Grønlandsposten - 16.12.1943, Blaðsíða 5

Grønlandsposten - 16.12.1943, Blaðsíða 5
 Nr. 24 GRØNLANDSPOSTEN 281 Fra Angmagssalik. Lidt om Tilstanden og Begivenhederne i Ang- magssalik Distrikt fra September 1942 til Septem- ber 1943. Vejret var hele Vinteren ret uroligt med en Del Storme navnlig fra Nordost, der faldt megen Sne navnlig sidst paa Vinteren. Vinterens lave- ste Temperatur maaltes 6,2 1943 med minus 23,3 Grader Celcius. Foraarsmaanederne var blæsende og ret regnfulde, men fra August Maaneds Be- gyndelse har det været ualmindeligt smukt Som- mervejr med meget lidt Nedbør og næsten ingen Blæst. Storisen kom til Kysten den 4. November 1942 i ret store Mængder og laa derefter fast langs Kysten til sidst i Juni Maaned, først den 26. Juli var der fuldstændigt aabent Vand. Vinterisen dannedes meget sent, idet der først var brugbart Islæg overalt i sidste Halvdel af Februar Maaned; der dannedes da et udmærket Islæg, som visse Steder kunde bruges indtil Mid- ten af Maj Maaned. Havneisen gik 17. Juni. Sælfangsten var normalt god indtil Februar, derefter mindre god de fleste Steder men dog navnlig ved Bopladsen K'uarmiut i Angmagssalik- fjorden, som efter længere Tids Misfangst og dermed følgende Sulteperiode blev forladt i April Maaned. Sælfangsten forblev mindre god indtil Juli Maaned, Fangsten i Juli og August var god, og som normalt her i Distriktet er vi nu atter inde i en mindre god Fangstperiode. Narhvals/angsten har som sædvanlig været betydningsløs; der er fanget et Par enkelte Dyr ved Sermiligak i dette Foraar. Rævefangsten har været ualmindelig god for dette Distrikt; der er ialt indhandlet 53 Skind, dog hovedsagelig hvide. Bjørnefangsten har givet nogenlunde samme Udbytte som de seneste Aar; der er ialt indhand- let 27 Skind. Søfuglejagt samt Rypejagt har givet det sæd- vanlige ringe Udbytte. Angmagssatbjergningen gav godt Udbytte for dem, som var paa Bjergningspladserne da Stimer- ne kom ind, men Fisken forsvandt hurtigt fra Kysten igen. Hajfiskeriet har givet nogenlunde godt Udbyt- te ved alle 4 Fiskepladser. Hellefisk og Helleflynder er som sædvandlig fisket i smaa Kvantiteter ved K'ernertuarssuit og Kungmiut. Torskefiskeriet er saa smaat begyndt ved Ko- lonien, men der synes ikke at være saa mange Fisk som de foregaaende 2 Aar. Ernæringsforholdene har blandt andet takket være de mange tørrede Torsk fra sidste Efteraar været nogenlunde gode overalt undtagen ved Ku- armiut. Ved Skjoldungen har Ernæringsforhol- dene været gode, og de derværende ca. 75 Grøn- lændere ønsker ikke at flytte bort fra Stedet. Sundheden har været nogenlunde god overalt, dog synes det ikke at være muligt at faa den i Distriktet eksisterende Paradysenteri udryddet. En ung Mand ved Kap Dan døde i Vinter af For- giftning efter at have spist noget Konserves fra en halvtømt Daase, han havde fundet. Kllj Jills, il. I brev til redaktionen meddeler fg. bestyrer Kaj Jensen, at Grønlands radio-Godthaab des- værre har været en stor skuffelse for alle derov- re, da den selv med de bedste apparater ikke har kunnet høres: »Trods ihærdige Forsøg hele sid- ste Vinter«, skriver hr. Jensen, »lykkedes det mig ikke at høre et eneste Foredrag; mere end Halv- delen gik tabt i Forstyrrelser fra europæiske Ra- diofonistationer, og Radioavisen gik det ikke be- dre. Jeg ved udmærket, at der er gjort alle For- søg paa at finde en passende Bølgelængde for Stationen, saa den kunde gaa nogenlunde ufor- styrret igennem, men da det paa Vestkysten vel- sagtens er amerikanske Stationer, der forstyrrer, mens det paa denne Side er de europæiske, er det vel næsten en umulig Opgave at tilfredsstille alle. Det vilde ellers have været rart at kunne høre Stationen. Det vilde have givet os en Fø- lelse af at høre med til det øvrige Grønland. Nu føler vi os mere eller mindre isolerede og uden- for alt.« (Red.) Lønninger og Priser vedrørende. I Grønlandsposten Side 269 har Seminarielærer G. Thorlåksson skrevet en Artikel angaaende For- holdet mellem Priser og Lønninger efter Udvik- lingen i de sidste tre Aar. Jeg vil gerne til det der anførte fremkomme med nogle ledsagende Be- mærkninger. For det første er der Takstpriserne paa de al- mindelige Butiksvarer. Her anføres en Del Eks- empler paa Prisstigninger paa forskellige Pro-

x

Grønlandsposten

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Grønlandsposten
https://timarit.is/publication/7

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.