Vísir - 22.01.1953, Blaðsíða 1

Vísir - 22.01.1953, Blaðsíða 1
43. árg. Fimmtudaginn 22. janúar 1953 17. Ibl. Joseph W. Martin var kjörinn forseti fulltrúadeildar Banda- ríkjaþings og sést á myndinni með fundarhamarinn, sem er tákn virðingarembættis hans. Nú er steinbíturinn tannlaus. En bráíí fœr hann icnnurnai* aíínr og fitnar pá aftnr á kisfisksáíi. Eins og getið var í Vísi í fyrradag eru nú margir togar- ar á veiðum í salt. Nokkrir afla fyrir frystihús, steinbít, sera flakaður er og frystur, og nú mun verða farið að fiska meira til herzlu, aðal- lega ufsa, þorsk og keilu. Karfi er minna eftirsóttur en áður, a. m. k. í bili, enda betra verð vestra fýrir steinbíts- en karfaflök. Steinbíturinn veiðist helzt á miðum. fyrir Vesturlandi, en veiddist líka áður þó nokkuð á miðum hér í flóanum, en þau munu-upp urin. / Gin- veiki og klaufa- í Danmö'rku, Gin- og klaufaveiki hefur afíur færst í aukana í Dan- mörku, en er mest útbreidd í Póllandi og Frakklandi um þessar mundir. Samkvæmt skeyti sem yfir- dýralækni barst nýlega, voru í Danmörku 4 ný tilfelli fyrstu vikuna í janúar og 39 í 2. viku mánaðarins, en nýjum tilfellum hafði fækkað 'niðúr' í 4—-5 á viku í desember. í Hollandi má faraldurinn heita um garð genginn, sömuleiðis í Bretlandi, þótt þar kæmi upp eitt tilfelli eigi alls fyrir löngu, og einnig skaut hún upp, kollinum á Skáni í Svíþjóð, en í hvorugu þessara landa hefur hún náð útbreiðslu aftur. í Finnlandi hefur hún gert vart við sig, en yerst er ástatt í Frakklandi og Póllandi. Veikin hefur aldrei náð til írlands. og Noregur er laus við hana, en þar hef ur hún að eins komið upp á einum stað 1951, eh breiddist ekki út. Hér á landi er'u' varúðarEáð- stafanir áfram í gildi.-••¦•¦ ••• Steinbíturinn er magur um þessar mundir og með tóman maga, enda tannlaus! Það er sérstætt um þessa fisktegund, að hún fer' að fella tennur á haustin (seint í nóvember) en er nú um það bil að taka tenn- ur aftur. Er steinbíturinn fellir tennurnar, fer hann á djúpmið, en leitar svo nær, er hann fer að geta „tekið til matar síns". Hann lifir nefnilega á kúfisk- skeljum, og þegar tennurnar eru komnar, bryður hann skel- ina með öllu saman. Fitnar hann þá fljótt. Veiðist oft vel af steinbít, á miðum fyrir vest- urland, þegar kemur fram í fe- brúar og á sumrin. Fiskafli á togara hefur verið fremur tregur að undanförnu. Þeir hafa verið á niiðum fyrir vestan land. Dágóðar hrotur hafa komið. Gæftir hafa verið fremur góðar miðað við það sem vanalega er á þessum tíma árs. ítalskur hjólreiðamaður hef- ur hjólað 1000 m. á 1:10,6 mín. og er það talið heimsmet. Hfjómsveit stofnuö við Þjóðgeikfiúsið, þrátt fyrir andóf stjórnar Symíóníusveitarinna ræðir stjórnar- skrármálið. Fjölmennur Varðarfundur ræddi stjórnarskrármálið í gærkveldi, og var Bjarni Benediktsson utanríkismála- ráðherra málshef jandi. Auk framsögumanns tóku til máls þeir Gunnar Thor- oddsen borgarstjóri og Jón Pálmason, forseti Sameinaðs Alþingis. Sjálfstæðismenn í stjórn- arskrárnefnd, þeir Bjarni Benediktsson, sem er for- maður hennar, Gunnar Thoroddsen og Jóhann Haf- stein hafa þegar lagt fram tillögur sínar í nefndinni. Mikill áhugi ríkir um mál- efni Varðar, og geta má þess, að í fundarbyrjun las for- maðurinn, Birgir Kjaran, upp nöfn 50 nýrra félaga. — Vegna þrengsla verður frá- sögn Vísis af fundinum að bíða til morguns. Ainienniiigur ftGrðar sig á „köldki striHi66 þessara adiia. §!to£naitirnar ættu að vimma saman, eaa«Ia kostaðar a£ opiofscrsB fc. 1335 rasuðliðar drepiiir. ManiIIa (AP). — Á árinu sem leið urðu hersveitir stjórnar- innar 1335 Hukuppreistar- mönnum að bana á Luzen. Uppreistarmenn, sem eru kommúnistar, létu einkum til sín taka í norðurhéruðum eyj- arinnar, og voru ofangreindir menn allir felldir þar. Fjörutíu hermenn féllu í viðureignum við þá. Stofnuð hefur verið sérstök hljómsveit við Þjóðleikhúsið. énda þótt slitnað hafi upp úr samningum þess við Symfórííu- hljómsveitina, og verður dr. V. v. Urbancic aðalstjórnandi hennar. Visir hefur áður greint nokk- uð frá hinu hvimleiða og ó-t smekklega stríði, sem virðist standa yfir milli Symfóníu- hljómsveitarinnar og Þjóðleik- hússins. Mál þetta varðar vissu- lega allan almenning, þar sem um er að ræða stofnánir, sem starfa fyrir opinbert fé, og því hefur blaðið aflað sér nánari upplýsinga um