Grønlandsposten - 16.12.1943, Blaðsíða 12

Grønlandsposten - 16.12.1943, Blaðsíða 12
 288 GRØNLANDSPOSTEN Nr. 24 koste mellem 30 og 40 millioner kroner. Af de mindre hospitaler skal kun Sundby bevares, el- lers skal resten fra tid til anden laves om til fø- deklinikker og børneafdelinger, som der er meget stor mangel paa. Den store sprogforsker professor Otto Jesper- sen er død 83 aar gammel. Den 29. april stod der i aviserne: »Postvæ net indskærper, at brevforsendelser til Færøerne, Island og Grønland kun modtages som luftpost via U. S. A. Som adresse maa kun anføres mod- tagerens adresse paa et af de tre steder. Det er ikke tilladt at benytte underadresse eller mellem- adresse i et neutralt land som for eksempel Por- tugal". Det er lidt af et taalmodighedsarbejde at sidde og skrive brev efter brev uden at vide med sikkerhed, at de naar deres bestemmelses- sted, og maaske først efter over et aars forløb høre, om brevene er naaet frem. Jeg ved godt, at saa længe man sidder oppe i Grønland, synes man ikke, der er noget at skrive om, for den ene dag gaar jo som den anden, men helt ens tror jeg nu ikke de gaar, for kri- gen maa ogsaa have bragt forskellige forandrin- ger, som vi er spajndte paa at erfare noget om herhjemme. Skriv derfor til mig om alle disse ting, "g send brevene som luftpost, saa er der haab om, at de gaar igennem. Jeg ved, at luft- post er dyr, men hvis det drejer sig om betaling af portoen, saa lader dette spørgsmaal sig ordne, for den vil jeg gerne godtgøre kontant, saa snart forholdene bliver dertil. Og hvis De ikke selv har tid eller lyst dertil, saa spørg om der ikke mellem de andre skulde være en eller flere, som havde lyst til at skrive til mig. Enhver, der sen- der mig breve, vil jeg naturligvis besvare direkte. Jeg vilde gerne høre noget mere fra baade Syd- og Nordgrønland. Og saa tilbage til avisen. Herregaarden "Bratskov11 er blevet købt af en proprietær for 210.000 kroner og solgt igen smaa to uger senere for 257.000 kroner. Den nye krigsskat paa mer- indkomst menes nu at være færdig til fremlæg- gelse i rigsdagen. De første rygter derom gaar ud paa, at alle, der for indeværende skatteaar er ansat til en skattepligtig indkomst af 10.000 kroner og derover skal svare en særlig krigskon- junkturskat af det beløb, hvormed indtægten overstiger gennemsnittet af de tre højeste ind- komster for skatteaarene 1936 40. Skalaen er saadan: Den skattepligtige merindkomst udgør: mindre end 5000 kroner: 0 kr. i skat. Over 5 men under 20 tusinde: 0 kr. af 5.000 og 20 pet. af resten. Over 20 men under 60 tusinde: 8.000 af de 20.000 og 25 pet. af resten. Over 60 men under 100 tusinde: 13.000 af de 60.000 og 30 pet. af resten. Over 100 men under 800 tusinde: 25.000 af do 100.000 og 35 pet. af resten. Over 300 tusinde: 95 tusinde af de 300.000 og 10 pet. af resten. Disse skatter skal betales 1/7. og 1/10. Der or foreløbig ikke enighed om dette forslag, saa det bliver nok lavet om. Den gamle ordning var ikke god, for den ramte alle og enhver. Dommene bliver strenge. En husmoder fik 8 dages hæfte for at have faaet en bekendt til at sa4ge 8 smørmærker for sig, som hun fik 8 kroner for. Bekendten fik en bøde paa 200 kroner. Der er traadt en lov i kraft om difteritisvaecination, der skal være gratis for alle personer under 18 aar. Der er stadig for mange ledige penge, saa nu skal der baandlægges yderligere 100 milioner kro- ner i løbet af de første 3 maaneder. Nu er det at- ter mulig at faa petroleum til kogning for hus- holdninger, der ikke har andre muligheder. Der udleveres denne gang 6 liter pr. husstand med et tillæg af 3 liter for hver person, samt et særligt tillæg for børn under to aar. Det fremhæves, at man ikke kan sige noget om, hvornaar den næste udlevering kan finde sted, saa man tilraades den allerstørste sparsommelighed. For nogen tid si- den blev det forbudt at telefonere under og 1 ti- me efter luftalarm. En del tog ikke særlig hen- syn hertil, men der fandtes paa den anden side ingen bestemmelse, der paabød telefonselskaberne at kontrollere, hvem der forbrød sig eller pligt til at opgive til myndighederne, hvem der overtraad- te bestemmelserne. Dette paalægges nu selska- berne. (fortsættes.) Abonnement tegnes paa kolonikontorerne og løber, til det atter opsiges. Pris 20 øre pr. eksemplar. Annoncer 25 øre pr. linie. Redaktion og adresse: »Grønlandsposten«, Godthaab. Ansvarshavende redaktør: Magister Chr. Vibe, Godthaab Sydgrønlands Bogtrykkeri. Statsbiblioteket

x

Grønlandsposten

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Grønlandsposten
https://timarit.is/publication/7

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.