Heimskringla - 11.05.1932, Blaðsíða 4

Heimskringla - 11.05.1932, Blaðsíða 4
4. BLAÐSIÐA HEIMSKRIMGLA WINNIPEG 11. MAÍ 1932. íiictmskringla (StojnuS 188«) Kemur út á hverjum miOvikudegi. Eigendur: THE VIKING PRESS LTD. «53 og '855 Sargent Avenue, Winnipeg Talsimi: 86 537 VerS blaðsins er $3.00 árgangurinn borgist fyriríram. Allar borganir sendist: THE VIKING PRESS LTD. RáOsmaOur TH. PETURSSON 853 Sargent Ave., Winnipeg Manager THE VIKING PRESS LTD. 853 Sargent Ave., Winnipeg Ritstjóri STEFÁN EINARSSON Utanáskrift til ritstfórans: EDITOR HEIMSKRINGLA 853 Sargent Ave., Winnipeg. "Heimskringla” is publistoed by and printed by The Viking Press Ltd. 853-855 Sargent Avenue, Winnipeg, Man. Telephone: 86 537 WINNIPEG 11. MAÍ 1932. “KREPPAN MIKLA’’ RæSa flutt á samkomu af Ragnar E. Kvaran. Mér er minnisstætt lítið atvik, er bar til á skipi voru, heimfarenda, sumarið 1930. Eins og alla rekur minni til, hafði mikill órói verið allan veturinn 1929-30 í fjárhags- og atvinnumálum. Um haust- ið 1929 gerðist hið mikla kauphallarhrun um víða veröld, sem ekki hefir átt sinn líka frá því að veruieg heimsviðskifti hófust. En vitaskuld hafði aðeins lítill hluti manna skilyrði til þess að átta sig á, hvað gjörst hafði, eða var að gerast í raun og veru. Og þegar voraði 1930, áttu inargir von á, að nú mundi smátt og smátt taka að rofa til í atvinniumálum. Eg er t. d. viss um, að flestir, sem í íslandsförinni voru, hafi hugsað á þá leið, að líkiega yrði hýrara yfir hugum flestra kunningjanna, er eftir sátu, þegar komið yrði aftur, heldur en verið hafði þetta vor. Og atvikið, sem eg mintist á, úti á skipinu, hefir rifjað þetta alt upp fyrir mér að nýju. Einn daginn er sím- skeyti um það í skipsblaðinu, að Hoover forseti hafi sent út tilkynningu til al- mennings þess efnis, að hann sé nú genginn úr skugga um, að nú sé það versta afstaðið í atvinnumálunum. Menn skuli lítinn kvíðboga bera fyrir framtíð- inni, því að úr þessu muni verðbréf fara hækkandi og atvinnu aukast. Daginn eftir kemur annað símskeyti þess efnis, að þá um morguninn hafi ofsalegt hrun orðið á kauphöllinni í New York og á- ætlað sé, að 4,000 miljónir doliara hafi tapast. Nú skal eg vitanlega ekkert um það fullyrða, hvort hræðsla manna hafi staf- að af því, að Hoover sagði þeim að ekk- ert væri að óttast. En gersamlega óhugs- andi er það þó ekki. En mér eru sérstak- lega minnisstæðar samræður manna um fréttirnar á skipinu þenna dag. Meðal annars hlýddi eg á tal nokkurra ment- aðra Bandaríkjamanna í reykingsalnum þá um kvöldið. Þótt undarlegt megi virð- ast, þá var eins og þeim hefði létt fyrir brjósti. Og á samtaiinu fanst, að þeir höfðu borið einhvern kvíðboga fyrir þvi, að ekki væri búið að býta úr nálinni með tap manna. En nú virtist þeim, sem þetta síðasta hrun hefði hlotið að hreinsa svo til á fjármálasviðinu, að stórra tíðinda væri naumast frekar að vænta. Þeir vissu, að spákaupmenska hafði gengið fram úr öllu hófi, en vætnu þess nú, er komið væri ofan í botn á dalnum, að eft- ir stundar bið yrði aftur tekið að sækja upp í hlíðamar. Þeir töluðu mikið um þessar sveiflur í