Morgunblaðið - 08.03.1946, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 08.03.1946, Blaðsíða 3
Föstudagur 8. marz 1946 MORGUNBLAÐIÖ irnimmmmuummmmnuMrojmiímmnnmimnH GOÐAR Skíðapeysur nýkomnar. 11 I I 3—5 herbergja nmiiuinnnnim mmniimmmmmimiiimiiimiiiimiiiiiiimimimmi immummmmnnun nnmmiiunmn tmimimimmuimmmnmmuiMnmimmmmmni 3 3 Stúlka óskar eftir Reglusamur 3 3 Ibúð vw|,3 I H óskast strax eða 14. maí. I ¦ Há leiga í boði. Fyrirfram flj = greiðsla. Tilboð sendist I E blaðinu, merkt „Stýrimað- 9 ur — 870". = | fHerbergi 11 Bifreiðarstjóri | Skólavörðustíg 2. Sími 5231. uiiimmmuummiuuuumuumiffiuiiimmnuiil Imimimmimmmuumumniimmimniuii!iiim| iuiiimumiiimmiuummmiiuwuuumiuuumii.il i helst í austurbænum. Lít- B ilsháttar húshjálp kemur H til greina. Uppl. 1 síma 2393. I 3 3 = getur fengið atvinnu við = smábílaakstur. 3 Bifreiðastöð Steindórs. I luminmumumuuimuiiiiimuiiiiimuuiiuumii | 2-3 herbergi i og eldhús óskast nú þegar | eða 14. maí fyrir einhleyp | hjón. Viðhald á einka- vagni getur komið til i greina. Tilboð leggist inn i á afgreiðslu blaðsins fyrir | 15. mars, merkt „Bifvjela- | virki 110 — 838". Í ¦miiwintw-—¦».....—¦¦""«»¦¦">"' 50.000 kr. 3 3 lán óskast gegn 1. veðrjetti — í 100.000 króna húsi. | Tilboð ósk.ast. Ágúst Armann. 5 Kojur til sölu. Grettisgötu 73 I. hæð. Ibúð til leigu 5 Hefi lausa góða 2 her- = | bergja íbúð, sem jeg óska 3 ¦ skift fyrir iðnaðarpláss fl eða búðarpláss. 9 Vilberg Jónsson 8 - Baldursgötu 36 jg 1 Sími 6296 kl. 7—8 í kvöld. I mimmmnnmHnmmnmmimmnni.iimimmi| lummiumimimmiiumiunuummmininniinni |ammui II Svört kápa = 3 liöRGELI = grá föt á 14 ára, 2 skáta- = blússur á 10 og 12 ára til H sölu á Bergstaðastræti 6. i Tækifærisverð. Sími 2006. IiimmmummiminiiiÐimnÐmiimunuimmmi óskast keypt. Sími 1866. Iimnmmiminniinminmffliinmmmnniiiiiiihíi |imiimuiiiiimmiimimiimmmimmiiiummiiii| iimiiiiiummimmuuiiimimimmiiiiiiiiiuiiiiiiiii =iimmiiiiiiimimiiimmuuuumimiuimuuuiuii| = óskast til kaups, helst við = Lögberg eða Gunnars- =• I hólma. Má vera í smíðum. | 1 Tilboð sendist Mbl. merkts | „Sumarbústaður — 883" 1 fyrir sunnudagskvöld. I 3 Hús I og einstakar íbúðir til | sölu. Uppl. ekki gefnar [ í síma. Steinn Jónsson lögfr. I Laugaveg 39. iimmmmnimnmimimimimiiimiiiiimmiiiiiiii Stúlka óskar eftir Herbergi | helst í nýju húsi. ¦— Tilboð; merkt „Fljótt — 885" sendist afgr. blaðsins fyr- I ir sunnudagskvöld. ílí húseign) á einum besta stað í bæn- = um. Eignin er 3 herbergi, I eldhús og búr á hæð, og 3 tvö herbergi og eldhús í fl kjallara. Kjallaraíbúðin hentug fyrir hreinlegan iðnað. Þeir, sem vildu sinna þessu, sendi nöfn sín á afgreiðslu blaðsins fyrir mánudaginn 11. mars, merkt „Mikil út- borgun — 871". Rjettur = áskilinn að taka eða hafna tilboðum. 