Vísir - 08.05.1957, Blaðsíða 6

Vísir - 08.05.1957, Blaðsíða 6
VÍSIR Miðvikudagirir. 8. mai 19S r WÍSIK. DAGBLAB Vísir kemur út 300 daga á ári, ýmist 8 eða 12 blaðsíður. Eitstjóri og ábyrgðarmaður: Hersteinn Pálsson. Skrifstofur blaðsins eru í Ingólfsstræti 3. Ritstjórnarskrifstofur blaðsins eru opnar frá kl. 8,00—18,00. Aðrar skrifstofur frá kl. 9,00—18,00. Afgreiðsla Ingólfsstræti 3, opin frá kl. 9,00—19,00. Sími: 1660 (fimm línur). Útgefandi: BLAÐAÚTGÁFAN VÍSIR H.F. Vísir kostar kr. 20,00 í áskrift á mánuði, kr. 1,50 eintakið í lausasölu. Félagsprentsmiðjan h.f. Ætlunit. að stofna tandssamband fasteignaeígeittfaféíaga. Slijseigendur út um land fá að- stoð vío stofnun félaga. Á aðalfundi Fasteignaeig-1 Áherzla hefur verið lögð á endafélags Reykjavíkur í það, að veita húseigendum í Tjarnarcafé mánudagskvöldið öðrum kaupstöðum aðstoð til 6. maí sl. flutti formaður fé- stofnunar húseigendafélaga þar lagsins, Jón Sigtryggsson, og áformað er að stofna hið dómvörður, skýrslu um störf fyrsta til landssambands hús- félagsins á árinu 1956, en fram- eigenda, m. a. með hliðsjón af kvæmdarstjóri félagsins frá s.l. því að slíkt landssamband verði áramótum, Páll S. Pálsson, hrl., þátttakandi í Norðurlandasam- skýrði frá félagsstarfinu síðustu tökum húseigenda. ísEatid og Ungveijafand, Grein sú, sem Rauða stjarnan, málgagn landvarnaráðuneyt -is Sovétríkjanna, birti ekki alls fyrir löngu, þar sem hótað var að eyða íslandi, var merkileg að einu leyti. Hún leiddi nefnilega mjög greinilega í ljós muninn á afstöðu íslendinga til varn- arliðs Bandaríkjanna og af- stöðu Ungverja til þess liðs, sem Sovótríkin hafa haf't þar - í landi um langt árabil. Má ganga út frá því sem vísu, að greinarhöfundur hafi ekki setlað aS segja það, sem þarna kom fram, en á hon- um sannaðist hið forn- kveðna, að oí't raíast kjöft- ugum satt á munn. Á einum stað í greinnni stóð, að íslendingar hefðu það í hendi sér að láta varnarliðið hverfa af landi brott, og þeir ættu að gera það sjálfra sín vegna. Það er í'étt, að fs- lendingar hafa gert samning um vcru varnarliðsins, og þegar annar hvor aðili vill slíta. samningnum, þá gétui' hann gert þaö. 'Á það er einn- ig að lita í þessu sambandi, að þegar bandariska samn- -inganefndin kom til lands- ins á síðasta hausti, gerði hún íslendingum þegar það tilboð, að liðið skyldi flutt á brott, en fslendingár höfn- uðu því og vildu hafa það mánuðina. Gjaldkeri félagsins, Jón G. Jónsson, verksmiðju- stjóri, gerði fundinum grein fyrir fjárhagsafkomu félagsins s.l. ár. Félagsstarfið er í örum vexti. Fundurinn var f jölmennur og urðu miklar umræður um skýrslu félagsstjórnai'innar og framtíðarstarf félagsins. Að umræðum loknum fór fram stjórnarkosning. Jón Sig- væru frjáls og óháð. svo að þau gætu farið sínu fram fyrir Sovétríkjunum. For- Hefur félagið áformað aðtryggsson fráfárandi formaður, vígismenn Ungverja munu fara inn a Þær brautir, að starfa baðst eindregið undan endur- einnig hafa litið svo á, að sem almennt „neytendafélag" (kosningu, og var Hjörtur þeir mættu ráða gerðum sín- íbúðaeigenda, pg má í því sam- Hjartarson, forstjóri, kjörinn um, en þeir fengu fljótt að bandi benda á starf þess að | formaður félagsins. Ólafur jtS menriili; ,u vestan „;1| komast á snoðir um annað. brunatryggingarmalum og bar- hannesson kaupmaður og Alfreð en þeir eru miklu f]eiri eil Hér á landi hefur ekki verið gefinn eíns mikill gaumur og skyldi menningarstarfsemi fé- lags þess i Winnipeg, „The Icelandic Canadian Club", sem gefur út tímaritið The Icelandic Canadian, en það er ársfjórð- ungsrit, sem vel er til vandað. í ritnefnd er m. a. W. J. Lindal dómari. Landkynning. Vorheftið 1957 (XV., 3h.) er iyrir nokkru komið út og er margt í þessu hefti sem