Heimskringla - 23.05.1923, Blaðsíða 1

Heimskringla - 23.05.1923, Blaðsíða 1
*OYAV m SOAÞ SondCð eítir verfflista til Royal Ciown Soap l.« <1. 654 Main St., Wlnnipeg. Verolann gefin fyrir Coupons og umbúoir Coupons umbúoir SendiO eftir verílista tH Royal Crovrn Soap L,td. 654 Maln St.. Wlnnlpeir XXXVII. ÁRGANGUR. WINNIPEG, MANITOBA, MIÐVIKUDAGINN 23. MAI, 1923 NOMER 34 Getur sér ágætan orðstír. Canada. Á hækjum frá Chicago til Ottawa Tvelr menn sem hver um sig lu'fii' mist fót í stríðinu, eru ;i leið fi-á Calgary, Alta. til Ottawa á hækjum sínum. 3>eir heita G. W- Hlnks <>'* -M. McDougalI. Þeir lög'ðu af stað 25. apm'l s. 1. og komast um 15 mílur á dag. Frá Galgary tii Winnipeg eru 840 míl- ni', svo Jn'ii' ættu nú að vera komn ir helming leiðarinnar hingað. Kni þvi 4 vikur enn þar til þeir koma til Winnipeg. Félag hér sem stofnað hefir verið til þess að slnna fötlnðiim mönnum, tekur á móti |i(>ini tni'fi voizlu, er til Winni- peg kemur. Sunnudaga-ferSirnar í livci't skifl ' dii« er lmist vlð dr«kurði uin sem einhver lan<li þeirra vinnur sér l'að * áfrýunarrétti Manitoba, hvort til frægðar. það ef eina og þelm a8 Mrnbrautalestir skuli ganga á sé kastað ljóma siiiuiudöguui út að sumar-skemti- töðunum. Það var samþykt á síð- AGNAR R. MAGNÚSSON, B.A. finnist að nieð því á Islenzka þjóðornið yfirleitt, og að Lver og einn í.slendingur eigi "¦* WnH. en það var haldið ó- sinn skerf af lioiðriimm, og þeir! Munkvœmt lögum um helgidaga- halda frægðinni á loíti. l>etta er! "ald °Z skoðaði félagið Lord's Day eðilegt og réttmætt, því hver sá AUiance að sambandsstjórnin ein maður sem vel gerir, er þjóðerni' f?æti 88ffi(þykt slík lög, en fylkis- sfnu til sa'rndar, liann sýnir það stjórnin ekki. Dómsmálaráðherra jannar, að þjóðerni hans er Craig lagði spurningar fyrir réttinn Islendinaar írá háskóianuni í Vianitoba fallið úr, og biðjum vér hlutaðeig endui' afsökunar, ef svo er.— Þesa skal geta. að læknaskólaprófin eru enn ekki afstaðin, en þar verða uokkur íslenzk nöfn. Tölurnar aftan við nöfnin merkja einkunnirnar. ! sein sterklega mæltu með úrskurði og þess megnugt að ala upp menn, sein jafnfætis standa góðum mönn þingsins, og hefir þráttið um þær um frá öðrum J.jóðflokkum. En staðið lengi; kemur nú loks úr- hér er ekki rúm til að fjölyrða ' skurður æðsta dómstóls hér um frekar um 'þetta, þó að ýmislegt Þ»ð- rnætti segja um sambandið milli, hæfiloka manna og þjóðern>,' Banki ræntur þeirra. | Toronto-bankiiin á Mather, Man. Sá ísem að þossu sinni cr um að var ræntur í vikunni sem leið. Bóf-, ræða, er Agnar Rae Magnússon, arnir hrutust inn í hann að nætur- j - Ira Luhdar, Manitoba.' Við há- ]agi, bundu bankaþjóninn er þar, peggn [andí, í New Brunswíck og skólaprófin í vot útBkrlfaðisl liann svaf, spergdu upp öryggisskapinn í al.nonntini rnentum (Act?'.