Heimskringla - 14.08.1935, Blaðsíða 7

Heimskringla - 14.08.1935, Blaðsíða 7
WINNIPEG, 14. AGÚST, 1935 HEIMSKRINGLA 7. SÍÐA NÍUNDA ÞING Sambands íslenzkra kvenfélaga í Norður Ameríku Haldið að Wynyard, Sask., 29. júní, 1935 Fundargerningur Níunda þing sambands ísl- lenzkra frjálslyndra kvenfélaga í Norður Ameríku var sett kl. 10 f. h. 29. júní, 1935 í kirkju Wynyard-safnaðar. Forseti, Mrs. S. E. Björnson, bað konur að syngja sálminn nr. 637 áður en tekið væri til starfa. Því næst flutti hún bæn og bauð alla gesti og fulltrúa velkomna. Samkvæmt tillögu Mrs. G. Árnason, voru þessar konur kosnar í kjörbréfanefnd: Mrs. J. Kristjánsson og Mrs. R. Pétursson. Forseti skipaði eft- irfylgjandi konur í dagskrá- nefnd: Mrs. Borgfjörð, Mrs. 'Skaftason og Mrs. Árnason. Mrs. R. Pétursson gerði uppá- stungu að öllum konum er sætu þingið væri veitt þingréttindi. Samþykt. ( Mrs. Árnason, fyrir hönd dag- skrár nefndarinnar las upp dag- skrána. Mrs. Thorvaldson gjörði til- lögu sem studd var af Miss Sigurrós Johnson, að dagskráin yrði viðtekin. Samþykt. Mrs. Skaftason gjörði tillögu, studda af Mrs. Thorvaldson, að Miss Helga Árnason, og Miss R. Vidal væru kosnar til að yfirskoða skýrslur gjaldkera. Samþykt. Skrifari las upp fundargjörn- ing síðasta fundar. Mrs. Árna- son gerði uppástungu, studda af Mrs. Thorvaldson, að fundar- gjörningurinn væri samþyktur. Samþykt. Miss Helga Árnason las upp skýrslu féhirðis vegna þess að féhirðir, Mrs. G. M. Björnson, var fjarverandi. Var skýrslan yfirskoðuð, fundin rétt og við- tekin. Gjörði Mrs. Borgfjörð uppástungu en Mrs. Ámason studdi, að Sambandið veitti tíu dali í eftirlaunasjóð Presta. Samþykt. Þar næst skýrði Mrs. J. B. Skaftason frá sameinaðri sam- komu sunnudagaskólanna sem haldin var á Gimli sunnudaginn þ. 16. júní s. 1. Sagði hún að þrátt fyrir óhagstætt veður hefðu bömin skemt sér vel. Höfðu börnin verið æfð í að syngja nokkur íslenzk lög, og fór sá s'öngur mjög vel fram undir umsjón Mr. G. Erlendson- ar. Fóru þar fram hlaup og stökk og ýmsar íþróttir undir umsjón séra Philip Péturssonar og Skafta Borgfjörð. Að end- ingu veittu kv^nfélagskonur Gimlisafnaðar öllum kaffi ó- keypis. Mrs. Borgfjörð talaði þá fá- ein orð um að æskilegt væri að hafa samkomur þessar fram- vegis og gerði það að tillögu að nefnd yrði kosin til að íhuga þetta sunnudagaskólamál. Var þessi tillaga studd af Mrs. Kristjánsson. Þessar voru kosn- ar í nefndina: Miss Gerða Kristjánsson, Mrs. Borgfjörð, Mrs. Skaftason, Mrs. J. Kristj- ánsson, Miss M. Pétursson, Mrs. Dr. Björnson, Árborg, Miss S. Johnson frá Árnes, Mrs. Melan frá Riverton, og Miss S. Benson frá Gimli. Mrs. R. Pétursson talaði um erfiðleika á að koma bömunum saman til söng æfinga. Miss Gerða Kristjáns- son talaði um erfiðleika þess- ara sameinuðu samkomu vegna kostnaðarins við þær. Mrs. J. B. Skaftason flutti kveðjur frá þeim konum sem ekki gátu verið