Alþýðublaðið - 07.03.1958, Blaðsíða 12

Alþýðublaðið - 07.03.1958, Blaðsíða 12
VEÐRIÐ : N-kaldi, víðast léttskýjað. Alþýímblaðiú Föstucv vur . 7 inarz ■ 1958 líjörður siofnar Djakarta- stjórnar skýtur ; á hafnarborg. Hefur einnig lagt tundurdufl. TIJAKARTA, fimmtudag. — ( TB—AFP.) Yfirstjórn indón- esíska flotans staðfesti í dag', að indónesísk herskip hefðu skotið á hafnarbæinn Bitung á Norð- ur-Celebes, sem er í höndum Tippreisnar-manna. f opinberri tilkynningu skýrði flotastjórn- in svo frá, að skipaleiðir nálægt fsænum hefðu verið lagðar sprengjum og umferð um ]iær Faönnuð. Talsmaður indónesíska flug Iiersins skýrði frá því í Dja- karta í dag, að kastað hefði ver- íð niður miklu af flugmiðum y-fir Mið-Súmötru. Er sagt. að í flugmiðum þessum séu íbúarnir Iivattir til að forðast hernaðar- lega mikilvæga staði, svo að sprengjúárásir verði ekki ó- breyttum borgurum að bana. Talsmaður hersins neitaði hins Vegar að ræða fréttir um, að strandhöggssveitir stj órnarinn- ar í Djakarta hefðu gengið á land á Norður-Súmötru og und trbúi nú árás á Mið-Súmötru. Tilgangur sjóðsins að lána nýgiftum hjónum fé til að stofna heimili. Fregn til Alþýðu-biaðsins. íisafirði. í SAMBANDI við afgreiðslu fiárhagsáætlunar yfirstand- andi árs var samþykkt tillaga frá bæjarstjórnarmeirihlutanum — vinstri flokkunum — um stofnun Heimilastofnunarsjóðs. Tillagan, sem samþ. var á fundi bæjarstjórnarinnar 26. f. m. með 5 atkv. gegn 4 er þann- ig: „Bæjarstjórn samþykkir að stofna sjóð, er nefnist Hehn-- ilastofnunarsjóður, er hafi þann tilgang að veita (ungum) hjónum lán tij heimilastofn- unar. Sett verði reglugerð um starfsemi sjóðsins, þar sem á- kveðið verði um lánst’íma og vexti og önnur lánskjör. M. a. verði tekið fram, að flytji -lán- takendur úr bænum áður en Mnstími er liðinn þá falli lán- ið allt, eða eftirstöðvar þess, í gjalddaga. Bæjarráð hafi stjórn sjóðsins með höndum.“ GREINARGERÐ í>að er mikilvægt fyrir bæj- arfélagið að fólki, sem er á bezta starfsaldri, fiölgi í bæn- um, og að það unga fólk, sem vaxið hefur hér upp, staðfesti ráð sitt á æskustöðvunum. Það er kunnara en frá þur-fi að segja að stofnun nýrra heim- ila kostar nú -meira fé en nokkru sinni fyrr, og kemur þar margt til, þ. e. a. s. allt það, sem dýrtíðinni fylgir og svo Framhald á 4. síðu. Þrjár kvikmyndir effir Ósvald Knudsen sýndar í Tripolibíó nú um helgina. Það eru Hornstrandarmynd, Reykjavíkurmynd og mynd um Ásgrím Jónsson málara. EINS og mörgum er kunn- uigt, hefur Ósvaldur Knudsen toúið til kvikmyndir um ýmis íslenzk efni á undanförnum ár- um. Sumar þessara mynda hafa verið sýndar á einkafundum fc- laga og yfirleitt fallið mönnum vel í geð. Laugardaginn kl. 3 ®g sunnudaginn kl. 1.15 verða þrjáí’ af kvikmyndum Ósvalds sýndar f.yrir almenning í Tri- polfbíó. Eru það myndir hans fx-á Hornströndum, Rejjkjavík- utrmynd og mynd um Ásgrím Jonsson málara. Hornstrandamyndin er um iandslag á Hornströndum og sr í veröi í dag, VERÐHÆKKUN á tóbaki gengur í gildi í dag. Nemur hækkunin yfirleitt 10%. Or- jsökin fyrir þessari hækkun er sú, að í fyrra varð erlendis 9% hækkun á vindlingum og þaðan af meira á öðrum teg- undum tóbaks. Fkki var þessi verðhækkun Mtin fram koma á verðlagi hér. En með þessari hækkun er hækkunin erlend- is i fyrra unnin upp, ásamt jþví sem um leið er aflað tekna í ríkissjóð. Hækkunin