Morgunblaðið - 09.02.1951, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 09.02.1951, Blaðsíða 3
Föstudagur 9. febrúar 1951 MORGUNBLAtílÐ ?"""""""......'""""............................im.imi.m „..........,„,„.....„„,„„„,„„„„„„„......„„„„„„„,, ,„„„„„„„.......„„,.........„.„„,„„„„„„„„......„„, „„„„„„......„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„,„„„„„ ¦--------------¦'---------.....- - ii'in - iiiuniiiniMwing. Blómaveislunin I EDEIM | Bankastræti 7. Simi 5509. F. llltlf!lllll'lttll„„„l„„„lll„„ltll„„1„„l„„„„„|| = IHvitar blússur með löngum ermum og tvöföld 1 um manchettum. = Saumastofan Uppsölum = Sími 2744. HIIHItllHimlHltlHUHIIHHUIIHtfltttHMHnilHIHHI Z HVALEYRARSANDUR gróf púsningasandur fín púsningasandur og sket. ÞÚRÐUR ClSLASON Simi 9368. RAGNAR GlSLASON Hvaleyn Sínri 9239. : limiiHif, iiiinimininmmimHiMMtHMuiiim.il n ~- Sumarbústaður j eða íbúðarbraggi í strætisvagna i I leið óskast til kaups. Til greina = | gæti komið hús, sem mætti flytja i • Verðtilboð ásamt öllum upplýs- § } ingum sendist blaðinu merkt: i „Sumarhús — 414". E «ttnill,l>l,„.t,„„„.„„llt„.IM..I.IM*t.MMM.„..MIM - Fasfeignasölu- miðstöSin Simi 6530 — 5592 Fokhelt hús í Kópavogi til sölu. IIIIIMMIII ItlllIMtlllIIIIMItlMMIIIMIIIIIMMIItltllltMt ( Kaupum nllskonar verkfæri VÖRUVELTAN | Hverfisgötu 59. Simi 6922. Nýtt einhýlishús I Steinhús 105 ferm., nýtisku 4ra : herbergja íbúð á góðum stað í | Keflovík til sölu. Skipti á 3— § 4ra herbergja íbúðarhæð á góð i ¦in stað i Reykjavík æskileg. Hús til sölu við Breiðholtsveg. | Góð stofa SkíSapeysur Skíðabuxur Skíðahúfur Loðskinnshúfur Skíðasokkar Geysir h.f. Fatadeildin. I Hvít hörhandklæði ! | Vvtl JnpLj^A* JwLvm Z MIIIIMItlMIItllIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIItlllMIIIMIIIItlllllIf j | PÍANÓKENSLA Jazzmússik | Get bætt við fáeinum nemend- | "imi. Uppl. í síma 80696. Baldur Kristjánsson. . Z = IM„„......11...Ml.lll.llt.....Ill„„„„tl„.„„.|„.„„| | Z ,>nil,l,>ll>riltlitlttlllllltlll|l|||lllll„||It||||||„ll||t|| | = óskast til leigu strax eða fyrir | 1, mars n.k. Æskilegast sem i næst miðbænum. I Nýja fasleignasalan = Hafnarstræti 19. Simi 1518. I Vil kaupa Hiaupaskó = i (gaddaskó). Uppl. i sima 7938. | Grar I Gaberdine-frakki ; var tekinn i misgripum af fata | geymslunúmeri 70 í Breiðfirð- i ingabúð 3. þ.m. Öskast skilað i aftur. Z tl........MMf....„„...„„...„„„.„IIMllllllltllllM.il £ - lllllllllll!!! Illlllllllllllllllllll.llllllllllllllllllllllllll = Z ÍIMMIIIMMIIIMMIIM,,„„„ttllMl,MIMMIMIMMIIlllllt ~ ~ tl.lltf ll„„l|[„I„tllllll„„llltlttll„t|||||f f|t|ll.lll|lt> Saumavjel 11 Plötuspilari Singer, stigin, með mótor, til sölu. Uppl. i sima 81989. „IIIIIMM,U' „IMIII,„„„„,„„,„„„„„„„„„„llllll sem skiptir 12 plötum, og blá föt á 13—14 ára dreng, til sölu. Uppl. í sima 4872 eftir kl. 5. | 1-2 herb. og eidhús | óskast strax eða i vor. 2 í heim f ili. Gæti látið í tje húshjálp. : Tilboð sendist afgr. Mbl. fyrir | mánudag merkt: „Húshjálp — í 415". i i Notað Kvenreiðhjól óskast. Uppl. í síma 3238. '.............I.....I.....II.....IMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIII ' = IIIMIIIIIIIIIIIllllllllllllllltlllllMlllMMI...........11111» Í I """'"""¦""'"¦•"•""llllllMtll „¦•¦¦lllllllltltttlt» § Ferminqarföt JS.iflS5.il Skííasleíar 11 "Íidavjei |1 Herbergi ** =| aðgangi fyrir emhleypa konu = = Smíða skiðasleðn fvrir bá sem 1 t KW™ n,;™,; „^ t;i cKl„ „„ I = i klæðskerasaumuð, ameiískt snið, I ] til sölu. Uppl. i síma 6828. f tllllllll.llflllllllllllMIIIIIMtlllllllllllMIMIIMMIIIIIIII Z » / Herbergi til leigu með eídhús- I angi fyrir einhleypa konu eða eldri hjón. Uppl. í síma | 1114. £ | Smiða skiðasleða fýrir þá sem | skaffa járnin. Uppl. Klappar- = stig 9. Norge, minni gerð, til sölu og i sýnis í dag eftir kl. 4 á Hverfis- | | götu 30, Hafnarfirði. Simi 9563 i til leigu á Flókagötu 45. Uppl. á staðnum og í síma 2644. tllttMti't'DMtllllllllMltltlllllllllltlltllllllllttttltlllll - = = | Fallegur fermingarkjóll til sölu | ásamt síðum undirkjól. Verð kr. I 550.00. Mánagötu 13 simi 3884. j miIimillOMIMIIIMMMIMMIMMIMMIIIIlMMIMMMMIII ~ llnghngsSttúlka | óskast. Þrennt fullorðið í lieim- I ili. Mávahlíð 34 I. hroð, simi | -2844. I WUÖ- lÉmskei i Námskeið í kjólasniði hefst mið i i vikudaginn 14. febr. Kenni t. i E d. allskonar ermasnið et tir I | nýjustu tísku. Uppl. Grettis- | í götu 6 (3. hæð) kl. 4—7 dnglega, i = III.....„IIIIIMIIIIIIIMIIMIIIIIIIIIIMIIMIIIIII........Illfl 3 = fMtMMMIIII.....Illlllllltlll|llll„l|||||„„t.....„„„„¦; = = tttII[|[|,«tElí11tt.TIIttll 11IIIItlItIIIlltillltlllf¦¦¦¦ tlIItltU i = Okkur. vantar 5 § I íbúð I | | 3 í heimili. Tilboð sendist Mbl. i I | fyrir mánudagskvöld merkt: | I i „Þurfandi — 420". | óskast. Uppl. i sima 6105. - Z ¦llllltllMMIIIMIItltllllMIIIIIIIMIMIMIIIIIMIIIIllllllM ; g IHMIM MII1.11,', MI. II.IMt IIIMItltl IIIIII Itllll II1M. IMII, t-r:u <»m nii um uirt ci uðrU£«ði. teupn BLÖNDAHLS KAFFI. Sigrún Á. Sigurðardóttir Matsvein og II. vjelstjóra vantar á togbát. Simi 6013 í kvöld. tfrimaiHi r vantar á vjelbát frá Akranesi. | Uppl. hjá Farmannasambandinu = Reykjavik. I r tllll'ttlllllll.....„tllMIMIIIIMIIIMMIIIIIMMtMIIIIMIIII | I IIIIIMIMI.MI.MIMMMIIIIII.....Illllll.....tllllllll......I =. I [IIII llll II1111111IIIIIII, IIIII1111111 Itl 111IIIIIIIIII ,1IIIII11 | | -l"M„IMM„l,IMM„„lmi„!l„„„|„ii„„lll„l„l„|!! I í ,,„.....,„,,,„„,..........11 l.ll IIIIMIIII1111,, |l ll,| 111|„ 4-5 herhergja |; Skíði || Tii sölu ]| Lítið Píanó i 4ra—5 manna Báll /! *A» iDuoir höfum við til sölu í nýlegum I steinhúsum. 3ja herbergja íbúð ( óskast til kaups, þarf ekki að i vera laus til ibúðar fyr en i | vor. Útborgun allt að 150 þús. i Uppl. gefur Málflutningsskrifstofa = Vagns E. Jónssonar, Lindarg. 9. III. h. Simi 4400. | ; HtiimmuimiuHHHiuuiiiiiHHutmiiimuummiv z. Dekk (notuð) 2 st. 1000x18, 2 st. | 900x18, 2 st. 825x18, 3 st. 550x17 | til sölu hjá Kristjáni, Vestur- I götu 22, milli 5—7 í dag. : t'il sölu hickory kvenskiði með ; : gormbindingum og stálstöfum. | 1 I Sími 4959. Nyr ameriskur samkvœm:skioll = =• * , . , , TT , ,, , , t T = = eoa pianette oskast keypt. Uppl. emnig nylega kapa, a Snorra- H = braut 69. = 1 í sima 81072. til sölu (án mótors). Hugsan- leg skipti á litlum 4ra manna bil 2ja dyra. Uppl. i síma 80505 ttMMIMMIMMMMMIMMIIIIIIIIIIIMIMMMIIIIIIIIIIIIIlttl Z ~ ||„„„„„„„tlll„„IMIII„„„l„„„IIMttt„l„IMIMI„ = Í ttfMtlllMMMItlttf tf tttf „ttfltttlllllltf t|„„l„f|„l||„|| ~ = „||„||„l tll.r „tlllll IMMIMMM... ...M.IIM1IIIIII...