Heimskringla - 06.06.1923, Blaðsíða 1

Heimskringla - 06.06.1923, Blaðsíða 1
ROYA«r SOAÞ SenditS eftir verSlista tll Rojrnl Crown Soup Iitd. 654 Main St., Winmlpep. Ver.laon gefin fyrir Coupons og nœbuSir Verolaun gefin fyrir HÖYA^ K SOAÞ Coupons Sendi tS eftir verSlista til Royal Crowi So_p l.tð. __>__._• 654 Matn st-i Wlnnlpeg •g XXXVII. ARGANGUR. WINNIPEG. MANITOBA. MIÐVIKUDAGINN 6. JÚNÍ, 1923. NOMER 36 Fluttur til Khaínar Landi vor, prófessor Halldó. Hermannsson, sem síðan 1906 hefiv verið skjalavörður við t'iske-bóka- safnið við Oornell háskólann i Ithaca í Bandaríkjunnm, hefir nú hlotið emlbættið sem skjalavörður við ný ja deild, 8«m stofnuð hefir verið við Árna Magnússonar bóka- safnið í Kaupmannaihöfn. Pródfesa or Hermanntison lagði af stað fr_ Bandarfkjunum þann 4. þ. m., til að taka við þe_a_ nýja embætti sínu við eitt merkasta bókasafn Novðurlanda. Canada. Engin kornnefnd. Hernit er að fylkin Alberta og Saskatohevvan séu horfin frá því að stofna kornnofnd í ár. í stað þess er sagt að Canada Gouncil of Agriculture, Saskatchewan Co- operative Elevatov féíagið og United Grain Growers, hafi í hyggju að mynda .amtök, som lúta að þvi að sjá um isölu á sem iBestu af pessa ársuppsk.eru, a . amvinnu grundvelli. Hoffmann fundinn dau.ur. Max Hoftmann, sá er mestan hlut átti með Schimnovvisky, í rekstri Dominion Ticket peninga- -tofnunarinnar, sem gjaldþrota varð í vor, fanst dauður í Brook- side grafi.itimm 26. maí; hafði skotið sig. Bann var kærður fyr- ir folaún reikninga þossavar stofn- . Mun hann hafa lagt talsvert af loftíu elgin fé fram til bjárgar henni, en það hjó víst skarð í eign iv hans. Og örvilnun út af þvl mun hafa leitt hann til að fremia . jálfsmorðið. Á heræfingaskólann. Licut. Col. J. S. Stewart tók s.l. viku 18 liðsfovingja og 93 aðra menn til horæi'ingaskólans Camp Hiighos, og verða þeir l>ar við nám í 6 vikur. Að þeim tíma liðn- um íara þeir til Sareee Camp í Calgary og verða þar fram eftir ágústmiánuði við heræfingar. Skýrslur lögreglunnar. Ohris. H. Newton tfjgreglustjóri heflr g.fið út iskýrslur yfír störf lögTeglunnar, og er það sem hóv fer £ oftir tekið Úr þeinr. Af slys- dóu í Manitoba á árinu 43. Sektarl. nam $140,000, og var það 44,000 meira en arið áður. Tala þeirra er sektaðir vorU, var 12,01:) í ár, cða 2168 fleiri en í fyrra. Fyr- ir drykkjuskap voru 1336 sektaðir, þar af 92 konur. 233 óku bílum öl- vaðir, Bílaslys urðu 3300. Slys at strætiisvög'num 111. Eldur kvikn- aðj í 1006 húsum. 428 týnd böm fann lögroglan. Hús óhæf til að búa í voru 2808. 138 bílum var stolið, og hafði lögreglan upp á þeím öllum nema einum. Doyle kemur til Winnipeg. Sir Arthu. Conan Doyle er mælt að komi til Winnipeg 1. júlí n. k. Hann heldur hér fyrirlestra og sýnir myndir um leið, er lúta að því að sanna, að það sé til annað líf eftir þetta. 