er þessi á þrern- ur tegundum vindlinga: Ches terfield hækkar úr 12,30 upp í 13,50, Camel hækkar úr 12,60 upp í 13,60, Wings hækk ar úr 9,50 upp í 10,60. mannlíf þar, áður en byggðir þar eyddust með öllu og er fjöl- breytt að efni. Sýn't er ýmislegt sérkennilegt úr lífi og atvinnu- háttum þessarar afskekktu byggðar, og meðal veigimeiri kafli myndarinnar er þáttur ura bjargsig og þáttur um rekavið- inn á Ströndum1 og vinnsiu hans, svo að eitthvað. sé nefnt. Margt ber á góma í þessari mynd, sem nú er horfið og verð ur ekkt kvikmyndað héðan í frá. REYKJAVÍKURMYNDIN Œteykjavíkurmyndin er um höfuðstaðinn, söguleg að mörgu leyti, en þó mest um lífið í Rvík á síðustu árum, fyrirtæki bæj- arins og margvíslegar fram- kvæmdir. Gömul hús og þekkt- ir borgarar setja sinn svip á myndina og þá ekki sízt merk- isviðburðir síðustu ára. Myndina um Ásgrím Jónsson málara má bera saman við út- lendar smámyndir um fræga listamenn, sem mikið er nú gert af eiiendis. Myndin sýnir hinn gamia meistara við vinnu sína, heima á vinnustofu og úti í náttúrunni, og -er fróðlegt að sjá listaverkið skapast í hönd- um hans frá upphafi til enda. Inn í myndina er fléttað mynd- um af mörgum beztu verkum Ásgríms. Hljómlist er xneð öllum mýnd uniim og skýringartextai’, sem Kristján Eldjárn hefur samift og talað inn.á þær. Allar mynd irnar eru teknar með litum. Hvar er BETAÍ WASHINGTON, fimmtudag. (NTB—AFP.) Eisenhower for- seti er glaður yfir, að öðru am- eríska gervitun-glinu skuli hafa verið skotið út í geiminn, en mæddur yfir, að ekki skuli hafa tekizt að korna þvd á spor- bi’aut, sagði blaðafulltúi Ikes í dag’. Vísindamenn í Bandaríkjun- um leita annars enn skýringar á því, hvað hefur orðið af Betu. Telja þeir að taka mun] marga daga að vinn úr öllum gögnum og fá skýringu á- hvarfinu. Þeir telja ólíklegt, að Beta sé á spor braut, en ef svo sé, þá muni senditækí hennar ekki verka. Síðar í kvöld herma fréttir frá Washington, að það sé al- nienn skoðun amer-ískra vís- indamanna, að Beta hafi fallið niður og er gert ráð fyrir, að hún hafi komið niður í Afríku, í Indlandshafi eða suðurliluta Atlantshafs. Þeir, sem byvgðu síðasta stig flauearinnai’, s°.m notuð var til að skióta Betu út, eru he'rrar skoðunar, að hún hafi aMrei náð upp á sporhraut, þar eð fjórða stigið hafi hrugð- izt. — Viðskiptasamningur ís- lands og Spánar frá 17. des. 1.9449, sem falla átti úr gildi um síðustu áramót, hefur ver- ið framlengdur óbreyttur til .31. des. 1958. Gerið skil í ferðahappdræífi Sambands ungra jafnaðarmann Nú þarf að nota tímann vei auka söfuna af öllum mætti. FERÐAHAPPDRÆTTI Sambands ungra jafnaðar- manna vill hvetja alla þá, sem fengið hafa mið.j til söiu, að nota nú tímann vel og auka söluna af öilum mætti. Þeir, sem hafa fengið senda miða, eru b -j r að gera skil sem allra fyrst. Lítið annað hvort inn ■ skrifstofu SUJ í Alþýðuhúsinu við Hverfisgötu, se' i er opin aila virka daga nema laugardaga kl. 9—12 h. og 1—7 e. h., sími 1 67 24, eða hríngið oe h,á v'.rður greiðsla sótt. Utsölumenn úti um land eru ©g béðrnr að hraða sölu sem mest og senda greiðslu hið fyrsta. J Húsavíkurbáfar p með ýsu- og þorsk Mikil smásild á Héraðsflóa á vetur, Fregn til Alþýðublaðsins. Húsavík. GÆFTÍR hafa verið mjög stopular og afli frekar tregur, tvær til fjórar lestir í róðri. Mb. Hagbarður er eini stóri