Vísir - 01.10.1957, Blaðsíða 1

Vísir - 01.10.1957, Blaðsíða 1
I7Í. árg. r---------- Þríðjuííaginn 1. október 1957 230. tW. Útför Hákonar VII. Norep- konungs fer fram í dag. Norska þjédin öSl 09 fjöldi fulltrúa erlertdra þjó&a vottar hlnmn ástsæla konungí hínnstu viröingu. erlega frjálst lcanadi Fratska stjárnln faffin, brezkt a§¥æ Frétt, sem snart alla kanadisku þjóðina sem raforkustraumur. ttför Hákonar VII. Noregskonungs fei fram í dag og er margt erlendra þjóðhöfðingja komið til þess að vera við- j Stjórn staddir útförina. Tóku þeir Ólafur konungur og Haraldur féll í gærkveldi. Beið hún ósig konmigsefni móti gestunum á Fornebuflugvclli, en flestir ur við atkvæðagreiðsluna um kemu í gær. ! ' Þeirra meðal eru Boudain Belgíukonungur, Júiiana Hollandsdrottning, hertoginn af Gloucester, föðurbróðir Elisabetar drottningar, finnsku forselahjónin. Knútur Danapriris, Páll.Grikkjakonungur o. fl. Það er fyrsta sinn síðan 1380, sem konungur er til grafar borinn í Noregi. -. • . . .. • Xy_ Mörg herskip frá ýmsum löndum hafa safnast saman. í Oslóarfirði, og verður skotið af; f&Hbyssum skipanna: til heíðuf s-hinum -látna. ástsæla konungi. .... . Hvarvetna blakta fánar í hálfa stöng, i borginni og uro landíð- allt, og á skipum í höfnum. , :iÁ ráðstefnu l'jármálaráðherra . ræöa, sem allt í einu skaut upp j brezku sarhveldislandanna hefur i kollinum á Peter Thornycroft IJeter Thornyoroft f jármálaráð- ' Bourg^s-Maunorcy herra komíð fram með þá upp_ ástungu. aS Brettand 02: Kanada geri með séf samninga um al- takmarkaoa heimastjdrn fyrir s-ej.1(>K5l frjáIst brezkt-kanadiskf viðskiptakerfi. Baily Mail segír í jrærmorgun, að uppástungan hafi vakið feikna athygli uni ífer- f mann vallt Kanada — hún hafi farið eins ns raforfciisfraumur úm alla þ.íöð'na.- í' frí rtum var sagt. að Thorny-. croft nur.i hafa slegið lippá- og utvegsmenn togstreitu á AkranesL Stöðwn bátafiotans yfirvofandi ef fleiri menn verða ráðnir til sements- verksmiðjunnar. Nokkur togstreita á sér stað útgerðarmenn íram á að til stór- 'vandræða myndi horfa með að Alsír. Hefur B. M. beðist lausn ar íyrir sig og stjórn sína. J . Menn höfðu vart búizt við falli B. M. Höföu menn hallast mjög að því, að frumvarpið mundi skríða í 'gegnum fulltrúa deildma, en hins vegar var B. M. t.ahð hætt við falii'ufn van- trauststillögu, sérn fæða átti' í stungútini fram sem gagntillögú 'næstu viku. 253 greiddu at- við tillögu Diefenbakers, forsær- kvæði frumvafpi stiórnarinnár, israðherrá Kanada, sem stakk en 279 á móti. I upp á 15vó''tilfærslu á innflutn- . Myndun nýrrar stjórnar er ™&- á^vörum frá Bandarikjun- talin munu reynast erfið. Hórf-:' um m Kanada, — og að Breí- ur eru:ótryggar og óvissar,,land íenS^ þessi viðskipti, -en vegna þeirra mála; sem mest er um deilí, Alsírsmálsins og efnahaesmálanna. I stuttu máfi. nm vinnuaflið & Akranesi um þessar mundir þar eð ekki fást naegrilega. margir menn til að sinna þeim verkef num, sem f yrir liggja í hinum athafnasama bæ. Auk fastra starfsmanna við hín ýmsu