atvinnuh'finu, sem allir verzlunarmenn könnuðust við, er tap og gróði skiftust á með nokkurra ára milil- bili. Og flestum kom þeim saman um, að ef verulegt “boom" væri ekki komið 1931, þá hlyti það afdráttarlaust að koma árið 1932. Mér þykir ekki ósennilegt að hugsanir alls þorra almennings hafi verið á næsta skyidum leiðum sem þessum, um þetta leyti. Það var óhjákvæmilegt sökum þess, að flestir þeir menn, sem taldir voru hafa mest vit á fjármálum og atvinnumálum, fullyrtu þetta með rómi þeirra, sem tala eins og þeir, er vald hafa. Margir vitn- uðu t. d. til örðugleikanna 1921—22. Eft- ir þá kreppu kom mikið athafnalíf víða um lönd. Og í voldugasta landi heimsins, Bandaríkjunum, var starfsemin svo fjör- mikii, að það var ekki talin fjarstæða af forsetaefninu Hoover, 1928, er hann full- yrti, að atvinnuháttum þjóðarinnar váeri svo vel' komið fyrir, að framar mundi ■ ► . ; * • * y í engin alvarieg kreppa koma fyrir í land- inu. En nú hefir þessi ófögnuður, sem vér köllum “kreppuna miklu’’, ekki einungis skoilið á í einu landi eða tveimur, heldur hefir nú bráðum staðið í þrjú ár, færst i aukana með hverjum mánuði, iæst klón- um utan um alla heimsbygðina, og hvergi glórir í skímu fram undan. Það er þess vegna að verða nokkuð bersýnilegt, að hér er ekki um neitt að ræða, sem venju- lega hefir verið nefnt “sveiflur’’. í fjár- máJum. En hvað er þá í raun og veru að gerast á þessum tímum? Þegar þess er gætt, hve mikið er um þessa spurningu ritað og rætt af lærðum mönnum og reyndum, og þess enn frem- ur minst, að fæstum þeirra ber saman um verulega mikiivæg atriði, þá mætti það virðast frekar fávísiegt verk fjrir oss, sem fæst höfum hagfræðislega þekkingu, að vera að velta spurningunni fyrir oss á þessari vorsamkomu. Þegar eg t. d. reyni að rekja upp í huga mér það, sem eg hefi lesið síðustu mánuðina í blöðum og tímaritum um gullforða og mynt, rík- isskuldir, hernaðarbætur og tollmál og fjöldamörg önnur atriði, sem í hvert skifti hefir þá verið fullyrt, að væri hin verulega orsök kreppunhar, þá verð eg að játa, að eg hefi ekki nokkura áreiðan- lega þekkingu á neinu þessara atriða. En eg minnist þess þá jafnframt, að það kemur ekki sjaldan fyrir, að lærðir menn sjái ekki skóginn fyrir trjám — þeir hafa svo mikla þekkingu á einstökum atrið- um, og þeir stara svo fast á þau, að þeim sést ekki sjaidan yfir það, sem kann að blasa beint við augum þeirra, sem færri hafa bjálka fjármálavitsins í augunum. Það er meðvitundin um þetta, sem veld- ur því, að eg dirfist að varpa fram fá- einum athugasemdum um þetta mál, sem allir eru annars að hugsa um. Hvar kom kreppan fyrst, og hvar er hún harðvítugust nú? Atvinnuleysið er að öllum líkindum skýrasta bendingin um báðar þessar spurningar. Þjóðabandalgið hefir gefið út skýrslur um, að veturinn 1930—31 hafi tala at- vinnuleysingja um heim allan verið milli 15 og 17 miljónir. Af þeim voru 5—6 miljónir í Bandaríkjunum, 3—4 miljónir á Þýzkalandi, 2—3 miljónir á Bretlandi og um ein miljón í Japan. í þessum fjór- um ríkjum, sem samtals hafa einn sjötta hluta af íbúatölu hnattarins, eru því sam- an komnir þrír