viðstaddar. Mrs. Björnson flutti kveðjur frá| ýmsum konum sem vom fjar- j verandi( en sérstaklega frá Mrs. R. Kvaran. Hún skýrði frá því1 að hún hefði fengið bréf frá henni með kveðju til sambands- ins. Tillaga frá Mrs. J. B. Skaftason, studd af Mrs. Borg- fjörð, að Mrs. Dr. Björason sé falið að skrifa Mrs. R. Kvaran og bera henni kveðju kvenna- sambandsins. Samþykt. Skýrslur kvenfélagana voru þar næst gefnar. Mrs. Björa- son las skýrslu frá Árborg; Miss Sigurrós Johnson las skýrsluna frá Árnesi; Miss Kristín Benson skýrsluna frá Gimli; Mrs. E. J. melan las skýrsluna frá Riv- erton; Mrs. Árnason las skýrsl- una frá Lundar. Oak Point og Langruth sendu ekki neina skýrslu. Mrs. Árna- son lagði til að skýrslur sem gefnar væru á þingi væru meira en hagfræðisskýrslur, því ágrip af starfsemi félaganna væri meira virði en upptalning inn- tekta og útgjalda. Mrs. Skafta- son lýsti ánægju sinni yfir hvað fullkomin skýrsla Lundar og Árborg kvenfélaganna hefði verið. Sérstaklega hefði sér þótt ánægjulegt að heyra um samkomuna sem Lundar félagið hefði árlega fyrir aldrað fólk, og óskaði þess að fleiri kven- félög taki upp þann sið, að gleðja gamla fólkið. Mrs. Skaptason skýrði frá líknarstarfsemi safnaðarins í Winnipeg: yfir 120 dalir hefðu verið gefnir til líknar starfsemi og margar jólakörfur hefðu ver- ið gefnar á jólunum. Næst skýrði forseti frá því að tveir nefndarfundir hefðu verið haldnir á árinu. Einnig efndi Sambandið til skemti- fundar að Árnesi þ. 16. sept. Þann fund sóttu konur frá Gim- li, Riverton, Árnes og Árborg. Forseti Sambandsins, Mrs. S. E. Björnson, stýrði fundinum og skýrði konum frá starfi ög tilgangi þess félags. Mrs. John- son, forseti Árnes-kvenfélagsins, bauð konur velkomnar. Mrs. E. Melan flutti erindi um Californ- íu og var það erindi bæði fróð- legt og skemtilegt. Þær systur Mrs. Sigurgeirsson og Miss Þór- dís Thorvaldson skemtu með söng. Báru svo kvenfélags- konur Árnessafnaðar fram rausnarlegar veitingar handa öllum sem fundinn sóttu. Einn- ig gat forseti þess að hún og Mrs. J. Skaptason hefðu heim- sótt Lundar kvenfélagið síðast- liðiö haust. Flutti Mrs. Skapta son þar erindi um listir, en Mrs. S. E. Björnson talaði um heilbrigðismál. Viðtökur voru hinar ánægjulegustu. Að síð- ustu gat forseti þess, að hún hefði verið á skemtifundi hjá Winnipeg kvenfélaginu. Hefði hún þar minst á sumarheimilis hugmyndina og henni verið yf- irleitt vel tekið. Flutti Mrs. J. B. Skaptason þar erindi um listir og aðstoðaði Mr. J. Kristj- ánsson hana með því að sýna myndir af frægum listaverkum. Hvatti forseti kvenfélagskonur PELtmERS COUNTRY CLUB J"PECIA1_ The BEER that Guards Q.UALITY Phones: 42 304 41 111 Bjálkahúsið Við að skoða eftirlíking laf fyrsta kofa Gimli manna Þarna er höllin — húsið smáa, Húsið litla — en frægðar háa. Fyrir þá, sem framhjá ganga: Frumbýlingsins Grettis-tak. Hönd sem lagði lag í verkið, Lengst mun sýna