Lögberg - 29.07.1897, Blaðsíða 8

Lögberg - 29.07.1897, Blaðsíða 8
LÖGBERG, FIMMTUDAGINN 29. JÚLÍ 1897. $1,840 ÍVERDLAUNUM Verður gefið á árinvi 1897' sem fyigir: ltí Gendron Bicycles 24 Gull úr l'í Sett af Silfurbiínadi fyrir Silpu Umbúdlr. Til frekari upplýsinga snút menn pjer til ROYAL GROWN SOAP GO., WINNIPEG, MAN. UR BÆNUM GRENDINNI. Bezta inaakínu olfan, som nokk- urn tíma hefur verið ílutt inn til Crystal, N. I). er til sölu í harðvöru- búðinni hjá O'Oounor Bro's & Grandy. Sjáið hvað B. G. Sarvis í Edin burg, N. D., gefur mikið fyrir $6.49 Ny auglysing á öðrum stað. Mr. Jóbannes Hannesson, sem um mörg undanfarin ár hefurátt heima á Gimli, en byr uú I Selkirk, dvaldi bjer í bœnum um syninguna, ásamt kouu sinni, og fóru þau hjón heim I £®r- ,________________________ Sökum þess a^ íslendingadagur- iun verður haldinn næsta ntánudag, hefur stúkan Skuld frestað fundi þar til á þriðjudagskveldið næst þar á eptir (þann 3. ágúst). Embættis. menn fyrir næsta ársfjórðung verða settir inn í embætti á þeim fundi. Gott prógramm á eptir. Mr. Siguiður Christopberson frá Grund í Argyle-byggð fór bj'eðau úr bænum heini til sín með Northern Paeific lestinni síðastl. mánudag. Hann biður oss að geta þess í blaði voru, að ef einbverjir sjeu þar vestra (í Argyle-byggðinni eða þar í grennd) sem vilji fá upply"singar viðvikjandi landinu í Swan Kiver-dalnum, sem hann er nýbúinn að skoða, þ,'t geti þeir fundið sig heima seinustu daga þessarar viku og fyrstu daga næstu viku. A þriðjudaginn var kom hingað til bæjarins sunnau frá Dakota öld ungurinn Gísli Guðmundsson, fríi ís- lendingaCjóti, og dvelur nokkra daga hjer í bænum áður en bann fer lieim. Gísli befur dvalið bjá ættingjum og vinum sínum í ísl. byggðuDum þar syðra síðan seint í vetur,og lætur mik- ið yfir hvað hann bafl átt þar góðar viðtökur og góða og skemmtilega daga k meðan hann ('valdi þar syðra Iietra a'ð lesa J>etta. Ef þið hafið verki eða lasleika af einhverri tegund, þíi gleymið ekki að Jón Sigurðsson, Glenboro, Man., hef- ur nytt Agætis ineðal, sem bætir fjölda mörgum.—Vottorð til synis frá merk- um möunuin í Argyle og Glenboro.— Komið og reynið það, og þið munuð varla. hafa ástæðu til að iðrast eptir því. Mig vantar góða umboðsmenn á meðal íslendinga í hverri nylendu og bæ, sem þeir huj í.—Skrifið eptir skilmlilum og nákvætnari upplysing- um sem fyrst. Veðrátta hefur verið þur að mestu og góð síðau Logberg kom út siðast. Regnið a þriðjudag og mið- vikudag í vikunni sem leið náði ylir allt fylkið og langt suður eptir ná- granna ríkjunum Dakota og Alinne- sota. £>ó ekki þyrfti regn hjor í Jtauðár dalnutn, þá kom það sjer vel sumstaðar vestur undan, þar sem ekki bafði rignt nóg að undanförnu. Upp- skeruborfur roega nú víðast heita mjOg góðar hjer í fylkinu og nágranna rikjuiiuin, og buist við að bveitiskurð- ur byrji hjer víða um miðjan næsta mánuð. Hveiti hefur verið að hækka í verði undanfarnar vikur—selst nú um (io cts. bush. hjer í fylkinu—og allar líkur til að hveitiverð fari hækk- andi, en ekki lækkandi, því uppskera verður víða ryr í íir og hveitibirgðir heimsins því að ininiika. Af Islendingasöguiii hof jeg nu fengið fjögur nyútkomin bepti: Iíeyk- dælu, Dorskfirðingasögu, Finnboga- sögu