fjórðu hlutar atvinnu- leysingjanna. Á næsta ári færist atvinnu- leysið víðar yfir, og er áætlað, að um 30 miljónir manna hafi verið atvinnulausir síðastliðinn vetur (1931—32). En af þeim eru 9—10 miljónir í Bandaríkjunum, 6— 7 í Þýzkalandi, 3—4 í Bretlandi og 1—2 í Japan, svo að það ár er rúmur helm- ingur atvinnuleysingjanna í þessum fjór- um löndum. Nú er það á allra vitorði, að hverju leyti þessi fjögur Jönd hafa að öðru leyti haft sérstöðu meðal þjóða heimsins. Þessi lönd byggja þær þjóðir, sem lengst eru komnar í iðnaðarmenningunni. Og með því að iðnaðarmenning er enn óþekt nema í sambandi við þá þjóðlífsháttu, sem kendir eru við orðið kapítalisma, þá má segja, að atvinnuleysið hafi sorfið fast- ast að þar, sem kapítalismi er víðtæk- astur. Þetta er fyrsta atriðið, sem sérstök á- stæða er til þess að gefa gaum. Og vér hverfum þá jafnskjótt að annari spurn- ingu: Hvers vegna er svona náið sam- band á milli kapítalisma og atvinnu- leysis? Vér skulum þá fyrst athuga, hvað auð- magnið hefir haft með höndum t. d. síð- astliðin 50—70 ár. Eftir að verulegur skriður komst á vélaiðju, jókst fram- leiðslan eins og kunnugt er, með sí- vaxandi hraða. Þær þjóðir, sem fyrst komust af stað, urðu að útvega sér hrá- efni til iðjunnar og markaði fyrir fram- leiðsluna. Beinasti vegurinn að hvort- tveggja markinu var að leggja undir sig lönd. Enda brugðu þær sér snarlega að framkvæmdum. Brezka ríkið var 4,600,- 000 fermílur árið 1862, 1912 var það orð- ið 10,800,000; franska ríkið var 400,000 fermílur árið 1862, árið 1912 var það orð- ið 4,800,000; þýzka ríkið var 240,000 fer- mílur árið 1862, árið 1912 var það orðið 1,200,000 fm.; land Bandaríkjanna var 1,500,000 fm. árið 1862, árið 1912 voru fermílurnar orðnar 3,700,000. Hinni vaxandi framleiðslu fylgdi sú örasta mannfjölgun, sem þekst hefir enn í sögu veraldarinnar. Bretland er hér liið ákjóstanlegasta dæmi. Á fyrri helmingi átjándu aldar jókst íbúatalan á Bret- landseyjum um 6.6 af hundraði. Á síðustu 60 árum nítjándu aldar jókst hún um 104 af hundraði. En slíkar tölur, sem þessar, segja þó ekki nema hálfa sögu, því nú tókst hinn mikli mannflutningur úr öllum höfuð- löndum út í lendurnar, sem teknar höfðu verið herskildi eða á annan hátt höfðu komist undir yfirráð þessara máttar- miklu þjóða. Og með útflutningi á fólki hefst þá samtímis útflutningur á auð- magni til þess að notfæra sér nýlend- urnar. Og nú gerast þau tíðindi, sem engan á sinn líka í sögu mannkynsins. Þensla og máttur auðsins er svo mikill, að á tiltölulega skömmum tíma er lífi hvítra þjóða (og margra með öðrum lit) bylt um frá rótum. Hið risavaxna net iðn- aðarmenningarinnar þenst út yfir meiri- hlutann af hnettinum; í möskvum þess eru námur unnar, járnbrautarkerfi lögð, hafskip smíðuð, verksmiðjur reistar og stórborgir rísa af grunni. Lækir auðsins runnu um allar álfur, þar sem þrenns- konar skilyrði voru fyrir hendi. Auðurinn flaut þangað, sem hið nýja land hafði hráefni til þess að greiða fyrir: (1) verk- smiðjuvörur heimalandsins, (2) vélar frá heimalandinu til þess að vlnna hráefnin með og (3) vexti af fénu, sem