ÍIIIV Í enskur á háum hjólum til sölu, : | Sigtún 51 uppi, milli kl. 6—8 \ 1 c.h. í dag. Haínaríjör«ur 1 j U tvarp ; Fallegur fermingarkjóll til sölu. í Uppl. í sima 9789 eftir kl. 3. j | | til sölu. Uppl. í síma 80761. \ Z M„l.'IMM.,MM!MMIMIIMItllltlt„MMMMIM„ll„„Mt!t = ~ lll 11 ll lilli lllt ll 1111111 n 111 ll 11II ll ntl i llllll tlMMI IIII1111 = Z i Til sölu Smokingföt : litið notuð, einnig kjólföt, Allt = á meðalmann, til sýnis kl. 1—3 i í dag í Efstasundi 53. '.Hlillllll.li'l'"""......""'".....lliMHIUlllHlllllll : = |l|l|„ltlii,,MlMI..|MM.IMI„„„ll„Ml„ll„„lllllll!llt | Til sölu ( | Bókahilla og dagstofuborð úr I s eik, velur-gardinur fyrir 2 þrí- | : setta glugga ásamt tvöföldum s = gardinustöngum, 2 dömukápur = i no. 44, nýr prímus. Uppl. i = = sima 4337. iMMMM.IMMIMMMMlMMIMlMMIIIIIIIMMIIIIIIIIIillllll^ Öska eftir HERBERGI með eldunarplássi í Vesturbæn um. Mé vera lítið. Fyllsta reglu semi. Fyrirframgreiðsla ef vill Tilboð sendist Mbl. fyrir 16. þ.m. merkt: „Herbergi og eldhús — 418". 1 Formaður f i vanur dragnótaveiðum við Vcst* * E mannaeyjar og Faxaflóa, óskast ? = á góðan mótorbát. Uppl. í síma * I 2705 milli kl. 6 og'8 e.h. Z tltlMIHtHmillHHIIHlHIIHHHMIIIHItHIIHHHlHllllft | Kvikmyndatökuvél I i ný, af einni allra bestu gerð, [ i sem fyrirfinnst, til sölu. Tilboð i merkt: „Revera 16 — 423" send 'J i ist Mbl. Z Hiimmimi.tmtnimitiiiiimiiniiiíimiiiiimiiKii Z Z IIHIIHIHHIIUMMIUMHMMIIIIIIIIIIIfltMIIIIIIMMtlMII I Z HIIUItMtnHMMMIIMMMtMMHMMMMMMIMMIlIIIHIIig 3 Lítill sumarbústaður sem hægt er að flytja til sölu. Verð kr. 3.500.00. Sigurgeir Sigurjónsson hrl. Aðalstræti 8. Simar 1043 & 80950 '¦ UltUlttl IIKItHltllHIltltttltlUIIIIItHlllltllHItMHtttl ~ = = S kr. á mánuði 11 Svefnsófar I (fbúðír til sölu I Wilton : kostar f)órðtmgsmiði í Happ- | drætti Háskólans. Fyrir þessa = litlu upphæð getið þjer unnið: með útlendu áklæði BÓLSTURGERÐIN Brautarholti 22. Sími 80388. ¦* C IIIIHIinHNUnilHHItltltlllllltllllltlltlllllllllllllItlll Dúnn f I Krónur: 37.500.00 Nokkur kg. af I. fl. dún til [ sölu á Hringbraut 92. Simi | 7853. I I á einum mánuði. I dag getið I Í þjer keypt. miða. Dregið á morg | ¦ vm. Opið til klukkan 7. Vil kaupa Höfum til sölu ibúðir af ýms- um stærðum bæði á hitaveitu- svæðinu og við Miklubraut og Langholtsveg. Einnig höfum við 5 til sölu fyrirtæki hentugt fyrir : tvo menn til að skapa sjer at- i vinnu við. s Umboðið, Lœkjargötu 6 A s * I - \ Dodge Curriol bílgrind. Sími I | 7834. Sigurgeir Sigurjónsson hrl. = Aðalstræti 8. | Simar 80950 og 1043. i I Gólfteppi | til sölu 3x3 yard. Sími .81397. Z tmuutttiuuutiuuiiiuuittutiiuiiiiiuuuututtusJt i I Svef nher- . | bergissett I til sölu. Uppl. í Sörlaskjóli.. 9( I i 1 tiiiniiiiiumiiiiiiiiiiitiiiiuiniiiiiminiitiiuiiiiitiiiittiu iiiiiMirMimiiuniiiiiiiiutuniiiiiniHiiiiiiiiiititniiiiiiiii iuiiitiiin*i»iiHnifiiiiuiiiiiimiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiit utiifiiiii imitiiiinitiiiitiiiiiHHtniiiiiiiiiuiitintUiitiiii •luuuiitttíitiutciuHtuuiiiiituuiniiuHiiuuuinuacfc^

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.