Vísir - 27.07.1957, Blaðsíða 3

Vísir - 27.07.1957, Blaðsíða 3
VÍSIR Laugardaginn 27. júlí 1957 |t» islendingar hafa neytt Sirius-súkkulaðis í 60 ár. Franileiðsla þess hér á landi héfst fyrc.r hart nær 25 árum. KimIiirl»æ<ÍEBi* vélakosður, nvjar vör ti i egu'iiili r. í mikilti vei'ksmLðjubyggingu á horni Barónsstígs og Skúla- 3;ötu starfa þrjú verksmiðjufyrirtæki undir sania þak. Allir landsmenn hafa löng og góð kynni af þessum fyrirtækjum öll- um. Ungir sem gamlir kannast við Hrein, Nóa og síðast en ekki sízt — Sirius. Fullu nafni heitir hið síðastnefnda Súkkulaði- verksmiðjan Sirius h.f. og þangað lagði tíðindamaður frá Vísi leið sína nú í vikunni, og verður hér lítils háttar frá þeirri hcimsókn sagt. Fann hann þar að máli fram- kvæmdastjóra allra fyrirtækj- anna. Hallgrím Björnsson efna- verkfræðing. og Carl Hemming Svejns skrifstofustjóra, og mæltist til þess, að þeir segðu eitthvað frá verksmiðjunni og starfseminni þar. 60 ára reynsla. Eins og í íyrirsögn þessarar greinar segir eru kynni þjóðar- innar. af Sirius-suðusúkkulaði orðin löng, þvi að liðin eru 60 ár frá því að hún fór að neyta þess og varð það frá upphafi vin sæl neyzluvara, og. hefur alla tið haldið vinsældum sínum. Carl Hemiping Sveins skrifstofustj., sem verið hefur starfsmaður Súkkulaðiverksmiðjunnar h.f. frá stofnun hennar, sagði tíðinda manninum, að beiðni fram- kvæmastjórans, sögu verksmiðj- unnar í höfuðatriðum: Stofnuð 1933. „Súkkulaðiverksmiðjan Sirius h.f. var stofnuð 27. september 1933. Keypti félagið Sirius-verk- smiðjuna, sem hin víðkunna sæigætisverksmiðja Galle & Jes- sen hafði rekið i fríhöfninni í Khöfn um langt skeið eða frá ár- Inu 1897 til framleiðslu á Sirius- súkkulaði til útflutnings, og fór víst mikill hluti framleiðslunnar til Isiands. Aðalframleiðsla verk smiðjunnar var hið viðurkennda Consum-súkkulaði, sem Islend- ingar hafa nú borðað og drukkið i 60 ár. Galle & Jessen-verk- . smiðjunnar áttu hluta í íslenzka félaginu fyrstu árin, en brátt komust allir hlutir á íslenzkar hendur. Hófst starfsemin í marz 1934, með vélunum úr ■dönsku verksmiðjunni, en upp- setningu þeirra hér annaðist danskur maður frá Galie & Jes- sen, Jarming að nafni, og starf- aði hér um nokkurra ára skeið. Kókossmjörið sett í blöndunarvélina. Starfsemin var hafin i nýbyggðu húsi Brjóstsykurgerðarinnar Nóa við Barónsstíg, þar sem hún enn er til húsa. Framkvæmdar- stjóri hennar, sem hinna fyrir- tækjanna tveggja, var Eirikur S. Bech, frá stofnun hennar til 1. maí 1955, en þá tók við fram- kvæmdastjórastarfinu Hallgrím- ur Björnsson efnaverkfræðing- ur. Eftirspurn að framleiðslu verksmiðjunnar hefur jafnan verið mikil og vaxandi, en á skömmtunartímanum var erf- itt um öflun hráefna, svo að ekki þar þá unnt að mæta þeirri eftirsþurn, sem byggðist á gæð- um framleiðslunnar, fyrr en úr þeim erfiðeikum rættist." Starfslið og vélakostur. Hajlgrímur Björnsson skýrði tíðindamanninum svo frá, að í verksmiðjunum öllum, ynnu að jafnaði 30—40 manns. Sameigin- leg skrifstofa er fyrir allar þrjár verksmiðjurnar og sameiginlegt sölukerfi. Sl. tvö ár hefur véla- kostur súkkulaðiverksmiðjunnar verið aukinn að verulegu leyti, keyptar vélar frá Vestur-Þýzka- landi, af nýjustu og fullkomn- ustu gei-ð, og verður umbótum og endurnýjun á vélakosti hald- ið áfram, eftir því sem aðstæður leyfa. 1 sambandi við nýju vélarnar er þess að geta, sagði Hallgrím- ur, að er þær voru teknar í notk un varð okkur kleift að hefjast handa um miklu fjölbreyttari ( framleiðslu vörutegunda, og er sumt af þeim komið á markað- inn. Sl. vor var ráðinn til verk-; smiðjunnar vestur-þýzkur sér-^ fræðingur í súkkulaðiiðnaði, og hefur hann yfirstjórn framleiðsl unnar með höndum. Þetta tvennt, að nýjar, full- komnar vélar liafa vcrið tekn- ar í notkun, hefur fyrst og fremst gert okkur kleift að framleiða og senda liinar nýju vörutegunir á markaðinn. Umbúðir Mikil áherzla er lögð á vand- ( aðar og smekklegar umbúðir og fer öll prentun á þeim fram hér- f lendis, og má fullyrða, að þær umbúðir, sem nú eru notaðar séu fyllilega sambærilegar hvað , smekklegt útlit og annað snertir, við vönduðustu umbúðir erlend- is. Aðalþættir framleiðslunnar. Hráefnin, eru eiiend og inn- lend, aðallega Cacao-baunir, cacao-smjör, sykur.og bragðefni, og nýmjólkurduft, sem framleitt er i mjólkurbúinu á Blönduósi. Cacao-baunirnar eru hreinsaðar Og brenndar og malaðar á svip- aðan hátt og