Grønlandsposten - 16.12.1943, Blaðsíða 10

Grønlandsposten - 16.12.1943, Blaðsíða 10
286 GRØNLANDSPOSTEN Nr. 24 Hvad vi ved fra Danmark. Phv. Statsminister Buhls Grundlovstale 5. Juni 1943. (sluttet). Rigedagen er Tyngdepunktet. Det er Rigsdagen, der er Tyngdepunktet i vort Forfatningsliv, og det fremgik af Valget, at der i Befolkningen raader en levende Forstaaelse af, at Sammenholdet har været en uomtvistelig Løs- ning af Tidens Opgaver udadtil og indadtil. Og- saa for den indre Politik gælder det, at Sammen- holdet har være en uomgængelig Betingelse for, at de store økonomiske og erhvervsmæssige For- styrrelser, som Krigen har fremkaldt, ikke har slaaet mere i Stykker, end Tilfældet er. I mere end halvfjerde Aar har Danmark nu været afskaaret fra den normale Handelsomsæt- ning med fremmede Lande, og det har ikke kun- net undgaas, at den nuværende Tilstand har maat- tet medføre store Indskrænkninger i Befolknin- gens daglige Tilværelse. Men trods alle Vanske- ligheder er der næppe noget Land i Europa heller næppe noget andet neutralt Land der er bedre stillet end Danmark, hvad Befolkningens Forsyning med de daglige Livsfornødenheder an- gaar. Et Udvalg om Overgangen til Fredsøkonomi. Efter en Omtale af Pris- og Pengeforholdene fortsatte Hr. Buhl: Vi vil gøre vel i at berede os til at imøde- gaa de store Vanskeligheder, som vil melde sig. naar Kampen er endt. Den Overgangstid, vi da skal igennem, vil antagelig bringe os Vilkaar, som er endnu haardere end de nuværende, og saa langt det er gørligt, bør det derfor allerede nu under- søges og overvejes, hvad der er Mulighed for paa Forhaand at lægge til rette med en saadan Situ- ation for Øje. De samvirkende Fagforbund har over for Regeringen peget paa dette Problem. 1 >et vilde være ønskeligt, om der af Regeringen paa bredt Grundlag blev nedsat et Udvalg, som kunde behandle alle herhen hørende Forhold. Nordisk Fælleskab paa Realiteterne* Grund. Naar vi retter Blikket mod de kommende Tids- opgaver, møder vi ogsaa Spørgsmaalet om et fa- stere Samarbejde mellem de nordiske Lande. Det er Krigens Lære til de smaa Nationer, som har givet dette Spørgsmaal en dybere Baggrund end før, og Tankerne om at omsætte den nordiske Fællesinteresse og Fællesfølelse i praktisk Hand- ling af vidtgaaende Karakter fæstner sig med vok- sende Styrke. Det er nu vor Tid, der stilles over for den historiske Opgave at forene de nordiske Folks Kræfter til fælles Værn om Nordens Fri- hed og fælles fredeligt Samvirke med andre Na- tioner, og det gælder da om i Tide at gøre alle Krese af Befolkningen fortrolige med de Proble- mer, som Løsningen af denne Opgave rummer. Vi har i disse Aar lært Værdien af at kunne se Tingene under den brede Synsvinkel, at kunne anskue dem i Sammenhæng, og denne Erkendelse skal vi nu frugtbargøre paa det nordiske Omraa- de. Hjerteland har vi, men det alene er ikke nok. Et livskraftigt nordisk Fælleskab maa ogsaa byg- ges paa Realiteternes faste Grund. Jordkloden rundt raser Krigen endnu med sti- gende Voldsomhed, men en Dag bliver der stille paa Slagmarkerne, og da er det Fredens Gerning, der skal gøres. Da er det et fordrageligt Samar- bejde mellem Folkene, der ogsaa ude i Verden bli- ver Livets Lov, og da vil vort lille Land, da vil Norden i Frihed og Uafhængighed ogsaa have en Indsats at øve. Breve fra kolonibestyrer Rasmussen. (Kolonibestyrer Schultz i Sukkertoppen har i sommer modtaget en række breve fra kolonibe- styrer Rasmussen. Brevene, der er skrevet mel- lem april og juni iaar, har fortløbende sidetal, der viser, at mange breve maa være gaaet tabt undervejs. Bestyrer Schultz har venligst laant os 16 sider, der er det meste af det, som er modta- get. Sidst modtagne brev fra 18. juni bærer side- nummeret 78. Hist og her i de modtagne breve er foretaget betydelige udklipninger og overstregnin- ger af den tyske censur.) Solrød Strand, april-maj 1943. Den 16. april forsvandt den svenske u-baad »Ulven" under en flaadeøvelse i farvan- det omkring Gøteborg. Under eftersøgningen blev dens søsterbaad »Draken« beskudt af det tyske fragtskib »Altkirch« inde paa svensk territorial- farvand, hvilket har givet anledning til en ret skarp note fra svensk side, og meningmand mener, at det ikke er udelukket, at den forsvundne baad er gaaet tabt under lignende forhold, hvilket natur- ligvis ikke udtales officielt. I den forsvundne baad var der 33 mand, og siden dens forsvinden har hele Sverige med den største sorg og bekymring fulgt de

x

Grønlandsposten

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Grønlandsposten
https://timarit.is/publication/7

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.