Vísir - 04.06.1953, Blaðsíða 5

Vísir - 04.06.1953, Blaðsíða 5
Fimmtudaginn 4. júní 1953. VlSIÍl Flest nýbýli í Árnessýslu og Skagaf irði. Nýbýlastjórn hefir samþykkt 280 nýbýii á undangengnum 6 árum. Á-ltugi fyrir landbúna&i vexhröðum fetum. Lög um nýbyggingar og endurbyggingar í sveitum voru sett 1946 en fyrstu lög um stofnun nýbýla 1936. Á undan- förnum 6 árum hefur áhugi manna fyrir landbúnaði vaxið liröðum fetum og má segja, að straumhvörf sé að ræða. Með lögunum frá 1946 er íbúðarhús eða komið þeim undir veittur fjárhagslegur stuðn- ingur í formi af útvegun lána, og óafturkræf framlög til rsekt- unar, til einstaklinga, sem: stofna nýbýli við skiptingu jarða, framkvæma bæjarflutn- ing til að búrekstraraðstaða verði hagstæðari á jörðinni, •endurreisa eyðijarðir og koma 'þeim í ábúð. Lögin heimila þak. A flestum hefur verið byggður verulegur hluti pen- ingshúsa. Af fyrrnefndum ný- býlum voru 8 á eyðijörðum. Flestar nýbýlastofnanir eru í Árnessýslu og Skaga.fjarðar- sýslu — yfir 30 býli í hvórri sýslu, N.-Múla. og S.Þing. koma næstar með 20 býli hver, þá eru nokkrar með 10—20 (Rang., énnfrémúr landútvegun og Gullbr. og Kjósar- og Eyja- framkvæmdir til undirbúnings stofnunar byggðahverfa í sveit- um. • Eftirspurn um jarðnæði. Er lögin voru undirbúin og sett, höfðu gengið yfir erfið- léika og upplausnarár, . se:*% landbúnaðurinn fór ekki var- hluta af. Jarðir fóru í eyði og fólki fækkaði á. sveitaheimil- um. Eru taldar til þess tvenn- ar höfuðástæður: Kreppuarin útilokuðu tvenna möguleika til nauðsynlegra húsabóta á jörð- urn. Fjölda margar jarðir urðu ekki búrekstrarhæfar vegna lé- legs húsakosts. Samhliða gerðu búfjársjúkdómarnir viðhorfin alvarleg. Enn koma það til, að um sama leyti varð atvinnu- aukning utan atvinnuvega þjóð- arinnar sem afleiðing af stríðs- ástandinu og örar verðlags og kaupgjaldshækkanir í sam- 'bandi við það. Vinnuafl dróst frá sveitunum. Jafnvel leiddi þetta til að bændur yfirgáfu riothæfar jarðir. Lagasetningin mótaðist af öllu þessu. Nýbyli. . 1947—1952 fékk nýbýlastjórn til meðferðar umsóknir 372 aðila um aðstoð til heimila- stofnunar og búrekstrar og auk þess 38 umsóknir um lönd í byggðahverfum, í skýrslu um þessi efni skiptist tala umsókna þannig: 1) Nýbýli við skiptingu jarða 325, 2) Bæjarflútningur 19, endurreisn eyðijarða 28. — Af 325 nýbýlum eru 17 reist í byggðahverfum, en 308 hafa fengið lán'dumfóð við skiptingu jarða. Búendaf jölgun leiðir ekki af bæjarflutningi, en kemur í veg fyrir, að jarðir leggist í eyði. — Tala umsækjenda um stofnun nýbýla var 355 og var 280 heitið aðstoð, nokkrum var synjað, þar sem lögákveðin landumráð skorti, eða mögu- leikar til þess að uppfylla til- skilin skilyrði ekki fyrir hendi, en 50 af 75, sem þá eru ótaldir ' á biðlista, og verður tekin á- kvörðun um þá á þessu ári. — Af' 280 samþykktum býlum hafa 220 hafið byggingafram- kvæmdir og ræktun, en hin 16 án efa einhvern undirbúning til framkvæmda. Einstaklings nýbýli. Við áramót síðustu höfðu ;220 byggtJbúip,ar-;.og -penings-l hús á nýbýlum, og eru þá aðeins þeir taldir, er höfðu lokið við* fj arðarsýslu), en hinar urnar með innan við 10. sýsl- Framlag til ræktunar á nýbýlum. Samkvæmt lögunum frá 1946 eru greidd framlög til ný- býla, endurreisnar eyðijarða og bæjarflutninga alls kr 2.510.409.45, þar af framlag til bæjarflutninga 126 þúsund, en til nýbýlanna hafa verið greidd óafturkræf framlög 2.384.409.