Vísir - 13.08.1953, Blaðsíða 4

Vísir - 13.08.1953, Blaðsíða 4
:TfSIB prj^pr!"!lW!l,:,',,-"^4!1 j Fimmtudaginn 13. ágúst 1953 VfSIB. ^ÍST DAGBLAÐ Ritstjóri: Hersteinn Pálsson. Auglýsingastjóri: Kristján Jónssoxu í i,, i. u Skrifstofur Ingólfsstræti 3. Útgefandi: BLAÐAÚTGÁFAN VÍSIR H.F. Afgreiðsla: Ingólfsstrætí 3. Símar 1660 (fimm línux). Lausasala 1 króna. Félagsprentsmiðjan h.f. Vaxandi útgerð héðan. N#rsk filjéfnplitoefksiiiíéia kyntiir ssl. tónSist í %'iðáisl við Eilil Meyer, forsifóra A^S Nera í ©sló. Norsk grammófónplötuverk- smiðja, A/S Nera í Osló, vinnur að því að kynna íslenzka tón- list í Noregi með því að gera plötur og dreifa þeim þar í landi. Undanfarna daga hefur verið staddur hér Eilif Meyer, for- stjóri Nera, en hér hefur hann einkum rætt við Tage Ammen- drup, framkvæmdastjóra fyrir- tækisins íslenzkra tóna, en náin samvinna er milli þessara aðila um þessi mál. Fréttamenn áttu tal við Mey- er forstjóra í gær, og skýrði hann m. a. frá því, að ísíenzk j dægurlög hefðu verið tekin a Þótt ekki sé langt Hðið, siðan landhelgin var rýmkuð, pg firðir og flóar friðaðir, eru menn þegar farnir að sjá þess merki, að friðunin mun bera tilætlaðan árangur. Var fram- kvæmd rannsókn á fiskigengd í Faxaflóa ekki alls fyrir löngu af þeim sökum, er sannaði að fiskisæld fer í vöxt, og úti um land mun einnig farið að bera á því, að friðunin hefur síður en svo verið sett á að ástæðulausu eða án þess að sönnun fengizt fyrir ágæti þessarrar ráðstöfunar mjög fljótlega. Er fram líða stundir mun það koma enn betur í ljós, að hún Krfur ^ð^íí ^^^Íg^Sm = • , verið eitt heillaríkasta spor, sem stigið hefur verið í íslenzkum þar T d hefur ver-g ður stjórnmálum og þjóðmálum um langt skeið, þótt hún hafi valdið norskur texti við Litiu fiugur.a, nokkrum örðugleikum út á við um hríð. Það var og sýnt fyrir löngu, að vá var fyrir dyrum, ef ekki yrði gripið til róttækra ráða, til þess að tryggja það, að íslendingar gætu eftir sem áður sótt auð í sjóinn umhverfis strendur landsins. Hér í Reykjavík hefur þetta leitt til þess, að smábátaútgerð hefur farið mjög í vöxt á síðustu mánuðum. Margir menn munu haf a látið smíða fyrir sig trillubáta, en aðrir hafa keypt slíka báta utan af landi, og hefur þeim fjölgað svo mjög hér í bæn- um, að þeir munu n , vera komnir á annað hundrað. Hafa eftir Sigfús Halldórsson, svo og Hreðavatnsvalsinn. Hefur Jcns Book Jensen, einn kunnasti dægurlagasöngvari Noregs, gert textann og sungið hann inn á plötur við undirleik 8 manna hljómsveitar. f hinni norsku út- gáfu verða erindin um litlu fluguna fjögur, og heitir plat- an „Historien om den lille flue". Hins vegar mun nafnið í munni almennings að líkindum verða styttra, „Vesleflua". - Meyer sagði smekk manna hér og í Noregi vera mjög svip- aðan þegar um dægurlög væri að ræða, og því er samvinna um þessa hluti hin æskilegasta. Vinsælir söngv- arar væntanlegir. Meyer gat þess ennfremur, að „Fýluför aS .TaSri" cr fyrir- sögnin á pistli, sem