dáðamerkið, Þó um aldir öldur falli. Ei því grandar tímans blak. Svipir kringum salinn reika, Sögulandið akurbleika, Litið fá með andans augum, Áður hvar var þeirra slóð. Gleðjast yfir gæfu hinna, iGengi fa.gna bræðra sinna — Arfa sinna og allra manna: Öld, er myndar nýja þjóð. Húsið litla, limi þakið, Lýðfrægð hefir náð. Og vakið Aðdáun, sem ekki gleymist. Okkur þó sé málið háð. Skúti hlýr, í skorpu fanna; Skýlið gömlu frumherjanna, Kotungs bær, sem konungs setur, Köppum varð, með hug og dáð. Hér var hlúð að mörgum manni, Manni — er barst að þessum ranni, Fátæklegum ferðamanni, Frumbýling, er haföi ei neitt. Fjölskyldur, sem ekkert áttu, Ætíð þarna huggast máttu. Gestrisninnar göfgu hendur, Gátu hrygð í fögnuð breytt. . Einn er ljórinn. Lítil týra. Lagði þaðan glætu hýra. Það var viti f vetrarhríðum. Vænt að komast þangað heim. Nú er kofinn aflag orðið, Áhöld fá og lítið borðið. Geymist þó í minni manna. Markryðjendum -— heill sé þeim! Jón Kernested Dr. M. B. Halldorson 401 Boyd Bldg. Skriístofusimi: 23 674 Stundar sérstaklega lungnasjúk- dóma. Er að finni á skrifstofu kl. 10—ir f. h. og 2—6 e. h. Heimili: 46 Alloway Ave. Talsími: 33 158 Dr. J. Stefansson 216 MEDICAL ARTS BLDG. Horni Kennedy og Graham Stundar eingöngu augna-eyrna- nef- og kverka-sjúkdóma Er að hdtta frá kl. 2.30—5.30 e. h. Talsimi: 26 688 Heimili: 638 McMillan Ave. 42 691 Jacob F. Bjarnason —TRAN SFER— Baggage and Furniture Moving 591 SHERBURN ST. Phone 35 909 Annast allsfconar flutnlnga fram og aftur um bœinn. að heimsækja fundi hvor ann- ara, meira en gert væri, því í því væri hagur öllum málsaðil- um. Mrs. Skaptason gerði þá upp- ástungu að Mrs. R. Pétursson yrði gerð að heiðursforseta fél- agsins. Samþykt. Mrs. Kristjánsson gerði uppá- stungu að fundi væri frestað til kl. 2 e. h. Þá komu fundarkonur saman á ný. Flutti Mrs. Dr. Björnson erindi um starfsemi félagsins, stefnu þess og tilgang, og út- skýrði hin þrjú aðalmál sem eru á dagskrá fiess. Þar næst flutti Mrs. E. J. Melan erindi um friðarmál. Mrs. Dr. Björa- son flutti því næst erindi um uppeldismál og í sambandi við það skýrði hún frá tilraunum félagsins að koma á sumar- heimili fyrir böm, og skýrði frá að búið væri að leigja hús á Gimli í þeim tilgangi, að þar yrði hafin starfsemi í sumar. Mrs. O. Pétursson benti á að kvenfélaginu í Winnipeg hefði þótt það æskilegt, að mæðrum sem ættu lítil börn, væri leyft að vera með þeim á sumar- heimilinu. Var þetta rætt dá- lítið frekar, og forsetinn gat þess að þótt það væri eigi hægt nú þá mætti reyna það í framtíðinni. Mrs. Skaptason talaði fáein orð um þetta og gjörði það að tillögu, sem studd var af Miss G. Kristjánsson, að stjómar- nefndinni væri falið þetta mál á hendur.