Morgunblaðið - 05.08.1961, Blaðsíða 6

Morgunblaðið - 05.08.1961, Blaðsíða 6
6 MORGUNBLAÐ1Ð Laiurardagur 5. Sgúst 1961 Stjórn ÖryrkjabandaJags Islands. Talið frá vinstri: Andrés Gestsson, Einar Eysteinsson, Svein- björn Finnsson, Oddur Ólafsson, formaður, Sigríður Ingimarsdóttir, Zophonías Benediktsson og Guðmundur Löve, framkvæmdastjóri. Öryrkjabandalag stofnaö Daníel ætlar oð auka vélakostinn FLUGSAMGÓNGUR hófust ný-1 ið hins vegar 250 krónur og þang- lega við sex staði, sem Flugfélag að er ég 40 mínútur. — Ef þú íslands flýgur ekki til. Það er | ftlar að se^a eitthvað frá þessu í blaðinu, þá máttu geta þess, að NÝLEGA hefur verið stofnað Öryrkjabandalag Islands. Er það sameiginlegt bandalag 6 öryrkja- félaga hér á landi: Biindrafélags- Ins, Blindravinafélagsins, SÍBS, Sjálfsbjargar — landssambands fatlaðra, Styrktarfélags lamaðra Og fatlaðra og Styrktarfélags van gefinna. Tilgangur bandalagsins er sá að vinna að öllum sameigin legum málefnum öryrkja, t. d. rekstur vinnumiðlunar- og upp- lýsingaskrifstofu fyrir þá, koma á samstarfi við hliðstæð félagasam- tök erlendis o. s. frv. Öryrkja- bandalagið opnaði um sl. mán- aðamót skrifstofu hér í Reykja- vík, sem fyrst um sinn mun eink um ætlað að annast vinnumiðl- un og upplýsingaþjónustu. Stjórn bandalagsins hélt fund með blaðamönnum í gær og skýrði þeim frá bandalagsstofnun inni og tilgangi þess. Hafði for- maðurinn, Oddur Ólafssön yfir- læknir á Reykjalundi, orð fyrir Stjórnarmönnum. „Aðaláhugamál okkar er“, sagði hann m. a., „að sem fæstir í þessu landi verði svo miklir öryrkjar, að þeir geti ekki aflað sér lífsviðurværis“. Lagði Oddur áherzlu á nauðsyn þess, að vinnugeta öryrkja væri nýtt, því að það væri ekki síður mikilvægt fyrir þjóðfélagið í heild en þá einstaklinga, sem hlut eiga að máli. Öryrkjafélögin hafa lengi stefnt að því að sameinast til lausnar sameiginlegum vanda- málum, en um alvarlegar tilraun- ir í þessa átt mun ekki hafa verið að ræða fyrr en árinu 1959. Þá var kosin samvinnunefnd þriggja öryrkjafélaga, Blindra- félagsins, SÍBS og Sjálfsbjargar, sem átti frumkvæði að stofnun nefndarinnar. Vegna hinnar ágætu reynslu, sem fékkst af þessu samstarfi, ákvað samvinnu- nefndin að hefja undirbúning að stofnun sambands eða banda- lags öryrkjáfélaganna og kaus þriggja manna nefnd, er annast skyldi undirbúning í þelrri nefnd áttu sæti: Oddur Ólafsson yfirlæknir (SÍBS), Haukur Krist- jánsson læknir (Sjálfsbjörg) og Elísabet Kristjánsdóttir (Blindra félagið). í byrjun þessa árs skilaði nefnd in svo áliti, þar sem hún mælti með stofnun sameiginlegs banda- lags öryrkjafélaganna í landinu og stæði opið samskonar félögum, I er síðan kynnu að verða stofnuð.' Hinn 5. maí sl. var öryrkjabanda lag fslands stofnað með þáttöku sex ofangreindra öryrkjafélaga og styrktarfélaga öryrkja. Telja áhugamenn um málefni öryrkja, að stofnun bandalagsins marki tímamót í sögu öryrkjafélaganna, þar sem þau hafi innan þess eignazt sameiginlegan vettvang til samræmingar Og eflingar störfum sínum. í byrjun júlí réði bandalagið sér framkvæmdar- stjóra, Guðmund Löwe, og leigði sér skrifstofuhúsnæði í húsi SÍBS að Bræðrabórgarstíg 9. Stjórn öryrkjabandalags fs- lands