4. júní. T>að er fæðingardagur Georgs V. Bretakonungs sem kunnugt er. Mikið er talað um að halda þann dag almennara holgan on gert er hér. Vorzlunarmenn er átsamkomu höfðu að Fo'rt Garry hótelinu í Winnipeg 1. júní, hreyfðu þessu. moð því að biðja alla viðstadda a'ð sýna moð atkvæðum hvort þeir ætluðu að loka buðum sínum þann dag. Helmingurinri greiddi atkrvæði með þvi að daiguri > vœri haldlnn helgur, en hinn hclming- urinn vav á móti því. b>etta goröi forsetamim hálf erfitt fyrir að skýra frá afstöðunni, en hann sá samt einn veg til þese, og það var að si'g.ia. að atkvæðin bæru me'ð sév. að monn vildu, að hálfur dag- urinn væri helgur. Mentamál Manitoba. ?;itt atf gerðum síðasta þings I Manitoba var að Icggja til, að netnd manna vserl kosin til þess að rannisaka mentaau&lafyrirkomu- l..,!rjA ()g bendis á breytingar til bóta í því rfni, of kostur væi i » því. Mtenn hafa nú vorið xítnefnt!- iir, er starf þetta eiga að hafa Atkvæíagreiðsla. lagur þessi hátlðlogur hald-j Fornleifafundur. V'isindamenn frá Bandaríkjunum inn í Bandaríkjunum og minja Dagana 16., 18. og 19. júní gota ' ¦ blóm seld í miljonatali. En semr.i þeir greltt atkvæði í Winnipeg í banniraalinu, sem okki geta verið hoima 22. Júni, er atkvæðagroiðsi- an fer alment frani. vitnaðist það, að þessi minjafblóm \-ovn govð á Þýzkalandi og seld hafa longi vovið að gvafa í rúst- uni Kavtagóbovgav hinnar fornu. Nýloga komu þeir ,niður á geisi- Ónnur lönd Peningar úr gildi sem gjaldmiðill. Bœjarn&ðið Ucrlín á Þýzka- til Bandaríkjanna. Þótti það svo inikil fjos og hesthus, og voru þar óviðurkvæmilegt, að l>au skyldu ... ,. , pciklai' birgðir af filabeini.' Telja hafa verið notuð. að kappsamlega i |io:v ao það nnini vora tennur ur ov unnið að bví að brenna þau upi.. af þeim er Eyrir minningav- deginum stóðu. fílum Ih.tinibals. Ráíuneytið brezka. Stanley Baldwin, foisa'tisráðherra ; með höndum og ovu þoiv þessiv: Walter Oharles Muway, M.A., L.L.D., fovmaður háskólams I Sas- katoon. Daniel Mclntyve, M.M., L.L.D. yfiv-eftivlitsmaðuv mcntamála í Winnlpeg, , George E. Chipman, ritstjóri blaðsins Grain Growers Guide og fyrrum mikill startsmaður skóli- málanna. Faucett Ransom íVá Boissevain, bóndl með brennandi áhuga fyrir skólamálum. W. J. Bulman, mjög kunnvir vorzlunarmaður I Winnipeg; hefir i voiið skólaráðsmaður og var 3 áva tíma formaður "National Oouneil of Education". I | EÍlí meðal annars af verkef>ram iþes«arar ncfiidar vovðuv að ákvoð'i hvar Alanitobaháskólinn skuli vera.': Fylkið hefir völ á stað fyrir hann hjá Tuxedo eða búnaðarskólanum. 1 Annað mjög mikttevert vevkefni,! er fyriv nefndinni ligguv. eru fjár- :iiál skólanna. Uni 100 skólum varð að loka s.l. vetur vegna fjárþurð-; ar. Að reisa rönd við slíku með beinum skatti, eða á einhvern hátt; vivöist umflýjanlegt. Margt anu-1 að viðvíkjandi skólatíma og konslugreinuni, mun þessi nefnd athuga. Hún byrjar a Starfi sínu um nriðsi'imarsleytið. John Stovel látinn. 