það. Rétt ef að taka fram, að Vísir hefur ekki fengið upplýsingar sínar hjá Þjóðleikhúsinu, en hins vegar borið þær undir Guðlaug Rós^- inkranz Þjóðleikhússstjóra til þess að tryggja, að rétt væri frá skýrt. í hinni nýju hljómsveit eru 14 mðnn, til að byrja með, og hafa þeir verið ráðnir til loka leikársins. Horfir nú vænlegar um flutning óperunnar La Tra- yiata, með því að nú er fenginn sá tónlistargrundvöllur, sem unnt er að byggja á í sarribandi við óperuflutning. Þá þarf að sjálfsögðu að bæta mönnum við, helzt allt upp í 35 menn, en það tekst væntanlega nú. í sambandi við samningaum- leitanir Þjóðleikhússins og Sy mf óníuhl j ómsveitarinnar skal þessa getið: Þjóðleikhúsið fór fram á að fá a§ ráða 16 menn úr henni að Þjóðleikhúsinu, og yrði þessi FiskherzSa Brátt hægt að taka 50ÖÖ 1. hjá bæjar- útgerðinni. AukÍBi herxla líSta annarssia^ai*. Skúli Magnússon kom af ís- fiskveiðum í morgun. „, , i^flinn. fer í frystihús tíg íil herzlu,.þær tegundir," sem, 'bezt eru til ,slf-s. falhiar. Bæjarút^ gerðin hefuf sem kuhriugt-;jej komið upp,íisktrönum á'Digi'a'- neshálsi pp. er hægt'.'.að'-litíri'a þar 2500 .l^tir af--blaútfiski. Verið er ¦ v '•"' '• -'' •'• aukin verulega. i áð koma þar upp trönum til j viðbótar, og er stækkun I þessarar herzlustöðvar er lokið, mun verða unnt að ""h'erðá þar allt að 5000 lestir af blautfiski. í. Halnarfirði og víðar er og bætt við trönum. til herzlu á fiski, en markaður er góður íyr | ir .bertan fisk,.aðallega í-Afríku og verð sæmilegt. Munu útgerð armenn og útgerðarfélög hafa mikinn áhuga fyrir að hagnýta ;sem. bezt þau markaðsskilyrði, ¦ sern þar eru. Hefur verið flutt . taisvert af hertum fiski til Af- ríku á undangengnum árum og fhefur. hann líkað ágætlega ög er eftirspurnin vaxandi. Þá er það mönnum aukin hvatnin;; að nýta sem bezt öll skilyiði til aukinna markaða fyrir íslenzk an fisk, til þess að bæta upp tónið sem íslenzkri útgerð er búin af löndunarbanninu í Bretlandi. Fjórir af togurum Bæjarút- gerðar Rvíkur veiða nú.í salt: Ingólfur Arnarson, Þorsteinn Ingólfsson, Pétur Halldórsso.i og Jón Baldvinsson (fer í kvöld). Hallveig Fróðadóttir og Jón Þorláksson.eruí höfn til eftir- lits (klössunar) og Þorkell máni vegna breytingaj sem áður heí- ur verið gerð grein fyrir. hljómsveit aukin upp í 35 menn í sambandi við flutning óperu. Fyrir þetta skyldi Symfóníu- hljómsveitin fá 380 þús. krón-' ur. Stjórn Symfóníuhljómsveit- arinnar setti það skilyrði, að hún fengi að flytja óperuna Tosca með sænskum kröftum, sem hún hafði staðið í sarnn- ingum við í Stokkhólmi. Á þetta gat Þjóðleikhússtjóri ekki fallizt, enda löngu vitað, að á- formað var að flytja La Travi- ata með íslenzkum kröftum eftir því, sem við yrði kbmið. Auk þess mátti stjórn Symfón- íuhljómsveitarinnar jafnvel vera kunnugt um, að Þjóðleik- húsið áformaði að flytja Tosca síðar, í íslenzkri þýðingu Frey- steins Gunnarssonar, sem er í höndum leikhússins. Mál þetta hefur vakið mikið umtal meðal almennings, pg er það. að yonum. Menn skilja ekki, hvers vegna samvinna þessara aðila getur ekkl tekizt. Bæði eru fyrirtæki þessi rekin af opinberu fé, og ;ekki virðist starf Symfóníuhljómsveitar- innar svo mikið, að hún geti ekki leikið á vegum Þjóðleik- hússins, án þess að raska eðli- legum starfsgrundvelli sínum. Þá þykir mönnum eðlilegt, að íslenzkir söngvarar fái að spreyta sig á óperusviði hér, fái tækifæri til þess að notfæra sér og sýna kunnáttu þá, er þeir hafa öðlazt eftir nokkurra ára nám á ítalíu og víðar, sem að verulegu leyti er kostað af al- mannafé. Það sýnist því vera vafasamt að fá hingað erlendan óperuflokk í samkeppni við ís- lenzkan, enda þótt slíkt kynni að vera ágæt skemmtun og tónT- listarviðburður. Þetta dularfulla „kalda" stríð Symfóníuhljómsveitarinnar og Þjóðléikhússins er í meira lagi ósmekklegt, og nær engri átt. Nú virðist Þjóðleikhúsið hafa unnið þessa lptu stríðsins með stofnun hinnar nýju hljómsveitr ar. Mun almenningur yfirleitt líta svo á, að það séu hæpnar tiltektir hjá stjórn Symfóníu? hljómsveitarinnar að setj'a Þjóðleikhúsinu óaðgengileg skilyrði til þess að hljómsveit- in „leiki í einu tónlistar- og leikmenntahöll þjóðarinnar. . Amsterdam (AP). — Elzta dagblað HoIIands, AJgemen Handelsblad, er orðið 125 ára gamalt.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.