Grønlandsposten - 16.12.1943, Blaðsíða 2

Grønlandsposten - 16.12.1943, Blaðsíða 2
uden med »Julius Thomsen«. Dette sidste Skib har i Sommer vist Flaget ved de fleste Kolonier i Vestgrønland. Thule er besejlet af Skonnerterne »Fylla« og »Klapmydsen«. De nyoprettede Transithavne, Godthaab, Suk- kertoppen og Egedesminde, har haft en travl Tid med et skaffe Plads til Udsendingerne og Videre- ekspedition af Varerne. Endnu er Pladsforholde- ne ved Havnene, med Undtagelse af Godthaabs Transithavn, ikke helt i Orden, men Arbejderne hermed er i fuld Gang og vil blive fuldførte i Løbet af Sommeren 1944. Ved Egedesminde er paa Transitøen opført et Pakhus, der kan rumme ca. 1200 Tons Varer. Grunden til lignende Pak- hus er støbt, og Huset er ved at blive rejst og vil være klart til at modtage Foraarets Laster. Der vil i 1944 blive opført et Pakhus til af sam- me Type, saaledes at denne Transithavn i For- bindelse med allerede bestaaende Bygninger vil blive i Stand til at tage ca. 5.000 Tons under Tag. Transitøen bliver ved Kabel under Havnen forsy- net med elektrisk Belysning fra et nybygget Cen- tralanlæg ved Kolonien. Til Brug for Transitfor- valteren og det øvrige Personale er der paa Tran- sitøen opført en Kontorbygning. Ved Sukkertoppen er opført et Pakhus af sam- me Dimensioner som det ved Egedesminde opfør- te; et nyt Pakhus er ogsaa her under Opførelse, og endnu et er planlagt til næste Aar, saaledes at Kapaciteten ved denne Transithavn, der ude- lukkende behandler Sværgods, vil blive ca. 3.000 Tons. Fordelingen af Transithavnenes Varebeholdnin- ger sker som bekendt ved de langs Kysten stati- onerede 10 Kystskonnerter, der togter Varerne til de øvrige langs Vestkysten beliggende Kolonier. Foruden dette Arbejde samt Kultransport mellem Kulbrud og Kolonier, transporterer Kystskonner- terne med Hjælp af Storbaade og større Motor- baade Varerne fra de 13 Kolonier til de langs den ca. 2.000 Kilometer lange Kyst beliggende 65 min- dre Handelspladser. Som Returlast medtager de Spæk, Hajlever og Saltfisk, eller hvad Handels- pladserne nu har produceret. Som det kan ses heraf, er Samfærdselen og Varefordelingen i Vestgrønland afhængig af det Arbejde, Kystskonnerterne udfører. Af de Stati- stikker over udsejlede Distancer og transportere- de Varemængder, der har været offentliggjort i Grønland, fremgaar det, at Skonnerternes Førere og Besætninger i de senere Aar har udført et u- almindeligt godt Stykke Arbejde. Hovederhvervet for Kolonidistrikterne fra Ju- lianehaab til Jakobshavn har været Torskefiskeriet. Dette Erhverv har til Trods for Saltmangel ved enkelte Pladser og mindre energisk drevet Fiske- ri ved andre Pladser givet det hidtil største Ud- bytte i Grønlands Historie. Der er i Sæsonen ialt indhandlet 7.908 Tons af nakket og sløjet Torsk, der efter Behandlingen gav et Resultat af ca. 4.300 Tons Saltfisk og ca. 50 Tons Tørfisk. Indhandlingen fordeler sig saaledes paa de for- skellige Distrikter: Julianehaab Distrikt 1.151 Tons Frederikshaab 696 Godthaab 766 Sukkertoppen 1.244 Holsteinsborg 1.654 Egedesminde 1.475 Christianshaab - 426 Jakobshavn 435 Kutdligssat Umanak 15 46 Ialt: 7.908 Tons Omsat til uberedt Fisk ved at tillægge det ind- handlede Kvantum 40 Procent svarer Indhandlin- gen til godt 11 Millioner Kilo friskfanget Torsk. Produktionen i 1942, der var det hidtil største Udbytte, Fiskerierne havde givet, svarede til ca. 10'4 Millioner Kilo friskfanget Torsk. Resultatet blev saaledes en Femgang paa ca. "I* Million Kilo i Forhold til Rekordaaret 1942. Medens Grønlands Saltfiskproduktion for de tre foregaaende Aar blev solgt til Portugal, blev den totale 1943-Produktion solgt til British Ministry of Food. Ved at koncentrere alle Fartøjer lykke- des det at faa saa godt som hele Sæsonens Pro- duktion samlet og gjort klar til Afskibning i Ef- teraaret. En anden vigtig Eksportvare har været Tran. Fra de langs Kysten spredte 7 Udkogningsanlæg for Spæk og Haj lever er i Aar eksporteret ca. 5.000 Fustager Tran eller ca. 1 Million Kilo. Af andre grønlandske Produkter fra Kolonier- ne, hvorpaa der i Øjeblikket er gode Afsætnings- muligheder, kan nævnes Ederdim, Hvalroshuder, saltet Laks og Hellefisk, men de Kvantiteter, der kan eksporteres heraf, er ikke særlig store. For Ederdunenes Vedkommende er- der ved Upernavik oprettet et Renseri, hvorved en Del grønlandske Kvinder har faaet en god Ekstraindtægt i Vin- tertiden. Desværre er Markedet for Ræveskind ikke saa godt i Amerika; den i 1942 oversendte Pro-

x

Grønlandsposten

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Grønlandsposten
https://timarit.is/publication/7

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.