Vísir - 15.08.1953, Blaðsíða 4

Vísir - 15.08.1953, Blaðsíða 4
? fSIB Laugardaginn 15. ágúst 1953 WISI3R DAG8LAÐ Ritstjóri: Hersteinn Pálsson, Auglýsingastjóri: Kristján Jónsson. Skrifstofur Ingólfsstræö 3. Útgefandi: BLABAÚTGÁFAN VÍSIR H.F. Afgreiðsla: Ingólfsstræti 3. Símar 1660 (fimm línur). Lausasala 1 króna, Félagsprentsmiðjan h.f. Svar Framsóknarflokksiits. TT'ormaður Framsóknarflokksins, Hermann Jónasson, hefur nú -"- svarað síðasta bréfi Ólafs Thors, formanns Sjálfstæðis- flokksins, varðandi myndun nýrrar stjórnar. í bréfi Sjálfstæðis- flokksins var tekið skýrt fram, að flokksráð hans — sem hafði verið kvatt saman til fundar á mánudaginn — teldi ekki til neins að ræða við Alþýðuflokkinn um þátttöku í stjórn, þvi að stefna nýrrar stjórnar yrði að mestu að vera framhald þeirrar stefnu, sem fylgt hefur verið síðustu ár. Gegn henni befur Alþýðuflokkurinn barizt eftir megni og hefur ekki séð ástæðu til þess að breyta afstöðu sinni til hennar. Vegna þess leit Sjálfstæðisflokkurinn að sjálfsögðu svo á, að ekki væri til neins að ræða við þann flokk, og slíkar viðræður mundu ekki bera neinn árangur, enda hefur Alþýðublaðið nýlega látið í Ijós skoðanir sínar á þátttöku í stjórnarmyndun rheð óbreyttri stefnu. Sjálfstæðisflokkurinn taldi, að viðræður við Alþýðu- flokkin mundu þess vegna aðeins verða til tafar, sem gætu haft alvarlegar afleiðingar, og flokkurinn kvaðst eðlilega ekki vilja bera neina ábyrgð á þeim. í bréfi Framsóknarflokksins er um það talað, að aldrei sé lítilokað, að flokku . ;m hafi verið í stjórnarandstöðu, geti ekki síðar orðið samsiarfsflokkur stjórnarflokks eða flokka og myndað stjórn með slíkum flokki eða flokkum. Komi jafnan ný viðfangsefni til sögunnar og verði að miða stjórnarstefnuna við þau, og er þetta rétt, svo langt sem það nær. En það, sem gerzt hefur í stjórnmálunum hér síðustu árin, er fyrst og fremst það, að stjórnarflokkarnir litu allt öðrum augum á það, hvernig setti að leysa vandamálin, sem við blöstu 1949—50, en Alþýðu- flokkurinn, og af því leiddi, að þá gat ekkí orðið af neinu sam- starfi við þann flokk. Sjálfstæðisflokkurinn hefur' hinsvegar lyst yfir þeirri skoðun sinni, að hann teldi, að áframhald eigi að vera á stefnu núverandi stjórnar, en þó með' þeim breyting- oim, sem reynsla og breytt viðhorf á ýmsum sviðum kunna að gera nauðsynlegar. Af því leiðir, að hann telur ekki, að Alþýðu- flokkurinn sé „til viðtals", þar sem hann hefur ekki breytt viðhorfi sínu til. stjórnarstefnu síðustu ára, og er þetta rökrétt ályktun. Fallist Framsóknarflokkurinn á það, að framhald éigi að verða á núverandi stjórnarstefnu, og það virðist hann gera, þár sem hann er fús til að ræða við Sjálfstæðisflokkinn, útilokar hann einnig Alþýðuflokkinn, nema. hann geti lagt fram ein- . hverjar sannanir fyrir því, að Alþýðuflokkurinn hafi breytt ". stefnu sinni, og vilji ganga inn á það, sem gert hefur vérið ' síðustu árin. En þótt svo sé komið, að Framsóknarflokkurinn telji sig reiðubúinn til þess að ræða framhald stjórnarsamvinnu við