Morgunblaðið - 28.09.1999, Blaðsíða 26

Morgunblaðið - 28.09.1999, Blaðsíða 26
26 C ÞRIÐJUDAGUR 28. SEPTEMBER 1999 MORGUNBLAÐIÐ >, ifáSBYRQIíf Suðurlandsbraut 54 - Við Faxafen - 108 Reykjavík Sími 568 2444 - Fax 568 2446 INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali. ÞÓRÐUR JÓNSSON SÖLUM., KRISTBERG SNJÓLFSSON SÖLUM., SJÖFN ÓLAFSDÓTTIR SKJALAGERÐ, GERÐUR HAUKSDÓTTIR RITARI, MARÍA ÞÓRARINSDÓTTIR GJALDKERI. BAKKASTAÐIR - RAÐHUS Vorum að fá (einkasölu 4 raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr, byggð úr forsteyptum einingum. Endahúsin eru 166 fm og miðhúsin eru 147 fm. Húsin seljast þannig: Að innan eru útveggir tilbúnir til sand- spörtlunar og gólf vélpússuð, en engir milliveggir eða annar frágangur. Að utan verða húsin fullfrágengin með marmarasalla. Lóð grófjöfnuð. STÆRRI EIGNIR 4RA - 5 HERB. OG SÉRH. ÁLAFOSSVEGUR HÆÐ OG VINNUSTOFA Vorum að fá f einkasölu eina glæsilegustu hæð og vinnustofu lands- ins, alls 304,5 fm, sem skiptast I stóra íbúö með 4 stórum svefnherbergjum, stórt baöher- bergi með hombaökari með nuddi, stórt eld- hús og stóra stofu. Glæsilegar innréttingar, flfsar og parket á gólfum. 2 góðar vinnustofur og eöa stúdíó. Sjón er sögu ríkari. Verð 19,5 millj. GNÍPUHEIÐI 4RA HERB. Vorum að fá I sölu glæsilega nýja ca 114 fm sérhæð með frábæru útsýni. 3 herb. + stofa, flottar innrétt- ingar, góð herbergi, sérinngangur. Áhv. ca 7,4 millj. húsbréf. Verð 12,7 millj. BRÚARÁS 2JA ÍBÚÐA RAÐHÚS Stórgfæsilegt nýtt tveggja fbúða raöhús, auk 42 fm bflskúrs. Húsiö afhendist fullbúiö með öilu. Til afhendingar strax. 472-18 FLUÐASEL - RAÐHÚS Höfum f einkasölu 149 fm mjög gott raðhús á tveimur hæöum. Stór stofa, sjónvarpshoi, 4 svefnherbergi. Parket á öllu. Bflskýli. Verö 13,0 milij. 21628-1 ¦" "¦ " Mto..... T '¦W ¦wr-. 1 'T- 'm íWfíWss' -.*•» \M—- SELJABRAUT 4RA + BÍLSKÝLI Vorum að fá í einkasðlu góða 99,4 fm 4ra herb. (búð + bílskýli. 3 góð herb. + stofa, parket og flísar á gólfum. Blokkin er klædd og stigagangur allur tekinn í gegn. Innangengt úr bilskýli I stigagang. Áhv. ca 5,1 millj. húsbr. Verð 8,9 millj. Tllv. 22685-1 SELJABRAUT RAÐHÚS - BÍLSKÝLI Vorum að fá í sölu raðhús á 3 hæðum + bflskýli viö Seljabraut. 6 herbergi + stofa. Húsið er laust og til afhendingar strax. Verð 14,3 millj. Tilv. 18806-1 3 HERBERGJA ORRAHÓLAR Vorum að fá f sölu góða 3ja herb. fbúð á fyrstu hæð í litlu fjölbýli. Húsiö er ný- tekið í gegn. Góö fbúö á bamvænum stað. Verð 7,8 millj. ESKIHLÍÐ MEÐ AUKAHERB. í RISI Vorum að fá í einkasölu stórglæsilega 3ja herbergja fbúö á fyrstu hæö auk herbergis f risi með aðgangi að snyrtingu. Glæsilegar inn- réttingar, stór herbergi, parket og flísar á gólf- um. Þessi íbúð kom í Hús og hibýli. Áhv. ca 4,1 millj. húsbréf. Tilv. 22660-1 SKIPHOLT 55 LAUS STRAX Vorum að fá í einkasölu fallega 3ja herb. fbúð á 4. hæö. Áhv. 3,6 millj. byggsj. Verð 8,2 millj. Til afhendingar strax. 2 HERBERGJA ESKIHLfÐ 2JA HERB í KJALL- ARA Vorum að fá i einkasðlu rúmlega 70 fm kjallaraíbúð í góðu fjórbýlishúsi. 1 herbergi + stofa. Áhv. ca 3,2 millj. húsbréf. Verð 6,1 millj. ÆSUFELL LYFTA Góð 2ja herb. 56 fm ibúð á 7. hæð í lyftuhúsi. Glæsilegt útsýni. Tengt fyrir þvottavél á baði. Verð 5,5 millj. 