fengið var að láni. Þessi þróun hélt áfram, þar til tók að kreppa að um nýjar auðlindir, sem vexti gætu gefið af hinu sívaxandi fjármagni. Þrýstingurinn eykst, þar til tilraunirnar til þess að stjaka öðrum frá lindunum, verða að lokum að veraldarófriði. Og eftir ófriðinn 1914—18 hafa 20 minni- háttar ófriðir verið háðir. Þetta er þá í stuttu máli hin mikla saga auðmáttarins á dögum síðustu kyn- slóða. Þótt fjöldi manna hafi átt kalt ból í skugga hans, þá má þó með sanni segja, að árangur hans hafi ekki verið óglæsilegur. Hann hefir næst á mann- holdi og drukkið blóð, en hann hefir þó látið eftir sig efnalega ríkari heim. Hann hefir sóað verðmætum hamsleysislega, en hann hefir einnig skapað verðmæti. En í allri starfsemi kapítalismans eru margar furðulegar mótsagnir, sem nú er að koma í ljós að eru beinlínis geigvæn- legar í eðli sínu. Og með örfáum orð- um vildi eg benda á nokkurar þeirra. Sú er þá fyrst, að kapítalismi hefst sem samkepnisstefna, sem vissulega hefir ekki fátt til síns ágætis, en það er sögu- leg sannreynd, að saga sérhverrar fram- leiðslugreinar er ekki hálf-þróuð, þegar hún tekur óðfluga að stefna að því að verða einokun. Naumast er nú nokkur undirstöðuframleiðsla til í iðnaðarlöndum, sem ekki er á valdi tiltölulega fárra manna í hverju landi. Og utan um heilar greinar atvinnuveganna hvelfa svo risa- bankarnir, eða þeir menn, sem eingöngu fást við peningaverzlunina. Dæmi um þetta er ástæðulaust að rekja, því þetta er á almennings vitund. önnur mótsögnin er sú, að auðmagnið, sem byrjar með því að byggja upp lönd- in — reisa borgir, leggja járnbrautir o. s. frv. — hlýtur óhjákvæmilega að enda með því að sjúga úr þeim merginn. Það er t. d. ekki lítið eftirtektarvert í hvaða átt auðmagni þessarar álfu hefir einkum verið beitt, frá því um ófriðarlok. Það er þegar búið að byggja upp álfuna að miklu leyti og útflutningur á kapitali hefir far- ið stórkostlega minkandi síðustu árin — vitaskuld af því, að tekið er að þynnast um þær auðl.ndir í lítt numdum löndum, er gefi af sér skyndilegan gróða. Enda gleypa nú mest fjármagnið fyrir- tæki eins og kvikmyndatökur (og rekstur kvikmyndahúsa) radiotæki, bílar, tog- leður, silkistælingar og gosdrykkjafram- leiðsla. Með öðrum orðum fyrirtæki, sem ekki ættu að hafa netna mjög óbeina hagfræðislega þýðingu. Féð leitar inn i þessa farvegi af því, að sá atvinnurekst- ur, sem skapar hinn eiginlega og veru- lega auð veraldarinnar, gefur ekki af sér nægilega rentu lengur. En hvorttveggja er þetta smámunir i samanburði við þriðju mótsögnina, sem er ægilegust alls. Kapítalisminn byrjar með því að örfa mannfjölgun svo mikið, að ekkert líkt hefir áður sést, en endar með því- að geta ekkert við þessar verur gert. Þetta liggur einnig í sjálfu eðli þess- ara félagslegu hátta, sem nefnast kapí- talismus. Og skrefin út að hengifluginu hafa aldrei verið eins ört stigin eins og á síðasta áratug. Ófrðurinn sjálfur brá upp afar skýrri og eftirtektarverðri mynd um þessi efni. Talið er að ófriðarþjóðirnar hafi saman- lagt tekið 65 miljónir manna í herþjónustu á ófriðarárunum. Auk þeirra var