar- þjóðar, en það er satt — því miður! Maður skyldi sízt ætla, að vandalar legðu' leið síná í kirkjugarð bæjarins, en þeim er sýnilega ekkert heilagt. Von- andi hafa þeir jafnan gleði af feng sínum. —¦ kr. Nr. 332. Hver er sá hlutur, sem heit- ir eins og einn guðs cigin- leiki? Svar við gátu nr. 331: Spónn.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.