Vísir - 28.05.1953, Blaðsíða 1

Vísir - 28.05.1953, Blaðsíða 1
43. árg. Fimmtudaginn 28. maí 1953 117. tfol. Myridin var tekin á 2. hvítasunnudag í Tivoli. Börn sjást vera að leika sér í rólum. (Fótó.: P. Thomsen), Frambjóðendurnir urðu 283, með varamönnum Sjálfstæðisflokkurinn býður fram í öllum kjördæmum. FramboðsfrestUr rann út á miðnætti í nótt. Tveir flokkar, Sjálfstæðis- flakkurinn ög kommúnista- flokkuriririhöfðu þá boðið fram í öllum kjördæmum landsins eða 61 mann hvor, varamenn meðtaldir. Framsóknarflokkur- inn býður fram í öllum kjör- dærnum nema á ísafirði og Seyðisfirði, eru því frambjóð-j endur þess flokks 59. Alþýðu- flokkurinn býður ekki f ram í fjórum kjördæmum, eru það Skaftafellssýslurnar báðar, Dalasýsla og Norður-Múla- sýsla, er frambjóðendatala Alþýðuflokksins því 54. Allterþa þrennt er. Framboð óklofna ftokksins. I morgun skýrir Alþýðu- Maðið frá því, að þriðja fram boð Alþðuflokksins í Seyð- isfirði sé nú fram komið, og er það ungur iðnaðarmaður hér í bænum, Eggert Þor- steinsson múrari, sem boðinn er ram. Áður voru framkom in tvö framboð fyrir flokk- inn í þessu minnsta kjördæmi landsins — frá Jóni Sigurðs- syni og Jóhanni F. Guð- mundssyni — en þeir hafa nú tekið framboð sín aftur. En nú er framboðsfrestur út runninn, og því ekki fleiri framboða að vænta af flokks ins hálfu þar eystra. Það er sem kunnugt er Alþýðublaðsins, sem hefur talað mest um klofning í öðrum flokkum að undan- förnu. Sennilega telur blað- ið þessi framboð Alþýðu- flokksins tákn þess, að sá flokkur standi sem órjúfandi fylking. , Þjóðvarnarflokkurinn býður fram í 12 kjördæmum alls 30 manns. Kjördæmi þau sem hann býðúr í eru þessi: Reykja- vík, Borgarf jarðarsýsla, Snæ- fellsness- og Hnappadalssýsla* Norður-ísafjarðarsýsla, Aust- ur-Húnavatnssýsla, Eyjafjarð- arsýsla, Akureyri, Suður-Þing- eyjasýsla, Norður-Þingeyja- sýsla, Vestur-Skaftafellssýsla, Vestmannaeyjar og Gull- bringu- og Kjósasýsla. Lýðveldisflokkurinn býður fram í þremur kjördæmum alls 18 menn, eru kjördæmi þau, sem flokkurinn býður fram í Reykjavík, Gullbringu- og Kjósasýsla og Vestmannaeyjar. Eru frambjóðendur því sam- tals 283, og munu aldrei hafa verið fleiri. Ufftttið við Hail- grímskirkju 1 sttmar Unnið mun verða að grunni Haögrímskirkju á þessu ári og honum væntanlega lokið út að þeim stað, sem turninn á að standa á. Þegar grunninum verður lokið hefst sennilega bygging aðalskipsins. Mikill áhugi er ríkjandi um byggingu Hallgrímskirkju, sem verða mun dómkirkja þjóð- arinnar í framtíðinni. Enn _er heldur engin kirkjubygging til í landinu, sem leyfir flutning meiri háttar kirkjutónvérka svo vel sé, qg.gera. menn sér vonir um að Hallgrímskirkja rriuni verða griðastaður slíkra tón- leika þegár hún verður full- gerð. Vitanlegaer gert ráð fyr- ir, að Hallgrímskirkja verði fyrst og fremst reist fyrir ríkis- fé, en þar eð hér er um mikið og dýrt mannvirki "að ræða er þess vænst, að einstaklingar og félagssamtök . leggi f ram