5 4ra manna | Biireið | óskast keypt. Helst Aust- B in eða Ford, ný eða nýleg. = | I Tilboð merkt „Austin i Hús eða íbúð IIí smíðumll = iumiinumuumminmiumiumimmmimtmml 1 = 5 manna FORD = 3 óskast til kaups. Tilboð s | - 849" = = tíl sýnis og sölu á Lauga- =j „ = = merkt „Kontans = Ford —¦ 859" sendist blað s 3 ,. . ' . x. , = = sendist blaðmu fyrir 12. = = _„ . , , , _ = B a w ___. — = veg 93 fra kl. 5 = = þ. man. = ¦ inu fyrir 10. þ. m. í dag. I: j pmumiiimnnmimmm.innumimiumiiimuiii imiimmimiimmHmmmmimimmmmimiiiii;§ |iniiiiiiimmmmnimmiimuuummmiiimmii 1 = S Okkur vantar liðtækan = = 11 aðstoðarmann 11 11 Borðsfofuhúsgögnl 1 = 1 Vjer höfum nokkur sett af 11 I á bifreiðaverkstæði okkar. B = s Bifreiðastöð Steindórs B I i Sími 1580. = Buffet, borð og 6 stólar = — (notað) til sölu. Tækifær- B Í isverð. Uppl. á Sólvalla- S | götu 9 I eftir kl. 5. <?7ji || Til sölu 11 Hafnarfjörður \ óskast í vefnaðarvörubúð. | | Tilboð merkt „Verslun — I j 884" sendist afgr. blaðs- | ins fyrir helgi. iuiiiiiiiiiiiiiimimuumiuiiimuuuuuumiiiiimiii rafknúin <6inger-saumavjel í fallegum skáp. Einnig gólfteppi einlitt (rautt). B Garðastræti 6 III. hæð. 1 Til sölu er á Selvogsgötu 1 miðstöðvareldavjel í góðu lagi, ásamt 2 ofnum. Háskóla- stúdent Postulíns- kaffistellum 12 manna. VERSL. KRÓNAN Vest.- 35 A. Sími 1913. = limimiiiiimmumimiiimimmmiiiimiimmiimÉ vill kenna tungumál. Til- B boð merkt „Kensla 56 — i 846" leggist á afgr. blaðs- | ans. Uppl. eftir kl. 7. | imiiiiiiiui ÍiiiiiiiuiiiiiH.....imi......imimmimimmiiiiiimi ! iimiiimuiimimiunuii .umarbúslaður HTil lekull Í s Góður í miðbænum 2 stofur, fyr = ir einhleypa, skrifstofur s eða eitthvað annað. Nán- | ari uppl. í síma 6119 frá g kl. 5—7 e. h. í dag. 11 Vörubíll 11 = með „sturtum" óskast til §J = kaups. Tilboð sendist blað g 3 inu fyrir 11. þ. m. merkt B „Vörubíll — 855". I ittuuuuuuiuuuiuuiuiuui I iiiiiumimiiimiiiiiiiiimiimiiimiiimiiiiimummi Herbergi | Ungur maður óskar eftir ¦ reglusömum manni í her- B I bergi með sjer. Fyrirfram B l greiðsla nauðsynleg. Símí 5752. 5 iraimnnnnmi'iuniiuiuimiimuunuíimTiimiii ] Nemandi|| ,,, „ |j Vjelsturtur 11SendíferðabíE! | óskast í veggfóðurs- og = = LllUIIUuulUlllU = = J..... i § stndebaker. til svnis oa BHBBr ttm ^mEi ^y Wt» cS- £ og Kápur fyrirliggjandi. "Guðm. Guðmundsson dömuklæðskeri Kirkjuhvoli. iuiiimiimiiuimnimiiiuuimiiimimimiuiiiíiiiui BB ¦- | Múrarar 3 Okkur vantar nú þegar | múrara til þess að múr- Í húða innan hús á Melun- B um. Húsið er upphitað og i vinnuskilyrði mjög góð. Sími 4483. :J\= | óskast í veggfóðurs- og | dúklagningariðn. — Kaup | eftir samkomulagi. Uppl. í síma 2288 og Njálsgötu 69 eftir kl. 7. 