Sjálfstæðisflokkinn, er ekki þar með sagt, að stjórnin sé þegar komin á laggir, því að vafaíaust munu flokkarnir vilja geta með sér málefnasamning. Hefur Framsóknarflokkurinn þegar sent Sjálfstæðisflokknum einskonar „pskalista", og virðist þá ;«kki nema eðlilegt, að Sjálfstæðisflokkurinn bendi á móti á þau málefni, sem hann telur þörf á, að væntanleg stjórn komi í höfn. Þegar svo verður komið, er eftir að athuga nánar óskír beggja, og ganga úr skugga um, hvernig hægt verð'ur að sam- ræma þær, ef þær falla,ekkisaman að öllu leyti. Eins og áður mun 'Sjálfstæðisflokkurinn þó leggja mesta áherzlu á það, að stjórnarmynduninni verði hraðað, ef grund- VÖlluí er fyrir framhald samvinnu núverándi .stjórnarflokka. Vegaviigeri í nærsveitum. TMlstjórar hafa kvartað mjög undan þyí, að Vegum sé ekki -*•"* eins vel við:haldið hér í grennd bæjarins og vera þyrfti, þar: sem umférði er svo mikil, ogr þörfin' á viðhaldi meirij en annars sta.ðar. -Einkum munu ménn kyártái undan' ¦því,>í að Réyk'janesbraut'sé mjög slæm, þar séih 'viða' ér komið ofan á sjálft hraunið ¦— ofaníburður farinn veg allrar veraldar — og því valdi það miklu sliti á bifreiðum, þegar aka þarf þá leið, en hún'mun-hin fjölfarnasta á landinu utan bæjanna. Miklu fé er varið árlega til nýrra vega og viðgerða á eldri vegum, og getur oft verið erfitt að skipta viðgerðarfénu svo, að allir 'aðilar verði ánægðir. Þó virðist það eðlilegast, að fyrst og fremst sé reynt að gera við þá vegi, þar sem umferð er mest, því að ríkið hlýtur sinn skilding fyrir hvern kílómetra sem ckinn er, en einskonar aukaskattur leggst á þær bifreiðir, sem verstu vegina aka. Vonandi verður hægt að verða við óskum bifreiðarstjóra-um að vegaviðhald verði aukið'hér í grennd ^fið bæihn '^* ' J:--ll>'Tl :',:'1 S11 •¦¦¦¦"' uöioi! •jöíniuMhíí ftj '*¦¦ éZ-ÍL-t SVDNA ER L1F!Ð : Hjönm tóku al sér fimm systkini, er þau höfou misst son. Harmsaga, sem varé |iá til gleði. Margir munu þeir vera, les- endur Vísis ýmsir og aðrir, sem lesið hafa sögu, sem néfnd var „Oll fimm" í íslenzkri þýðingu. Hún fjallar um læknishjón, sem tóku sér fimm munðarar- laus börn, -— systkini. Þeir, er lesið hafa sögu þessa, munu finna margt hliðstætt úr eftir- farandi sögu úr daglega lífinu i Bandaríkjunum, en hún var birt í vikuritinu Time nýlega. Flugstjóri nokkur hjá flug- félaginu American Airlines, Elkins Floyd að nafni, gekk ár- ið 1925 að eiga stúlku, sem Mary nefndist. Þau voru bæði ein- taks pabbi." huga um, að eignast mörg börn. Þau eignuðust son, en svo liðu árin, án þess fleiri bættust við. Drengurinn —- Royce — varð augasteinninn þeirra. Er hann óx upp varð hann piltur fríður sýnum, hress í lund og hvat- legur á velli, og eftir lok síðari heimsstyrjaldar, varð hann að gegna herþjónustu, var um skeið í hernámsliði Bandarikj- anna í Þýzkalandi, og eftir heimkomuna var hann staðráð- inn í að verða flugmaður, eins og faðir hans. „Mér er það metnaðarmál", sagði hann við föður sinn, „að iljúga undir þinni stjórn". — En útkoman. var sú, þrátt fyrir allt, að þau hættu á að taka