Morgunblaðið - 05.08.1961, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 05.08.1961, Blaðsíða 2
2 MORCVNBLAÐ1Ð Laugardagur 5. Sgflst 1961 GRiMSEY 0 SKAGA5TR0ND >2883 tunn.-5600 mál /CGIR.. htljAJmr mmnöw tu»mí.. 139.75O'iitunn,-332O0Umál -\cv HÚSAVllc 11215 tunn. þORSHOFN 2939 iwri. HRlStY GÖ72Wtm. VOFNAFJORÐUR 12.350 tunn. 0LAF5FJÖR0UR f 18fe32 tunn.y HJALT£YR( OALViK 3A61 tutm. 19.29"i yaunn. 1» SEYOlSfJORÐUR 25.358 tuno + NESKAUPSTAOOR 8.139tURn^____».# ESRiFJÓRElUR 7516'Atunn REYÐARFJORÐOR A559 tunn. FÁSKRÚD5FJÖR9UR 3709'4tunn STOPYARFjOROUR 1818 turni. r Afstaða ASI til gengislækkunarinnar IVIótmæli en ekki verkfallshótun MORGUNBLAÐINU barst í gær svohljóðandi yfirlýsing frá miðstjóm ASÍ: „Miðstjóm Alþýðusambands Islands hefur á fundi sínum í dag rætt viðhorfin eftir setn- ingu bráðahirgðalaganna um nýja gengislækkun og gerir af því tilefni svohljóðandi álykt- un: Miðstjórn Alþýðusambands ís- lands mótmælir því harðlega að nokkur gild efnahagsleg rök liggi til þess að gripa til gengis- lækkunar vegna þeirra hófsam- legu og sjálfsögðu lagfæringa, sem orðið hafa á kaupi verka- manna. Lítur miðstjórni* því á þessa Á KORTINU sést, hve mikið hafði verið saltað og brætt af síld á Norður- og Austur- landshöfnum um miðjan dag í gær (tölurnar táknra tunnur og mál). Blaðið átti í gær tal við dr. Jakob Jakobsson, fiskifræð- ing, sem stjómar leitinni á Ægi. Sagði hann talsvert síld, armagn vera undan Austfjörð um á því svæði, sem kortið sýirir, en misþétt eins og sjá. má. Síldin þokast heldur í landátt, og áta er þarna á all stóru svæði. Ástæða er til að ætla, að síldin haldist á þess um slóðum næsta hálfa mán- uðinn, en ekki er gott að vita, hvernig gengur að veiða hana, því að stirð tíð og rysjótt get nr spilit aflabrögðum. í gær og fyrradag hamlaði norðvest ankaldi veiðum. Veðrið hefur eiginlega verið verra fyrir austarr, en veðurfréttirnar gefa til kynna. Þar hafa verið 4—6 vindstig og hamlað veið um, en þegar hlé varð á veðr inu í fyrrakvöld, glæddust veiðamar þegar að nýju. Út- litið er því gott, nema veður spillist. Bátarnir hafa átt í brösum við að komast fyrir Langa- nes, enda flestir með full- fermi. Hafa sumir leitað til baka undan veðrinu og farið inn á Austfjarðarhafnir, þótt ætlunin hafi verið að fara norður fyrir. Þegar blaðið átti tal við dr. Jakoö í gær, var Ægir norð ur undan Langanesi á vestur leið. Er fyrirhugað að leita fyrir norðan og vestur fyrir Kolbeinsey. Veður var þá slæmt og illt að fást við leit- ina. Fanney var fyrir austan eins og sést á kortinu. Ath.: I>au mistök urðu, að á kortið vantar tölu bræddra mála við Raufarhöfn og Húsa- vík. Á Raufarhöfn hafa nú verið brædd 161.000 mál, eií á Húsavík 7000 mál. jamnmga- viðræður við bæjar- starfsmenn Samningaviðræður um kaup og kjör standa nú yfir milli ftilltrúa Rvíkurbæjar annars vegar og fulltrúa bæjarstarfs manna og lögreglumanna hinrs vegar. AUmargir fundir hafa þegar verið haldnir, og verða næstu fundir líklega skömmu eftir