Heimskringla - 11.10.1922, Blaðsíða 1

Heimskringla - 11.10.1922, Blaðsíða 1
Í ti Oi«i 00 ;í*> eftir verClista til ItovaJ (rown Soap I.til. 654 Main St., Winnipeg. umbúðir "•^^ -nr .upons og umbúdir SendiS eftir verSlista til Itoyal Irown Sonp L,td. 654 Main St., Winnipeg XXXVII. ÁRGANGUR. Horfur stríðsins. »ev l\ f-iU,tr - «.<0 Marr' 'WINNIPEG, MANITOBA, MIÐVIKUDAGINN 11. OKTÓBER, 1922. NUMER 2 Hon. J. A. Stewart látinn. T>að merkilegasta, sem gerst hefir í >ambandi við striðið yíirvofandi, síSan þetta blaö kom út s'.Sast, er lithl aá*m* ve,di °S ff^ en «•»• •Mudania-íundurinn, en til hans efndu ___________x__________, hlvrtaðeiga-ndi stríösþjóSir s.l. mið- vikudag. Mudania er haínarstaður lít íll við Dardanellasundin. Komu þjóð- i'rnar sér saman tim að hafa fundinn "þar, til þess að staðurinn ylli ekki >óánægju; en svo mikil er afbrýðis- s?mi .striðsþjóðanna, að jafnvel þaS, hvar fundurinn var lraldinn, gat ýft •kki kuumigt og eifkert 4hegi rneð ' vissjj um að segja. Yíirleitt virðist vera búist við þvi. að vi.uiingarnir ' N1"""wl '«* s.l. laugardag 1 fon. hftft hi, ;,. ^ komast j |)urtu verði á hlið Tyrkja. og að þeir setj- -'"lln AiAander Stewart K. C. Mann i>t aftur að voldum i Evrópu, meS nafÖi verio veikl,r tmdaníarið. Stew- lAllldstjóri Canada i ICinnipcy, Fjölmenni CANADA Ilin nýja stjórnarnefnd jámbraut- anna. inn og haföi enginn séð til ferða ton við Kemalista, að þakka, aS hans. Telja nienn víst, að hann hafi þjóSinni var frá því forSaS. Enn-' irennir hafi af kæruleysi nú verið verðskuldar hún, samkoman, sem eytt uin 20—30 miljónum sterlings- G. T. stúkurnar hafa efnt til þann 19. punda til herútbúnaðar i Dardanella- þ m. í Goodtemplarahúsinu, til styrkt art var þingmaður um lanet skeið oe j i • - *¦¦ , rv , , • , , - . . ' ; . * - I a„dsti<Sri Canada Bvne lávar»ur sundll,,,im' sel» Þjoora hetð, ekk. ai sjon.anna ckkjunum og munaðar- nu .siðast fvrir Lenark. Ont. Jarn- t.anustjou wnaua. oyng íavarour, __ r ¦ u„ i .- •». • \\r- ¦ matt við a þessum tinnim. Með levs.ng tinum a Islandi. brautaráfigjafi var hann i Meighen- °8 fnl hans hafa veno " W,nP>P*8 , , , -. , „-«.. « »« , . stiórninni Hann bótti mikillíefur ««* a n.iðvikudag. Hafa þeim ver- ^ssu fru»feríl sl^ 9e*» Wo*»> aS Að Þvl er efn' he^a raunamædda , að " „ 2 K " f™ ' ð « ¦**¦« ™*ar veiZlur á dag og ^ ^^ ,hafi fyrirgert öllum f6.ks snertir. ern areiðanlegar frétt- ^.M^.XÍ^£S;,*- aU M. er b*r pe^i heffr al ^ * :,° -ra við vö,d le„R„, ir af því hingað komnar. að þau eru ' suera sig af. Geðiast þeim hjónun- S^ia ha»' aft ha"" hafi -" >« a' ^or.n.m skamti. eins og viö var ura vel að boryirmi og eru hin Ijúf- hal(la »í*Mu" ser vio vokl meo hessu ao hl,ast- L"m t'örfina verður þvi mannlegustu i viðkynningu. vaeri mikil eftirsjá að honum. Þmgmaður tapar sæti. ]\. M. Johnson, sambandsþingmao- ur fyrir Mooee Jaw. Sask.. hefir ver- Kiug forsartisráöherra Canada hef- skapið. Minnir það á rauðu duluna ír unl *J**ö™ undanfarin tima verið •og nautin. Tvö stærstu málin á f.mdi »« ~lillla vi« það. að skipa menn til jf dæni(iur frA þing l.essum voru trm ný landanueri aust- ;" tjorna