21908 I SMIÐUM BJARKARAS - PARHUS Mjög skemmti- leg 180 fm parhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Húsin seljast fullfrágengin að utan, máluð og f fokheldu ástandi aö innan. Til afhendingar í nóv. nk. Verð 13,3 millj. 21393-1 HÁALiND PARHUS Fallegt 207 fm par- hús á góöum útsýnisstað f Lindahverfi í Kópa- voginum. Afhendist fullbúiö aö utan og foknelt aö innan, lóö verður tyrfð og gangstígar frá- gengnir. Verð 12,9 millj. ATVINNUHUSNÆÐI VIÐ SMÁRALIND, KÓPAVOGI Til sölu ca 200-400 fm verslunarhæð í þessu glæsilega húsi þar sem eru höfuðstöðvar Sparisjóös Kópavogs auk annarra virtra þjónustufyrirtækja. Næg bflastæði. Allar frek- ari upplýsingar hjá Ásbyrgi. 15599-2 BAKKASTAÐIR - SERHÆÐIR + BILSKUR Vorum að fá í einkasölu 6 íbúða mjög skemmtilegt 2ja hæða fjölbýlis- hús, byggt úr forsteyptum einingum. Ihúsinu eru 6 sérhæðir, allar með sérinngangi. Neðri hæðirnar eru 127,7 fm og efri 128,4 fm. Á efri hæð eru tvennar svalir en sérlóð fylgir neðri hæð. l'búðirnar seljast tilbúnar til innréttinga. Húsið að utan fullfrágengið með marmarasalla og lóð fullfrá- gengin. Bílskúrar geta fylgt tveimur íbúðum. Verð á neðri hæð kr. 11,5 millj. og efri hæð frá kr. 11,9 millj. Bílskúrar seljast aukalega. HAMRABORG Til sölu glæsileg skrifstofu- hæð 200-400 fm í nýlegu lyftuhúsi á þessum vinsæla stað i - miðbæ Kópavogs. Stutt í allt. Laust að hluta, (200 fm), strax. 10356 DALVEGUR LEIGA Til leigu nýtt stór- glæsilegt 232 fm skrifstofu/þjónusturými á tveimur hæðum. Á jarðhæð er mjög gott ca 150 fm húsnæði sem hentar fyrir hvers konar verslun eða þjónustu. Á 2. hæð er ca 85 fm gott skrifstofuhúsnæði. Engin sameign. Góð malbikuð bflastæði. Mikið auglýsingagildi. Laust strax. 7433 SJOPPA OG MYHDBANDALEIGA Til sölu sjopþa og myndbandaleiga á mjög góöum staö í austurborginnl. Er í eigin húsnæði. Húsnæðið er frábær fjárfesting fyrir fjárfesta. MATVÖRUVERSLUN AUSTURBÆR Vorum að fá í einkasöiu litla matvöruverslun í eig- in húsnæði við fiölfarna götu. Góð velta. Gott tækifæri fyrir fyrir drífandi verslunarfólk. Upþl á skrifstofu. 22417-1 TIL LEIGU GYLFAFLÖT GRAFARVOGI Til leigu verslunar-, þjónustu- og skrifstofuhúsnæöi í þessu glæsilega nýja húsi. Stærðir frá ca 100 fm á jaröhæð og efri hæð. Allar nánari upplýs- ingar hjá Þórði. BYGGINGALÓÐIR WTu uíflii\ í I I 6 i a«iii ., I !! lli MÉM ffj BYGGINGARÉTTUR LÓÐ Höfum í einkasölu byggingarétt að verslunar-, skrif- stofu- og lagerhúsnæði, samt. 2.800 fm, á góðum stað á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Uþþl. á skrifstofu. 21385-1 LANDSBYGGIÐIN BÆJARLIND KÖPAVOGI Tit leigu verslunar-, þjónustu- og skrifstofuhúsnæöi í glæsilegu nýju atvinnuhúsnæði, stærðir frá 200 fm og upp í ca 2.600 fm. Mjög góð aðkoma og staðsetning. Næg bílastæði. Til afhendingar strax. BORGARNES ViÐ SKALLAGRÍMS- GARÐ Vorum að fá f sölu mikiö endumýjað einbýli á einum besta staö í Borgarnesi. Ýmis skipti koma til greina. Verð 12,5 míllj. Lagnafréttir Geysileg þróun á fimmtíu árum „Pípulagnir voru á þessum árum mikil erf- iðisvinna, mikill burður á þungu lagnaefni og áður en vélar, svo sem snittvélar komu til sögunnar, varð að beita handaflinu einu, sama hvað sver rör þurfti að snitta", segir Sigurður Grétar Guðmundsson og lýsir þróun pípulagna, frá stálrörum og stjörnu- borum til