Vísir - 30.03.1957, Blaðsíða 8

Vísir - 30.03.1957, Blaðsíða 8
Þeir, sem gerast baupendur VÍSIS eftir 19. hvers mánaðar fá blaðið ókeypis til mánaðamóta. — Sími 1660. VÍSIK. Laugardaginn 30. marz 19c VÍSI2 er fiuyrasta blaðið og þó það fjöl- breyliasla. — Hringið í síma 1660 eg gerrst áskrifendur. Bank&rnir <eg byggingalámn i Eins og stenciaii* gefa iþeir ekk.i úívegad í sumar Siggja málin Ijósar fyrir og þá fæst yfirlit yfir þróunina í efnahags- og peningamálum. ★ Pólski menntamálaráð- herrann játaði nýlega á fundi þingnefndar, að 300 pólskir dómarar hefðu verið sviftir embættum fyrir eng- ar sakir á Stalintímanúni. sjötíu þeirra hafa tekið aftur við dómarastörfum. Margir Siinna hirða alls ekki um að taka við dómaraembættum á ný. Ríkisstjórnin hefur farið 'þess á leit við helztu lánsstofnanir landsins, að þær útveguðu stórfelld lán til íbúðabygginga, en bankastjórarnir eru sammála um að bankarnir geti ekki tekið að sér skuldbindingar þar að lútandi ems og sakir standa, sök- um óvissu í atvinnu- og efnahagsmálum og erfiðrar afkomu bankanna. Eitt dagblaðanna í Reykjavík (Þjóðviljinn) hefur gert mál þetta að umræðuefni og hefur það orðið til þess að bankastjór- ar Landsbankans hafa í nafni allra hinna bankanna sent blöð- unum greinargerð þá sem þeir sendu ríkisstjórninni. Höfuðeintak hennar er sem hér segir: Með tilvísun til málaleitunar ríkisstjórnarinnar til bankanna í Reykjavík um að þeir útveg- uðu 10 millj. kr. ársfjórðungs- lega vegna íbúðalána hafa bankastjórar Landsbankans, Út- vegsbankans, Búnaðarbankans Iðnaðarbankans gert sameigin- lega grein fyrir afkomu bank- anna. 1 greinargerð sinni lýsa banka- stjórarnir því yfir að þeim sé Ijós þörfin fyrir íbúðalánum og telja sig fúsa að leggja málinu það lið sem aðstæður leyfi. Hinsvegar sé afkoma bankanna erfið sem stendur. Kemur þar margt til greina: óvissa um áframhaldandi inn- lánaaukningu, aukning lána til útgerðar og vaxandi rekstrar- fjárþörf atvinnuveganna vegna hækkandi kostnaðar og að lok- um hinir miklu erfiðleikar út- vegsins vegna aflatregðu á ver- tíðinni. Hagur viðskiptabank- anna er nú þannig, að nettó- skuldir þeirra við seðlabankann hafa aukist úr 74,9 milljónum kr. í 119,5 milljónir kr. frá 21. marz í fyrra til jafnlengdar í ár (að endurkeyptum víxlum, sem hækkuðu um 30,8 millj. kr., og innstæður vegna innheimtu og ábyrgða frátöldum). Hér stefnir í óefni, og er ókleift fyrir bankanna að taka að sér frekari skuldbindingar, fyrr en séð verður, hvernig úr rætist. Af þessum sökum telja bank- arnir sér alls ekki fært sem stendur að veita þá 10 milljóna kr. bráðabirgðaúrlausn, sem far- ið hefur verið fram á. Þar eð afstaða bankanna staf- ar af erfiðleikum, sem úr kann að rætast, er það tillaga þeirra, að mál þett)a verði tekið til endurskoðunar i júlímánuði n. k. í Ijósi þróunarinnar í efna- hags- og peningamálum á fyrra helmingi ársins. Þá ætti að vera orðið ljóst, hvort um verður að ræða teljandi