- 45. Lán til byggingar íbúðar- húsa hefur verið veitt til hí- býla og endurbyggingar á eyði- jörðum samtals 7.555.000.00. Heildarkostnaður ræktunar- framkvæmda er áætlaður sam- tals 3.745.812.00, en sé þessum kostnaði skipt á hið fullrækt- aða flatarmál er meðaltals- kostnaður á hektara kr. 6.318.00, en sé tekinn kostnaður framkvæmdaársins 1952 nemur meðaltalskostnaður kr. 7.415.- 00. Auk þessa eru ýmsar aðrar framkvæmdir til þess að gera býlin búrekstrarhæf, heima- vegir, vátns Dóra Lindgren í La Travíata. Á sunnudagskvöld kom sænska söngkonári ungf rú Dora Lindgren í fyrsta sinn fram í Mutverki Violettu, sem ung- frú Schymberg hefur látið af Um stundafsakir. — Ungfrú Lindgren gerði hlutverkinu hin beztu skil og var ákaft fágriað af áheyrendum ásamt hinum aðalsöngvurunum tveim, Einar og Guðmundi. Hin nýja Violetta er svo ólik ungfrú Schymberg, að um samanburð er tæpast að ræða. Gef ur hún hlutverkinu að mörgu leyti nýjan persónuleika og varpar Ijósi yfir ýmislegt, sem duldist í meðferð ungfrú Schymberg. Á hinn bóginn dylst ekki, að þjálfun hennar er mun skemmra komið. Á móti því vegur fagur birtugljái á röddinni og mikil innlifun í leik. Mun marga fýsa að sjá óperuna aftur til þess að gera saman- burð. Margir hafa hvort sem er hugsað sér að sjá óperuna tvisvar eða oftar. Það eru éinnig gleðitíðinái, að kórinn hefur þjálfazt s\o mjög, að öll heildaráferð hefur stór-batnað, einkum hvað sönginn snertir. Er nú betii hraði í kórsöngnum og af þeirri ástæðu léttaii leikur. B. G. MIR-sýning á Akranesi. Vegir menningarinnar margvíslegir. í vikulokin hafði litla eru MIR KAIIPHOLLiM er miðstoð verðbréfaskipt- anna. — Simi 1710. VWV^'v' ___ ' 'AM. á Akranesi fundið upp á því, Yflrlýsing. Á síðastliðnum vetri barst f jármálaráðuneytinu tilkymi- ing frá varnarmálanefnd, um að óskað væri eftir tilteknu landssvæði til skotæfinga um skamma stund. Landssvæði sennilega í samráði við stóru þetta lá að nokkru innan Vatns- MÍR, að efna til myndasýning- ar á Skáganum. — Myndirnar voru eins og gefur að skilja allar frá Rússlandi og syndu allskonar fagrar byggingar þaðan, enda er það á allra vit- oröi, að Rússai- hafa - ien^i kunnað að byggja og það bæði vel og smekklega. Hinsvegar var smekkurinn hjá litlamírs- mönnum sýnilega á lægra stigi leysustrandarhrepps: Þess var óskað að rætt væri við land- eigendur um landnot þessL Fjármálaráðuneytið fól mér undirrituðum að hafá á hendi miiligöngu og samninga um þettá atriði og bætUr til þeirra, sem fyrir tjóni kynnu að verða. í aprílmánuði s. 1. sneri eg mér til nokkurra lándeigenda á Vatnsleysuströnd og ræddi við en hjá þeim í Rússíá. Þeir,þá um mál þetta. Niðurstaðan. höfðu sem sé fundið upp á því af þeim viðræðum varð sú, að að hafa fleira til sýnis í sömu Jón Benediktsson, oddviti, tók stofu en rússnesku myndirnar. Uti í einu horninu höfðu þeir þanið út íslenzka fánann, en fyrit miðjum gafli var ræðu- stóll og á hann höfðu þeir lagt biblíuna í íslenzkri þýðingu, Ekki er vitað hvort MÍR- mönnum hefur þótt tilhlýðileg- ast að blanda því skásta, sem fyrir var á Skaganum innan um rússneska myndasafnið eða þeim hefur ekki verið meira en svo um sel innan um allar glansmyndirnar og viljrð tryggja sig með nokkrum verndargripum, sem þeir töidu 'ig kunna nokkur skil á áðui. r-- i!1t&0tíW&íGBbh því, sem næst hefur verið kom- ist hefur framkvæmdakostnað- ur einstaklingshýbýla, annar en og skolpleiðslur. byggingakostnaður, þessi 6 ár, o. fl., en heildarverð slíkrar jVerið kr. 4.319.890.00. Heildar- mannvirkja á þessum árum er framlög einstaklinga munu þó áætlað kr. 1.202.890.00. Eftir meiri en þessar tölur sýna. :.!Mv!