þáu öll að sér. Öll fimm. Hvorugt hefur iðrað þessarar ákvörðunar. Elkins fór sjálfur eftir drengjunum, en þeim hafði verið komið fyrir sitt á hvoru heimilinu. Honum varð þegar hlýtt til þeirra. Þegar þeir hitt- ust hlupu drengirnir upp um hálsinn hyor á öðrum, og eldri drengurinn leit til Elkins og sagði ljómandi af gleði: „Eg hefi oft beðið þess, að einhver tæki okkur að sér. Eg er viss um, að þú verður fyrir- Sonurinn bíður bana. Foreldarnir glöddust yfir á- huga hans og til þess enn frek- ara að glæða áhuga hans léf. faðir hans gera flugbraut fyrir framan húsið og af þröskuldin- um í anddyri hússins gat hann horft á son sinn að æfingum. Og allt gekk eins og í sögu framan af. En dag nokkurn 1949 horfði Floyd á son sinn deyja. Honum mistókst að lenda og flugvélin mölbrotnaði á flug- brautinni, fyrir augunum á 'harmi lostnum föðurnum. Þetta gerbreytti öllu fyrir þeim hjónum. Svo sár var harmur þeirra, að allt var sem hulið móðu, sem enginn gleði- 'geisli gat brotist gegnum. Loks tók Mary Floyd ákvörð- un um að rjúfa þetta þykkni með því að taka að sér munað- arlaust barn. Hún tók sér ferð á hendur til meþodista-hælis fyrir munaðarlaus börn í Virg- inia-fylki. Þar kom hún auga á 13 ára stúlku. Nellie að nafni, sem hún ákvað þegar að taka að sér. Systkinin vildu ekki sklija. En Mary mætti þegar erf- iðleikum. Það kom í ljós, að Nellie átti fjögur systkini, .sem öll voru yngri en hún, tvær systur og tvo. bræður,, pg,;hún. gekk þeim í móður stað, eftir þvi sem. ástæður leyfðu.. Og NelHe mátti ekki til þess hugsa, að verða að skilja við þau. — Hjónunum var ijóst, að þau gátu ekki séð fyrir fimm börn- um, nema með því að gera mun minni kröfur til lífsins, og auk þess voru þau smeyk við, að ekki væri hyggilegt að talia að sér svo stóran systkinahóp. Þegar hér var komið sögu hafði séð tvö .ba.rna.nmi. ;en_ Endurgoldtið í ríkum mæli. Það varð minna úr ýmsum erfiðleikum, en þau hjónin höfðu búist við. Flugfélagið flutti öll börnin þeim að kostn- aðarlausu til Kaliforniu, þar sem þau eiga heima. Hjónunum tókst að fá sér rýmra húsnæði og börnin — öll fimm — urðu þegar hænd að þeim. f þrjú ár tókst þessum mið- aldra hjónum að koma í veg fyrir, að orð væri sagt um þetta í útvarpi eða blöðum. — En í vikunni sem leið lét Mary til leiðast, að koma fram í sjón- varpi með börnunum sínum fimm, og vafalaust hefur henni fundist, að henni; hafi verið endurgoldið í ríkum mæli, er Nellie komst svo að orði í út- varpinu: „Það sem okkur finnst dá- samlegast af öllu er það, að við eignuðumst heimili, þar sem við máttum alast upp saman, og það eigum við pabba og mömmu að þakka." Alloft ¦'¦ má lesa ¦ auglýsingar í dagblöðum bæjarins, siem hljóða eitthvað á þessa leið: „Óska eftir bil án bílstjóra í nókkra daga. Góðri meðferð lieifið o. s. frv." Erlendis tiðkast það, að hœgt er að taka bíla á leigu án bílstjóra, og getur það hver og ejnn, sem getur sýnt gilt ökuskírteini og þarf kannske í sumum tilfelluin að setja tryggingu fyrir skemmd- um. Annars eru þessir bílar sér- staklega tryggðir