Grønlandsposten - 01.10.1942, Blaðsíða 3

Grønlandsposten - 01.10.1942, Blaðsíða 3
Nr. 14 GRØNLANDSPOSTEN 159 Danske Udsendelser over Grønlands Radiofoni. Radiofoniens Foredragsudvalg har med In- teresse læst de to Indlæg i Grønlandsposten, som omhandler Radiofoniudsendelser paa Dansk, det ene i Nr. 8 af Kredslæge Saxtorph, det andet i Nr. 13 af Assistent Elvig Nielsen. Foredragsudvalget vil gerne ad samme Vej gøre Rede for sit Syn paa Sagen og frem kom- me med forskellige Oplysninger, som maaske ik- ke er kendt af alle. Tanken om Radiofoni i (ironiand er ikke helt ny. Ved forskellige Lejligheder og af vidt forskellige Mænd har dette Sporgsmaal i det sid- ste Aarti været forhandlet med Grønlands Sty- relse. Lige før Krigen brød ud, var Forhand- lingerne saa vidt fremskredne, at 1940 var fast- sat som det Aar, da Radiofonien skulde hegyn- de at arbejde i Oplysningen Tjeneste. Meningen var dog hele Tiden, at Radioen skulde henvende sig til Grønlænderne og ikke til de Danske — af den simple Grund, at Flertallet af de Danske havde Apparater, der ikke blot kunde tage Dan- mark, men ogsaa en stor Del af Furopa og Amerika. Danmarks Resættelse gjorde en brat Ende paa denne Flan som paa saa mange andre, f. Fks. Grønlænderindens bedre og mere alsidige Uddannelse. Om Planens Genoptagelse kan man læse i Grønlandspostens Nr. 1. Paa det der omtalte Møde, som afholdtes hos Landsfoged Brun, blev man enig om, at der foreløbig kun skulde ud- sendes grønlandske Foredrag. Radioforedragsudvalget mener stadigvæk, at de Heste Udsendelser maa være paa Grønlandsk og beregnet for Grønlændere, da Danskerne her i Landet har Adgang til en Mængde gode Ud- sendelser fra Udlandet baade paa Dansk, andre skandinaviske og fremmede Sprog og først og frem- mest har Mulighed for gennem Læsning at be- rige og uddanne sig videre i langt højere Grad end Tilfældet er for Grønlændernes Vedkom- mende, men det vil gerne være med til at for- søge en eller liere maanedlige Udsendelser paa Dansk, især da Telegrafbestyrer Wodschow har lovet at ordne Udsendelserne saaledes, at der kan finde danske Udsendelser Sted, uden at de grønlandske Udsendelsers Antal behøver at for- mindskes. En absolut Betingelse er dog, at der nogenlunde regelmæssigt tilflyder Foredragsud- valget egnede Manuskripter ikke blot fra Godthaab, men ogsaa udefra. (Om Manuskrip- ters Længde, Honorar m. m. se Radioavisen af 29. Juli 1942 eller Grønlandsposten Nr. 10). Kredslæge Saxtorph er fremkommet med gode Forslag til Foredrag, som vi vil forsøge at skaffe Foredragsholdere til. Selvfølgelig er vi ogsaa glade for Foredragsmanuskripler om andre Emner. Assistent Nielsens Opfordring til, at vi skal »frem i Rampelyset med nationali prægede Udsendelser, saavel danske som grønlandske«, har vor fulde Tilslutning. Vedrørende Musik følgende: Der har været prøvet at spille enkelte Gram- mofonplader, men Kritikken var der ogsaa med det samme — kold og ubarmhjertig —, efter vores Mening rigtignok ganske uberettiget, naar vi skal arbejde med det tekniske Materiel og det Studieudstyr, som forefindes, et Forhold, som mange synes at glemme — beklageligvis. Det Forraad af Grammofonplader, der fore- findes ved en Koloni, og som er tilgængeligt for Udlaan, vil altid være stærkt begrænset, hvorfor det vil være vanskeligt bare et Par Gange i Vin- terens Løb at give Musikaftener, men Idéen om en Plade eller to før og efter et Foredrag kan genoptages. For mere end et halvt Aar siden forsøgte man at faa Plader med danske og grønlandske Sange (især Nationalsange) indspillet i Amerika. Administrationen meddeler nu, at det ikke kan lade sig gore, men at der sandsynligvis vil blive udsendt det nødvendige til Indspilning og In- stallering af Plader i selve Grønland. Det er vistnok almindelig kendt, at det for Øjeblikket er meget vanskeligt at købe Grammofonplader i Amerika. Til Assistent Nielsens Forlag om at udvide Radioforedragsudvalget til et Radioiaad vil vi sige, at et saadant Radioraad vistnok turde for- aarsage mere Besva>r end Glæde, idet det hele let kan vokse til at altfor tungt Apparat, og at spicieile Ledere for Litteratur- og Musikaftener næppe er nødvendige paa indeværende Stadium af Radiofonien i Grønland. Radiofoniens Foredraystidvaly.

x

Grønlandsposten

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Grønlandsposten
https://timarit.is/publication/7

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.