Vísir - 08.05.1957, Blaðsíða 9

Vísir - 08.05.1957, Blaðsíða 9
..Miðvikudaginn ,8. maí 1957 VISIR 4 §f B.RI»GEI»AlTTUR y 4, VISIS & Hér eru enn nokkur spil írá j við sveit Karls Friðrikssonar, landsmótinu. Eftirfarandi spil i Akureyri. kom fyrir þegar Húsavík spiláði Staðan var a-v á hættu og suð- ' ur gaf. A G-lO-9-x-x V G-10-x-x 4» ekkert A. K-D-7-2 A Á-D-8-x V D-7-x ? 10-7-6- * G-9-6 í opna herberginu sátu norður og suður, Óli Krístinsson og Jónas en austur og vestur, Alfreð Pálsson og.Þórður Björns son. Þar gengu sagnir eftirfar- andi: S : 1H V : P N : 2H A : 3T S : D Allir pass. Útspilið var hjartakóngur og skift yfir i lauf. Alfreð drap drottningu norðurs með ás og spilaði tigulás og meiri tígli. Jónás diap með gosa, tók tígulkóng og spilaði spaða. Alfreð drap á ás, spilaði meiri spaða og trompaði. Síðan tók hann trompið af Jónasi og spil- aði laufi, sem Óli drap með kóng og spilaði spaða. Alfreð hleypti og Jónas drap og spilið var einn .niður. I lokaða herberginu sátu norður og suður, Björn og Jónas Stefánsson en austur og vestur A x-x-x V 10-x-x-x ? G-x-x-x-x-x Jft ekkert Jón sat norður og Ásbjörn suður en Sigurður Kristjánsson og Eggert Bergsson austur og vestur. Spiluð voru 6 hjörtu og útspilið var lauíhrak, sem var irompað og spilað tígli tii baka. Jón drap á ásinn, tók tvo hœstu í spaða og trompaði einn og tók siðan frompinn í botn og þá fór austri að liða illa og ekki að ástæðulausu eins o.g þið getið hæglega séð. Ég ætla að láta þetta gott heita um landsmótið að sinni. Þættinum hefir borist Bridge- bók Zóphoniasar Péturssonar. Að mínu áliti mun bók þessi marka tímamót í bridgeiþróttinni héiiendis, ef menn kaupa bókina og lesa hana, sem ég er ekki í nokkrum vafa um að gert verð- ur. Bók þessi fjallar um flest vandamál, sem steðja að bridge- spilaranum og er þeim gerð rnjög góð skil, þegar tekið- er fillit til þess að bókin er þó ekki nema tæpar 350 síður. Eftir að hafa lesið bókina vil ég ráð- leggja öllum bridgemönnum að kaupa hana og stinga henni ekki ólesinni í bókahyllu sína, og ekki sízt þeim sjálfmenntuðu bridgemönnum, sem aldrei hafa fi, K-x-x V Á-K-x-x-x « K-G-x-x A 8 Jónas G. og Jóhann Herm. Þar varð lokasögnin sú sama, út- spilið það sama en þar vannst spilið, og þó svinaði sagnhafi ekki spaða sem er eini vinnings- sjansinn. Hann drap laufadrottn- ingu með ás og tók tígulás og spilaði mciri tígli. Suður drap nieð gosa og tók ekki tígulkóng- inn, heldur spilaði spaða. Sagn- hafi drap á ás og spilaði meiri tígii, sem suður drap og nú er sama hvað hann gerir spilið er unnið. Það var dýrt tempótap að taka ekki tígulkónginn, Jónas. 1 leik milli Siglufjarðar og Asbjarnar Jónssonar frarn- kvæmdi Jón Arason þessa fallegu kastþröng. é A-10:x V Á-K-x-x-x . ?; Á-x A K-x-x . 