Grønlandsposten - 01.10.1942, Blaðsíða 4

Grønlandsposten - 01.10.1942, Blaðsíða 4
160 GRØNLANDSPOSTEN Nr. 14 Nogle Bemærkninger til vik. Distriktslæge Becks Artikel om Tuberkulosen i Upernavik Distrikt. Kære Dr. Beck! Deres Artikel i »Grønlandsposten« Nr. 12, som jeg har læst med stor Interesse, ogsaa fordi den vidner om et stort og fortjenstfuldt Arbejde, giver mig Anledning til at fremkomme med et Par korte Bemærkninger, idet jeg selvfølgelig mener, at vort ellers saa fortræffelige Blad ikke egner sig til rent lægemæssige Diskussioner. De skriver pag. 135, at mikroskopiske Fund ikke er medtaget i Statistiken; det er forstaaeligt, at De i saa stort et Arbejde ikke bar kunnet faa Tid til mikroskopiske Undersøgelser efter Tuber- kelbaciller i Patienters Opspyt; men hvor der ikke foreligger saadanne Undersøgelser af Opspyt, har vi lægemæssigt ikke Lov til at tale om smitte- farlige eller ikke smittefarlige Tuberkulosepatien- ter, det er nu engang for alle en fastslaaet Kends- gerning. Jeg ved godt, at vi ofte i »Praksis« maa regne en Tuberkulosept. med saa store Lungeforandringer, at der f. Eks. paavises Hul- rum i Lungerne, for smittefarlig, selvom vi ikke bar paavist Bacillerne; men for at et statistisk Arbejde skal have Værdi, maa man fordre alle de videnskabelige og forhaandenværende Under- søgelsesmidler anvendte og først og fremmest Mikroskopi. De siger, at »Videnskab er vel end- nu lidt mere end Røntgen og Mikroskopi.« Ja, heldigvis; men vi har ikke Videnskab uden Rønt- gen og Mikroskopi! Der er visse Tal i Deres Resultater, som maa overraske enhver, der giver sig nærmere af med Tuberkulosens Klinik: Det er helt usædvanlig, at De finder Lungetuberkulose bos 10,5 °/o af Børn i Alderen 7—14 Aar! Det er jo netop en almindelig kendt Sag (ogsaa her i Grønland), at oplagte Tilfælde af Lungetuberkulose bos Børn i Skolealderen er relativ sjældne. At De finder over Halvdelen af voksne Mænd og Kvinder an- grebet af Lungetuberkulose, kan jeg slet ikke forstaa, men tvivler naturligvis ikke om, al De ved Stetoskopi har fundet Lungeforandringer; jeg tror blot ikke, at alle disse Forandringer er af tuberkuløs Art! Har De prøvet at stetoskopere en grøn- landsk Befolkning i en Periode, hvor der var udbredt Forkølelse? De vil da, som jeg mange Gange bar erfaret, forbavses over næsten hos alle at børe abnorme Lyde i Lungerne, som kan holde sig længe, men som ikke er karakteristi- ske for Lungetuberkulose, og som navnlig har sit Sæde nedadtil i Lungerne; jeg er i mine før- ste Aar her i Landet ofte blevet ledet paa Vild- spor og troet at finde Mængder af Tuberkulose- tilfælde; men ved fornyet Undersøgelse nogle Maaneder senere var de stetoskopiske Tegn for- svundet, og Patienterne viste ikke senere Tegn til kronisk Lungelidelse. Har man, som De, ikke regnet med mikroskopisk Bacilfund, maa man forlange, at Stetoskopien (ogsaa Grovstetoskopi!) i hvert Fald viser de for Tuberkulose typiske og velkendte Forandringer, her gælder basale Ballelyde ikke, selvom jeg jo godt ved, at ogsaa de kan skyldes Tuberkulose; men det er blot sjældent. Deres Tal for Kirteltuberkulose hos smaa Børn er lige saa forbløffende! Vi andre Læger synes jo nærmest, at virkelig, klinisk oplagt Halskirteltuberkulose er mærkværdig sjælden (skyldes maaske, at Smitte fra Kvægtuberkulose i det store og hele kan udelukkes). Jeg selv tør aldrig regne Halskirller for tuberkuløse (fraregnet store, massive, hovne Kirtler eventuelt med Hen- fald), før alle andre Muligheder er udelukket. Børn kan faa helt op til nødstore Halskirller af mange andre Infektioner end Tuberkulose, og jeg staar uforstaaende overfor, at omtrent 2/3 af Børn i Alderen 1—6 Aar skulde have Kirteltuberkulose! Man har ikke Lov at tale om »Primærin- fektion« uden Bøntgenundersøgelse! Naar De angaaende Pirquets Tuberkulinreaktion skriver, at Aflæsning er foretaget indenfor 1 Døgn og »ikke altid har været lige sikker«, saa er De vi- denskabelig set ude at svømme. Pirquet-reaktio- nen er ofte stærkest i 2-det Døgn, og naar De anfører, at Aflæsningen har været svær »paa Grnnd af Skidt«, saa melder sig det Spørgsmaal, om ikke adskillige af Deres positive Tilfælde har været uspeeifike Infektioner netop »paa Grund af Skidt«. I og for sig er der ikke noget særlig mærkeligt i Deres høje Tal for Tuberkulinposi- tive; men jeg tror ikke, at De skal lægge for stor Vægt paa »forstærket Reaktion«; en stærk Tuberkulinreaktion behøver slet ikke at betyde »massiv Infektion«, men blot at Organismen er

x

Grønlandsposten

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Grønlandsposten
https://timarit.is/publication/7

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.