mörg- um fyrri, sem Islandi, land og þjóð, er góð landkynning í. Hafa þar m. a. birst margar greinir um bókmenntir islenzku þjóð- arinnar, greinar um söguleg at- riði, íslenzk Ijóð kynnt með birtingu á þeim þýddum á enzku o. fl. Rit þetta mun hafa náð mikilli útbreiðslu meðal fólks af íslenzkum ættum vestra, og væru fluttar á brott úr land- sem felagið hefir nú sem fyrr inu, var þeim svarað með vakandi auSa með öllum sam" því, að enn meira 3ið var bykk*nm og lögum er snerta sent fram til að bérja haSsmuni fasteignaeigenda. niður frelsisvilja ungversku' Félagsmönnum fer svo ört þjóðarinnar. Þannig var fjölgandi um þessar mundir, að eðlilegum óskum hennar s.l. 3 mánuði hafa' um 370 mætt. manns gengið í félagið, og eru Það er harla hlálegt, að rúss- félagsmenn nú á 2. þúsund tals- neskt blað skuli heimta rétt ins- íslendingum til handa, þeg- ára, en fyrir eru í stjórninni Jón Þratt íyrir ailmik]a útbreiðslu G. Jónsson, verksmiðjustjóri, og vestra hlýtur það jafnan að Jón Guðmundsson, fulltrúi. verða erfiður róður að halda úti Ákveðið var að halda fram- tímariti, sem leitast við að flytja haldsaðalfund i nnan skamms, úrvals efni, og það mundi muna og taka þar til umræðu ýms ! nokkuð um það, ef ritið feng löggjafarmál sem nú eru efst á baugi og snerta fasteignaeig- endur öðrum fremur. ar húsbændur þess eru hin- ir sömu menn og svöruðu óskum Ungverja um brott- för rússneska setuliðsins með eldi og stáli. Þeir menn, sem riía í slík blöð og stjórna þeim, hljóta að vera eitthvað einkennilega innréttaðir, ef þcir halda, að hægt sé að taka eitthvert tillit til skoð- ana þeirra eða upphrópana. Þeir eiga sér vitanlega vísa viohlæjendur í hinum rétt- trúaða hópi hér á landi, enda var hann ekki lengi að taka undir ummælin og hótan- irnar Vinningar í 5. fl. hjá SIBS. um vinninga í Vöruhappdrætti 18051 18619 19123 19198 19487 S.f.B.S. í 5. flokki 1957: ,19587 19835 20164 20186 20227 verðskuldaða útbreiðslu hér, og væri það ekki nema makleg við- urkenning fyrir þann skerf, sem með útgáfu ritsins er lagður til kynna á íslandi og íslenzkri menningu. áfram. Hefir ekkcrt komið En öllum almenhingi er þetta fram, sem b^ndir til þsss, að kommúnistar hafi gert á- greining í ríkisstjórninni, cg ekki hafa þeir horfið úr henni vcgna þessarar i'áð'- stöfunar. Fyrir um það bil sex mánuðum vildu Ungverjar fá því til vegar komið, að rússneska herliðið sem þar var, væri þegar flutt úr landi. Komm- únistar hafa hingað til reynt að telja umheiminum trú um, að alþ> ðuiyðveídin áíninning um það, að orð og skcðanir kommúnista fara að öllu leyti eftir því, hver í hlut á. Ekkert annað kemur til álita. Þcss vegna er sjálf- sagt að hóta íslendingum, að þeir skuli drepnir með nýjustu, ýísindalégum að- ferðurn, af því að þeir vilja láta varnarliðið vera. og al- veg eins sjálfsagt að drepa Ungverja mcð að kalla sömu aðferðum fyrir að vilja láta „varnarliðið" fara. Kr. 100.000.00: 15263. Kr. 50.000.00: 40765. Efni. 1 vprheftinu eru margar greinar, sem staðfesta það, sem hér hefur verið sagt. eftir Ing" j 20937 20996 21245 21425 21492 ólf Gilbert Arnason, Mekkin j21576 22300 22589 22594 22746; 122907 25551 23676 23910 23961 124046 24086 25031 25068 25101 Sveinsson Perkins í Washington. W. A. Packer, prófessór í Þýzku við United College í Winnipeg Kr. 10.000.00: 7202 27524 27815 31377 33870 37594 46652 60056. j 25217 25391 26126 27440 27542 j o.fl. Þá er í ritinu lag Gunnsteins 27711 27878 28083 28092 28359 , heitins Eyjólfssonar við kvæðí j 29731 29634 29688 29762 29815 ' Þorsteins Erlingssonar, „Mig 30097 30150 30160 30526 30870 Ihryggir svo m™St", og þýðing; Eiriks Magnússonar M. A., á því Kr. 5.000.00: 30956 31575 31797 31880 32165 32406 32495 32702 32980 33154 33244 33438 33519 34004 34014 34661 34682 34897 34942 35133 35364 35381 35484 35734 36068 1510 5393 10305 37896 39984 36202 36394 36722 36738 36991 47319 51747 52881 61940 62713. 