og Víga Glútnssögu. Eiunig bof jeg fengið nyprentaða skáldsögu eptir Björnstjerne Björnsson, þydda íi íslenzku af Bjarna Jónssyni frá. Vogi. Ennfremur hef jeg fengið uppdrátt íslands, útgefinn af Morten Hansen í Ilvík, lítinn en laglegan uppdrátt. Verðið á þcssu ofan talda geta menn sjeð í bókalista mínum í næsta blaði. Uppdrátturinn kostar að eins 40c. H. S. Bardal, (513 Elgin ave. Wiunipeg. Síðastliðinn sunnudagsmorgun, 25. þ. m. (uin kl. 2) dó suögglega að heimili sínu á Ross Avenue, lijer i bænum, Ólafur Ólafsson (söðlasmiður) á 53. aldurs ári. llann var sonur Ólafs sál. er lengi bjó á Sveinsstöðum i Húnaþingi og bróðfr Jóus Ólafsson- ar, er nú byr á Sveinsstöðum. Ólafur sál. lætur eptir sig ekkju og tvö hjer um bil uppkomin börn. Hann bafði þjáðst af augnveiki uui nokkur undan- farin ár, en virtist nokkuð hraustur að öðru leyti. A laugardaginn var bann með vanalegri beilsu, og er alitið að banamein bans hafi verið að æð hafi slitnað í höfðinu. Ólafur sál. var jarð- aður í Brookside-grafreitnum k þriðju- daginn og hjelt sjera Jón Bjarnason híiskveðju, og svo likræðu i 1. lút. kirkjunni, og var fjöldi manns við- staddur. Mr. A. S. Bárdal sá um út fOrina, og fylgdu allmargir liniiin látna alla leið ut í grafreitiuii. Lesið J>etta. Allur sumar-varoiugur er uú niður- settur bjá Stefáni Jónssyni, á norð- austur horninu ,1 Ross ave. og Jsabel str. Allskonar ljerept og musselin með ótal litum að eins 5 cents; ágæt ljerept & 7c og 8c eru sjerstök kjör- kaup, einnig Ijerept niðursett úr 12^c og I5cí lOc og llc. I>að er yður gróði, kæru viðskiptaviair að koma til Stefáns Jónssonar þegar þjer þurfið að kaupa „Dry-Goods". Tvíbreiðir kjóladúkar á lOc, 15c og ágætir a 20c og 25c. Sumarvörurnar þurfa að minnka og mega til að seljast; þær verða þvi seldar eins ódyrt og tnögu- legt er. Enn fremur karlmanna og drengja fatnaður,|íisamrfataefnum allt niðursett. t>eir sem ætla að koma í bæinn um syningartímann, til að skcinmta sjer tneð kunningjunum, ættu að muna eptir að lita inn til Stefáns Jóussonar, ef þeir þarfnast fata eða fatataefna. Hann inun vissu- lega gcra eins vel við yður og nokk- urannari borginni. Ilafið þetta hug- fast. Virðingarfyllst S'I'KI'AN JÓNSSOV. Norðaustur horn Ross ave og Isabel. ast getur, og hinn mesti fjöldi fólks verði þá saman safnaður; allt bendir til þess. Forseti Bandaríkjanna befur sjerstakl. verið beðinn, að heiðra h'i- tíðina með nærveru sinni, en þó er enn þá ekki víst, hvort hann getur koinið eða ekki. Störf þingsins ráða því að miklu leyti. Landar vorir bjer í Spanish Fork eru einnig að búa sig undir afarmikið bátiðarhald hjer 2. ágúst, í minningu stjórnarskráriimar og Jóns Ólafs- sonar! og á að nefna það „íslendinga- dag." Nefndin, sem stondur fyrir því, bofur lagað liið innd*lasta „pro- graiiimo," s<;m liugsast gctur, fyrir daginn, og blakka nú víst flostir til að sá dagur uppronni. Hjer hefur aldrei verið halditin ísl.