| og 0g náðu þar í $3000 í peningum. hlaut ágætis einkunn (IA), og Verðbréi snertu þeir ekki. Haldið auk þess verðlaunapeninga úr er a„ ]>('tta hafi verið sömu menn- Hér eru myndir af þeini íslenzkum nemendum, sem "Bactíelor of Arts" stig hafa tekið við Manitoba- háskólann í vor. Til einkunna þeirra má vísa í skrá íslcnzkra nemenda úr öllum bekkjum skólanis, sem birt er á öðrum stað í blaðinu. Nöfn þeirra, sem á myndinni eru, er úr fjórða bekk bafa útskrifast i ýmsum námsgreinuni, fara hér á eftir, og l>ekkjast þær af tölunum við nöfnin: (1) Hannes Hannesson, B. Se., frá SeLkirk — (2) Fannie May Sigurðsson, B.A.; Wínnipeg. — (3) Cornell Tlioinas Kyford, B. Sc. K. K.. Winnipeg. (t) Axel Vopnfjörð. B.A., VV'innipeg. — (5) Halldór J. Stefánsson, B.A., Klfros. — Kn'stjáii B. Sigurð.s.son, B.A., Otto — (7) Jón V. Straumfjórð, B.A., Lundar. — -(8) Jón Ragnar Johnson, H.A.. Winnipesg. Tveir íslendingar tóku Master of Arts stig við hiskólann í ár. Krti það þeir .lóhann P. Sóhnundsson og Valentinus Valgarðssoii, báðir frá Oimli og því háðir Ný-fslendingar. Myndir af þeim gátu ekki orðið tilbi'mar fyrir þetta blað, en birtast ásamt greinum tim ]>á í næsta blaði. Frá Alþingi. 4 aprit / e/ri deilA var stuttur fundur í .srær og var þó unnið það þrek- virki, að afgreiða vatnalagafrum- varp stjórnarinnar til þriðju um- ra'(Su. urSu umræður engar um frumvarpið, og óverulegar breyting- ar ;'' þVí .gerðar. • / neffri deild voru rædd og af- greidd þrjú mál: Frv. tid laga ura varnir gegn kynsjúkdómum, afgr. þegjandi til efri deildar aftur, frv. til laga um sýsluvegasjóSi, saníþ. til 3. umr., og loks var rætt frv. stjórnarinnar um afnám þjóSskjala- varðaremlbættisins. Um þaS mál urðu alílangar og snarpar umræSair. HafSi meirihluti aillsherjar-n. lagt til. að frumv. yröi samþykt, en eina t efndarmanna, Magnús Jónsson, aö þsS yrSi felt. Framsögu af hálfu meirihl. hafði Magnús GuSmunds- son, en aSallega áttust þeir þó viS, Magnús Jónsson og forsætisráS- herra, sem sótti þaS fast, að frv. yr5i samiþykt, en Bjarni Jónsson gékk í liS við Magnús Jónsson. AS lokutn var svo frv. felt meS 13 atkv. gegn 11, ari viShöfðu nafnakalli. 4 ]>m. voru fjarverandi. fékk .sína bariiaskóliiiiientirn þar. Eftirmaður Bonarts Law verður Stanley Baldwin seni áður var fjér- gulli bæði fyrir latínu og stærð- irnir (>g þeir er ræntu bankann í málaráðgjafi. En við fjármálaráð- fræði, og mun það sjaldgæft, að r>allard, Sask., 9. maí og höfðu það- sj.ua (.mbættinu tekur aftur Sir sami maður taki verðlaun í tveim all með sár $6000. Kohert S. Horne. Hinn nýi for- jafnerfiðum námsgreinum. - Það ' sietisráðherra er ' maður sagður er areiðanlegt, að til þess þarf Burðargjald á bréfum. ' mikluni hæfileikuin gæddur og hag- bæði ágæta hæfileika og mikla &¦] ^ ^ ^ ^^^ ^^ gef;ð gýnI „n svo h(lfil. hann annað tn að stttndun, enda mun Agnar hvor- . ^ burðargjald & bréfmn , 1)0,.a. s0,n cf til vill hefir greitt Canada myndi lækkað um eitt cent. fyrir honum að ná í þeasa stöðu, ugt skorta. En þö hindur hann sig ekki svo við námið, að hann póstmalastjórirm v„ bví hlyntur> 0fr þa0 er að hann á meiri vinsæld gefi sér ekki tíma til að taka þátt ^ ^^ ^ ^ Fieldings fi&r. um að fagna ,ljá a„)ýðu en nokkur í ýmfium bðrum málum. Hann hef- in&lapaðnerra Canada kom> var ekki hinna ráðgjafanna. En hann á áliti ir á undanförnum arun. starfað ^ k()I,,andi. sv0 8em vœnta off vi„sældum víðar að fagna en í mikið að málum felerizka sttW- entafélagsinis, teki? þátt í kapp- ræðum þess og starfað í stjórnar- nefndinni, auk ýmislegs annars, sem hann hefir gefið sig við. — Hann er islenzkur i anda og les' allmikið áslenzkar bækur, sérstak-( lega kvæði. enda hefir hann sagt það, að eitt af áhugamálum sínum ¦ sé það, að fullkomna sig í ís- lenzku, því hann álíti, að hún sé meira virði mentalega en margt annað, sem menn þó leggja frem- ur stund á. Aðalkennarar Agnars áður en hann tók að ganga á háskólann, Önnur lönd Bonar Law segir af sér. Stanley Baldwin ver«ur forsætis ráðherra. Andrew Bonar Law forsætis- ráðherra Bretlands sagði vembætti sínu af sér s. 1. sunnudag. Orsökin til þess er heilsuleysi. Þessi miklu tfðindi koma fólki ekki með öllu á óvart, því kunnugt var um van- Iieilsu forsætisráðherrans. Samt munu hafa verið þeir J. Magnús J ^ ^ nú mlUa eftlrtekt> enda Bjarnason skéld og séra Hjörtur .T- Leo, og má eflaust að nokkru: hafa ef til vill færri búist við þeim svo brátt. si'iu raun er nú á orðin. leyti rekja til þeirra gengi hans,! f hverju velkm er ^^ vlta menn enda minnist hann beggja þessara' manna með þakklæti og virðingu. ógerla. Blöðin hafa ekki greint frá því. Síðastl. mánudag var skurður Og ekki má glcyma foreldrattú*[ ^^ & h&lsj forsætlsr&ðherrans unum, ]iví gott uppeldi hefir mest áhrif á æfi hvers manns. og er minst á að veikin hafi þar aðsetur. Vonir virðast menn hafa Agnar cr Bæddur uin aldamótin, j um að hráð hætta vofi ekki yfir í Mikley í Nýja íslandi. Foreldrar hans eru Ágúst Magnússon sveitar- skrifari á Lundar og kona hans Ragnheiður. Hann 61st upp skamt frá Lundar og fékk þar barna- skólamentun sína, undir umsjón J. Magnúsar Bjarnasonar, sem áð- ur er getið. Síðan stundaði hann nám við Jóns Bjarnasonar skóla, ]>ví næst við Wesley Oollege og nú síðast við Háskóla Manitoba. ---------------xx--------------- honum- l>egar fregn þessi barst hingað, sendi forsætisráðherra Canada sam- hygðarskeyti , sem fleiri lönd hafa gert. Er þess í skeytinu getið, að Canada sé stolt, sem aðrar nýlend- ur Breta, af að nafn slíks manns skuli vera þeim viðkomandi. En Canada hlýtur að bera dálítið aðr- ar tilflnningar í brjósti gagnvart þesmrm manni en aðrar nýlendur, vegna þess, að hann er fæddur í ið því það að sendiherra