þjoðe.gnarj.unbrautakerfi v-tti , Saskatcheu,m Asta-ðaner an megin Dardanellasundanna og C.nada . Me.u, þessa var ekki van- s- ^ ^^ ^. ^ ^ ^ ^ tj, fcorgina Ismid, og um aTS Þratá. væri porf að velja af betr, endan.uu. I>ví fv,„js s-r • Mðg|egan hatt. D(->nlnilm fengin Tyrkjum i hendur. | » starf. þe.rra hviHr hagur þjóhar- hefir ^ ^-^ roh„sonvar í-egar á fund þenna kom krafðist um»r mjog. Samkvæmt því. sem ,)ænda)>ins.Illamlr 0? ;ltti vio skæoa tyrfaieski hcrforinginn Kemal P.sha.'K.ng lyst, yfir s.I. fimtudag, eru andsUe8inga ao ,,erjast j kosnin„un. aS ÖII Þrakia væri fengin Tyrkjum i þess.r kos„„- , stjórn.na: | im sem ekkert ^. afj ^ ^ vjta ; var aC reikna saman eignir sinar, að ir ^„^. hendur .ásamt Constantinopel. I'essi • I'orseti. Major-General Sir Ilenry kosniníruna „eroa offjida. Johnson' i'ann átti $2.000,000 í banka í W'ind- fcrafa þótti svo frek. að hinar þjóð- Thon.ton. Stjórnand. C.reat Eastem e.. sterktrt'iað„r á. að bann viiini mál-'íor, Astæðan. sem Black færir fyrir Voðakegur skógai't-ldnr í Ontario. V-er&ltr titffum manina aS bana. Einn sá válegasti skógareldur, er si'igur fara hér af. geysaði s.l. mið- irnar gátu ekki saniþykt hana. I.eit Railway á Englandi. Sir Henry er -^ fvrjr hæstarétti í>á út fyrir. að fundur þe.ssi inyndi fœddur i Indiana i Bandaríkjunum' wda án þess. að af sættum yrði. En árið 1871. Ilann útsktifaðíst sem tiæstii dagana lagaðist þetta að þjóðvirkjafræðingur frá háskóla í mokkru. Tyrkir á fundinum fengu Tennsylvania árið 1894 og byrjaði íkeyti frá Angorastjörninni um. að þegar að starfa hjá Pennsylvania- t>eir gengju lieldnr langt i kröfnm járnbrautafélaginu; vart) hann yfir- sinum. Voru þá malm tekin upp að eftirlitsmaður þess 1911. Arið 1914 vikudag yfir Norður-Ontario. Fór nýju. Bretar sendu her til t'rakíu hlaut hann yfirstjórn Great Eastern hann yfir marga bæi eða þorp. sem *iT þess að koma i veg fyrir, að Tyrk- Railway i Lundúnum, sem sagt er að hvert hús brann í upp til agna. Um ir vaeru þar ofsóttir og drepnir af meiri farþegaflutningur sé á en nokk- • 6000 manns urðu heimilislausir og Crikkjum. l'.n þar v;uð uppreisn. „rri a.uiari járnbraut í heimi. A 60—100 nianns er haldið að hafi far- sem áður er getið, og eftir fréttunum striðstiinuinim var hann einn af þeim ist. Sumir af þeim. er fórust, voru ac" dæma, hafa Tyrkir verið þar t-ða i nefnd þeirri. er stjórnaði (illum að flýja fram í bát. er við bryggju lá hörmulega illa leiknir. f>aí) litur jámbrautum landsins fyrir þjóðina. |í Haileybury. Þegar báturinn var hdzt út fyrir, að þar hafí átt sér: 1 [;,„n Varð brefácur þegn 1919 og þá l hlaðinn og fór frá bryggjunni, \-ar staíi hrannmorð. þó yfir það sé hilmt. ¦ s.emdur titli. Ilaiin er alinent talinn þröngin þar svo mikil. að margir Var því engin furða. þó Keinal og ei„„ af færustu járnbrauta-stjórn- lentu útbyrðis og druknuðti. Ncifn þjóoernissiuna.nir væru hai ðir i endum. þorpanna. er eldurinn fór yfir, voru: krofum. I'.n m'i munu mál þcssi Meðráðeudi.r hans í nefndinni eru: Haileybury. með 3500 ílu'ia; North standa þannig. að Tyrkjum nnui látin |,,hn H. Sinclair logmaður frá C'obalt. með 