-dagur fyrri, svo mönnum er þar af leiðandi bið inesta nynæmi á að fá að halda svoleiðis dag til að minnast þjóðar sinnar og fóst urjarðar, vina, vandamanna, o. s. frv. Nánari frjettir um þetta hátiða- hald skrifar máske einhver seinna því bjer slæ jeg botuinn í. Búi. Svvan Rivcr-dalurinn. Frjettabrjet. Spanish Fork, Utab, 12. júlí ".17. Heiðraði ritstjóri LOgbergs. Hjcðan er að frjctta hina ákjós- anlegustu tíð, og útlit fyrirhina fræg- ustu uppskeru. Fyrsta uppskera af heyi rjett ny-afstaðin, og var afbragðs góð. Jloilsufar er yfir höfuð að tala í bezta lagi. llvcrscm vetlingi getur valdið er nú að búa sig undir hina afarmiklu þjóðhíitíð, scm Mormónar ætla að halda í Salt Lake City frá 20. til 25. þ. m. i minningu þess, að þá verða liðin 50 fir siðan að Moses iiinn annar (Urigham Young) Ieiddi fsraels-bðrn (Mormóna) yfir eyðimOrkina bingað inn til ,,/íon." Það er óhætt að full- yrða, að þcssi hátíð muni verða ltin allra myndarlegasta Mtfð, sem hugs- Eins og getið var um í LOgbergi, sem út kom þann 1. þ. mán., löwðuin vtð af stað hjeðan frá Winnipog |». 26. júní síðastliðinn til þess að skoða land f Svvan River dalnum. Við ferðuðumst með Manitoba & Nortb Western járnbrautinni vestur til Yorkton og þaðan keirandi norðaust- ur i dalinn. Frá Vorkton til Fort Pelly, nálægt 50 milur, er sjerlega góður vegur, en fra Fort Pelly norð- austur til Swan J>ako, nálægt 75 míl- ur, er víða vont yfirferðar. Á því svæði hafa aldrei verið gerðar binar minnstu vegabætur og þó hefur verið þar allmikil umferð til margra ára, bæði af indiánum og hvítum möniiuiri sem reka verzlun á meðal þeirra. Við höfðum litla hesta (indian ponies) í ferðina, og þegar norður kom ferðuð- umst við ríðandi um dalinn. I>jssi dalur liggur i suðvestur frá allstóru og fallegu veiðivatni, sem heitir Swan Lake (Alptavatn), og er hann fra 3<J til 40 milur & breidd og álika langur. Sitt fjallið liggur hvorumegin dalsins, Buck Mountain (Andafjall) suðaustan megin og Porcupine Mountaiu (Broddgaltafjall) norðvestan mog- in, og er hið fyrnefnda 2500 fet, eu hið síðarnefnda 2400 fet yfir sjávar- mál. Dalbotninn myndar 1900 feta há hæð, sem heitir Tbunder Hill (I>rumuhæð). öll eru þessi fjöll vax- in skógi og er hann viða talsvert stór- vaxinn. Eptir dalnum endilOngum retina tvær stórir og fallegar ár, sem bíiðar falla i Swan Lake, og hoita þær Woody River sö vestari, og Svvan River sít austari- í þessar ár falla margar þverár og lækir, sem koma niður frá fjöllunum. Bráttsáum við, að ekki mundi verða bægt fyrir okkur að ferðast um allan dalinn í þetta skipti og moð því það leyndi sjor ekki aðsuðaustur parturinn er Ollu byggilegri, afrjeð- um við að láta uorðvestur hlutann lenda fi hakanum. Við skoðuðum vandlega tandspilduna á milli Woodv River og Swan River, alla leið fríi Thuudor Hill niður að vatni, og mik- inn bluta landsins sem liggur á milli Svvan River og Duck Mountain; alls fórum við uin 17 townsbips. A milli Woody River og Svvan River cru víða fyrirtaks slæjulönd, einkum þogar norður og nær vatninu drogur. Víða voru þossi slæjulOnd blaut, sem kemur meðfram til af því, að sinuflækjan er svo mikil að vatnið getur ekki runnið bnrt, nje sólin nlð til aðþurkaþað, og svo voru nærri því stöðugar rigningar J>egar við vor- um íi ferðinui. Fylgdannaður okkar agði, að vanalega væru allir þcssir engjafiftkar þurrir seinui part sumars. Alstaðar var grasið framúrskarandi bæðí að vöxtum og gæðum. Með- fram Swan River, norðvestan megin, er uijOg álitlegt land til