Lögberg - 08.03.1900, Blaðsíða 1

Lögberg - 08.03.1900, Blaðsíða 1
LÖGBERO er geflö 6t hrern flmmtudag af Thk Lögbrrg Printing & Tublish- ing Co., að 309X Elgin Ave., Winni- peg, Manitoba. — Kostar $2.0 um árið (á Islandi 6 kr.). Borgist fyrirfram.— Eeinstök númer 5 cent. LogberG is publisbed cvcry Thur ,d»y by Th». Lögberg ^rinting & Publjsh ing Co., at 309J4 Elgin Ave., W'nni- peg, Manitoba,—Subscription pric" $2.00 per year, payable in advance. —• Single copies i cents. 13. AR. Winnipeg, Man., ílimutudaginn 8. iimrz 1900. NR. 9. THE •• HOME L>FE ASSOCIATION OF CANADA. (Incorporated bv Special Act of Dominion Parliarnent). Hon. R. HARCOURT, A. J. PATTISON, Esq. President. General Manager. HöfudstöII $1.000,000. Yfir fjögur hundruð þúsund dollars af hlutabréfumHome Life fé- lagsins hafa leiðandi veizlunarmpnn og peningamenn í Manitobaog Norðvestuilandinu keypt, Ho.mk Life hefur þes-vegna meiri styrk og fylgi í Manitoba og Norðvesturlaudinu heldur en nokkurt annað iífsá- byrgðar-féliig. LífssU>yra<lar.skí»-tcini Home Lipe féla£rsi"s eru alitin, af öllum er 8ji þau, að vi-ra hið fullkomnasta ábyrsðar-fyrivkomulag er nokkru sinni hefurboðist. Þau eru sýkrt prentuð, auðskilin og laus við öll tví- ræð orð. Dámirkiöfur borgaðar samstundis og sannanir um dauðsföllLu hafa borist félagirru. Þau eru óiiiótmælanleg eftir eitt ar. Oll skirteini (élagsins hafa Akveðið peninga-verðmæti eftir 8 ár og er lánað út á þau með betri skilmálum en nokkurt annað lífsábyrgðar- félag býður. Leitið upplýsinga um félagið og þess ýmislega fyrirkomulag hjá ARNA EGGERTSON, Eða Geneeal Aqent. W. H. WHITE, Manaoeu. P.O. Box 245. MclNTvne Bl., WINNIPEG, MAN. Striðs-f i éttir. Eina ocf getiö var utn í eíðasta '•'afii voru, J>á er nú loksins bfiið að lejsa L*dysmith úr umsat Búanns, OR var það gert á 'miðvikudsginn í vikunni sem leið. E'na og menn vita hefut sá bter verið umsetinn aí her ðvinaDna svo manuðum skiftir og voru menn oft og einatt hræddir uro, að Búunum twkist að na honum. En " hite hershöfðingi hefur verið f>raut- • eigur or^ fýnt ágæta vOrn. Liðsmenn n»D8 hafa farið óðum fækkandi, bæði »f msDnfalli, sem orðið hefur 1 orust- um hans við urr>séturs-herinn, og eins a* f&dsema veikindum, sem gengið hafa 1 bænum upp & siðkastið. Það naátti heldur ekki tæpara standa. Brezka liðið var aðfram komið og hefði að lfkindum orðið að gefast brað lega upp ef ergin hjftlp hefði komið oa sem leysti Ladysmith úr umsatinni var Buller hershöfðin^i. fíann þykir nafa synt vaska framjíöngu nú í Betnni tið, og er ssgt að hann sé um Þ»ð bil búinn að reka Böana burtu ««• Natal. French hershOfðingi e« sagður Rð vera d leiðinni með hersveitir sínar t!l Bloemfontein, böfuðb .rgarinuar í 'JraDge Free rikinu, og mundi J>að vera all.mikill slregur fyrir Breta að na þeim bæ sem fyrst & sitt vald. Cronje hershöfðinpi o - allir þeir undirforingjgr, sem Bretar h»rtóku "Joð honum 1 siðustu viku, hafa verið Bendir til C«pe Town. Pykir sá stað- ur einna bezt fallinn til að geyma ]*fn hættulegan mann og Cronje hef- u' verið talinn, því eins og geta má cærri vilja menn vera vis«ir um, að *Ö hann sleppi ekki aftur, úr fjví hann einu sirmi hef ur naðst. A sunnudsginn var háði Brabant hershöfðingi œikla orustu við Búana I nfind við Dordrecht. Var barist frá "'orgni til kvölds og lauk bardagcn- ««n svo, að Bretar unnu fullkominn sigur. — Böar eru 1 öða önn að hafa 5'R a burt úr Cape Colony. Deir hirfa l stórhópum austur og norður * við, og er [iað með öðru fleira. vott ^Wþess, að viðureignin er farin »ð nallast & j>a og að Bretum er altaf að gaDga betur og betur. Gatacre hershöfðingi er nú með atnar hersveitir i Stormberg, Kitchen- er 1 nADd við Paardeberg og Roberts Uvarður i 0*fontein, sem er smabær n&lajgt landamserum Orange Free- ííkisins og C«pe Colooy. -_ Roberts nefur hertekið 4,600 Böa slðan hann *om orjr hafa flestir peirra vetið ser.d- ir áleiðis til Cape Town. — Af cana disku