6 D-G-9-8-X > ekkert fy K-10 * D-G-9-8-x-x <fe K-x V D-G-x-x $ D-x-x Jj, Á-10-x-x lesiö staf urn bridge og telja sig þó færa í ílestan sjó. Sauma- og matarnámskeeð fast- ír Ifðir í starfseminn!. Aðalfundur Húsmæðrafélags Reykjavíkur. Bygging sund- Húsmæðrafélag Reykjavíkur hélt aðalfund sinn að Borgar- túni 7 þann 10. fyrra mánaðar. Öll stjórnin var endurkosin en hana skipa: Jónína Guð- mundsdóttir, form., Ingi Andreasen, varaform., Soffía Ólafsdóttir, ritari, Margrét Jónsdóttir, gjaldkeri, Guðrún Ólafsdóttir, Þórdís Andrés- dóttir, Þóranna Símonardóttir. — Varastjórn: Guðrún Jóns- dóttir, Guðrún Eylifsdóttir. — Endurskoðendur: Eygló Gísla- dóttir og Jenny Sandholt. Síðan í'des. 1949, að félagið hefir haft bækistöð sína í Borg- artúni 7, hafa sauma- og mat- arnámskeið verið fastur liður í starfsemi þess og hlotið miklar vinsældir.. Atta saumanámskeið hafa verið haldin í vetur og eitt matamámskeið. Þá hafði félag- ið sýningarker.nslu um jóla- leytið og sóttu hana um 300 konur. Á fundinum var gerð að heiö- ursfélaga frú Sesselja Þor- steinsdóttir, ekkja Einars heit. Nikulássonar rakara, elzta kona félagsins, f. 10. nóv. 1865, fyrir frábæra tryggð við félagið allt frá byrjun þess. Nokkur mál voru tekin fyrir á fundinum og var fyrst rædd hin sívaxandi dýrtíð', Eftir tölu- verðar umræður var eftirfar- andi tillaga samþykkt einróma: Aðalfundur Húsmæðrafélags Reykjavíkur 10. apríl 1857 mót- mælir harðlega mikilli hækk- un á nauðsynjavörum heimil- anna og átelur ennfremur þá miklu hækkun sem nú þegar er orðin á hverskonar búsáhöld- um, rafmagnsheimilistækjum er heimilin ekki geta án verið og kemur sér því mjög illa fyrir þau, ekki sízt þau fátækari, og þau sem cru.að stofna búskap, en mjög erfitt er um alla vinnu- hjálp heimilanna eins og öllum er kunnugt." Er rædd var læknagæzla Slysavarðstofunnar, var þessi tillaga samþykkt samhljóða: Aðalfundur Húsmæðrafélags ^Reykjavíkur 10. apríl 1957 'fagnar þeim glæsilega áfanga er náðst hefur til tryggingar- heilsuvernd bæjarbúa með j byggingu Heilsuverndarstöð Reykjavíkur. Jafnframt beinir fundurinn þeim eindregnu til- 'mælum til bæjarstjórnar og iSjúkrasamlags Reykjavikur, að ^hlutast til um það að lækna- gæzlan í Slysavarðstofunni frá kl. 6 að kvöldi til kl. 8 að morgni verði aukin vegna stækkunar borgarinnar þannig, að þar verði jafnan 3 læknar í stað tveggja eins og nú er, svo að framvegis verði ávallt einn gæzlulæknir í Slysavarðstof- unni og 2 læknar í ferðum út um bæinn. | Töluverðar umræður urðu einnig um skattamál hjóna, og fer hér á eftir tillaga.um það mál, sem sarhþykkt var í einu hljóði. At'alfundur Húsmæðrafélags Reykjavíkur. haldinn 10. apríl 1957 í Borgartúni 7, þakkar fram komið frumvarp á Al- þingi, er frú Ragnhildur Helga- dóttir, Magnús Jónsson, Bene- dikt Gröndal. Jóhann Hafstein og Pétur Pétursson flytja um sérsköttun hjóna, og lýsir ein- 'dregnum stuðningi við frum- varpið. í 15% farþegaaukn- ! ing hjá BEA. j Brezka flugfélagið BEA býst við, að farþegaflutningur (British European Airways) á vegum félagsins aukist um 15% af hundraði. : í fyrsta skipti um mörg ár verður flogið til Austur- Evrópulanda. Þegar hefur verið ákveðið að hafa áætlunarferðir til Belgrad, og unnið að þyí að stofna til áætlunarflugferða til Varsjár. Nýr Kstsýningar- safyr opnaiur. Á horni Hverfisgötu 08" Ing- ólfsstrætis í Alþýðuhúsinu, þar