er svo skipuð: Formaður: Oddur Ólafsson (SÍBS), vara- formaður: Sveinbjörn Finnsson (Styrktarfélag lamaðra og falt- aðra), gjaldkeri: Zophonías Bene diktsson (Sjálfsbjörg), ritari: Sigríður Ingimarsdóttir (Styrkt- arfélag vangefinna), meðstjórn- endur: Andrés Gestsson (Blindra félagið) Og Einar Eysteinsson (Blindr avinaf élagið). Daníel Pétursson, flugmaður, sem hér er að verki — með tveggja hreyfla Rapide-flugvél, sem hann k/eypti ásamt félaga sínum af Flugskólanum Þyt. * * * Daníel hefur auglýst vikulegar ferðir til Hólmavíkur, Gjögurs, Hellissands og Þingeyrar — og flýgur hann ennfremur tvisvar í viku að Búðardal og til Stykkis hólms. Mbl. hafði tal af flugmannin- um í gær og sagði hann, að þetta gengi mjög vel, flutningarnir færu sívaxandi. Hann sagðist vera að undirbúa áætlunarflug til sjöunda staðarins, Blönduóss. * * * — Flugvélin tekur 8 manns, en með tilliti til þess að flugvell- irnir, sem ég lendi á úti á landi, eru misjafnir, tek ég aðeins sex að staðaldri. Ég hef líka póst á suma staðina og annar flutningur fer vaxandi, sagði Daníel. — Ég fer líka margar leigu- ferðir, t. d. á þjóðhátíðina í Eyj- um, bæði héðan úr Reykjavík og frá öðrum stöðum á landinu. Ég flýg líka mikið fyrir mjólkur- samsöluna, með EMMESS-ís til ýmissa staða úti á landi, þangað, sem þeir fara ekki á ísbíln«m. Ég fer venjulega 3—4 ferðir í viku fyrir þá. • * * * — Hvað kostar farið á lengstu flugleiðinni hjá þér? — Að Gjögri kostar það 400 krónur og ferðin tekur klukku- tíma og 15 mín. Að Hellissandi, Stykkishólmi og Búðardal er far þetta er hagkvæmara en að fara landleiðina, sagði Daníel. Að Hellissandi kostar farið 2*15 krón- ur landveginn, en svo stanza þeir og borða og drekka kaffi svo að það jafnar sig upp. Ferðin tekur víst eina 7 tíma. * * * — Þetta hefur gengið svo vel í sumar, að ég geri mér vonir um að geta fært út kviarnar næsta vor, aukið flugvélakostinn — Og flogið til fleiri þorpa og byggða, sem ekki hafa flugsam- göngur við ReykjaVík, sagði Daníel að lokum. Bilaði við Grænland í FYRRAKV ÖLD var komið hingað til Reykjavíkur með fær- eyska bátinn Jákup B, en aðal- vél bátsins hafði bilað, er hann var á leið frá Austur-Grænlandi til Vestur-Grænlands. Var það færeyski báturinn Havþrn, sera dró hann hingað, en báðir hafa bátarnir verið á handfæraveið- um við austurströnd Grænlands. Tjáði stýrimaðurinn á Jákupi B blaðinu í gær, að veður hefði ver ið mjög gott alla leiðina frá Grænlandi og ferðin sótzt vel, tekið um 2% sólarhring. Báðir eru bátarnir hinir glæsi legustu, Jókup B er smíðaður í Noregi, 315 brúttólestir að stærð, en Hav0rn í Frakklandi, en hann er nokkru minni. 26 manna á- höfn er á báðum bátunum. Tveir danskir sérfræðingar eru komn- ir hingað til þess að hafa um- sjón með vi rerðinni á vél Ja- kups B, sem gert er ráð fyrir, að muni standa yfir í nokkra daga. Havþrnin hélt aftur til Græn- lands í gærkvöldi. Slasaðist í slags- málum á sveitaballi AKRANESI, 3. ágúst. — Dans- leikur var haidinn um síðustu helgi á Logalandi í Reykholts- dal. Var þar fullt hús. Reyk- víkingur um þrítugt, sem kvað hafa verið að starfa þar upp frá, brá sér á dansleikinn. Skyndilega gerðist gnýr. — Tveir menn settu