með leigu á þenna hátt fyrir augum. Því ekki hér? Mér hefur oi't áður dottið i hug, að góður grundvöllur væri fyrir slíka starfsemi hér. ÞaS er ekki vafi á því, að ef sett yrði á stofn bílastöð hér, sem einungis leigði út bíla án bilstjóra, myndi hún hafa nóg að gera, einkum þó að sumarlagi. Hefur mér helzt dott- ið til hug, að bílaverkstæði gætu hafið slíka starfsemi, en allur rekstur slíkrar stöðvar yrði miklu einfaldari en annarra bíia- stöðva. Bílaverkstæðin myndu að því leyti hafa beztu aðstöðuna, að þau geta séð um allar viö- gerðir, Næg eftirspurn. Er ég sannfærður um það, að yrði slíkri bílstöð komið á fót bér, myndi hun fljótlega mjög vins;el og eftirspurnin eftir bílum mik- il. Áhættan er ekki eins mikil og margir munu ætla, þyi eftir- spurnin yrði mest frá ábyrgum heimilisfeðrum, sem ekki hafa haft tök á að kaupa sér bila, en grípa myndu fegins hendi við því að geta tekið bíla á leigu, til þess að fara með fjölskyldur sín- ar úr bæ.num. Það er auðvitað, að leiga slikra bíla yrði ódýrari en stöðvabílar með bílstjóra, enda ætlast til að leigutaki leggi s.jálfur fram vinriuna við akslur- inn. Tæki lítið frá bílstjórum. Nú munu einhverjir líta svo á, að hérna sé verið að köiná fram með tillögu, er stefni að því að taka atvinnu frá starfandi bíl- stjórum. En svo er þó ekki. Slik bílastöð myndi auðvitað eiga nokkra samkeppni við aðrar bíl- stöðvar, rétt eins og hver ný bil- stöð er rís upp, þó ekki nándár nærri eins mikla. Meiri hluti þess fólks, sem leigja myndi bíla og aka sjálft, myndi aldrei láta sór til hugar koma að leigja stöðvar- bíla i slík ferðalög. Annað hvort mundi það engan bíl leigja og fara hvergi, eða trcysta á lang- fcrðabílana, sem fara ákveðnar ferðir og selja sætagjöld. Þarna væri blátt áfram um nýja atvinnu grein að ræða, scm biður þess að einhver framtakssamur maður ríði á vaðið. — kr. Mary Í'IIÍ iris hafðíekkert þeírr^ seð; Dr. Frank Buchman, höfundur siðferðisstefnunnar Moral Kear- mament, varð nýlega 75 ára. Hann er fæddur í Bandaríkjun- um én hefur lengi verið bú- settur í Englandi. Nýjar vatnsæðar í vesturbænum. Undanfarið liefur verið unn- ið að endurnýjun vatnsveitu- kerfisins í vesturbænum. Vinnuflokkar frá vatns- og hitaveitunni hafa þegar lokið við að leggja nýja pípu frá Brá- vallagötu að Hofsvallagotu vest ur í Ananaust, og er sú pípa 300 mm. yíð. | ¦ N^úter. verið aifi ileggja; aðrak ^50/mmt.iVíða pipu, ýÁnanaust,- CjI aism? Nr. 489. ...... Á 'öjörtum degi ei birtist lýð, bragnar sjá þá eigi, en urn nœtur alla tíð, er hún Ijós á vegi. Svar Við gátu nr. 488: Heimurinn. ' um. Hinar nýju pípur koma þó ekki að gagni ennþá, og hefur vatnsmagn ekki aukizt við lagn- ingu þeirra, vegna þess, að enn er sami þrýstingur á Vatninu, sem um þær fer. Þetta kemst hins vegar í lag, þegar nýjar pípur fást, sem skeytfar verða við þær og flytja meira vatns- magn að, en á þessum pípum hefur staðið fram að þessu. -— Vonandrrætist' úr þesM innan .tíðscíiíí •-.í;>..^:- ao ..•. •¦•:¦

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.