kaffi, og blandaðar með cacao-dufti, nýmjólkurdufti og sykri og mismunandi bragð- efnum. Þegar blandan er hæfi- lega fint möluð o. s. frv. er „massinn1* steyptur i mót i hinni nýju vélasamstæðu, og síðan eru súkkulaði-plöturnar eða steng- urnar pakkaðar i pökkunarvél og eru þá tilbúnar til sölu. Mynd- irnar skýra nánara hvernig framleiðslan gengur fyrir sig. Hallgrímur Björnsson sagði að lokum: Islendingar hafa nú í hartnær aldarfjórðung haft kynni af framleiðslu verksmiðj- unnar, og fyrst og fremst af Sirius-súkkulaðinu, sem alla tíð hefur verið mikil eftirspurn að, sem og annarri íramleiðslu verksmiðjunnar, er komið hefur til sögunnar smám saman á liðnum tíma, og hinum nýju framleiðsluvörúm, sem nú eru að koma á markaðinn, hefur verið sérlega vel tekið. Verða nú loksins grafin göng undir Ermarsund ? Suez-félariið hefir hug á að vinna að framkvæmdinni. Mótun. Af hinuni imifangsiniklu á- formum 19. aldariiuiar lun að tengjá sámaii um'ferð um liöf og lendur var tveini hrundið í framkværnd — Súezskuröimim og Banamaskurðinum. Hið þriðja — voldug jarðgöng undir Ermasund milli Englands og Frakklands — varð einungis fallegur draumur. Brezkt félag var stofnað árið 1872 til þess að vinna að framgangi málsins og byrjað var á uppgreftri \ið bæ- inn Fo'.kestone, en meira varð það ekki. Stjórnarvöldin brezku voru alls fekki hrifin af því, að skapa méginlandsveldunum tæki færi t'il herflutninga beint inn í landið. Af þeim sökum lagði jarðgangafélagið niður starf- semi sína og kom aðeins saman til fundar einu sinni á ári. Drunurnar og dynkirnir frá kjarriorkusprengingunni yfir tliroshima. og fyrstu vetnis- spréngjunni vfir Kyrrahafi megnuðu ekki einu sinni að trufla svefii þess, enda þótt þær röskuðu meðal annars hernaðar- legum rökum gegn byggingu jarðganganna. Verður nú liafizt lianda? En þegar jarðgangafélagið hélt venjulegan ársfund sinn um daginn gat formaðurinn skýrt frá því, að nú væri á döfinni að blása lífsanda í framkvæmdirn- ar á ný. Annað og þekktara félag hefði verið svipt eigin skipa- skurði en hefð'i á liinn bóginn ríflega fjármuni handbæra til þess að ávaxta. — Súezfélagið, , atvinnulaust síðan Nasser þjóð- | nýtti skurðinn i júlí í fyrra, er reiðubúið til að leggja fram fé . til framkvæmdanna og er áform- að að stofna nýtt félag, er skaf rannsaka tæknilega og efna- hgslega möguleika á smíði jarð- ganganna. Verður næstu vik- urnar unnið að því að kanna sjávarbotninn. Ákvörðun Súezfélagsins um að flytja starfsemi sína undir hafs- botn og ganga til samstarfs við jarðgangafélagið varð leiðara- höfundum víðsvegar í heiminum tilefni til nokkurra bollalegg- inga. „Christian Science Monitor" hélt því fram, að horfurnar á | slíkum samruna væru góðar. Súezfélagið hefði langa reynziu í að sjá um ferðir skipa gegnum land. Nú þyrfti það aðeins að. snúa verkefninu við, til þess að starfrækja jarðgöng farsællega. Dætur 19. aldarinnar. „Manchester Guardian" ræddi um það, að — jarðgangafélagið hefði verið án jarðganga í 75 ár; og það væri orðið vant því. Súez- félagiö hefði aðeins skamma reynslu af að vera án skipa- skurður, og áformin um að bregða sér niður í jörðina bentu til mjög skjótrar aðhæfingar- getu. Þessar tvær dætur 19, ald- arinnar — önnur aðeins barn ennþá, og hin ekkja með athafna saman lífsferil að baki — von- uðust nú til þess að geta fram- lcvæmt gagngera rannsókn á því er lyti að jarðgangafram- kvæmdunum. Þó að Súezfélagiö gæti ekki lengur átt hlut að vöruflutningum miili Evrópu og Asíu, gæti það að minnsta kosti haft hönd í bagga með flutn- ingi vara og farþega milli Calais og FoJkestone.. Jarðgöng þurfa lika að vepa stjórnrnálalega tryggð, segir blaðið, — ekkert ríki getur þjóðnýtt nema annan enda þeirra. Löng göng og dýr. Ermasundsjarðgöngin eiga að vera 45 km. löng og er áætlað að þau muni kosta sem svarar 4,7 miljörðum íslenzkra króna. Þau verða næstum tvöfallt lengri en norðurbrautin í neðanjarðar- kerfi Lundúna, sem nú er lengst í heimi, allmörgum kílómetrum lengri en Simplon-jarðgöngin fi'ægu, sem áður áttu metið. Ef hinar áformuðu rannsóknir bera hagstæðan ðrangur, er ætlunin sú, að afla einnig banda- , riks fjármagns til framkværnd- ‘ anna. í fyrstu cfc gert ráð íyr.r | þrefaldri skiptingu jarðgangn- ‘ anna, þar af verða tvö spor fyrir I umferð járnbrauta í báðar áttir. Ekki ér unnt að láta bifreiðir Pökkun.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.