beggja þessara landa verði kallaðir lieim ]>egar minst varir og friði og sam- bandi slitið. Hlunnindi Breta í Haza. Soldáninn í Njed, hefir veitt Bret- um, eða brezku félagi umnáð yfir 40,000 fermílna svæði af landi í Haza-héruðunum fram með Persa- j flóanum. Ætla Bretar að leita þar að olíu scm haldið er að ógrynni sé af þar í jörðu- Soldáinn áskil- u]¦ sér einn fimta af auðnum sem þarna verður gripinn upp og hugs- ar hann sér að nota það fé að mestu til þess að gera þetta Haza- hérað að sérítöku ríki sem Bretar og hann hafi yfirráð yfir, en það tilbeyrði áður Njed. Bretar haia borgað solðán þjeaeum 5000 stpd. í laun á mánuði til þessa, herma frcgnirnar, — en þessi ágóði olíurekstursíns á nú að koma í þeirra stað, svo þau laun verður hætt að borga. "Eins og við sögðum ykkur" l>etta segja Japanar nú við Vest- urlandaþjóðirnar í tilefni af stiga- mannajuppþotinu f Kína. ,rÞarna segja þeir að Bretar og Bandaríkja- þjóðin sjái, að Kína sé ekki fært en ráðstofnu vilja þeir hafa með | um að stjórna sér sjálft. Kf Japan Brctum til þess að ræða bæði land-,hpfðj stjórnað í Kfna, hefði þetta hi'lgismál og önnur mál, er þeim og ¦ manna-rán og þessi endalausu upp- heimalandi sínu. í Bandaríkjunum er hann mikilsvirtur fyriq skarpleik [ og áhrifin sem hann hafði l>ar í sambandl við samningana um greiðslu .'í skuldum Bretlands. Og slikt mun álit á honum víðar, eða þar sem hann er að nokkru þektur. Rússar og Bretar Siettir hafa ekki komist á enn milli Bússa og Breta út af botn- vörpungunum sem Rússar sektuðu fyrir það að vera að veiðum í land- helgi meðfram Murmansk«trönd- inni. Rússar neita, að gerðir þeirra hafi í nokkru verið dsanngjarnar, Bretnm fara á milli. En Bretar j vilja að Rússar slaki á klónni fyrst | {botnvörpungamálinu. Ri'issar segja stefnu Breta gagnvart Rússlandi og Asíu mjög á huldu, og krefjast að komist sé að einhverrí niðurstöðu í því efni; til þess vilja þeir efna til ráðstefnu. Bretar eru að kom- ast, sem stendur að auknum hlunn- indnm í Persfu, en Rússar hafa þar sem annarsstaðar eystra reynt að beita áhrifum sínum og útbreiða st.iórnmálakenningar sínar. Er ekki ólíklegt, að þar sé orsökin til þess- arar óánægju, sem nú rfkir milli Rússa og Breta. En mál þessi standa enn þannig, að ðvíst er að Bretar verði við beiðnl Rússa um að hafa nokkra ráðstefnu- Er útlit- bot átt g?gn vestur þjóðunum aldni rr stað,' segja þeir. Háskólapróíin. Þeim lauk í byrjun þessa mán- aðar, en einkunnirnar komu ekki út fyr en í síðustu viku. Eftirfar- andi íslenzk nöfn höfum vér orð- ið varir við: Arts. — L ár. ... Angantýr Árnason, 1B. Leifur Bergsteinsson, 1B. John A- Bíldfell, 1B. Einar Einarsson, 1B. Predrick Erederickson, 2. - Bergthora John, 2, fíar'ðar Melsted, 2. Theodore Slgurðsson, 1B. Arts. — n ár. Hrefna Bíldfcll, 2, .ló'ii Bildt'oll, 1B. Infevar Oíslason, 2 