1000 ibúa: Thoruloe. eftir Austur-Þrakía 611 og atJeins lit- Nova Scctia. FylkisþingmalSur var mert 500; Heaslip. „u-ð 100; Charlton ið af Vestur-Þrakiu skilið eftir í hann frá 18<)4—l'K)4 ,>g í sambands-'með 500. og New Liskeard og Engle- höndum Grikkja. Er þetta hart að- þjngjnu frá l'»04—1921. Hanu er bert, með 200 íbvia hvort. — Allir góngu fyrir Grikki. og hefðu líWeg- IJberal. | ihúar þessara þorpa efu þvi heimilis- ast, ef þeir hefðu á Mundanía-fund-, Tom Moore. Oöawa, formaour j lausir og hafa tapað eignum sinum inum verið. aldrei gcfið þetta cftir. Tiades aud LaboT Congress í Can- nieC öllu. Alls er eignaskaðinn met- ada. | i„„ um $8.000.000. Sambanrtestjórn- James Stewart, Wirmipeg, forniað-; in hefir lagt fé fram til bjargar þessu ur Maplc l.caf myhuifélagsins og, húsvilta fólki. og samskot eru víða nýja striði. Svör I.loyd George eru ekki deilt. Að hinu leytinu er fólk enn ekki kttnn við ákærum þessum. þetta okkur skylt. Mannúðar vegna !'.„ ætla má. að hann hafi þau einhver hlýtur okkur að renna blóðið til og að þau birtisl síðar. i skyldunuar. haun litla vott hluttekn- ! i"gar. er við fáum sýnt. ætti okkur 30 kliikk-iistiinda bardagi. \ að vera Ijúft að veita. I'að verður I bardaga. er sti.ð yfir 30 klukktt- °kkur lil anæ^" s-'alfum eftir a- a« stundir s.l. þriðjudag og miðvikt.dag V't;'' a° V'° hÖfum &* beim hu-ar- við Kellorglin á Irlandi. milli lýð- ,K'' °kkar' °" 'M0 -etur lika orSi8 Wiftdsor, Ont., er hræddur um. að tre|sislnanna oi; stió.narhersins. f«lu h'"Um sor«lnœddu hll5íff"n að ein- Hcnry Ford hafi gleyrnt, þegar hann IS menn af ivðfrelsissi,uu„„ og marg hvCTJU !evtL Til samkomn Þessarar , hefir vel verið efnt. Menn geta því átt von á tvöfaldri ánægju með því Prestor of ki'cniegir. BANDARlKIN. ford gleytndi cinu. Alexander P.lack. virðingamaður í þeasn er sú. að Ford hefir ekki I>org- að skatt af inneign þessari. sem nú nenmr orðið $560a Kona eignast fjórbura. Kona nokkur, er Mary Krikorian heitir, r^g sem heima á í Braddock, I'a.. eignaðist fjórbura vikuna sem leið. l'tn það er talsvert rætt á Kng- landi. hvað þvi valdi, að fólk sé a5- verða fráhverft kirkjunum. A sam- komu nýlega talaði prestur að nafni Bouchier, sem þjónar sí.fnuði i St. !j„de kirkjn í Hampstead, um þetta að s.ekja hana. Gleymið ekki þessu, kærn íslendingar. Hrúgald. Tíu þúst.nd innflytjendur frá ' Randaríkjunum tóku sér bólfestu í eíni. Sagðist hann hafa lagt þá Canada s.l. ár. spurningu fyrir fólk: Hvers vegna I — hafa kirkjur svo litið aðdráttarafl Lengd allra járnbrattta í Canada er Eitt barnanna dó skömmu eftir fæð r -^v , ,.»•• , xr ,,,, U">ooo -i r. v ¦* /¦-,, i f\rir nutiðar kynsloðina? Hann fekk 40,000 milur. Borið saman við folks- inguna. Hin var strax farið með á siúkrahús. en þau dóti öll daginn eft- ir. Börain voru öll stúlkur og vógu til samans 19 pund. Móðirin er 22 ára gömul og er 125 pt.nd að þyngd. Læknar segja, að henni heilsist vel eftir vonum. 