8.1. miðvikudag lc/.t Jobn Stovel, ¦ liventavi og bókaútgefandi í Win- |nipeg, suðiiv í líooho.stcv, Minn. — Líkið var ílufet til Wlnnlpeg og vav jarðað ]>ar s.l. laugavdag. Ekki von fyrir auknar tekjur. Siv Henvy TliDvnton sagðí, er hann birti ársBkýrslur járnbvautar- koiifisiivs fyviv árið 1922, að það ! vícví cngin ástæða til að gera sér i roiiii' iiiu, að hreinar tékjuv C. N.! K. bvautanna ykjust nokkuð á j þesau ávi. Ilann sagði að ýmsar l iini.!)ætur, sem samfara væru því ! að sameina þrjár brautirnar (Can- adian Northern, Canadian Gov't Uailvvay og Grand Tvunk Pacllie) kostuðu tal.svovt. Sölu á löndum járnbvautanna kveður hann og litla í ár. Von hofiv hann um, að l flutningav aukiist að oinhverju, en i það hoblur hann okki nrikið bctur gcra en að jafna upp á móti lækk andi buvðavgjaldi. bætuvnav vevði seint bongaðar, þó að Ruhr sé haldið af Frökkum. ítalía fylgdi Frökkum í fyrstu að málum f l>vf að hofja innrásinn. en virðist nú horfin frá því. Bret land lýsti því yfir I byrjun, að innras þessi yrði of Ifostnaðarsöm til þess að nokkuð hefðist í aðra hönd af henni, og þvf síður að hún flýtti fyrir greiðslu skaðabót- anna. Það virðist því sem sam- bandsþióðinnar, að undanfeknu Frakklandi, séu á því að Bretland hafi haft á réttu að standa. Skaðabæturnar enn. dollar í skatt af hvovjum þvæl, er fluttuv ev til Arabíu. Nú ætla Eltt af fylt"tu Ví'''kl"» hú» nýja .m. Hafa bœlr á J>ýzkalandi Forsætiieráðfherra og bráðabivgða .... T, , . _, , . , , / forsætisváðherra Brotlands kvað í stjornir Englands. Erakklands og " ll kvho okki l'yr tekið lán út á afurðir, en fjármáiavitaTÍ: Stanloy Baldwin. I ..,-...- , . , , vera það, að reyna að irova nvia Albjoðabandalagsiiis, að vevna ao • ay8ua "^J" sveitir liafa skipst á vövum áti [Jtanríkiisróðfherra og Joiðtogi la- . __ kaöabótasamninga við Þvzkalanel , koma 1 veg tyviv þessa þvælasohl. s " •*-. ^naiauu. þeas að pcningar kæmu þav til v«rðadeildar þingsins. Curzon la- Sem hagfrtseðingur og vorzlunar- maður dylst honum ekki, að nú- verandi óvissa í þeim sökum iuickkir mjög viðskiftum Bret- lands. Hefir hann valið sér tvo menn til aðistoðar við þetta, þá ^ Þrælaverzlun. Töluverð þrælaverzlun er enn vekin í Afvíku. Er það einkum í Abyssiníu, á Madagaskar og Som- iandi hafir ákveðið að taka ián Bveta. lýsti þvi yfiv 25. maí 8.1., að ^^. ^ ^ ^,.^ moð þeini .skiliiiálum. að það s. IÍ10 nýja váðunoyti væn sklpað l>ovgað aftuv í vúgi en ekki í pen- '.IJjessum mönnum: greina. Gengi peninganna þýzku varður. íslen.kukensla. stendur aldrei í stað, svo að það , Nýlenduritari: Hertogínn af De- Mentamálanefnd norska stó.