Vísir - 24.08.1957, Blaðsíða 3

Vísir - 24.08.1957, Blaðsíða 3
Laugardaginn 24. ágúst 1957 VlSIB Hollusta og heilbxigði 'S.uSS*" I Holfandi tná fá niðursoðna móð- urmjóik keypta. . Effíir síríðið var stofnaftur þai* sérstakm* móðuriMjjólkurhanlti. Einhver merkilegasta eða farið að framleiða þurrmjólk úr sjaldgæfasta stofnun, sem um móðurmjólkinni. Nú var reynt! geíur, er „móðurmjólkurstöð- að safna sem mcstu af mjólk úr-j ambaitd blóðeggjahvituefnisms próperdins og krabbaonæmis. AfhygBIsverðar tilr&oinir vests/:i hafs. Á .fundi krabbameinsrann-j Dr. Southam skýrði enn frem in", scm Sauði Kross Hollands unguin mæðrum og stofnsettur sóknafélags Bandaríkjanna, er ur svo frá, að hið eina, sem einnig starfar að rannsóknum við Sloane-Kettering-stofnun- ina, kom með frekari sannanir. 1 sem virtust benda til þess að samband væri milli properdins starfrækir. Hún.var'sétt.á stofn í Amst- erdam árið 1947. Það var árið 1945 sem dr. G. G.'A. Masten- broek, sem er starfandi við blóðbanka Rauða Krossins í Hol]?md\ tókst að framleiða þurmjólk úr móðurmjólkinni. Með því að geyma duftið við rétt skilyrði og þynna það sið- an út með vatni þegar til mjólk- urinnar þurfti að grípa, var mikill vandi leystur. Það er engin tilviljun að þetta gerð- ist í HolJandi árið 1945, á síð- asta ári heimsstyrjaldarinnar. Á þehn árum var mikið hall- æri í Hollandi af völdum styrj- aldarinnar eins og kunnugt er og vegna skorts á hentugri ung- nijólkurbanki. Menn hafa ' haldinn var í Chícago, var ef 'hingað til hefði komið' fram aðf °s reynzt mjög samvinnuþýðir j t'l viK bent á lausn á því, hvers vantaði á fullkomna ónæmis í þessu máli og þau ungbörn i vegna sumir menn eru ónæm- svörun hjá krabbameinssjúkl verða ekki talin, sem notið ari fyrir krabbameini cn aðrir. ingum, væri lítið magn af pro Það var dr. Chester M. South perdin í blóðinu. Þá krabbameinsæxla (neo- 'plasm). Hann skýrði frá því, að zymosan — gerefni, sem vit- sem hafa góðs af verkum þessum. — Ráðleggingarstöðvar barnshafandi konur og að er að getur lítið eitt aukið virtist' properdin-innihald blóðsins — fyrir am frá Sloan-Kettering-stoín- hvorki skorta hreyfanlegar getur eytt illkynjuðumí ígrædd sem kom með þá skýr- eitlafrumur (cireulating lymph' um bandvefsæxlum (sarcoma) ung- uninni. barnaeftirlitið vinna að því að ingu, að orsökina væri e. t. v. að safna mjólkinni og jafnvel járn finna í blóðeggjahvítuefninu brautarfélagið tekur að sér properdin. Hann byggði kenn- flutninginn ókeypis. „Mjólkur- ingu sína á rannsóknum á sjálf- samsalan" þeirra hollenzku hef boðaliðum, sem voru sumir ur einnig tekið virkan þátt í sýktir af krabbameini en aðrir ónocytes) né getu til þess að mynda ónæmi í líkamanum fyr ir krabbameinsígræðslu eða sýklagróðri og veirum. Hann fullyrti, að properdin-innihald-1 blóðsins í báðum flokkum væri í musum. Dr. Bradner og samstarfs- menn hans gátu þess, að innan tveggja mánaða frá því að zym- osan hefði verið sprautuð í i mýsnar aðeins einu sinni, hef ðu söfnun mjólkurinnar og geymir heilbrigðir. Menn þessir buðu breytilegt í samræmi við getu hin ígræd(ju bandvefsæxli ver hana í kæliskápum sínum unz sig fram víð rannsóknir, sem þeirra til þess að verjast krabba .i aic^örieea horfin