M. J. sendir mér. M. J. hafði í fyrrakyöld farið ásamt mörgu öðru fólki j upp að Jaðri til þess aS skemmta J sér, en þá um kvöidiS átti hol- lenzk söngkona að syngja og dansa. Það fór fyrir honum éins og öllum Öðrum, sem komu þar þetta kvöld, að þeir fóru fýluferð. M. J. skýrir enn fremur frá því, að þegar hann komst að því, að ekkert muni verða af söng hol- í ráði væri, að hinir kunnu lenzku söngkonunnar, hafi hann viljað komast sem skjótast til bæjarins aftur, en engin férð verið fyrr en kl. 11.30 um kvöld- ið. M. J. er gramur eins og kann- ske er vonlegt, en bréf hans birti eg ekki í heild, þar sem eg býst ekki við hann óski þess, er hann margir menn af því tekj'ur að veiða hér úti á flóanum og selja aflann síðan í bæinn, því að síðan bönnuð var veiði með drag- nót og botnvörpu í flóanum, er miklu meiri aflavon fyrir þa, er veiða á færi eða línu, enda þótt ferðirnar gefi ekki alltaf jafn-mikið í'aðra. hönd. En þetta er drjúg tekjuaukning fyrir marga. Enbátum þessum verður að sjálfsögðu að ætla nokkurt xúm hér í höfninni, og er um þessar mundir verið að bæta aðbúnað þeírra, svo sem kostur er á. En af þeirri fjölgun, sem:hefir sungið inn á, t, d. orðin er, stafa vitanlega aukin þrengsli innan hafnarinnar, ogllögunum „Svörtu augun getur svo farið, að þau verði enn meiri á komandi árum, éf aukning heldur áfram að verulegu leyti, en slíkt er alls ekki óhugsandi. Einnig má gera ráð fyrir því, að útgerð stærri vél- "báta fari í vöxt, þegar afli batnar, og munu þá þrengslin vaxa til mikilla muna, en rúm takmarkað, eins og allir vita. Það, er því hætt við, að það fari að verða aðkallandi að athuga möguleikana á því, að gerð verði ný höfn hér í bænum, nema hægt sé að nýta það rúm svo, sem fyrir er, að þrengsiin valdi ekki öngþveiti. Bæjaryfirvöldin hafa þegar látið fram fara nokkrar athuganir á dýpi og þess háttar á þeim stað, þar sem hin nýja höfn á að vera staðsett, þ. e. við Laugarnes, og þvi mannvirki verður ekki lokið í einu vetfangi, og það hlýtur að kosta mikið fé. Sennilega verður því nauðsynlegt að vinna það í áföngum, íil þess að hægt s'é að nota til þess fé hafnarinnar sjálfrar, án þess að hún þurfi að taka mikil lán. Ætti að fást úr því skorið á næstu árum, hvort þrenslin aukast svo, að hefjast verði handa fyrr en áætlað var í fyrstu. Ef líkur benda til þess, ætti að hefjast handa fyrr en síðar, og munu bæjar- yfirvöldin fylgjast vel með þessu, eins og öð'rum velferðar- málum höfuðstaðarins. Guðrún Á. Símonar o. fl. Þá er í ráði að gefa út í Nor- egi plötur, sem G. Á. Símonar með og „Af rauðum vörum". Hafa þeg- ar verið gerðar plötur með þess um lögum hér, og vei'ður nú gerð „afsteypa" af þeim, og lögin síðan seld í Noregi með ís- lenzka textanum, eins og hann liggur fyrir. Þá hyggst Nera láta gera „af- steypur" af lögum, sem Alfreð' ir, er við höfum átt saman, og á Clausen hefur sungið, eða lög- Þá ósk bezta honum til handa, unum „Gling-gló", „Sesam" og'að hann megi ávallt varðveita „Æskuminning" eftir Ágúst sína léttu lund og góða skap. Pétursson. Kunningi. norsku dægurlagasöngvarar Kurt Foss og Reidar Böe, og Jens Book Jensen væru vænt- anlegir hingað til lands næsta \ vor, en þessir menn njóta mik- illa vinsælda einnig meðal ís- lenzkra útvarpshlustenda, eink' h;yrir" eftYrfarandi ;kýringar. um þeir fyrrnefndu. i . A/S Nera hefur einnig á ófyrirsjáanlegar tafir. prjónunum fyrirætlanir um aðj Af tilviljun náði eg tali af manni hefja í stórum stíl framleiðslu' úr skemmtinefnd Jaðars, og spurð á plötum, sem leikírar verða ist eg fyrir um, hvað valdið hefði með 45 snúninga hraða á mín- j því, að söngkonan hefði ekki útu (í stað 78, eins og venju-' sungið um kvöldið, eins og gert legt er). Fyrir bragðið eru|hafði veris ráð fvrir- Þetta er plöturnar miklu minni og þægi 1 areiðanlega g*^rj sem eg veit f . , „.... . , ... iað hægt er að treysta. — Hann legri i meðforum og framleidd- Lkyrði mér frá þvij að ófvrirsja. ar ur obrjótanlegu efni. Islenzk I ankg afvik hef8u val(]ið þv?> aö ír tónar hafa umboð fynr Nera söngkonan var hér seinna á ferð hér. > en gert hafði veiið ráð fyrir, og gera hefði mátt ráð fyrir. Söng- konan kom ekki fyrr en seint um kvöldið, sem luin átti að syngja, og því ómögulegt að láta hana þá halcla söngskemmtun, þreytta eftir ferðalag. Aftur. á móti hefði htttí komið að Jaðri það kvöld, og hefði það verið gert til þess að sýna fólki, að hún væri komin Fimmtugur er í dag Þórður til landsins, þótt svo hefði farið, Ólafsson verkamaður, Mjóstr. aS söngskemmtunin félli niður. o Það hafði sannarlega ekki verið ætlun Jaðarsnefndar að gabba fólk. 50 ára í dag: Þárður Ólafsson, verkamaður. Játningar Malenkovs. "¥^au ummæli hafa verið höfð um ræðu þá, sem Malenkov -"- flutti fyrir nokkru á fundi æðsta ráðsíns í Moskvu, að hún væri því líkust, sem þar hefði talað maður, er væri andstæð- ingur kommúnista og þess stjórnarfars, sem þeir hafa komið á laggirnar í Rússlandi. Og því hefur verið bætt við, að ræðan hafi á ýmsan hátt verið fordæming á fyrirrennara hans, sem ráðdð hafði mestu um stjórnarfarið og allar athafnir stjórnar- "valdanna þar austur frá í aldarfjárðung— ÞjóSviljinn birtir stutt ágrip af ræðUnni á þriðjudag, og meðal annars það, að nú yrði farið að leggja áherzlu á það, að almenningur hefði nóg að bíta og brenna, og eftir skamman tíma ætti að verða gnótt matvæla í landinu. Blaðið hefur eftir Malenkov um þetta: „Þetta er það, sem fólkið krefst, og það á rétt á því, að sú krafa sé uppfyllt." Til skamms tíma hefur Þjóðviljinn haldið því fram, að um skort væri ekki að ræða í Rússlandi, svo að hér skýtur nokkuð skökku við, er Malenkov tekur svo til orða. Sennilega ætti hann að vera kunnugri högum manna í Rússlandi en þeir við Þjóðviljann. En í sameiningu hafa þessir tveir aðilar kannast við það, að „sælan" þar eystra hafi byggzt á einhverju öðru en því, að fólkið hefði í sig og á. Þetta er fróðleg játning, og ekki einkennilégt, að „þetta-er það;, sérh fóikið',kréfst og U' rétt- 'á.