~- ., ., . T ,. , t- , Iþingslns leggur til að prófeissor. Ilovmálaritari: Jarlinn af Derby. J " . _' , ,____«¦*» _i •_• embætti í íslonzku og íslenzkum Indlandsráðgjafi: Peel greifi. er til lítils nú orðið að byggja, vonishire. viðskiftin á því. Boðin atvinna á Frakklandi. Loftflotaraðliovva: Rt. Hon. Sir Allrnörgnm atvinnulauisum mönn- Sanniel Hoare. um á járnbrautum á Englandi | Sjóflotaráðhorra: Rt. Hon. L. S. hefir vevið boðin vinna á Erakk- Amery. landi. Fvanska stjórnin gengst fyrir þesisu, og lagði hópur af , »_«•___< i _• i •! _.. Lloyd Greame stað fna Englandi s.l. viku. Ef veyndin verður sú, seín vonast er oftiv. ev búist við að flriei leiti þangað ^atvinnu frá Englandi. Vovzlunavváðiherra: Sir Philip bókmentum verði sett á stofn við Kristjaníuháskóla. Krónprinsinn geðveikur. Sagt liofir verið að þýzki króa- prinsinn fyrverandi, sé orðinn Robert Cecil lavarð og Reginald McKonna, þann r_r Baldwin hefir boðið að taka við fjármálaráð- liovvaoinbættinu undireinso'gheilsi hans batnar. Hvaða steína verð- ur tekin, er enn ekki ljóst, en að goðvoikuv. Hann er staddur á ,ík,nn lætur- að uppkast þessara Uppboð á kossum. Heilbrigðisráðli.: Neville Oham- wieringen, sem er eyja í Zuidersee bevlain. Búnaðarráðherra: Rt. Hon. Sir! Robert A. Sanders. Kitavi fyrir Skotland: Novar i greifi. og tilheyrir Hollandi. Undarlegt. Tvfir bræðuv, annar til heimilis í Vevmont, en hin í Massacliusett; Montamálaráðhevva: Kt. Hon. E. _ nrð.T sv0 að segía a sömu mín. ' V. L. W'ood! 1 bæjarráðshöllinni í Brighton á Englandi fór fram einkennilegt uppboð nýlega. Það var uppboð 'v- L' Wood-' | utu fyviv slysi. er Ioiddi til j á kossum. Sú er kossana seldi, I Vevkamálai'áðherra: Rt/ Hon. Sir að báðir mistu hægra fótinn hét uingfvú lr.no Bvown, ein af Montague B'arlow. fvíðustu stúlkum Englands. Hv? j '' Póstniálaráðhcrra: A. B. t Hrint fyrir björg. margir kossar voru seldir, getur, penter. okki um, en að uppboðinu loknu bafði ungfrúin innhoimt$5000. Hún Stigamananflokkinn í Kína skorti l>óm.málaráðh.: Douglas Hogg. ,__._ tilfinnanlpga lífsbjörg> um Fjávmálavitavi: Sir William Joyn- ^ ^. _„ h_nn _éði_t & ^ 1 ->"-Hlck_. Hva.ua^ostina. som Evrópufólkið Ennfremur: *Robert Ceeil lávarð-; n,;t-ti fyrir skönmiUi að þejr tý^ ur (Lovd Privy Seal). grcifinn af ?o kínvorska fanga er þeir héldu Salisinivy (Lord, President of the og köstuðu þeini fyrir björg. Þeir Council), Cave greifi (kanslari), bundu hendur þeirra og fætur og Ö, c. Tvyon, .lohn Oollin. Campbell létn hvern mann nafa nafnspajli T>a.vidson, Jöhn Blair, William ,• síl. SV() noir j^ktust, er farið var til uppboðs þessa efnt í þeim tilgangl a'ð afla lienni fjár. Bandarískt fé í Canada. Bankovs Tvust félagið í New Yovk liofiv vierið að athuga, hve miklu fc Handavíkin vevji í Can- ada. Komst það að þeirri niður- 'HhorúBOn, sti'.