350 svör við spurningunni. og eru! f jölda. er það meira en í nokkru þessi hin belztu: Hvaplegar handabandskveðjur í kirkjudyrum. , öSru landi. Er þvi skiljanlegt. hvers vcgna þcini var ekki boðin þátttaka í þeim fundi. Grikkir, -sem i I'rakiu búa. eru hinir aestustu út af þessu i,; hóta að berj- ast fyr en þeir fara btirtu úr laud- ínu. Venizelos. sendiherra nýju gtisku stjórnarinnar i Frakklandi og F.nglandi. hefir samt tjáð sig sam- þykkan þessu. með því að fyrirsjá- anlegt sé, að Grikkir tapi Austt.r- Þrakiu. En stjórn Georgs II. i i mtklum erfiðleik.un heima fyrir út af þessu, Uppreisnarinenn þar krcfj- ast margir af henni. að Grikkir berj- íst heldur einir móti Tyrkjtim. en að Þrakía sé eftir gcfin. Er þctta alt súr bikar fyrir Grikki að drekka. K„ svo fer vanalega fyrir smærri þjoð- iinnm, er ao spilaborðinu setjast með fxrruin stjórnandi kornnefndar saiu- tiaiv'sstióniariiiiiar. Kniest K. Decary. Moutreal, fyrr- „i„ yfinuaðiir Montrcal Civic Com- mission. Richard I'.. Gough, Toronto, loC- vörusali. Fred G. Dawson frá British Col- umbia, heildsali. Graham A. Bell, Ottawa, aðstooar- járnbrautaráðgja fi. Gerald G. Kuel. lögmaour fyrir Xational Kailvvav kerfið. Forseti' nefndar þcssarar kom til Ottawa daginn seni hann hlaut em- ba-ttið. og fór samstundis aftur til byrjuð þvi til hjálpar. Margt af þessu fólki hefst við i útikofiuu og tioldum. og geta menn farið nærri uni hörmungarnar, sem það verður n>, liða. og hvc þörfín cr brýn á því, að því sc hjálpað. •3» Stórþjóðunum. að þær tapa að lokum¦ En?landg tl1 |)ess :íh ,jnka starfi sinu »pili. Fundur þessi stendur ennþá yfir í Mudaníu. Hvernig honum lýkur, er ekki enn hægt að segja með neinni þar. \'ið þessu nýja starfi verður hann tekinn innan mánaðar. \cfnd þessi stjórnar iillum járn- brautum' þjóöarinnar: Can. National vissu. Þó Bretar hafi þarna slakað r..|iKvav_ Grand Trunk> Grand Trunk mikið til fyrir Tyrkjum. er ýmislegt pacific National c'ontinental og fleira i kröfum þeirra ennþá óút- ( Tlltercolonia, Railu.:lv. Alls er vega- kljáð. Líkur ertt samt miklar taldar ( ^^, h^.irn hrauta 22,000 mílttr og ^ þA-i. að friður verði þarna íammn ^^ ^ $,500000000 fTilkostn- áíiur en lýkur. Til vonar og varaj^^. ^ ^ þess;ir s, fc var hafa Bretar bannað timferð um Bos- $343000000 coa ^ af) sesja ja(n porussundið. | mikill Og allur stjórnarkostnaður Kemal Pasha sendi Tyrkjum i Canada Constantinopel skeyti í byrjun fund-| Maourinn sem vfil,s(j0,.n bra(,t. arins þes-s efnis, að hann vonalwt. m hefjr ^ hölK,um hefjr bví ^ráöum eftir að koma til þe.rra. ^--r| svipaða abvr„0 j herSlim ser, a8 bví Tiann glaður yfir þv'i, að hugsjonir er tjarhag snertir OR forsætis. þeirra væru a« vinna. Sagði, aS h«iW}ragfaerraao. F.r vonast eftir. a» Sir urinn væri með þeim. og bent. i, Htnry ,eysi verkig þannj? af hendi hvemig jafnvel brezku bloð.n l.tu á)ao ^, ^. ^ ^ 0R þeir_ er mátiS og væru Bretum andstæð. L^. hafa af honum ^ ^^ þv. I'etta eru helztu fréttirnar, sem -náðst hefir í, af Mttdaniu-fundinum. Kosningin 1 I.c Pas. luindarísk hcrskip fara til Dardanclla eigmim þar. GÓSur laggœdumaSur rekinn. George konungur á Englandi á Ræður smeðjulega fluttar, áhrifa-þaí5 dýrasta safn frímerkja, sem til er : hefir hann safnaS því sjálfur. Samkvæmt því. er visindamenn á lausar. of langar og