-^ En alvarlegur beygur hlýtur að háíagfipið;Váidhafaha:í'Krerru,: Tíbeíl asar Þórður er drengur góður, vinsæll og vel látinn af öllum sem til hans þekkja. Um leið Athygliverð tilraun. og ég sendi honum mínar hug-' Annars hefur oft lítið vertð heílustu hamíngjuóskir í tileíiii mihnzl á þá eftirtektarverðu til- þessara merku tímamóta, vil ég raun> sem templarar eru^að gera þakka honum ótal glaðar stund með ^ví að hafa ýms skemmti- atriði að Jaðri að sumarlagi. En. þó hefur almenningur komið auga á hana, þvi að straumminn að Jaðri hefur farið vaxandi sið- an tekin var upp sú nýbreytni að hafa þar einhver skemmtiaí- riði að kvöldinu. Það eru margir, sem vilja hrista ryk bbrgariiinar ai' fótum sér á kvöldtn og fara að Jaðri, og kjósa það heldur en ýmsar skemmtanir, sem bærinn sjálfur heftir upp á að hjóða. Bæði éf; að skemmtistaðiiiinn er yéí í' sveit' settur, fagurt um að Jitast og svo. er það sáraíítill kostnaðarauki að sætagjaldinu þknga'S upj) eftir við útgjöld kvöldsins, eí mann langar til að lyfla sér upp á annað borð. veröa ao. sveita i iatvælí a. m.' undir stjorn nverja. Þótt Tibet sé ekki síður lokað land undir stjórn kommúnista en áður, síast þó alltaf nokkrar fréttir þaðan. Blaðamaður frá Associated Press, sem verið hefur á ferð um borgina Kalimpong í Ind- landi, en hún er einna næst Ti- bet, hefur meðal annars orðið þess vísari frá mönnum, er komizt hafa úr landinu, að mjög sé nú erfiðara en áður að afla alls konar matvæla, og af því hefur svo leitt, að matvæla- verð hefur farið ört hækkamli síðustu mánuðina. ;*.K ¦: 1 ,m .-¦ ,..,-. ;, , laifa. á'> 5>f-• Jis i .'r.: ¦ ¦<;. ' '¦' ¦¦¦ úr því að þeir eru búnir að uppgötva og ætla að fara að kröfum I landinu • ,sf óiksins I Bygg er helztá korntegund, sem Tibets-búar leggja sér til munris, þar eð bezt er að rækta hana í landinu, og er verðlag á því nú sex sinnum hærra en áð- ur en kommúnistar tóku völd- Þyrfti fleiri ferðir. Þa'ð má kannske segja, að Gr- ari ferSir þyrftu að vera upp að Jaðri á kvöldin, og fólk að geta farið í bæinn, þegar það vildi; en á þvi eru litil tök. ÞaS er eng- in ferðaskrifstofa, sem myndi vilja taka að sér ferðir þangað upp eftir á þeim grundvelli. Und- ,ir öllum venjulegum kringum- in i landinu. Kjot, smjor og aðr stæðura er það lika oþarfi) þvi ar matvælategundir hafa hækk J varla fer folk þangag nema það að enn meira og horfur erui œtli sér að vera fram til kl. 11.30. að verðið hækki enn, þegar haustar að. Ástæðan fyrir þvi, hversu erf itt er að afla nauðsynja, svo og hye verðlag hefur rokið upp úr öllu valdi, er það að „frelsarar" landsins, 30 þús. kínverskir hermenn, fá engar nauðsynjar ¦fráuKína, helaiur eru þéir• íátnirí viða að sér matvælum í um- Framh. a 7. síðu. Gáta éngmm Nr. 487.' . Flýgur í loft upp flagðið eitt ferlegt allar stundir, upp og niour gengur greitt, grundin dynur undir. Svar við gátu iir. 486: Vcfstóll.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.