nærri ótöluleg- ur grúi manna bundinn við störf, sem beint lutu að hem- aðinum. Nú er mannfjöldi svo- kallaðra kaptíalistiskra þjóða um 600 miljónir. Samkvæmt því virðist, að unt hafi verið að taka rúman tíunda hluta þjóðanna — og það mennina á bezta skeiði — setja þá í her- þjónustu ,taka að líkindum tvö- falda þá tölu til þess að sinna öðrum hernaðarstörfum, og samt gat það, sem eftir var af íbúum landanna, haldið uppi nauðsynlegum hagfræðislegum störfum. Um Bandaríkin hefir verið á- ætlað, að þar hafi fimm miljón- ir gengið í herþjónustu, og níu miljónir sintu öðmm hernað- arstörfum. En á sama tíma voru taldar 42 miljónir manna, sem atvinnu stunduðu. Sam- kvæmt þessu hefir hernaðurinn tekið þriðja hluta vinnandi manna frá störfum. Og þrátt fyrir þetta var magn fram- leiðslunnar meira en áður hafði verið. Af þessu verður það fyrst og fremst ályktað, að framleiðslu- tækin em komin á það stig — eins og nú virðist einnig vera að koma á daginn—að ekki er hugsanlegt að unt verði í fram- tíðinni að útvega stórkostleg- um hluta fullvaxinna manna atvinnu undir kapítalistisku fyr- irkomulagi. Þetta em hin verulega ægi- legu tíðindi, sem atburðir síö- ustu ára virðast bera með sér. Fjarstæðan með vexti af pen- ingum er komin á það stig, að hún er að stingast kollhnís. Það er að koma að þeim tíma, að heimurinn getur ekki lengur borið rentubyrðina. Þetta hafa fjáraflamennirnir fundið, og fyrir því hefir verið lögð þessi yfirgnæfandi áherzla á að spara mannakaup með breyttum og hagfeldari tækjum. Og þetta hefir tekist fyrir gáfur hugvits- samlegra manna. En þá hafa menn einungis rekið sig á þann nýja þröskuld, að ekkert var hægt við vöruna að gera, eftir að hún var framleidd, því að mennimir, sem áttu að kaupa hana, hafa ekkert fé unnið sér inn til þess að kaupa hana með. Hringur fjarstæðunnar hefir náð saman og er að læsast í eldi hungurs og hörmunga. Þetta er “kreppan mikla’’. Kapítalisminn er reistur á hugs- uninni um arð og rentu, og rentubyrði þjóðanna er nú tekin að nálægjast það að jafnast á við allar þjóðartekjurnar. Að halda nú áfram í sama horfi væri ekki ósvipað því, að ætla sér að hnoða moldarköggul, sem væri stærri en næmi allri mold jarðarinnar. * * * DODDS pKIDNEY| k.PHLS A ' s';5 . V.‘u!dÉr'tboVs‘S ^HEUMATjSr I fullan aldarfjórðung hafa Dodd’S nýrna pillur verið hin viðurkenndu meðul við bakverk, gigt og blöðru sjúkdómum, og hinum mörgu kvilla, er stafa frá veikluðum nýrum. — Þær eru til sölu í öllum lyfjabúö'- um á 50c askjan eða 6 öskjur fyrir $2.50. Panta má þær beint frá Dodds Medicine Company, Ltd., Tor- onto, Ont., og senda andvirðið þang- að. þess að losa þjóðimar við nokk- urar miljónir manna. Hitt er að láta þá deyja úr hungri. Eg held að það sé mjög mik- ils vert fyrir almenning að gera sér ljóst, að það er engin fjar- stæða að hugsa sér að annað- hvort, eða hvorttveggja gett borið að höndum. Þeir, sem fylgst hafa með leiknum, sem fram hefir farið undanfarið á afvopnunarstefnunni í Sviss- landi, geta ekki varist þeirri hugstm, að stjórnarvöld hinna stærri þjóða geri beinlínis ráð fyrir ófriði — ef til vill ekki