Thorvaldur Pétursson, 1B. Harold J. Stephentson, 1A. Arts. — m. ár. Wilhelm, Kristjánsson, 2. Arts. — IV- ár. Jón K. Johnson, 1A. Agnar R. Magnússon, 1A. —1 ensku blöðiiimm stóð 1B. en það var villa. Panny M. Sigurðsson, 1B. Kristján B. Sigurðsson, 1B. Halldór .T. Stefánsson, IB. Jón V. Straumfjörð, 1A. Axel Vopnfjörð, 2. M. A. Jóhann P- Sólmundsson. V. Valgarðsson. PreMedical - 1 ár, Wilfred Thorleifsson, 2. Pre-Medical — II. ár. Peter B. Guttormsson, 1B. Guðmundur Paulson, 1A. Pre-En gineering. Carl Ingimundarson, 1B. Herbert S. Samson, 2. Norman Olson, 2. Engineering — IL ár. H- I. S. Borgfjöi-ð. 2. G. Eggertsson, 1B. G. Thorgeirsson. Engineering — m. ár. Gcorge F, Long, 1B. ($75 Seholar- ship). Jón Sigurjónsson, 1B. J. Samson, 1B 7. apríl ....I etri deild voru sex mál á dag- skrá i gær, 5 til þriðju umræSu, en það sjotta var frv. Jónasar lónssou- ar. uin takmörkun á húsaieiku í kaui>stöSum, er umræðu var fresC.3 um á dögumrai. Um þaS fór nú svo, eftir hin sviplegu afdrif húsa leigureglugerSarinnar í bæjarstjórn inni kvöldiS áður, aS þaS var enn tekið út af dagsskrá, og umr. frestaS samk\-æmt ósk framsögu- manns aMsherjarnefndar, Jóns Mag- nússonar, en nefndin hafSi áður lagt til aS málinu yrSi -vísaS frá meS rökstuddri dagská. / neðri deild voru 10 mál á dag- skrá. Fyrsta máliS, þingsályktunar- tillaga um innlenda baSlyfagerS, var tekið af dagákrá. ÞjóSvegafrv. var tekið af dagskrá. Þriðja málið var tjórnarskrárbreytingarfrv. Magnúsar GuSmundssonar, og varð ekki lokfð annari umræðu um þaS enn, en hún hófst á miðvikudag. Auk breytinga- till. M. G. eru komnar fram merki- learar breytingatillögur frá Magnúsi Péturssyni, að þingiS verSi ein mál- stofa. landsfkjör þingmanna felt nið- i ur og þingmönnum þannig fækkaS um 6, en þing háS á hverju ári. Telur flm.. að aS þessu geti orSiS eins tnikill sparnaSur eða meiri, en þótt þing væri háS aS eins annaS hvert ár, vegna þess að iþingtíminn stvttist svo mjög viS það, að efri deild væri afnumin. — Engineering — TV. C. T. Eyford, 1A- ár. Science — I. Helgi Johnson, 2. ar. Science — IV. ár. Hannes Hannesson, 1B. Verlð getur að einhver nöfn hafi 9 apríl Bragðdaufar eldhúsdagsumræo'ur. Á laugardaginn var svokallaSur "eldhúsdagur" í neSri deild, .eSa framhald fyrstu umræSu fjádag- anna. Hafa menn sájlfsagt búist viS því, að "eldhúsdags"-umræðurnar yrðu hvassari en þær urSu, því aS öllum áheyrendum kom saman um það. aS þær hefSu veriS ákaflega daufar. Og "MorgunblaSiS" segir slíkt hiS sama. Og hvaS ætli þeir segi, kjiísendurnir út um IandiS, þegar þeir frétta þaS, að Olafsmái- iS alræmda, náSunarohæfan mikla, hafi veriS látiS alveg óátalin af hin- um eiginlegu andstæSingum stjórnar- innar, sem mestan "ihvellinn" gerðu út af því máli í sumar, rétt fyrir (Framh. á 5. bls.

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.