akuryrkju, liíitt og ]>urt, og jarðvogiiriun ijji'iður —yfir höfuð cr jarðvegurinn allstaðar góður þar sem við fórum, að undan- teknum tveimur eða þremur litlum blettum, sem voru sendnir. Sumstað- ar erárbakkinn skógi vaxinn, en vfð- asthvar er það að eins nygræðing- ur, sem engin fyrirböfn er við að upp- ræta, og sumstaðar er algerlega skóglaust; aptur er nógur og góður skógur þegar dregur frá ánui, svo að enginn þarf að óttast að hann hafi ekki nógan og göðan skóg. Sjerstak- lega vel leizt okkur & þetta land fyrir akuryrkju og griparækt (mixod farm- ing), vegua þess, að þogar frá áuni drogur koma engjalöndin, sem þeir, er verða svo beppnir að eiguast lönd- in meðfram ánni, gota notað sjer f mörg ár. í townsbip 35, range 2'J follur stór lækur í Swan River, setn heitir Thunder Hill Creek; meðfram þeim læk er Ijómandi fallegt og gott land til hvers scm vera skal, sjerstak- lega eru þar falleg boitiiönd. Fallegasta plássið, sem við sáum á ferðinni, er þó óofað á milli Rolling River og Duck Mountain. Rjett vestan við fjallið er hæð, sem heitir Minitonas Hill,15C0 fet yfir sjávarmál, og rennur Rolling River vestan meg in hennar en Favel River austan meg in. Umhverfisþessa hæð og þaðan niður með ánum er tiltakanlega fall- egt og landkostir góðir. Allt þetta land hefur auðsjáanlega verið skógi vaxið fyrir nokkrum árum, cn skógur- inn hefur gjörsamlega eyðilagst af eldi á stóru svæði og má það nú hoita oin grassljetta, há og þur, með litli'm en fallcgum skógarbeltum meðfram Hiiiiin. Væri landið á þessu svæði notað eingöngu til griparæktar, þíi er hætt við, eptir þar sem okkur virtist, að slæjur yrðu tæplega nógar; en fyr- ir akuryrkjuland eða hvorttveggja til samans (mixed farming) er það vel lagað. Við Minitonas Hill hittum við mælingameuu. Yfirmaður þeirra stað- hæfði það, að hann befði aldrei mælt fallegra land á æfi sinni,og sannast að segja efuðumst við ekki um að hann segði það satt. Alstaðar i dalnum er nógur skóg- ur og sumstaðar jafnvel svo góður sögunarviður að sögunar-milla mundi vel borga sig. Aðallega vex þar poplar oi3, sprucc. I>ó sáum við á nokkrum slOðum tamarac og byrki og meðfram Swan River talsvertaf maple. Vatn er alstaðar nóg og gott. í Ollum ám og lækjtim er sand-botn og vatnið þess vegna hroint og tært. Víða fundum við uppsprettur með ískOldu, silfurtæru vatni. Fiskiveiði er í Ollum anum o<' mikil bvítfiskveiði i vatninu, eins oft nærri má geta, þareð skipgeng á fell- ur úr þvi norður I Lake Winnipeg- osis. Sú á boitir Shoal River og er að eins 14 milur á lengd. Nft sem stendur er kostnaðarsamt og erfitt að flytja vestur í Svvan River dalinn, þó er það ekki líkt þvf eins orfitt og sumir halda. Eins og við tókum fram er bezti vegur frá York- ton til Fort Pelly og þaðan er ekki nema 30 til 40 mllur þangað, sem okkitr leizt bezt á landið, og vegurinn all-brúklegur á þessum tíma ársins. Nu hefur Manitobastjórnin ákveðiðað loggja akbraut, á þessu hausti, frá Dauphin vestur f dalinn, svo að næsta suinar verða allir erfiðleikarnir, við að komast þangað, horfnir. En, ef ís- londingar eiga að ná i þessi lOnd, þíi mega þeir ekki biða optir þeirri braut, þeir verða að bregða við strax og festa sjer lönd. Hon. Thos. Greenway hef- ur