ðu. að um $2,500,000,000 (tvær og hálf biljón) af bandarísku fé sé þav nú í vcltu. Árið 1915 nam það iiðeiins .,750,000,000, svo þctta hofiv liað aukist síðan. Wafcson, T. W. H. Inskip og F. O. Rússar krefjast svars. Ivi'issav kvofjast þeas, að Sviss- land gcri fulla grein fyrir því, livovnig á því standi, að fulltrúi Helmingur ]>ossa fjár liggur í }) irra á ráðstefnunni í Lausann vovðbvéfiini. som í Oanada hafa unum, bönkuím og lánum til oin- stakva manna. vævi að grafa þá. Einn af föng- unum, er þe»sum forlögum sætti. vur kona með barn á handlegg sév. Smith skrifar undir. manna vovði ekki eins eftirgefan- legt I garð Frakka og uppkasfc Bonars I.aw var. Grikkir og Tyrkir sættast? - ffif bræðingog heiftin tekur nú ckik i'á'ðið frá Tyrkjum eða Grikkj uui, evu miklar Iíkur- til, að þeir a:tli að sættast á Lausannc-fundin- uin. Grikkir neituðu að borga skaðabt.tuniav, smn 'l'yrkir k_ö_ð- ust, on ))ó bofiv aú sa'tt náðst á þann hátt. að Tyvkir fá skika af landi upp í þæv í stað peninga. Ford forsetaefni? "Ford fyrir forseta," er orði'ð miáltæki víða í Handaríkjunum. Mörg blöð landsins eru farin að láta þe.ss getið, að alt beri það með isér, að fólkið vilji að bíla- smiðurinn alk.inni skipi forseta- embættið næst. Vínsala í Sviss. Atkvæðaigreiðsla fór nýlcga frain á Svisslandi um takmövkun ví:>- Smith ríkisstjóri í Nevv York hel- sö]u Drykkjuska,nn. hrfir mt ir skvifað undir ataám bannlag- anna, og oru nú vínbirgðirnar frii fara þar vaxandi á seinni árum og $150,006,000 hefir vorið eytt þár s.l. ár f'yriv áfongi. Er það -koði það svo. som t ' að strcyma inn í .ríkið. Ersagt|,a_t mmm me,-_ fé en tU að þetta hafi gefið vínvaldinu ayo hy.iuö_ og Illjolktl,.kau])a íer til in.fi vovið myrtuv. í kröfuskjaii vorið keypt. en hitt í bújörðum.g ..ínu minnast Rússar á. að þei'.' : Oanada og i'ir öllum áttum farnar iðnaðarfyrirtækjum, smærri verzl- hafi vovið hvatt af sumum þjóðun um. er»þar voru samankomnar, os. Vatnagangur. N 8.1. viku govði svo mikið vatns- fall ÚT lofti í Alberta. að „r og lækir nxu svo að út af flæddi og fyltnst allar lautiv og dældir af vatni. JArnfbrautarlfiBtlr töfðust vogna eyðiloggingar á vegum þeirra og námuvinna stöðvaðist. Skaðar hafa miklir orðið á engi og ökrum, og I grend við Drum- iheller nvðu fjölskyldur að flýja heimili sín, on á fáum stöðum þó. Vatnagangur þossi kvað nú held- uv veva að sjatna. l'*tbú ýiusra .iðnaðarfyrirtækja! krefjast s_ma lands slnfi vogna fvá Bandavíkjunum eru um 700 nmnsóknr á því. talsins í Oanada, og hina óviðjafn- anlega mlklu vatnsorku í Canada leikur bandarískum mönnum mjög hugur á að beizla og starfrækja I þaríir iðnaðarins. Ska.abætur Bandaríkjanna. Konur á ítalíu krefjast atkvæðis réttar. KvoiUvolsiskonuv hcldii alþjóða- ln'ng sitt nýlcga í Róm á ítalíu. Eitt af gerðum þeas þinge var, að um 1000 konuv fóvu moð bænar- Skaðalbæturnar, or Bandarlkin I«kr_ á fund Mussolini stjórnarfor- gera tilkall frá I-jóðvcrjum, nema ' nianns á ítalíu, og báðuist þi undir fót. að það muni ætTa a'ð. sa]!ian. K_ atJmB8agPel8rilin um froista í fjónim vfkjum að minsta ¦ takmö;.kun á vmis51unni fór eigi kosti að koma á víiiLsölu, og gera _B ^ hannlg ^ h&nnmena þav ógild Voiste ad-lög Jandsins. ^^ „fta ,ftfðu p. .. nem& ^ cins og í Now Yovk. Ríki þessi fjmtn h,Hta atkvæða.en Ymlm5 evu Massachusetts. Illinois, Con- noeticut og Wisconsin. þrjá fimtu. I Ruhrmálin. Óviðjafnanlegt. Uppþot af völdum K-__m_ni_ta Auk h( s' SMn Bretar hafa á Blt brau/t fvviv skómmu út í nokkv-1 llm 9vlCttm ?etaö latið reikninga „m bsetmn á Saxlandi og einnig,'sína ve^a salt s'!