báturinn, sem gerður er út hér heima í vetur, og var svo í fyrra líka. Þótti útgerð hans þá gefa það góða raun, að rétt væi-i að halda henni áfram, ekki sízt með tilliti til beirrar atvinnuaukningar, sem útgerð hans hér heima skanar bæjar- búuf. Fimm stórir bátar frá Húsaví-k róa fr-á Suðurnesjum í vetur. Hér eru gerðir út 7 bátar. Hagbarður og fi-mm ismæ-rri dek-kbátar, frá 18 til 17 lestir og einn opinn vélbát- ur. Hagbarður fiskaði núna í janúar 36 lestir á móti 72 les-t uffl í fyrra á sama tíma. Febr- úar virðist æftla að vera mun betri, þrátt fvrir mjög slæmar gæftir framan af. Sjómenn telja að hér hafi verið mikið af smásíld í fló- anum í vetur. Mikið hefur verið af svartfugli og síldin oft komið spriklandi, út úr honurn, þegar hann hefur verið skotinn. Rauðmagi er aðeins að byrja að veiðast, fengust 27 stykki í þrjú net, þegar Iagt var í fyrsta sinn. í haust og vetur hafa bát- ar hér verið að -gera tilraun- ir með ýsu- og þo-r-skanet. en sú veiðiaðferð hefur lítið ver- ið reynd hér áður. Virðist þessi veiðiaðfierð vel geta átt framtíð fyrir sér hér. Þeir sem þet-ta reyndu öfluðu oft vel og stundum ágætlega. Mb. Sæborg, sem er 17 lesta bátur, hefur róið með net, í allan vetur, og aflað svipað og þeir, sem hafa róið með línu, og hefur hann þó aðeins haft sárafá net. g' SamsfaSa T.Ú.C. og Al- þýSuflokksks í Bréf- landi um sföðvun lil- rauna með kjarnorka- 25 bús. kr. verða veittar f.yrir frumsamið ísl. verk, í NÝÚTKOMNU hefti Fé- lagsbréfs tilkynnir Almenna bókafélagið, að það hafi á- kveðið að efna til bókmennta- verðlauna, að upphæð kr. 25 þús., sem veita megi einu sinni ó ári fyrir frumsamið ís- lenzkt verk, sem út komi á árinu. Segir svo orðrétt í tilkynn- ingunni : „Heimilt er að hækka upp- hæðina allt að kr. 50 þús., ef um a-fburðaverk er að ræða. Verðlauna má hverja þá bck, sem félagið gefur út eða því er send til samkeppni um verðlaunin, enda sé félaginu þá iafnframt gefinn kcstur á að kaupa hluta upplagsins og bjóða -félagsmönnm í Al- menna bckafélaginu eintak af bckinni. Verðlaunin eru óháð rit- launum fy-rir bir-tingu verks- ins. Við veitingu verðlaunanna skulu ungir höfndar sitja fyrir að öðru jöfnu, þ. e. þeir sem yngri eru en 35 ára eða senda frá sér fy-rstu bók sína. Akvörðun um veitingu verðlaunann’a te-kur bók- menntaráð Almenna bókafé- lagsins.“ Þess má geta, að í bók- Framhald á 4. síðu. p, v 11 LONDON, fimmtudag. —t Brezki A1 þýðuflokku rin n og brezka alþýðusambandið hafa sent út yfirlýsingu, þar senu mælt er með stöðvun tilraunai með kjarnorkuvopn sem einu-m lið ,í því starfi að koma á af~ vopnun. Flokkurinn og sam- bandið hafa einnig orðið sam- rnála um sameiginleaa stefnu, er breiða á út með áróðxirsher- ferð uin allt land. í yfirlýsingunni, sem ssnd var út af flokknum og sam- bandinu, segir, að verkalýðsfé- lögin og flokksfélögin á hverj- um stað skuli taka þátt : her- ferðinni, en þar eð hið pólitíská ástand sé stöðugum breyting- um háð, skuli flokkurinn og sambandið jafnF.ðariasa halda fundi, er endurskoði hina sam- eiginlegu stefnu. í vfirlýsing- unni er einnig skorað á brezktit stjórnina að vinna að stöívurB á tilraunum mað kjarnorku- vopn. Með því móti geta Brotar beitt siðiferðilegri þvingun við önnur lönd, sem framleiða kjarnorku-vopn, segir í yfirlýs- ingunni.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.