gort tilraunir að fá nokkur tovvn- s'liij) í Swan Rivor dalnum sett til síðu lianda íslendingum, en það Iftur holzt ítt fyrir að það muni ekki fást. Það mesta sem Hon. Clifford Sifton hefur drogist á að gera, í þessit sambandi, or að leyfa íslendingum að vera í burtu fríi lOndum sínum, til þess að vinoa sjer inn poninga, lengur en lOgin heimila, ef þoir óska þoss, og geta þau hlunnindi verið talsvert mikils irði. Að endingu tOkum við það, fram að okkur leizt svo vel á landið að við liikuiu ekki við að hvetja ísl. til þess að brogða við in'/ gtrax og tia sjer þar I l(')iid. Ef nokkrir taka sig sarnan og fara I hðp, þa or enginn vafi ft því að Manitobastjórnin íoggur þeim til fylgdarmann og útvegar þeim niður- sett far með Manitoba & Nortb Wost- ern jíinibrautinni. Við undirskrifaðir orum fusir til þess að svara brjefum og gefa allar u[i[)lysiiigar þessu viðvfkjandi. Winnipog2f). jfilí 181)7. M. Paui.bon, S. ChristofhbbsoN. 018 Elgin avo. Grund, Witinipog. Man. J u!i=Sala Alllt selt með sjerstakleg 1»KU verði þennan mánuð —¦ AH*r sumar-vörur verða nú selu*r með mjög lagu verði . . • Kjolatau—Hjerum bil 59 strang- ar af einlitu og marglitu, tví- breiðu kjólataui frá 35c til 50c virði yardið. Söluverð......25 c Sirs og ginghams — Sirs, giog- hams og Oxford skyrtu-efui. Yarðið á......sc, 8Jc, ioc og i*r Ljerept—hvít og grá, 36 þuml. breitt hvitt ljerept 5c yardið og grá ljeropt 5c, 5c og oc yardið. —Linlaka og koddavera ljer- ept af kllri breidd og flannel- ettes ............5C, 8c og ^ Sumarvorur — Kvenmanna og barna vesti, sokkar, hanskar, klútar, borðar o. s. frv.—Karl- manna sumarskyrtur og nær- buxur á 25C hvert—Allir stré- hattar settir niður I lœgsta v*1 rd Jakkar og Capes—Jakkar, Capes og Ulsters fyrir hjer um ^bil hálft vanalegt verð _____ ii—< Carsley & Co. 344 MAIN STR. Suonan við Portage ave. Verður haldin að 181 King Str. hjeí bænum 30. jölí (föstudag) klukk»fl 2 síðdegis, og verða þar seldir »"8' konar munir nyjir og gamlir, þ*r * meðal húsgögn svo som sideboards, be room og parlor setts, orgel, borð * ymsu tagi, Jeirtau, blikktau og m»r^ leira. T. Tiiomas, uppboðshaldari. IN0KKUR | OfíD UM * BfíAUD. | W. J. Boyd. Líkar ykkur gott brauö og C/ smjör? Ef þjer hatið smjór- ?£ ið og villið fá ykkur veru- 7>> lega gott brauð — betra •* brauð en þjer fáið vanalega * hja búðarmönrjum eða úí liökurum—þá rettuð þjerað w^ ná í einhvern |ieirra manna ^ er keira út brauð vort, eða Tv- skilja eptir strretisnafn og yk núine" ykkar að 870 eöa ^ &79 Main íátreet, 2& lit/.ta „lce Cream" og ^ l'astry í bænum. Komið og reynið. MAIL CONTBACT. INNSIGLUD tilboðsendistpóstmA1'.' ri'iðgjafanum f Ottawa þar til á ba<lc^j á fðstudaginn 27. ágúst næ8tkorn»Dtt um flutning og útsending a ,F° t Parcoh'' lijor f Winnipog, samkvW* fyrirhuguðum skilmalum sex sin"11. i hverri viku um fjögra ara tíma fr* októbcr næstkomandi. Prentaðar auglysingar, sein •"".j balda frekari uþplýsingar og skilrn ' áhrærandi samninginn um póetfl111. inginn, og eyðublöð fyrir till'^1!^ fást íi Winnipog pósthúsinu o<í W undirrituðum. W. W. Mi LEOD, ln!l INistOfllcelnBp^ I'ost ();fice Ingpectors Offtce, Wpanipeg, 10. júlí 1897.

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.