- ár- hafa Þeir $1,479,064,313. Mestan hluta þess á hann sæi svo um, að ítalía yrði 1 { Huhr-dalnum. Stjóvnin i Bevlín , borgað $500,000,000 af skuldum sín-' stjóvnin. on þó oinstök félög eða som bráðast ein í tölu þcivra 25 monn nokkuð, svo sem eigendur |þjóða. ev veitt hefðu konum at- Lusitaníu, skipsins mikla er sökt kvæðisrétt. Stjórnarformaðurinn vav og krafist er $22,606,000 fyrir. '' tók máli þcirra vel og gaf góðav 12,416 af kröfunum nema aðeins' vonir um. að cftiv annað þing einiim dollav og má segja að' yrðu konur á ítalíu búnar að fá smátt sem stórt sé notað til þes_,! atkvæðisrétt. i að krefjast eign_rhluts af féþúfu j þeirrl, sem I'ýzkaland nú er! Poppy Day, ErfiSir tímar. Sjómcnn í nor'ðurhluta Noregs hafa átt við mikla erfiðleika að S'vo heitir dagur sá í Bandarikj- stríða. Afli hefir verið mjög lítill unum, scm heimkomnir hermenn, í vor og fiskverzlun í ólagi. Til hald_ belgan til minnfngar um fallna hermonn I stríðinu. Á þess- þese að þurfa ekki að gefast upp við að stunda þenna atvinnuveg, um degi eru blóm seld (poppies j hafa sjómennirnir sent beiðni til _. svefngrais) til að hafa inn M stórþlngstas um fjárhagsstyrk af til þess, er gera skal I minningu hcrmannanna. "Þann 26. mal s.l. opinberu fé. hefir ckki reynt til að stöðva það, 'um, og minkað þjóðskuldina sem skoðar það vovkof'ni yfirvaldanna | því nemur. Eá eða ongin þjóð á Saxlandi, dg er að hinu leytinu . befir á árinu 1922 gert betur en að okkovt hövuiuL_sáv yfir því, þó að j verjast þvf að skuldirnar hækk- áhyggjur Frakka aukist. Á þing- inu í Frakklandi hefir Poincaré vorið greidd ótvíræð traustsyfir- lýsing. Hann hefir nú beðið þing- ^ _likið ^ vö_u_ ið að veita 35.500.000 franka til að tegundum f ÞýzkalanQÍ> er mikill mæta kostnaðinum af Ruhr-dvöl-l skortur á öðrum. Þannig er þvf inni yfir Júnímánuð. Er nú metið varið með sykuri svo &^ e{tt pund að alls hafi innras Frakka í Ruhr' uðu, nema Bretland. Vörur skamtaðar. kostað landið 267,000,000 franka. En það sem verra er nú en þott.i fyrir Frakkland er það, að Belgía virðist helzt vilja draga sig út i'ir þessu áhrcttuspili. Hefir Belgíu- stjórnin látið það í ljós, að henni blandist ekki hugur um, að skaða- er ætlað manni á mánuði. Brauð- og mjólkurkaup eru einnig skömt- uð, svo að minnir á stríðsskamt- ana. Verð á þessum vörum er þó tilt-lulega lágt, sykur t. d. 1000 mörk, eða sefn næst 3 cent pund- ið.

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.