í $7% til- starfsmenn móðurmjólkurstöðv miðuðu að því að finna ónæm arinnar geta nálgast hana. j issvörun við krabbameinsí Hvergi er þessi þýðingar- græðslu (cancer implants). mikla starfsemi eins vel skipu- lögð og í Hollandi þó önnur Jákvæð og neikvæð svörun. meinsígræðslunni. Efni, sem eyðir æxlum. Dr. William T. Bradner, sem fellum. (Úr Medical News.) barnafæðu dóu 97 af hverjum lönd feti nú í fótspor Hollend- í þessum rannsóknum var 1000 nýfæddum börnum af nær- inga. Á fyrsta árinu sem mið- krabbameinsígræðslan sett í 65 ingarskorti. , stöðin starfaði var safnað 717| heilbrigða sjálfboðaliða og í 15 Af ekki ólíkum ástæðum fundu menn aðferðina við að vinna blóðpiasma, og nú beind- ust rannsóknir manna að nær- ingarvandamálinu. Tekið var til að eima móðurmjólkina og þá kom í Ijós að ekkert af eggja hvítuefnum hennar eða fitu- sýrum tapaðist við uppgufun- ina. í stuttu máli sagt, það var lítrum móðurmjólkur en árið krabbameinssjúklinga. Svörun- 1953 var þetta komið upp í 3705 in var neikvæð í öllum þeim lítra og má telja að eftirspurn- 65 sjálfboðaliðum, sem heil- inni sé nú að mestu fullnæ.gt, brigðir voru, en jákvæð í 13 af en þá má heldur ekki slaka á. I 15 krabbameinssjúklingum. Móiurásfiit fyrir miklti. Uppeldi á haE'iiaheÍBnilum er áhótsv&'itt. Sækist vel sóknin gegn berklunum í N.-írlandi. Á 10 árum hefur dau&sföffum fækkað úr 87 í 15 á 100 þús. íbúa. Á Norður-írlandi hefur mik- um 1100, í árslok 1948 1355 og. ið áunnzt í baráttunni gegn j sjúklingur í hverju rúmi, en , , . ,. _ . , , ,.JS00 biðu hæhsvistar. Berkla- hvita dauðanum. Er þvi nu spað, ., . u, , , , , a _,-;.','¦¦ .j., . -liu Istjornin setti ser þa það mark. að þeuri barattu muni ljuka, J r . * , „ ., . .,, i að fjolga hælum, svo að rum i mcð hr-lum sigri — og miklu . .... J . . ____ mannanna börn eins og kyn-. mótstöðuafl þeirra, að þau urðu Hvenær fæö- así tvíburar? Þessi spurning er búin að Vera ofarlega á baugi lengi. Dr. Fred Statton, yfirlæknir í blóðbanka rannsóknarstofnun- arinnar í Manchester á Eng- landi gerir sér vonir um að finnast muni samband á milli tvíburafæðinga og blóðflokka foreldranna. Við vitum hvernig tvíburar fæðast en við vitum ekki or- sökina, segir dr. Stratton. Ekki er hægt að rannsaka þetta eft- ir óbeinum leiðum. T. d. er ekki hægt að styðjast við rannsóknir á dýrum í þessu efni, þar er margt óskylt og verður einungis að gera rannsóknir á mönnun- um sjálfum, ef von á að vera um árangur. Dr. Stratton vill líka freista þess að finna með blóðrann- sóknum ásíæðuna fyrir því að sumir menn eru bláeygir, eða hafa langa eyrnasnepia, eða hvernig háraliturinn erfist. Stratton og aðstoðarfólk hans hefur mikið úrval af.skýrslum urforeldra og nutu moðuríegr- að styðjast við, en einnig mun ar umhyggju heilsaðist þeim hann leggja margvíslegar spurn betur, en þau sem lengst dvöldu fyrr en nokkur gerði sér vonir um fyrir nokkrum árum. Kom þetta fram í umræðu í norður- ' írska þinginu. Maðurinn hfir ekki af emu uð sem vanmetaborn eða hrem- saman brauði og barnið ekkí ir aumingjar. Taugaveiklunin Með lögum 1946 var skipuð af mjólkinni einni saman. j lýsti sér m. a. í lystarleysi og sérstök stjórn berklamálanna, Það er ekki hægt að ala svefnleysi