sem áður var ritfangaverzhm, hefir ung kona Sigríður Kristín Davíðsdótttr opnað sýningarsal fyrir listmuni og málverk. Fyrirtækið nefnist Sýningar- salurinn og hefir þvi hlutverki að gegna að sýna, kynna og selja listaverkin, sem þar eru. Með starfrækslu þessa fyrirtækis í huga, fór Sigríður til ýmissa Evrópulanda til að kynna 'sér rekstrarfyrirkomulag „galleria" og verður Sýningarsalurinn rek- inn með svipuðu sniði. Það má segja að Sýningai'- salurinn fari glæsilega af stað með samsýningu i myndlistar og listiðnaðardeild, og eiga þar margir af ágætustu listamönn- um myndir og muni.. 1 myndlistardeild eru málveiic eftir Ásmund, Sigurjón, Ásgrím, Kristínu Jónsdóttur, Þorvald og Valtý Pétursson. Listiðnaðar- deildin býður upp á enn meiri fjölbreytni því þar eru verk fleiri listamanna. Má þar nefna Ásgerði Esther Búadóttur, Bar- böru Árnason, Jóhannes Jóhann- esson, Sigrúnu Jónsdóttur, Sig- rúnu Guðlaugsdóttur, Sigríði Björnsdóttur, Ditero, svissnesk- an mann, Val Fannar, Ragnar Kjartansson, sem sýnir -ihina nýju Funakeramik, en hefur jafnframt sérsýningu í Regn- boganum, Halldór Hjálmarsson arkitekt, sem sýnir. „undrastól- inn og Jón ogGuðmundur Bene« diktssynir sýna húsgögn. ' Sýningarsalurinn verður opinn til 10 á hverju kvöldi alla daga vikunnar nema mánudaga. Að- gangur er ókeypis. -j^ Ungverski hlaupagarpurinn Sandor Iharos og Ilona Laczo, methafi ungveríkra kvenna í spjótkasti, ,voru gefin saman nýlega í Briiss- el. Þau settust þar að sem flóttamenn eftir byltinguna sl. október. augar aðecassansii Foreldrár í Mclaskólahverfi leggja mikið Kapp á að hin fyrir- luigaða sundlaug Vestiu-bæjar verðs byggð sem allra fyrst. Á foreldrafundi, sem haldinn var i Melaskólanum 8. apríl s.l. var einróma samþykkt áskorun til bæjaryfirvalda að hefjast nú þegar handa um byggingu sund- laugarinnar, þar eð vitað er að fé er til reiöu fyrir sundlaugar- byggingunni. Sundlaugin hefir þegar verið valinn staður skamt frá Mela- skólanum. Aðþví er Vísir hefur fregnað stendur aðeins á fjárfestingar- Ieyfi til að þessu nauðsynjamáli Vesturbæinga verði hrundið í framkvæmd. assEf Ildigo G — var aðeins 15 ára gömul þegar hún gekk í sveitir uppreistarmanna í Búdapest. Hún reyndist Rússum hættuleg, því einsönnd sprengdi hún í.Ioft upp 7 stóra riíssneska skrið- dreka með því að .henda undir þá Molotov „kokkteilinn" komm- únistar mjTtu föður miim 1945, sagði hún og nú er ég að hefna hans. ÞEGAK hún frétti að leynUög- reglan hafði tektð þróður- hennar fastan og var að leiía að henni, álcvað hún að flýja land. Hun geklc l'rá Búdapest til Onond í Austurriki á fimm dögum og allan þann tinia neytti hún að- eins einnar máltiðar af brauði og kartöflum. Janoslitli Dombi, aðeins 14 ára gamall, barðist eins og hetja.. Hann komst yfir skammbyssu og var þar sem bardaginn var harðastur á öðrum degl gagn- árásar Bússanna. Árið 1051 tóku kommúnistar föður luins öl: fanga. Hann dó skömniu síðiu- af misþyrmingum í fangelsinu- Frá þeim ðegi hataði Janos lit 1» kommiinista.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.