3 til sölu, með öllu tilheyr- ¦ I 3 = i Í 3 í matsöluna a Vesturgötu S = andi_ uppl. á Bílaverk- 3 3 fl fl stæði Hafnarfjarðar. I piiuuui 10. — Uppl. á staðnum. Studebaker, til sýnis og S sölu. Verð 6000.00. Uppl. í | Bragga 4 við Eiríksgötu 3 e. kl. 6 í kvöld. Þorsteinn Ingibergsson & Co. = =umim:mimiiimmmnummiuimiimiiumnv.ii3 Lítið Einbflishús óskast til kaups. Uppl. í síma 1527. immiiiiumiiiimmiiummiimmmmmimimiiii Dömur Takið eftir I Nýkomnir vandaðir Axlapúðar í kjóla. Vefnaðarvöruverslunin Týsgötu 1. Kohler II Bókbands- áhöld saumavjel til sölu. Til 1 sýnis í dag í versluninni | Gullbrá, Hverfisgötu 42. | pressa, stóll, hefill o. fl. | tæki til heimilisbókbands | óskast keypt. Tilboð merkt I „Bókbandsáhöld — 851" | sendist blaðinu. i= immimiiiummiuiimiimiminuiiiiimiiimiiiiiiii 3iiuimiuiiimimimmimmimmiiimiimiiiiimiiii | 3 | | Í i Mann í góðri atvinnu | ,g = = vantar = = FÆÐI Dragtarefni í úrvali. 3 og þjónustu, helst í sama | Í stað. Þeir sem vildu sinnaj| þessu, geri svo vel að I leggja nafn og heimilis- 3 fang á afgr. Morgunbl. 3 fyrir sunnudagskvöld, 3 merkt „Rán — 876". I uiiiiiiíiiummmmnmimuirtunumi'Himuimuumi / ömóóon 1 &Co. iimimiil 1 i ^tulha § 3 = = = § = § HÓTEL VÍK. 1 I óskast nú þegar. Herbergi getur fylgt. Ibúð til leigu { Húsasmiður getur fengið leigða tveggja herbergja íbúð gegn vinnu um lengri tíma. Tilboð,, ,er tilgreini stærð fjölskyldu,, leggist inn á afgreiðslu blaðsins á laugardag, merkt „Húsasmiður - 862". smiiiitimiiiiimmmttiiiuiimiiiiummiimmimiíH. iiiiiiiiiimiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiitiiiiiimmmíul Herbergi óskast = 3 1 3 Laugaveg 48. g auHnnmwninnnRBBatiimn^^ Reglusamur maður, sem vinnur við smíðar, óskar | eftir herbergi nú þegar. — = Tilboðum ásamt leigu- = mála sje skilað á afgr. s blaðsins fyrir hádegi á g ! laugardag, merkt „Her- I I bergi 33 — 874". | KUIiUUia'!IUUHHWmUllMOTHMWWIBM)ia.li 3 3 Maður I sem hefir aðstöðu til þess | að leggja fram nokkurt | I fje, getur orðið meðeig- | 1 andi í stórri tveggja íbúða| | nýbyggingu. Vinna er þeg | ar hafin og efni er fyrir 1 hendi. Tilboð sendist afgr. | I blaðsins fyrir sunnudag, merkt „80 — 858". uiurammnpuiiiiuKtwiiBiönaaBBBBiitwiffiíaíí

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.