og loks minnkaði svo en þá létust árlega af völdum berklaveiki 83 af hverjum 100.000 íbúanna. Leitast hefur verið við að hafa upp á öllum, sem eru berklaveikir, gera ráð- I stafanir til að koma í veg fyrir hana og að bæta öll skilyiði til þess að lækna þá, sem hafa tek- ið hana. bótadýr. Sálfræðingar, sem hafa rannsakað börn, sem alin' eru upp á ungbarnaheimilum hafa rekið sig á það, að upp- eldinu þar er mjög ábótavant. Birtar haía verið niðurstöður rannsókna ýmissa vísinda- manna á uppeldi barna og hafa þær vakið óskipta athygli up.i-, eldisfræðinga, sem hingað til hafa ekki gert sér að fullu lióst, að börn verða ekki alin upp í „fjöldaframle'.ð.ilu". „Fyrirmyndarbarnaheimili", þar-.sem hver fóstra hafði 10 börn að annast og þar sem alls var gætt, sem vísindin bezt kunna iim uppeldi og matar- æði, var m. a. tekið til rann- sóknar. Það kom í ljós, a'ð þráít fyrir alla hina vísindalegu með ferð var barnadauðlnn þar ó- venjulega hár, heilbrigðisá- síandið slæmt, en verst var þó sálarástand barnanna. Eflir ]jví sem börnin voru skemur á stofn uninni og komust fyrr til fóst- sjúkdómum og dauða að bráð. Það mætti kalla þessi orð einkunnarorð þessarar rann- sóknarskýrslu, en þau eru höfð eftir einum vísíndamanninum: „Það geíur ekkert barn' þrifist af aðeins einum tíunda hluta af móðurást." 1946 vo'ru rúm í berklahæi- ingar fyrir foreldra um leið og hahn' ' rannsakar blóðflokka þeirra. Hér er margt óþekkt og vissu- lega mun rannsóknum þessum verða fylgt með athygli. á stofnuninni urðu mörg aum- ingjar og taugaveikluð. Á fyrsta jr. ; dóu 30% barnanna á „fyrir- myidarstofnuninni", en 21 þcirra, sem lifðu, voru orðin svo I taugaveikluð að þau voru skoð-. berklahælum yrðu samtals 2100, en horfurnar breyttust svo til batnaðar, að þess gerist ekki þörf að setja markið svo hátt. í lok ársins 1955 voru rúm í berklahælum 1647. f ráði var að reisa berkla- hæli með 500 rúmum, en þess gerist ekki þörf, því að í marz s.l. voru horfurnar orðnar svo breyttar, að í mörgum berkia- hælum eru nú auð rúm. Mest áherzla er lögð á, að j uppræta veikina með varnar- i ráðstöfunúm, og er stöðugt unn j 'ð meira að berklaskoðun og að |því að bólusetja gegn berkla- jveiki. Nú getur hver borgari ; hvenær sem er fengið ókeypis | gegnumlýsingu. Mikið er gert ! til hjálpar sjúklingum, sem eru I orðnir smitfríir, og geta unnið iétta vinnu. A framleiðslusýn- ingu berklasjúklinga í Belfast fyrir nokkru áttu um 1500 sjúklingar ýmiss konar muni. Dáuðslöll á ári af völdum. berkiaveiki erú nú um 15 á 100.000. Myndin er tekin á skátamótinu í Windsor Great Park — af skátastúlkum frá ýmsum löndum, sem eru að dást að fótabún- aði eiimar, hollenzkrar, í Hollandi er enn algengt, að tréskór séu notaðir af fólki á öllmn aldri. Frá v. t. hægri: Tvær stúlkur frá Trinidad, 2 frá Frakklandi, 2 frá Hollandi og 2 frá Noregi. ^Sj- I Bretlandi hefur vcrið birt opinber skýrsla um fjár- framlög Breta til umbóta og framfara í nýlendmium, en þeir hafa lagt þar af mörk- um til þeirra hluta 200 millj. stpd. og þykir blöð- unum það vel að verið, mið- að við að Bretland sé fá- tækara en það áður var, eftir tvær heimsstyrjaldir á þessari öld. ;,

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.