helgina. Nokkuð mun hafa miðað í samkomulags- átt. Tjónið af ríkisábyrgðum yfir 200 millj. kr. \ síðasta ari féllu 50 millj. kr. á ríkissjóð vegna ábyrgða RÍKISÁBYRGÐIR þær, sem stofnað hefur verið til og lent hafa á ríkis- sjóði, nema rúmlega 200 millj. króna. Hafa útgjöld ríkissjóðs af þessum sök- um farið hraðvaxandi ár frá ári, sérstaklega síðasta áratug. í fyrra náðu þau hámarki og námu þá 50 millj. kr. Er útlit fyrir, að um enn hærri upphæð verði að ræða í ár. Eins og kunnugt er, hefur ríkisstjórnin gert ráðtafanir til þess, að dregið verði úr ríkisábyrgðum og þær ekki veittar nema sæmilega sé tryggt, að fyrirtækin, sem þær fá, geti sjálf staðið und- ir skuldbindingunum. Áður var allt látið reka á reiðan- um í þessu efni, og er afleið- ingin nú að koma skýrar og skýrar í ljós með hverju ári. Jafnframt hinum nýju regl um um ríkisábyrgðir hefur nú, í sambandi við gengis- breytinguna, verið ákveðið að hluti gengishagnaðar renni til að grynnka á þessum ó- reiðuskuldum. Um það mál er rætt í rit- stjórnargrein í dag. seinustu gengisfellingu sem ó- réttlætanlega og hefndarróð- stöfun, sem verkalýðshreyfingia hljóti að svara á viðeigandi hátt. Menn séu þess minnugir, að það var ríkisstjórnin, sem lok- aði leiðum til lækkaðs verðlags og aukins kaupmáttar. Enginn sanngjam maður getur haldið því fram, að kjara- skerðing launbeganna á sein- ustu tveimur árum sé að fullu bætt með þeirri 10—13% kaup- hækkirn, sem orðið hefur. Ei» með loforði um 4% kauphækk- un í viðbót á miðju næsta ári höfðu verkalýðssamtökin í sam- starfi við samvinnuhreyfinguna ráðið málum svo viturlega til lykta, að við atvinnuvegunurri blasti tveggja ára jafnvægis- tímabil. Nú er öllu stefnt 1 ðvissu á nýjan leik — og ný verðhækk- unaralda skellur yfir. Þetta mun auka mjög arfiðleika at- vinnulífsins. Traust þjóðarinnar inn á við og út á við verður og fyrir áfalli við sífelldar gengis- lækkanir. Rikisstjóm, sem engin úrræðl kann í efnahagsmálum nemj samdrátt framleiðsluatvinnuveg- anna og gengislækkun á gengis- lækkun ofan, er ekki hlutverkl sínu vaxin og á að segja af sér, Miðstjóm AlþýðusambandSins krefst þess, að horfið sé frá þessari tilefnislausu gengis- Framh. á bls. 19. Aimælisrit til Hóskólo íslonds BANDALAG háskólamanna, sem er samband nálega allra félaga háskólamenntaðra manna hér á landi; hefir ákveðið að gefa út afmælisrit í tilefni af 50 óra af- mæli Háskóla íslands og tileinka það honum. í riti þessu verða 23 greinar um ýmsa þætti vísinda, þróun þeirra og framtíð, svo og hlutverk Háskóla íslands í sam- bandi við þau. Er ætlunin, að greinarnar verði ritaðar fyrir al- menna lesendur, en ekki sérfræð inga einvörðungu. Fremst í ritirau verður heilla- óskaskrá (Tabula gratulatoria), sem öllum háskólamermtuðum mönnum á íslandi er gefinn koát ur á að skrá sig á. Þeir, sem það gera, eiga að greiða 500 krónur. Pá þeir auk skrásetningarinnar afmælisritið án frekara endur /* NA IS hnútor ¥ Snjó/coma 17 Skúrir y/M’Rtgn- KuUatkil H Hmi 1 / SV 50 