innlánaaukningu á þessu ári. Einnig verður þá vertið lokið og séð, hver afkoma útvegsins verður og hverjar kröfur hann gerir til lánsfjár bankanna. Loks verður þá nokk- uð dregið úr þeirri óvissu, sem nú ríkir um gjaldeyrisöflunina, svo að hægt verður að gera sér betri grein fyrir þvi, undir hve miklum framkvæmdum þjóðar- búið getur staðið. Um þá samninga, sem þá kynnu að takast um lánveiting- ar til íbúðabygginga, geta bank- arnir á þessu stigi engin fyrir- heit gefið. Jafnframt vilja þeir benda á, að þeir telja sjálfsagt, að þeir samningar, sem þá kynnu að verða gerðir, verði látnir ná til fleiri aðila, m. a. verði gerðir fastir samningar við helztu sparisjóði og innlánadeild- ir kaupfélaga. Bulganin skrifar H. C. Hansen. Kaupmannaliöfn. Einkaskeyti til Vísis. í gærkvöldi barst H. C. Hansen, forsætis- og utan- ríkisráðherra Danmerkur, bréf frá Bulganín forsætis- ráðherra Sóvétríkjanna. Efni bréfsins verður rætt á fundi utanríkismálanefnd- ar bingsins í dag. Enn hef- ur ekki verið tilkynnt opin- berlega hvað bréfið hefir að geyma, en gizkað er á, að það muni vera liótunarbréf líkt og Halvard Lange fékk á dögunum. Oensen. Það er algengast, að tré og annar gróður vaxi beint upp, og það gerði tréð á myndinni einnig. En svo var tekinn grunnur við hliðina á því, og þá hallaðist það eins og myndin sýnir. Hún er tekin við Laugaveg, nærri Barónsstíg. I»jóðiei1ihiísíð : Dr. Knock frumsýndur n.k. miðvikudagskvöld. Rúrik Haraldsson lefkur a5alhlutverkið. Þjóðleilíhúsið frumsýnir leik- ritið Dr. Rnock, eftir Jules Romains n. k. miðvikudags- kvöld. Er þetta gamanleikrit sem fjallar um læknastéttina og það. hvernig' einstaklingurinn getur haft áhrif á fjöldgnn og fært sér það í nyt séf til auðs og álits. Jules Romains er heims- frægur höfimdur, rúmlega sjö- Hreindýrakjöt fyrir síld. Norðnieim þafa samið imi sölu á 800 smál. af frosinni síld til Finnlands. Adenauer og fleiri skýra viðhorf V.-Þýzkaiands. \ estur-þýzkir stjórnmálamenn heimsækja ýmis lönd. Þýzkk stjórmnálamenn em nú á ferðalagi viða um lönd — semja um viðskipti, skýra stefnu Bonnstjömar o. s. frv. Dr. Konrad Adenauer er í Teheran í opinberri heimsókn. Sat hann veizlú mikla í gær- kvöldi í borginni og fékk þar fyrsta tækifæri sitt í heimsókn- inni, til þess að skýra viðhorf Bonnstjórnarinnar fyi’ir keisai’- anum og ráðherrum hans, leggja áherzlu á, að Bonnstjórnin vildi efla viðskipti sin við íian og lagði Adenauer einkum Firmar vilja ekki kaupa síld- ina nema að þeir fái að greiða hana með hreindýrakjöti og fá Norðmenn 100 smál. af kjöti j áherzlu á, hversu gott samstai’f- fyrir 800 smál. af síld. Við- [ ið milli Þjóðverja og Irana hefði skiptin eru báðum hagkvæm, I verið fyrrum, og væri vinátta en geta ekki farið fram nemalþeirra milli hefðbundin og bæri á þennan hátt. { að treysta hana sem mest. tugur að aldri, og hefur mikií áhi’if meðal rithöfunda í heima- landi sínu. Hefm’ hann samið Ijóð, leikrit og földa