fyrirtæki í bænum er f jöldt manna starfandi við hinar timabundnu framkvæmdir við hafnargerðina og byggingu sem- entsverksmiðjunnar auk þeirra, sem stunda undirstöðuatvinnu- veg bæjarins, sjávarútveginn. Nú hefur ríkisstjórnin ákveðið að bæta við miklum fjölda iðn- aðarmanna og verkamanna við byggingu sementsverksmiojunn- ar, til þess að hraða framkvæmd- .um, en þegar það spurðist, sáu fá menn á bátana, en það hefur gengið fremur erfiðlega undan- farið vegna eftirspurhar eftir vinnuafli við störf í lapdi. En nú.stendur reknetjaveiðin yfir og þó að lítið aflist þessa dagana, telja útgerðarmenn ó- fært að leggja bátunum, því ckyndilega getur veiðin glæðst og nauðsynlegt er þá að hafa áhafnir á alla bátana. Að því er Vísir hefur fregnað mun það vera ætlun ríkisstjórn- ariiinar að ráða 120 manns til i viðbótar við sementsverksmiðj-' una og, þar af um 50 iðnaðar- j menn. Að sjálfsögðu munu iðn-' aðarmennirnir ekki koma til t -roina til sjósóknar enda er lik- legt að ráða þuríi utanbæjar- menn. j Togstreitan stendur því aðal- lega um 70 manns, sem ráða þarf til viðbótar, en það er stærri hópur en Akranesbær Iiefur yfir Kosningabragur á flokksþingræðum. Ihaldsblöðin brezku í morg- un segja, að mikill kosninga-^að ráða á lausum vinnumarkað- bragur hafi verlð á ræðum að svo stöddu, ef atvinnulíf btej- manna á þingi Verkalýðsf lokks \ arins á ekki að raskast. Til þess að rúða tram úr þess- u.m vanda áttu íitgerðarmenn fund með iðnaðarrnálaráð'íerra í gær, en ekki er vitað hverja lausn málið hefir fengið. ins brezka í Biighfon í gær. Samþykktar voru tvær álykt- unartiilögur bornar fram af miðstjórninni. í hinni fyrri var gagnrýnd harðlega efiiahagsstefna ríkis- stjórnarinnar, í hinni síðari húsaleigulög íhaldsflokksins, og heiiið afnárni þeirra, er verka- Jýðsstjórnin kæmist til valda. Féíögum í ítalska kommun- istaflokknum hefir fækkað laim 11% á einu ári og eru mu um 1 millj. og 800.000. BEA hefiur samiíf um smíði 6 Comet 4 B þrýstilofí.sfar- þegaflugyéla, sem í'ljúga með yfir 870 km. hraða og flytja 99 farþega, Þær verða i flutningum á lengri Miðjarð arhafsleiðum og milli Lurid- úna og MoskviÍ. Þær verða teknar í notkun, að því er ráðgert er 1960. Rússnesk ungmenni: hundr- aðþúsunda tali eru atvinnu- laus. Hefir þeim ekki tekizt að fá arvinnu að skólagöngu lokiiihi. Er frá þessu skýrt í blaðinu Pravda. Jacobsson framkvæmdastj. Alþjóða gjadleyrissjóðsins sagSi fyrir tvokkrum dögum. að hann væri þeirrar skoð- 'unar, að tekizí hefði að stöðva verðbóguna í Bantla- ríkjunum. Diefenbaker vill gera Kanada óháðara Bandaríkjunum efría- hagslega en það er nú, en Banda- ríkjamenn hafa seilst æ meira til kanadískra viðskipta og Iagt fé í fyrirtækí þar, sem að nafninu eru kanadisk, en eru í rauninni rútibú miklu voldugri banda- ivískra íélaga. Brezku blöðín eru einróma um nauðsyn brezk-kanadiskra við- skipta, en uppástunga Thorny- croits heíur komið þeim svo óvænt, að þau ræða mest, 'að héf sé uni svo mikið mál að ræða, að það verði að athuga sem