- Samþykt. iSkrifara var falið á hendur að tilkynna félaginu The Wom- en’s International League for Peace and Freedom að Sam- ! bandið væri að vinna að friðar- I málum. i Næst var samvinnumál tekið ! á dagskrá. Var það rætt nokk- uð. Þar næst gaf Miss Elsie Pét- ursson skýrslu frá ungmenna- félaginu, og gat þess að fund- ir hefðu þar verið reglulegir; að það hefði gefið fjármunaleg- an styrk söfnuðinum, en eink- um hefði félagsskapurinn aukið áhuga þeirra sem að honum stóðu fyrir kirkjusókn. Forseti mintist á hvort að Wynyard konur vildu ganga í Sambandið. Svaraði forseti Wynyard kvenfélagsins að hún skyldi taka það mál til með- ferðar á næsta fundi. Næst fóru fram embættis- kosningar í félaginu. Tillaga frá Mrs. Melan, studd af Mrs. R. Pétursson, að stjórn- arnefnd sé endurkosin. Sam- þykt. Tillaga frá Mrs. Árnason, að Mrs. Carl Bjarnason, á Lang- ruth, Mrs. Norman Stephens frá Ginili- og Mrs. Melan frá Riverton sé bætt í stjórnar- nefndina. Samþykt. Fundi slitið. Laugardaginn kl. 2 e. h. flutti Mrs. J. B. Skaptason fyrirlestur um nútíma sjúkdómsvarnir, eft- ir Lilju Thordarson, Gimli, sem því miður gat ekki sótt þing- ið. Að kveldi hins 1. júlí hélt Samband kvenfélaganna skemti samkomu í kirkju Sambands- safnaðar í Wynyard að við- stöddu miklu fjölmenni. Sam- koman byrjaði með því að for- seti, Mrs. S. E. Bjömson, bauð gestina velkomna og skýrði frá áhugamálum Sambandsins. Sér- staklega skýrði hún frá hinni nýju hugmynd Sambandsins um að stofna sumarheimili fyrir böm einhversstaðar niður við Winnipegvatn, þar sem börnin gætu notið góða veðursins og baðað sig í vatninu. Lýsti hún með vel völdum orðum hversu hin góðu áhrif, er slík sumar- dvöl hefir á börnin, mætti vaxa í minningu þeirra og verða þeim til æfilangrar blessunar. Því næst lék Harold Brown lag á piano. Þá flutti Helga Árna- son fræðandi og skemtilegt er- indi um nútíma listir. Þar næst sungu tvísöng Mr. Carl Friðriksson og H. Johnson en Mrs. Garish aðstoðaði á píanó- ið. Var söngur þeirra hinn fegursti og var tekið með dynjandi lófaklapPj. Þá söng Mrs. Terry einsöng með aðstoð Harold Brown. Eftir það tal- aði séra Jakob Jónsson nokkur orð um það, hvað þekking manna og samband við nátt- úruna væri nauðsynleg, sér- staklega fyrir borgarbömin. Benti hann á að sumarheimilis- hugmyndin bætti nokkuð úr þeirri þörf og hvatti hann fólk til að styrkja eftir megni þessa fögru hugmynd, því hugsjónir væru ekki nógar ef ekkert væri framkvæmt. Þá las Mr. Árni Sigurðsson “Síðasta fullið’’ eft- ir Dr. S. Nordal. Var upplest- urinn hinn snildarlegasti og áhrifamikill. Eftir það söng P. S. Pálsson gamanvísur, og varð hann að endurtaka söngin aftur og aftur. Var samkom- unni slitið með því að allir sungu Ó guð vors lands. For- RAGNAR H. RAGNAR Píanisti oo kennari Kenslustofa: 683 Beverley St. Phone 89 502 Dr. K. J. AUSTMANN Wynyard —:— Sask. MARGARET DALMAN TEACHER OF PIANO 854 BANNING ST. Phone: 26 420 seti þakkaði öllum þeim sem þátt tóku í því að gera sam- komuna skemtilega og kvenfél- agskonum Wynyard safnaðar fyrir þeirra miklu gestrisni og