plastlagna og höggborvéla. FYRIR hálfri öld var þetta svo einfalt, snittvélin var þarfasti þjónninn, efnið sem unnið var úr hafði í aðalatriðum verið það sama frá 'síðustu aldamótum, allir vissu að hverju þeir gengu, ekkert var óvænt. Þannig var pípu- lagnafagið fyrri hluta aldarinnar og vel það, allt fram að 1960 að minnsta kosti. Þrátt fyrir það var þetta mikil- væg iðngrein sem skapaði fólki þægindi og gerði híbýli manna heilsusamlegri með betri og jafnari hita, að ekki sé talað um nýrri og betri skólplagnir sem alls staðar eru forsenda fyrir þrifnaði og eru vörn gegn margskonar smitsjúk- dómum. I miðstöðvarlögnum voru notuð svört stálrör, snittuð og skrúfuð, í neysluvatnslagnir sams konar rör, en galvanhúðuð tO varnar því að súrefnið í vatninu tærði rörin. Ofn- ar voru níðþungir pottofnar, sem nú eru jafnvel að komast í tísku aftur, sérstaklega þegar verið er að gera upp eldri hús. Mörgum finnst Léttir stálofnar, plaströr og ný tengitækni minnkar ekki kröfuna um fjölþætta þekkingu hönnuða og pípulagningamanna, þeir verða að nema svo lengi sem starfsævin varir. þessi gerð ofna eiga betur við í gömlum risbyggðum timburhús- um, bárujárnsklæddum. Steypujárnið, eða potturinn eins og það var í daglegu tali kallað, var ekki aðeins notað í ofna heldur einnig í skólprör og baðker. Þetta kom til af einstökum eiginleikum pottsins, sterkri vörn hans gegn tæringu. Pípulagnir voru á þessum árum mikil efiðisvinna, mikill burð- ur á þungu lagnaefni og áður en vélar, svo sem snittvélar komu til sögunnar, varð að beita handaflinu einu, sama hvað sver rör þurfti að snitta. Engar borvélar Það er ekki lengi verið að bora gat í vegg nú til dags, en fyrir að- eins tæpum fimmtíu árum voru ekki til höggborvélar, ekki heldur til borar sem unnu á steypu. Hvað gerðu menn þá, hvernig boruðu menn fyrir klósetti eða öðr- um tækjum sem setja þurfti upp á steingólf eða veggi? Fyrir fimmtíu árum var það regla að láta pottofna standa á gólfí og þá þurfti pípulagningamaðurinn að sýna spádómsgáfu hvað þykkt flagið yrði þegar lagt yrði í gólfíð. En svo datt einhverjum í hug að losna við slfka spádóma, hengja heldur ofnana upp á veggina með því að bora fyrir V2 tommu röri, sem slegið var inn í gatið og síðan var ofninum rennt upp á rörin og margir þeirra hanga á sínum stað enn þann dag í dag. En hvernig boruðu menn í stein- veggi og steingólf ef engar borvél- ar voru til? Allir pípulagningamenn áttu á þeim tíma sett svokallaðra stjörnubora og slaghamar, með þessum einföldu verkfærum bor- uðu menn fyrir upphengjum ofna í heilu blokkirnar, boruðu fyrir fest- ingum fyrir klósettskálar og not- uðu tilheyrandi stærð stjörnubors sem átti við í hverju tilfelli. Stjörnubornum í vinstri hendi var snúið örlítið milli þess sem slag- hamarinn í þeirri hægri skall á honum. Þannig varð til gat í vegg eða gólfi og það var með ólíkindum hvað sumir pípulagningamenn náðu mikilli leikni og miklum hraða í slíkri borun, það var næstum eins og borvél með höggi og sterkum demantsbor spændi upp steininn. Bylting á sjöunda áratug Þá var eins og allt leystist úr læðingi, eiröldin gekk í garð fyrir alvöru, en eirrör voru búin að vera hér á markaði lengi, en fram að

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.