hnútor t Oii ■•*>* K Þrumur 4.V7/.tvaV Hitaskii L Úmgi 1 í gær var norðlæg átt á landinu, skýjað og þerrislaust norðan lands, e* bjartara og víðast úrkomulaust á Suður- landi. Kl. 15 var 6 stiga hiti í Grímsey, en víða sunnan lands var 13 stiga hiti. Veðurspáin ki. 10 í gær- kvöldi: SV-land Og miðin: NV gola, léttskýjað með köflum. Faxaflói til Vestfjarða og miðin: Norðan og NA gola, skýjað vestan til, en norðan kaldi og dálítil rigning austan til. NA-land og miðin: NV kaldi, rigning öðru hverju norðan til. Austfirðir, SA-land og mið- in: Hægviðri, víðast útkomu- laust. gjalds. Ágóðanum af útgáfu þess ari verður varið til eflingar menningar- og félagsmálastarf- semi eldri og yngri stúdenta, svo og tengslum þeirra við háskól- ann. Afmælishátíð háskólans verð- ur haldin 6. og 7. október n.k., og á afmælisritið að koma út um leið. Bándalag háskólamanna leyfir sér að béina því til állra háskóla menntaðra manna, hvort sem þeir eru brautskráðir frá Há- skóla íslands eða öðrum háskóla, að láta skrá nöfn sín á heilla- óskaskrá. Tilkynningum um skrá setningu svo og áskriftargjöldum er veitt viðtaka í bókaforlagi Hlaðbúðar, Vonarstræti 4. Stjórn Bandalags háskólamanna. Slys í Rópavogi UM sjöleytið í fyrrakvöld varð 4 ára drengur, Stefán Þorsteins- son, til heimilis að Digranesvegi 24B í Kópavogi, fyrir bíl á Grænutungu. Var drengurinn þegar fluttur á Slysavarðstofuna, en fór heim í gærdag, þar sem um minni meiðsli var að ræða en á horfð- ist. Hafði hann skrámazt nokkuð á höfði. Er talið, að drengurinn hafi hrokkið við, þegar bifreiða stjórinn flautaði á hanm og hlaup i fyrir bílinn í fátinu. Verksmiðjan tekur aftur á móti AKRANESI, 4. ágúst. — Gagnger endurnýjun og viðgerð hefur nú farið fram á katlinum í Síldar- og fiskimjölsverksmiðju Akra- ness. Lokið er nú við að skipta um rörin í katlinum, svo að nú getur verksmiðjan aftur byrjað að taka á móti hráefni strax upp úr þessari helgi. Viðgerðin hefur tekið 2—3 vikur. — Oddur. F Osk um útvarpsum ræður utan við reglur þinglaga EYSTEINN Jónssön fór þess hinn 2. ágúst á leit f. h. þingflokks Framsóknar, að efnt yrði nú næstu daga til útvarpsumræðna þingflokka um bráðabirgðalögin um gengisskráningu. Bjarni Bena diktsson svaraði f. h. i*<gflokks Sjálfstæðismanna Eysteini í gær á þessa leið: „I þingsköpum er kveðið á um aðild þingflokka að útvarpsum- ræðum. Jafnvel þótt æskilegt þætti að taka upp annan hátt en þar er ákveðinn, sem að sjálf- sögðu þarf nánari athugunar við, þyrfti að setja um það nýjar reglur, og er m. a. óvíst, að rétt þætti, að þingflokkar einir ættu aðild að útvarpsumræðum, sem háðar væru utan Alþingis. Að svo vöxnu máli er ekki fært aS verða við tilmælum þeim, sem borin eru fram í bréfi þingflokks Framsóknarmanna hinn 2. ágúst 1961. Skákin S V A R T : Síldarverksmiðja ríkisins Raufarhöfn ABCLEFGH ABCDEFGH HVÍTT : Síldarverksmiðja ríkisins Siglufirði Raufarhöfn leikur: Bc8-b7 Siglufjörður svarar: Í2-Í3

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.