góðu viðtökur. Mrs. E. J. Melan, ritari. FRÁ ÍSLANDI G. S. THORVALDSON B.A., LL.B. Lögfrceðingur 702 Confederation Life Bldg. Talsími 97 024 W. J. LINDAL, K.C. BJÖRN STEFÁNSSON tSLENZKIR LOGFRÆÐINGAR á öðru gólfl 325 Main Street Talsími: 97 621 Hafa eirjnig skrifstofur að Lundar og Gimli og eru þar að hitta, fyrsta miðvikudag i hverjum mánuði. M. HJALTASON, M.D. ALMENNAR LÆKNINGAR Sérgrein: Taugasjúkdómar Lsetur úti meðöl í viðlögum Viðtalstímar kl. 2—4 e. h. 7—8 ati kveldinu Sími 80 857 665 Victor St. A. S. BARDAL selur líkkistur og annast um útfar- ir. Allur útbúnaður sá besti. _ Ennfremur selur hann allskonar minnisvarða og legsteina. 843 SHERBROOKE ST. Phone: 86 607 WINNIPEG Dr. S. J. Johannesson 218 Sherburn Street Talsiml 30 877 Vlðtalstimi kl. 3—5 e. h. Rovatzos Floral Shop 206 Notre Dame Ave. Phone 94 954 Fresh Cut Flowers Daily Plants in Season We specialize in Wedding & Concert Bouquets & Funeral Designs Icelandic spoken THE WATCH SHOP Thorlakson Baldwin Diamonds and Wedding Rings Agents for Bulova Watches Marriage Licenses Issued 699 Sargent Ave. Fjögur selveiðaskip sökkva í íshafinu ísafirði, 17. júlí. Norskt hvalveiðaskip, “Ves- tad” M. 116, kom hingað til ísafjarðar kl. 8 í kveld með 45 skipbrotsmenn af 4 norskum skipum, sem sukku við sela- veiðar í íshafinu. Skipin sem sukku voru þessi: Hvidungen, sökk 9. þ.m., Hviding, Randi og Skansen. Hin þrjú síðastnefndu sukku 11. þ. m. Öll skipin, sem sukku, voru frá Álasundi. Allar skipshafnir skipanna björguðust um borð á Vestad. Selveiðimenn segja veiði trega í sumar og mikla storma í ís- hafinu.—Mbl. * * ¥ Slys Sigríður, Dagbjartur og Grím- ur, börn Bjama Grímssonar, fiskimatsmanns, voru á sunnu- daginn í skemtiferð austur við Grafarbakkahveri. Sigríður hætti sér svo nærri einum hvernum, að hrúðrið, sem var umhverfis hveropið sprakk und- an fótum hennar og féll hún upp að hnjám niður í hyldjúp- an sjóðandi hverinn. Það var aðeins snarræði bræðra hennar | að þakka, að hún bjargaðist, ,sagði faðir systkinanna, þeg- j ar Morgunblaðið spurði hann | um slysið. Símað var frá Hruna I eftir lækni og sjúkrabíl, héðan ,úr bænum, og stúlkan flutt í Isjúkrahús Hvítabandsins. Líðan i hennar er góð eftir hættP-ann- ars er hún mikið brend á fót- um og fótleggjum. Sigríður er 19 ára. Dr. A. V. JOHNSON tSLENZKUR TANNLÆKNIR 212 Curry Bldg., Winnipeg Gegnt pósthúsinu Simi: 96 210 Heimilis: 33 328 J. J. Swanson & Co. Ltd. REALTORS Rental, Insurance and Financial Agents Slmi: 94 221 600 PARIS BLDG.—Wlnnipeg J. T. THORSON, K.C. tslenzkur lögfrceðingur Skrifstofa: 801 GREAT WEST PERMANENT BUILDING Simi: 92 755 Ofhce Phone 87 293 Res. Phone 72 409 Dr. L. A. Sigurdson 109 MEDICAL ARTS BUILDING Opfice Hours: 12 - 1 4 p.m. - 6 P.M. AND BY APPOINTMENT Talsimi: 28 889 Dr. J. G. SNIDAL TANKLÆKNIR 614 Somerset Block Portage Avenue WINNIPEG

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.