rækilegast frá öllum hlið- um. en það er augljóst, að þau 'elja yfirleitt, að hér geti verið um stórkostlega möguleika að "æða fyrir Bretland og Kanacia, sem og allt brezka samvéldið, ?f kerfið yrði fært út sem hér um ræðir. Hér er ekki um hugmynd. að vestur i Kanada á fundi fjár- málaráðherra, eins og í fyrstu íregnuin var hermt, því að Dailý Mail segir. .i gær, að áformið hafi kómið fram á st.jórnarfundl í Lóndön fyrir tíu dðgum — en Thornycroft sagöi við frétta- blaðsins i ;gær, að „nú væru þeir timar er taka bæri stórar samveldisáln-arðanir." En írétTamaðurinn ségir um þessa brezku hugmynd, að' Diefenbak- er eigi sinn mikla þátt í að málið er komið á dagskrá með tillögu sinni um 15'. <' aukningu innflutn- ings frá Bretlandi. - Staða sterligspunds er nú að treystast að nýju. Þaðvar hækk- andi allan daginn í gær i hlut- falli við BandaríkjadoIIar og batnaði stáða. þess einnig gagn- vart Kanadadollar og þýzka markinu (DM).. 120 tif. af kartöftum iír skólagörkmum. Starfsemi skólagárða Reykja- víkur var slitið 10 skiptí í gær er börníh komu saman í Aust- urbæjarbarnaskólanum til ao" tafeá við eínkunnum og verð- launum fyrir vel unnin störf. Skólagarðar Reykjavíkr eru merkur áfangi í uppeldismál- um reykvíkskar æsku og er nú sá hópur orðinn allstór, sem þar hefir fengið sína fyrstu tilsögn í hagnýtu starfi. Uppskeran í haust var 120 tunnur af kartöfl- um auk ýmiskonar grænmetis og blóma. ussnesKs 3 ára áætbnin Eligi á bílfesiii næsta m* í' staðinn lemyr ? ára framlsiðsluáætlun. -^r FuIItrúi Tyrklands á vett- vangi SameinuSu þjóðanna sagir Rússa og" Tékka hafa Fregnir frá Moskvu herma. skipulagsáæilunum. að efnahagsiegar áætlanir Rá5- I stjómarríkjamia verði teknar íil rækilcgrar endurskoðunar. Míðstjórn kömmuhistaflokksins >g ráðsíjórnin haíti fílkynnt, að uíverandj fimm ára áæííun rerði Iögð á hilluna í !ok næsta •^- Pólska stjórnin hefir til kynnt, að ferðalög manna tíi annara landa verSíi tak- mörkuð, af gjaMeyrisástroS- um. I flutt svo mikið af hergogn-; I stað hennar á að komá ný um til SýrEands undangcng- .sjö ára iramleiðsluáæl'un (fyr- in 2 ár, að áhyggjaeJfní sá. ir árin 1959—1965). Tekið er VojpnÍB hafa verið fíútt lil fram, e.3 vegna þeirrar sk-ipu- Latakia, sem med heiía lagsbreyingar, að flytja stjó-'•' lokuð höín öðrum en Sýr- ýmissa ign- og íramlei rsiu- lendmgum og Rússum vegna greina frá Moskvu, sé riauðsyn- heirrar leyndar, sern reynr leg róttæk breyting á núverandi sé að halda yfir- þessu. - ¦ -í og framtíðar efnahagslegum Xýjar auSIindír. Þá er sagt að breytingin sé nauðsynteg vegna þess, að fund- jitz hafi "ýjar hráefna-auðlind- ir, sem'ískapi nýja framleiðslu- | mogultika. Ið:ja5.".rfrarnlciðslan er sögð' hafa átLkizt, um lp% fyrstu 8 mántifi þassa árs miðað við sama tíma i fyrra. Lögð e.- áherda á, a'ð fram- leiðslan á kj'.'ti, mjólk og srhjofi vt- .'¦; eins mikil og hún -i hú : BandarScjunurh, Núverándi 5 ára áætlun vax y.aiiþykkt á 20. flokksþinginu Í85fi.....

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.