skáld- sagna, Haim er fæddur í smá- bæ í Frakklandi, las heimspeki og ei’ doktor í þeim fi-æðum. Öll stríðsárin var hann í Ame- ríku. Leikritið Dr. Knock er í þrem þáttum. Gerist fyrsti þátt- ur á ferðalagi um læknishérað, armar í sjúkrastofu og sá þriðji í gistihúsherbergi. Eiríkur Sigurbergsson hefur þýtt leikritið. Lárus Ingólfsson málað leiktjöldin, en leikstjóri er Indriði Waage. Leikendur eru: Rúrik Har- aldrsson, Lárus Pálsson. Bald- vin Halldói’sson, Ai’ndís Björns- dótir, Klemens Jónsson, Bessi Bjarnason, Anna Guðmunds- dóttir, Regína Þórðardóttir, Þóra Boi’g, Indriði Waage, Helgi Skúlason, Flosi Ólafsson og ÓI- afur Jónsson. Tehús ágúsímánans hefur nú verið sýnt 45 sinnum við ágæta aðsókn og Don Camillo 19 sinn- 1 Nýju Delhi ræðir Bi’entano utanríkisráðherra við Nehru. Von Bi’entano flutti ræðu í gær og gerði glögga grein fyrir við- horfi Bonnstjómar til samein- ingar Þýzkalands. Hann kvað hana vilja fi’ið við alla sína nágranna. Þá sagði hann, að V. Þýzkaland væri aðili að Nato, vegna þess að það væri samtök um- Bæði við á/æta aðsÓkn' þjóða til varna, og væri engi’i þjóð ógnað með þeim samtök- um. Sti-auss landvarnarráðherra er í Ankara, en hann hefur undan- gengna daga skoðað margar herstöðvar Tyrkja. 1 gær var hersýning haldin honum til heiðurs. Suezskurður opinn 10. aprfl. í Kaáró var tilkynnt árðegis í dag af hálfu stjómarinnar, að Suez-skurður yrði opnaður til venjulegrar umferðar hinn 10. aprí! nJc. Átján fcrust í hríBarbyinum. I lu’íðaorveðrinu, sem fór yfir nokkur fylki Bandaríkjanna fyrir fáum dögum, fórst a. m. k. 18 manns. 1 hríðarveðri þessu tepptust tvær járnbrautai’lestir með um 440 manns, og varð að ryðja þjóðvegi í grennd, til þess að koma fólkinu burt, þar sem það gat dvalist við sæmileg skilyrði. Voru skólabifreiðar notaðar til flutninganna. Farþegar voru hungraðir og þreyttir, er loks var unnt að koma þeim til hjálp- ar. — Lestarvagnarnir voru næstum á kafi í snjó, er björg- unarstarfið hófst. Á myndum, teknum úr lofti rétt áður, sást aðeins í þökin á sumum vögn- uiium. Tjón af völdum hriðai-veðurs- ins var áætlað á aðra milljón dollara. 4 brunakvaðingar í gær. Slökkviliðið • var kallað út fjórum sinmmi í gær. Fyrsta kallið var að Borgai’- túni. Brann þar skúr sem Brú h.f. átti. í Garðastræti kviknaði út frá hitunartæki. Eldur kom upp í skipi við Ægisgarð og var búið að slökkva er slökkviliðið kom. Þá var brotinn brunaboði við Vitatorg og var það gabb. Stúikan éfundm í gærkveldi. Lögreglan auglýsti í gær- kvöldi eftir 12 ára stúlku, úr Kópavogi. Hafði^ liún farið að lieiman á þriðjudag og ekkert vitað um hana síðan. Stúlkan var ófundin er blaðið fór í prentun. Hefur því staðizt spá Wheel- ers hershöfðingja, sem hefur yfirumsjón með hreinsun skurð- arins fyrir S.þj. Það var enn tekið fram í I hinni egypzku tilkynningu, að i greiða yrði öll skipagjöld til | egypzka Suez-félagsins.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.