sinn skerf, til þess áð reisa mesta sálmaskáldi íslenzku þjóðarinn- ar. þann minnisvarða, sem sæmi minningu hans. Bretar eiga beztu fallbyssuna. London (AP). — Brezki her- inn hefur fengið til umráða nýja gerð fallbyssu, sem er tal- inn bezti „skriðdrekabani", er til þess hefur tekist að búa til. Fallbyssa þessi getur með einu skoti gereyðilagt öflug- ustu skriðdreka, sem framleidd- ir hafa verið. Byssan hefur 125 mm. hlaupvídd, en vegur aðeins eina smálest. . —-—*-------- ítalir greiða Grikkjum bætur. Róm (AP). — Undirritaður hefir verið samningur ram skaðabótagreiðslur ítala GrLkkj um til handa. Nema gréiðslurnar 3 mill- jörðum líra (ca. 75 milljónum kr.) og eru vegna tjóns þess, sem Grikkir urðu fyrir af völd- um ítala á stríðsárunum. Reynaud fékk ekki traust. Æ*£ngmeniB margra íátthlas snerust gegn hanunt- Einkaskeyti frá A.P. — París í morgun. Fulltrúadeild franska þjóðþingsins felldi í nótt traustyfir- lýsingu til Paul Reynauds, sem í gærkvöldi gerði deildinnÉ grein fyrir stefnuskrá sinni. Jafnaðarmenn, kommúnistar og allmargir þingmenn MRP-flokksins eða kristilegra lýðræðis- sinna snerúst gegn honum. Títo frestar Tyrk- femtsf ör. Ankara í morgun. Eto forseti Júgóslavíu hefur ákveðið að fresta fyrirhugaðri heirnsókrt sinni til Tyrklands, þar til á hausti komanda. Það var Tyrklandsforseti sjálfur, sem bauð Tito, eins og lög gera ráð fyrir, og hafði Tito þegið boðið, en nú kveðst hann svo hlaðinn störfum, að hann eigi ekki heimangengt næstu mánuði. — Júgóslavnesk þing- mannanefnd hefur einmitt tiú lokið ferðum um Tyrklaad. — Lætur hún í Ijós hina mestu ánægju yfir ferðinni og endur- nýjaðri vináttu Júgóslava og Tyrkja. lárnsmt^rr af Akureyri smíBa oííugeyma í Kafnarfírðf. Samningar hafa tekizt um það, að norðlenzkir járniðnað- armenn taka að sér stórfram- kvæmdií á Suðuriandi. Voru samningar þessir i'ndir- ritaðir milli Ölíufélagsins h.f. annars vegar en vélsmiðjanna Ódda og Atla á Akureyri hins vegar. Verkefnið, sem vélsmiðj- unum ér ætlað að leysa af hendi, er bygging tveggja stórra olíutanka fyrir Olíuté- lagið h.f. og verður þeim komið upp í Hafnarfirði. Ákveðið hefur verið að )4— 16 manna hópur frá vélsmiðj unum fari suður til Hafnar fjarðar um miðjan júnímpnuð til að byrja á smíðinni. en úr því verði unnið sleitulaust í allt sumar og áætlað að fram- kvæmdum verði lokið í sepcem- ber í baust. Hér er um stóratburð að ræða fyrir norðlenzka iðnaðarmenn, því þetta munu verá fyrstu störframkvæmdirnar, sem þeir hafa tekið að sér í öðrum lands- fjórðungum. Yfir því hefur verið kært til lögreglunnar á Akureyri, að skemmdarverk hafi verið unn- in í kirkjugarði bæjarins Höfðu skemmdir verið unn- ar á legsteinum í garðinum með grjótkasti, að því er virtist, gler verið brotin yfir blómum og traðkað á gróðri. Mál þetta er í rannsókn. Tveir efnisfarmar fluttir í Hrol- bugseyjar til vitasmða. -12 menn vinna við bygginguna. Frá fréttaritara Vísis — Höfn i morgun. Efnisflutningar í