innan ýkja margra ára. Og um hungursneyð er það að segja,. að hún er ekkert nýtt fyrirbæri í mannkynssögunni. Og enn al- gengara er þó hitt, að farsótt- ir brjótist út, er viðnámsþróttur manna hefir verið veiktur með- ónógri fæðu og slæmum aðbún- aði. Og vert er að hafa það f huga, sem sagan ber svo marg- víslegan vitnisburð um, að hver stórmenningin eftir aðra hefir liðið undir lok og horfið með öllu af yfirborði jarðarinnar, þegar menn hafa ekki haft vitsmuni eða ráðrúm til þess að snúast farsællega við breytt- um atvinnuástæðum. En gegn þeirri bölsýni, sem þessar hugsanir vekja, er ekki nema eitt læknislyf. Það er, að kynna sér sem vandlegast þau. öfl og þá strauma, sem nú erUi að leitast við að koma þjóðh'f- inu inn á aðrar brautir. Og tit allrar hamingju eru þau öfl ekki með öllu máttfarin. Enr þau eru því miður margskift og klofin. Og hver stefnan kann að hafa til síns ágætis nokkuð, en vafalaust býr engin yfir þeirri lausn gátunnar, sem telja verði heildarlausn. En sé engra:. bragða leitað, þá er stefnt beintr fram af björgunum. Því í þung- um skýjabökkum kreppunnar er ein setning letruð: Dagar kapitalismans, \ því formi, semi vér höfum þekt hann, eru tald- ir, eða dagar menningarinnar eru taldir. En þá er spurningin eftír: Hvað tekur nú við? Verði engin gagngerð breyt- ing á félags-skipulaginu sjálfu í tiltölulega náinni framtíð, þá er ekki sjáanlegt að forlög atvinnuleysingjanna geti orðið nema á tvo vegu, eða á annan hvorn veginn af tveimur. Það er fyrirsjáanlegt að styrkveit- ingar til lífsviðurværis, eins og á Englandi, geta ekki haldist til langframa, að öllu öðru ó- breyttu. Fjárhirzlais sligast und- ir því. Tryggingar fyrir atvinnu- leysi, eins og á Þýzkalandi, geta heJdur ekki staðist til lengdar, ef iðnaðurinn fer sjálf- ur í kol. Og að halda lífi í mönnum með bónbjörgum, svo sem víðast tíðkast í Banda- ríkjunum, er þó versta hhit- skiftið. Þetta eru alt örþrifsráð, sem aldrei verða nema skamm- góður vermir. En þegar þetta þrýtur, virð- ist tvent til, ef ekki er gerð til- raun til þess að breyta sjálfum J grunni viðskiftalífsins. Annaó er að hafinn verði nýr veraldar- ófriður, og kúlur, eiturgas og önnur hjálpartæki notuð tii AUGU ÁSTARINNAR. Það er einkennilegt, hvernig smáatvik geta framkallað í huga manns liðna atburði, og látið menn fara að hugsa um það að nýju. í Heimskringlu frá 4. þ. m, er örstutt auglýsing um, að, þessi ofanskráði sjónleikur verði sýndur í Árborg 13. þ. m., og sömuleiðis í Riverton fáum dög- um síðar. Fór eg þá að hugsa um kvöldstund, sem eg var staddur á Gimli síðastliðið haust þegar þessi sami flokkur sýndi þenna leik, undir stjórn séra Ragnars E. Kvaran, öllum við- stöddum til mikillar ánægju og leikendunum til verðugs hróss. Ekki þarf að taka það fram að leikurinn var ágætlega æfð- ur, enda er séra Ragnar fær- astur allra íslendinga hér að hafa leiksýningar með hönd- um. Er hann smekkmaður með afbrigðum og ágætur leikari. Tók hann og eitt aðal hlutverk- ið “Röd höfuðsmann’’, og fórst það snildarlega. Þá má ekki gleyma gamla

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.