sig í slags- málastellingar að gamni sínu og tókust á loft. Þetta verkaði eins og sprengja og upp hófust svo alvarleg slagsmál, að Reyk- víkingurinn fyrrnefndi hlaut ekki einungis brotinn hand- legg, heldur var handleggurinn svo súndurtættur og illa leik- inn að héraðslæknirinn réði til aS flytja manninn suður. Var því Bjöm Pálsson beðinn að koma á sjúkraflugvélinni og flutti hann manninn suður í flugvél- inni. — Oddur. • „Fjarst í eilífðar útsæ“ Þegar Velvakandi ætlaði að færa spjall dagsins í einn stað, þá varð honum litið á landakortið, sem hangir á veggnum fyrir framan ritvél ina, og hann fór að velta fyrir sér legií fslands norður í hafi og þýðingu hennar í menn- ingu og sögu þjóðarinnar. Vegna legu landsins og ein angrunar er saga okkar t.d. ekki eldri en raun er á. — Vegna hennar létu íslending- ar til leiðast að af- sala sér fullveldi sínu 1262, gegn fáum áætlunarferðum á ári frá Noregi. Vegna ein- angrunar og skorts á bygging arefni hjuggu landsmenn skóg inn, vegna hennar bárust menningarstraumar álfunnar ekki til erfingja sagnanna fyrr en um síðir og þá oftast ekki nema sem svæfandi sunn anvindur sem lyngt hafði í hafi. •_Verndun^ungu og menningar Hin erlenda stjóm stofnaði sjálfstæðrí tungu og menn- ingu íslendinga í hættu, sem afstýrt var, einkum með hjálp lifandi bókmennta og ættjarðarást sannara föður- landsvina. Þessi harða barátta íslend inga fyrir þjóðerni sínu og sjálfstæði hefur sett mörk sín á íslendinga og viðhorf þeirra gagnvart útlendum mönnum og málefnum. Enn í dag er hér á landi fjöldi manna, sem berst harðri baráttu til þess að losa landið úr klóm Dana. Fólk, sem hefur erft hið þrönga þjóðernissjónar- mið úr gömlum bókum og virðist ekki gera sér grein fyr ir framvindu tímanna. Við fslendingar erum sjálf stæð fullvalda þjóð í dag. — Menning okkar og tunga hafa þegar skotið svo djúpum rót- fó, FERDIIMAiMR um, að ekki verður talið, að heilbrigð erlend áhrif geti annað en lífgað hana og eflt. Ef við ætlum að einangra okk ur, hafna öllum útlendum framlögum til menningar okkar og tungu, aðeins vegna þessa öfgafulla varðveizlu- sjónarmiðs, hafna sjálfsagðri og nauðsynlegri samvinnu við frænd- og nágrannaþjóð- ir okkar, þá fyrst er menn- ingu okkar hætta búin. Þá mun hana daga uþpi og verða steingerfingur, sem einn góð an veðurdag verður afneitað og útlægur ger. ^Sameiginlegt brauðstrit En það er ekki eingöngu í menningarmálum, sem heil- brigð samvinna við aðrar þjóð ir er eina von smáþjóðanna, en einangrunin dauðadómur. Samvinna um tækni og efna- hagsmál er ekki síður nauð- synleg. Þeir menn, sem af mis gkilinni umhyggju fyrir landi og þjóð berjast gegn slíkri samvinnu við nágrannaþjóðir okkar, eru því miður að berj ast gegn þeirri velferð, sem þeir halda að þeir berjist fyr ir. íhaldsemi af þessu tagi ef ágæt með, en má aldrei vera takmark í sjálfu sér. Og svo eru þeir, sem berj- ast gegn þessari nauðsynlegu samvinnu gegn betri vitund, af því að þeir vilja af stjórn. málalegum ástæðum leita langt yfir skammt og hafa nán asta samvinnu við fjarlægar þjóðir, sem ekki eiga neina samleið með okkur í menning ar- eða efnahaesmálum.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.