HroIIaugs- eyjavita ganga vel. Samkvæmt upplýsingum frá Hornafirði er Hermóður búinn að skipa upp einum efnisfarmi frá Reykjavík og einum malar- og grjótfarmi, en það efni ^r sótt til Hornafjarðar. Einir 10 —12 menn úr Reykjavík vinna að'byggingu vitans og hafast þeií við í tjöldum. Af framkvæmdum í héraðinu er helzt að geta vegagerðar frá Almannaskarði og út að Horni. Hefur verið hálfgerð vegleysa á þessari leið, en nú verður lagður 6 metra breiður akveg- ur. Hornfirðingum finnst at- hyglivert að bera saman vinnu- tæknina nú og fyrir um það bil 20 árum, þegar svonefndur Lónsvegur var lagður. Þá unnu að þeim vegi margir vinnu- flokkar með 6—12 manns í hverjum og voru þó svo vikum skipti að starfinu. Nú vinna að vegagerðinni 4—5 manns nieð jarðýtur og bíla og gengur ólíkt betur undan nú en þá. Sauðburður er hafinn eystra og gengur vel, óvenjulega marg ar ær eru tvílemdar. Verið er að setia niður í garða og verður sáð meira kartöflumagni en í fyrra. Mun það aðallega hafa verið krafa hans um þingrof og stjórnarskrárbreytingu, ef stjórn hans félli innan þriggja. missera, sem olli þyí, að -hann; fekk eigi meira fylgi en reynd- in varð. Réynaud kvaðst bera. fram þessa tillögu í von um, að menn sæi nú orðið betur,. hver vandræði sto'fuðu áf hin- um tíðu stjórriarskiptum í. landinu. Reynaud kvaðst ekki, undir það búinn að sitja Bér- mudáráðstefnuna, að mínnsta kosti ekki á þeim tíma, sem. ráðgert væri að halda hána (upp úr miðjum júni). Umræður um ræðu hans stóðu fram undir kl. 3 í nótt, og var þá gengið til atkvæða um. traustsyf irlýsinguna. Reynaud fékk aðeins 276 atkvæði, en, hann þurfti 314 (af 627) til þess að fá meiri hluta í deildinni. Margir þingmenn sátu hjá við atkvæðagreiðsluna, eða 89. Leitað til Bidaults? Það er álit fréttamanna í rriorgun, að ekki væri nein vissa hvað Auriol forseti tæki sér fyrir hendur næst, en margt benti til, að hann myndi snúa sér tilBidaUlts úr flokki kristi- legra lýðræðissinna, og fara þess á leit við hann, að hann. þreifaði fyrir sér. í Washington og London er allmikið rætt í blöðum um stjórnarkreppuna í Frakklandi og enn haldið í þá von, að stjórn verði mynduð í tæka tíð til þátttöku hins nýja forsætisráð- herra í Bermudaráðstefnunni, en mjög er nú rætt um þörf þess, að skapa traustari einingu um stefnu og mark frjálsu þjóðanna. Gó^ur afli í ffótvörpu viS Grænlanti. Tveir íslenzkir togarar eru nú að veiðum við Grænland og mun a. m. k. annar þeirra hai'a réynt bar flotvörpu með all- góðum árangri. Annar þessara togara, Ólafur Jóhannesson frá Patreksfirði, hefur verið við Grænland að undanförnu, en Bæjarútgerð- artogarinn Þorkell máni er ný- kominn þangað. Hann mun hafa reynt fyrst með venjulegri vörpu, eri fengið lítið; var þá gripið til" flotvörpunnar og afl- aðist þá sæmilega af dágóðum fiski. Nákvæmari upplýsingar úm þetta hefur blaðið ekki getað fengið enn. Togararnir munu vera á Fyllubarika svonefndum.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.