37291 37993 38314'38448 38503 38692 38812 39423 40098.41463 Kr. 1.000.00: 41636 41654 42277 42411 42718 7286 9902 11864 14256 15289 42730 42761 43410 43454 48902 20510 22515 27761 30838 32092 43992 44293 44540'44571 44816 37491 40200 41594 41814 42406 44838 45341 45723 45925 46654 42944 43013 445Ó2 48823 51873 46655 47344 47576 47780 48131 52788 53900 55829 56500 57353 48189 48319 48369 48721 50237 Þá er þess að geta, að á kápu er erindi (á ensku) úr kvæðí Steingrims Thorsteinsonar, ís- land, þ. e. er erindið ,.Kenn oss að feta í feðra spor", en kvæðið allt er birt í ritinu, og snildar þýðing Sir Williams A. Craigie á þvi, og auk þess sagt nokkuð frá höfundi kvæðisins og þýð- anda þess. — 1 ritinu er auk alls þessa mikill fróðleikur um Vestur-Islendinga sjálfa og- þeirra menningarframlag i ýms- um greinum. — Afgreiðslu rits- ins hér á landi hefur með hönd- 60258 61187 61384 62710 64525 50663 50853 51182 51460 51563 um Ólöf Sigurðardóttir, Vestur- götu 26 C, hér í bæ. „Usidii' þessu merki.. // Það cr fyrir löngu alkunna, að rússneskir kommúnistar leitast við að sýna friðarvilja sinn á cnn greinilegri hátt 1. maí cn nokkurn annan dag. Þá eru aliskonar vígvél- ar látnar brur.a um göturnar í Moskvu og öðrum bprgum landsins svo að menn megi sjá að stjórn og þjóð vill raunverulega frið um heim allan. Sú fregn cr-h.insvegar sögð frá Austur-Berlín, ao þar haíi' friðarviljinn kortiið enn beí- ur. í ]jcs í síðustu víku en |51881 52338 52380 53257 53280 Eftirfarandi númer hlutu 500 53312 53415 54402 54490 54642 króna vinning hvert: j54757 54924 55366 55612 55940)" 439 647 879 1560 1794 2467 56300 46742 57291 57301 57343 'lega kver, en þar eru skráðir i 2534 2721 3133 3193 3221 3470! 57869 58125 58327 58512 59013 'stuttu og glöggu máli ýmsir 3694 3813 4109 4252 4618~4978 59196 59663 59764 60038 60619 helztu atburðir allt frá "forn- 5059 5082 5083 5505 5684 5720* 60780 61157 61162 61171 61186 öld til vorra daga. Þeir eru sennilega býsna 6120 6175 6404 7380 7530 7735 61257 61413 61634 61866 62052 oft áður. Við torg það, sem 7919 7924 8489 8505 8523 85881 62201 62376 62390 62417 63075 margir, sem mun þykja gott aðalhátiðahold kommúnista 8757 8872 8906 9234 9751 9754i 63177 63407 64037 64076 64173 að getá flett upp í þessu kveri, til þess að fá fljótt og fyrirhafn- hugar að segja, að kommún- istar kunni ekki að gera að gamni sínu, einkum þegar menn hugsa til atburðanna, er gerzt hafa i leppríkjun- um ár eftir ár siðan 17. júní 1953. (Birt án ábyrgðar). íóru fram á í miðborginni, 9831 9849 9868 9g43 10132 64453 64638 6482g var komið fyrir fána mikl-'10311 n014 n3ig n857 n883' um og var á hann letruð 11908 12193 12667 12708 12746 þcssi áskerun .til mamrfjöld- 12761 13029 13086 13154 H278 ans: „Sigrum hernaðarstefn- 14654 14906 15697 16757 17080 una!" Og lcngi dags runnu'17320 17494 17533 17677 17980 um tcrg þetta tæki þau, scm \ kommúnistar hafa íengið austur-þýzkum samherjum í íriðarbaráttunni — skrið- drekar, fallbyssui- og annað slíkt, sem koma má hinum góða málstað að gagni. Efíir þetta kemtir víst engum til Þarft kver. Jón R, Hjálniarsson: Atburð- ir og ártöl. Isafoldarprent- smiðja. — 1957. ¦ Jón R. Hjálmarsson, cand. phil. tók saman þetta þarf- arlítið ýmsar upplýsingar, sem menn geta þurft á að halda. Mun það því verða vinsælt með- al almennings. Öllum, sem fylgjast með fréttum mun þykja gott að geta gripið til þess og trúað gæti eg, að það kæmi skólafólki að góðum notum. — Kverið er 50 bls. í Skírnisbroti, og frágangur vandaður. — a.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.