«*v-.-v Nemendahljómleíkar Tónlistarskólans. Tónlistarskólinn hefur að venju haldið tvenna nemenda- tónleika áður en skólaslit faia fram, og voru þeir haldnir í Trípólíbíóinu fimmtudag og iaugardag í vikunni sem leið. Á fyrri hljómleikunum komu 'ram átta pianónemendur, tVeh fiðlunemendur og einn selló- nemandi. Á síðari hljómleikun- um léku fimm píanónemendúr, einn óbónemandi og einn klarí- nettu- (fullnaðarprófs-) nem- andi, auk nemendahljómsveit- arinnar, sem lék sinfóníu fyrir strengi eftir Boyce og fyrsta kaflann úr d-moll píanókon- sert Bachs. Hljómleikarnir tókust yfir- leitt prýðilega, og sýndu flest- ir hinna ungu tónlistarmanna mikið' vald yfir hljóðfærum sínum og allmikið öryggi í framkomu. Að þessu sinni var aðeins ein frumsamin tónsmíð eftir nemanda, fjórir dansar fyrir fiðlu og píanó eftir Leif Þór- arinsson, efnilegt verk, sem höfundur lék sjálfur á fiðlu á- samt Kristni Gestssyni, sem 1 einnig lék einleikshlutverk . í 1 píanókonsertinum, og eru þeir j'meðal hinna eftirtektarveró- ustu af hinum ungu tónlistar- mönnum, enda þótt fleiri mætti nefna. B. G. OMÞYMT Plastdúkar, stærð 1,40X1,40 verð kr. 22,50., Plast í metratali, fallegir litir. að sér að hafa samband við þá landeigendur, sem búsettir voru þar í sveitinni og þetta skiptir máli, svo þeir gætu rætt málið sín á milli. Eftir nokkrar umræður og aðdraganda taldi eg að samkomulag hefði náðst í megin atriðum, endá ábyrgðist ríkissjóður landeigendum óg þeim, sem fyrir tjóni kynnu að verða, fullar bætuf svo sem lögmælt er. Eg tilkynnti varnarmálanefnd þann 28. apríl s. 1., að sam- komulag hefði náðst um land- notin. Þess skal getið, að hvorki Sigtryggur Klemenzson, skrif- stofustjóri né varnarmála- nefndarmenn komu nálægt samkomulagsumleitunum eða' fylgdust með þeim. Reykjavík, 1. júní 1953. Benedikt Sigurjónsson. — Tækni. Frh. ax 4. sWu. af ódýru plötustáli til bifreiða- framleiðslu. — Hefur nefndin einkum í huga þrjár gerðir af bifreiðum. í fyrsta lagi litlar bifreiðar með sparneytum vél- um, sem einkum yrðu notaðar til smáflutninga, þá stærri og sterkar vagna til akstur á slæmum vegum, og loks fólks- bifreiðar samsvarandi Chevro-. let-gerð eða jafnvel Buick- bifreiðunum amerísku. .1,1, '¦'• • • ¦' 11 ¦ . ¦ ¦ • .-! ' " ¦'• '¦ '' ' ,; ' -•-•-..- ¦ Tizkukonungar úti um lönd keppast nú við að framleiða alls- konar blússur, því að þeir spá blússusumri að þessu sinni. Iíér sjást tvö sköpunarverkin á þessu sviði. VERZL Nýkomnar Barna-og unglingí: myndabækur Animal picture book My own picture book The sunny day picture book The clever animal picture book The wonder book of Animals The wonder book of Things to do The wonder book of Aircraft The wonder book of Dariiig Deeds Golden books í miklu úrvali. Hafnarstræti $ 4281.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.