svæfandi. Skoðanir óákveðnar og á bragð s, „í vatnsbhinduð mjólk. Tóanttm í áminningurram cins og Bretlandi halda fram. færist hi.i Tólf tundurspitlar hafa lagt af stað við b.ckótt lK.rn sc vcrið að tala. vestlæga heimsálfa. Amerika, tim 7 frá r.andarikjuni.m til Dardanella-! Persóuan veiklttleg og (Sstyrk, sem þumlunga á ári i vestur. Munurinn sundanna til verndar bandariskum i stólnum stendur. og ekki álitleg að .;' hnattlengdinni milti Greenwich á lcita ráða hjá. ef um vandræði v;cri . l'.nglaudi og Cambridge í Mass., nem- að tala. ur 300 þunilungum á síðastliðntuu 42 Prestarnir yfirleitt of kvenlegir í arum. scr. Trestur að nafni John II. Williams var loggæzlumaður í Chicago. Hann var skörungur mikill og hafði 10 þús, dollara árslatm. !¦"„ nú hefir prcst.uinn verið rekinn frá emlxeiti þessu af yfirlögregtnmaniii borgar- innar. Astæðan fyrir þvi er sú, að presti þótti ekki nógu röggsamlega gcngið fraiu i því af lögregltuini. að hcfta peningaspil og ólifnað. og kvað h; „„ þetta þróast fyrir dáðley.si henn ai. Ií„ yfirliigreghuuaðuriim þoldi ckki þetta hlífðarleysi prestsins, og gat því ekki haft hann við vinnu þcssa. Skipmn bannaS aS flytja vín. Frá 14. október n.k. verður skip- tun, sem til Bandaríkjanna sigla. bannað að hafa meðferði.s áfangi, eftir að þau eru komin inn á land- helgissvæðið. I'etta nær jafnt til skipa annara þjóða sem banda- riskra skipa. Fulltrúarnir, sem þar eru, láta ekki nema sem aiinst uppi við fréttasmala TjlaSanna. En búist er viS, aS friSur komist á. Um kosti þá, er hlutaSeig- aS hann geti þaS flestum öSrum fremur. Kaup hans er $50,000 á ári. ( Vat þessa mansn, eins og nefnd- arinnar yfirleitt. má þvi segja, aS hafi tekist vel. James Stewart munu Kosningin í Le Pas fór þannig, aS John Bracken sigraði með yfirfljót- anlegum meirihluta atkvæSa. Hann hlatit 418 atkvæði, Finger 88, Dr. Robertson 74 og McNeil 28. Tapa þcss vegna allir gagnsækjendur hans tryggingarfé sinu. — Er þá fylkis- kosninguiuim lokið . A þinginu hafa: nú flokkarnir þetta fylgi: Bændur 28, liberalar 9, konservatívar 7. verka- 6 og óháðir eru 5. Er mælt að stjórnin komi saman þessa viku til aS ákveSa, hvenær þing komi saman. Banki rernhtr í Altona. Kl. 12 á hádegi s.l. mánudag, kom maður nokkur grimuklæddur inn í Montrealbankann i Altona, Man., dró skammbvssti upp úr vasa sínum og n.iSaði henni á ráSsmann bankans og þtón hans og skipaSi þeim, ef þeir vildu lifi halda. inn '. öryggisskápinn. J fordíemt Ltoyd George fyrir gerSir Bankastjórinn benti hont.m á, aS ef.hans í þeim efnum. og haft þau orS þeir værtt þar lengi, myndtt þeir c.m þær, sem flestir hér myndu verSa kafna. Ræninginn svaraSi þeim ekki hissa á að lesa. En þar viS er nú en sagði þeim aS gera eins og hann ekki látiS lenda. Nú hafa mörg stór- battS. T'egar þeir voru þangaS komn-j bliiðin á Englandi gengiS í fóst BRETLAND BlaSabardaginn á Englandi á móti Uoyd Gcorge. Kloðin á Englandi hafa ekki fariS dult meS skoðanir sinar í striSsmál- unitm. Hafa þatt miskunnarlaust ii tók bófinn peningana úr skápnum og voru það um 2000 dollarar. Skömmu eftir aS hann fór út, kom maSttr inn i bankann, og