Grønlandsposten - 16.12.1943, Blaðsíða 4

Grønlandsposten - 16.12.1943, Blaðsíða 4
280 GRØNLANDSPOSTEN Nr. 24 rede Kvantum Torsk er fordelt til Pladser, hvor der ikke finder Torskeindhandling Sted, eller hvor der slet ikke forekommer Torsk eller i saa ringe Mængde, at der intet Overskud bliver til at tørre. Administrationen har paa denne Maade i Aar la- det fremstille ca. 50 Tons sund og god Føde. Jeg beder de grønlandske Læsere forstaa, at dette er et Forsøg, og at Administrationens For- maal har været at udbrede Kendskabet til Pro- duktet paa Pladser, hvor der ikke før har væ- ret Mulighed for at fremskaffe det ved selv at tørre Fisken. Men det er ogsaa vort Haab, at det paa Pladser, hvor Befolkningen er vant til at tørre mindre Partier til Hjemmeforbrug, maa gaa op for de stedlige grønlandske Autoriteter og Fo- regangsmænd, at Befolkningen ved ringe Ulejlig- hed kan skaffe sig selv en god Kost, saa den ikke behøver at være afhængig af Butikkens Mel- og Grynspiser. Bliver hele Sagen taget grundigt op til Over- vejelse af Befolkningens Repræsentanter i de sted- lige Kommuneraad, er der ingen Tvivl om, at mange beboede Pladser, store som smaa, vil gaa bedre gennem Trangstider, end det hidtil har væ- ret Tilfældet. Alle mine Læsere ved, at Havets Rigdom paa Fisk af den ene eller anden Art er stor langs den grønlandske Kyst - - men vi ved ogsaa - at Fisken de fleste Steder trækker bort, naar Efteraaret sætter ind. Gør derfor hver især et Arbejde ved Deres Boplads for at skaffe god og nærende Vinterproviant i Form af tørret Fisk. Virkelig Fremgang inden for dette Selvforsynings- omraade kan kun ske ved Befolkningens eget Ini- tiativ. Som jeg før omtalte, er det Administrationens Hensigt at udvikle Torskefiskeriet, saaledes at Pro- duktionen i 1944 af Saltfisk til Eksport kan bli- ve større end noget tidligere Aar. Den grønland- ske Fisker har tjent gode Penge ved det udvide- de Fiskeri, der har fundet Sted i saavel 1942 som i 1943, og der er god Grund til at tro, at det kommende Aar vil bringe endnu større Indtægter til det grønlandske Samfund. Af et Brev, som jeg nu i Efteraaret modtog fra Udstedsbestyreren ved et nordgrønlandsk Udsted, fremgaar det, at Befolkning ved dette Sted har benyttet de stigen- de Indtægter til at afbetale resterende Laan paa 3 Motorbaade samt til store Afbetalinger paa de gennem Sysselkassen udgivne Erhvervs- og Hus- bygningslaan, foruden at der er indsat betydelige Summer i Sparekassen til Anvendelse som Udbe- taling paa Motorbaade, der af Stedets driftige Fi- skere ønskes udsendt, naar Forholdene igen tilla- der dette. Vi er her inde paa en for Grønland saare betydningsfuld Sag. Der er ikke mange Pladser i Grønland, hvorfra Centralkontoret ik- ke har modtaget Forespørgsler om Muligheden af at skaffe Motorbaade. Som vi har svaret hver enkelt Forespørger, vil jeg her meddele, at det for Øjeblikket grundet Krigssituationen er ganske umuligt at skaffe de saa stærkt ønskede Baade. Naar Forholdene igen bliver normale, vil en af Danmarks Opgaver i Grønland blive at skaffe driftige Enkeltmænd eller Konsortier gode, solide Motorbaade til søgaaende Fangst eller Fiskeri. Jeg tilraader alle fremadtænkende Grønlændere, der nu er afhængige af Kajak eller Dorry i de- res Fiskeri, at paabegynde Opsparing med det Formaal for Øje at tilvejebringe en Kapital, der kan bruges til Udbetaling paa en Motorbaad af passende Størrelse. Jeg tør love, at den Mand eller det Konsortium, der, naar Tiden er inde dertil, kan paavise, at han eller de har opsparet et passende Beløb beregnet til Udbetaling paa en Baad, vil staa i første Række, naar Udsendelsen igen er muliggjort. Det Aar, der nu er ved at slutte, har været et Arbejdsaar, som saavel Grønlændere som Dan- ske i Grønland med Rette har Lov til at være stolte over. Det har været et Aar, hvor Produk- tionen har kulmineret i en hidtil ukendt Grad, hvor flittige Fiskere og Fangere har udnyttet Ha- vets Rigdomme til bedste for det grønlandske Samfund og til Ære for Moderlandet Danmark, hvorfra de Saakorn, der nu spirer, har deres Op- rindelse. Det er fire lange Aar, siden vi sidst havde direkte Forbindelse med Danmark, men vi bygger videre paa de Traditioner og Impulser, som gen- nem mere end 200 Aar er gaaet fra Moderland til Koloni. Vi ved, at Grønlands Styrelse har ud- arbejdet Planer, der skal iværksættes til bedste for Grønland og dets Befolkning, naar det for Tiden bristede Baand atter knyttes. A. Malmquist. Nordenstorm. Under en voldsom nordenstorm ved Siorapaluk i slutningen af november forsvandt en paa land liggende og til sten fortøjet motorbaad, uden at der senere er fundet spor af den. Baaden var bygget i 1939 og havde en 5-hk Solo-motor. Den tilhørte fangeren Kakutiak, der havde overtaget den efter Van Hauen-ekspeditionen. Under sam- me storm forsvandt desuden mange slæder.

x

Grønlandsposten

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Grønlandsposten
https://timarit.is/publication/7

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.