létu þeir þá, tt i öryggisskápnum voru. til sín heyra, og sögStt honum, hvernig sléttufylkin hér -ekki hafa á tnóti í opna ætti .stcápinn. Komust þeir andi þjoðir verSa þar aS sæta, er þvi'nefndinni \u • ¦„ t? • • ¦_ , 1 þannig ut. En ræn.ngmn var horf- Dagur drottins. SíSan striðim. mikla lauk hefir stt'óniin í Checko-SIóvakítt tekiS 5 sínar hendur öll hrevfimvndahús i i /í()"(i þcgar: ''Samtíðiu scr sina bcstu landinu og ver ágóðánum af þeim til menn.) hjálpar bágstöddu fólki. T»* • Illiðsjón: ............' Vm 400.000 manus j Canada hafa "Dagur drottins kcmur cins og ofan af fyrir scr með fiskiveiðttm. þjofur á nóttu. I'á mttnti hinin------------------• arnir með miklum gnv liða! Sextíu prósent af öllu smjöri búnu undir lok, frumefnin af eldijtil í Minnesota. er búið til í sam- sundurleysast. og jörðin og öll ¦ vinnu smjörgerðarhúsum, Bóndan- þau verk, sem á henni eru. ^—.íáC Je bræðralag um þaS, aS heimta, aS Uoyd George segi viSstöSulaust af sér. BregSa blöSin honum um þaS, að hann hafi rétt verið búinn aS munu upp brenna." l'egar dagur drottins. dýrðarskær og fagt.r, heilsar hrjáðum þióðtun. hér í skttggariki miimi heiftar himnar harðstjórnar og villu, gljáðir geislav.fi, "liða „ndir lok". Frumrót alls hins illa, eitur jarar-Iýja. brennir upp til agna ** eldur kætleiks sálna. * Heiftar voða virki vélráða og svika verða öll að eymi þenna Drottins dag. N'yjum hugar himni. hlöSnum skilnings stirni, allra augti tindra yfir frið á jörðu. Breytist att i einu augnabliki skjótu jörðin ung og fögur. 'A'erði vilji þinn." — Jak. Jónsson 3. október 1922. um, sem framleiBir rjómann, er bo^- að 91.3% af söluverði þess. eSa verSi tií ne\-tendanna fyrir þaS. —---------- ^-X Stjórnmálaskjöl og gogn á t5ret- landi og i þessu landi. ertt kölluS 'bláu bæknrnar". AstæSan til þess ¦ cr ekki önnui' en sit. aS pappirinn í . þeim er blár. Á Frakklandi eru skjöl þcssi gul — ''gulu bækurnar", á T'ýzkalandi hvít. i Austurriki ratið og á ítalíu græn. Aths. I Connecticutrikintt í Bandaríkjun- ttm var 15.000 dala virfti af áfengi nýlega tekiS ttpp og helt í Assowoga- ána. Héfir fiskurinn i ánni s'tSan verið að sveima atigafullur ttppi viS árbnkkana. Og inn í mylnu eina, er vinnandi var viS árbakkann seddi hnnn < torfum og varS aS moka hon- um út til þess að mylnan gæti unniS. FramferSi fiskanna var ósköp svip- aS aqnara undir áhrifum víns. Agreiningur er á milli þýzku alrík- isstjórnarinnar og stjórnarinnar í Bayern. Er þaS til marks, aS sam- htiða því sem þýzka stjórnin gerir alt til aS vinna á móti keisaraflokkn- Sama daginn og kvæSi lim þýzka, hefir stjórnin í Bayern ný þetta er ort. á "KlettafjallaskáldiS" x 'ega heiSraS Hindenburg hershöf*- steypa þjóðinni út í stórstriS. Og þaö j afmælLsdag. Er eigi ólíklegt, aS ingja stórkostlega. en hann er eitt af se lagn. Cursons lávarSar utnrikis-1 skáldiS hafi veriS '. huga höfundar 'helrtu átrúnaSargooum keisaraflokks ráSherra í sáttatilraununum viS, kvæSisins af og tit meSan á smiSinni' ins. Frakka, og yfirherforingja Harring- stóS. S. E. _______——x___________

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.