herdeildinni eru nú fallnir 42 menn, eftir flðustu fréttum. . CANADA. íbúar í Dawson City vilja íá rétt til að serdafulltrtía á sambandsp>ing- ið í Ottawf. Bænarskra pess efois er 1 undirbúningi og verður að sögn braðlega secd íil stjórnarinnar. Fyrir nokkrum dögum slðan vildi til slys nálægt Sudbury, Ont., f>ar sem tveir menn biðu bana og sjö meiddust. Deir voru að sprengja e-rjót með dynamfti. VerkstjíSrinn, Alex Mclnlyre, varð blindur á báðuro augum og misti psr á ofan annan handlegginn. Eins og getið var um f slðasta blaf i ^oru, bauð fylkisstjórinn í Brit- Ish Columbia Mr Jos.Martin að mynda n/tt rftðaneyti, Mr. Martin hefur enn ekki tekist raðaneytismyndunin og pað eru sterkar Ilkur til að hann verði að bætta rið svo búið. Degar pingið greiddi atkvæði um tillögn viðvikjandi trausti fiess & Mr. Martin, p& fór sfi atkvæðígreiðsla pannig1, að að eirs einn pingmaðnr greiddi at- kvæf i með honum.eu hinir allir & móti. ÍTLOXO Allmennar kosningar 1 Chili í Suður Ameriku fóru fram par hinn 5. p. m. Frjálslyndi flokkuriun bar sigur fir býtum. Samkvæmt áætlun brezka fjár- mftla ráðgjafans kostar ófriðurinn við Bfiana um £60,000,000. Eins og roörgum mun kunnugt vara, pá stóð pað til, að Bretar skiftu, um pessar mundir, um sendiherra f Washington. Pauncefote lávarður, hinn nfiverandi fulltrfii peirra, er orðÍDn maður gamall og vildi pjarnan fá lausn frá embætti. Bjðat hann við að stjórn Breta mundi pegar skipa annan mann 1 sinn stað og ætlaði að fara alfarinn heim t'.l Eoglands um næstu mánaðamðt. Ea nú hefur brezki stjrtrnarform., Salisbury lávarð ur, bcðið sendiherrann að halda &fram að gegr.a embætti slnu um næstkora- andi m&nuði og bef ir hann fallist & að gera pað. Blaðið Times I LondoD, lætur vel yflr peirri r&ðstöfun og minnist, í pvl sambandi, & tilraunir þær, sem gerðarvoru, að f& McKioley forsetatil að hlutast til um figreinings- mfil Breta og Bfia, yg bætirpvl við, að Pauncefote l&varður sé ainmitt s& maður sem Bretar purfi að hafa 1 Washiprjton, par til hinir bættulegu tfmar séu gengnir um garð. Ur bœnum og grendinni. Mr. G. Dalman, fra West Sel- kirk, var & ferð hér í bæuutn & priðju daoiun var. Allmargir menn bér í bæn .m liafa undanfarandi daga ver ð kærðir og sektaðir fyrir brot & vlnsölulögun- ura. Sekt fytir brot af pesiu tagi er all-ba: $50 og par yfir. Loyal Geyair Lodge, No 7119, I. O. O. F., M. U., heldur vanalegan fund, M&nudagskvöldið 12. mnrz, 1900. 1 Northwest Hall. Árlðandi er að allir meðlimir sæki fuudinn. A Eggertson, P. S í stðasta nfimeri blaðs vors birt- um vér pakkarávarp fr& guðjóni Johoson til Jóiiasnr Leo, Illuga Olafssonar og floiri, en pað hafði láðst að tska fram 1 pakkar&varpinu, að bæði Guðjóa og hinir aðrir hlutiðeig- endur eru til hiimilis f Selkirk. Pað hefur verið mælst tiJ, að vér gerðum pessa skyringu I blaði voru, og gerum vór pað me3 &nægju. Hinn 23. f. m. brann Ibfiðarhfis Mr. Asmundar Þorstoinssonar, sein l>y"r n&Iægt Wild Oak-pósthfisi fyrir vestan Manitoba, tii kaldra kola raeð öllu dauðu, sem I pvl var. Norðan- stormur og mikið frost var, pegar bruninn skeði, og hfisbóndinn ekki beima, en konan bjargaði sór og böruunun. i fj<5s, skamt fr& húsinu, sem eldurinn ekki sakaði. Vér viljum benda lesendum vor- um f D*kóta & auglysingu peirra herra Thompson & Wing 1 Crystal. E»ar er alt selt með niðursettu verði og samt gefa peir vissan punda fjölda af sykri með bverju $10,00 virði af vörum. Eins og auglysicgin ber með sér, 6tti hfin að birtast i Lögbergi I siðustu viku, en kom ekki fyr en blaðið var prentað. Til þess að bæta fir þvl f& menn kjörkaup ,þau sem auglýst eru & sykri, til 14. þ. m. Störkostleg samkoma, undir stjórn lestrarfélagsins, „Framsókn" verður baldin & firatudaginn kemur (15, þ. m.) & Brfi Hall i Argyle- byggð. Beztu m-'imenn og song- menn skemta. iJar verðnr raeðal annars kappræða, sem fróðlegt verður að hlyða &, og svo veeða veitingar eins og tiðkast & sltkum samkomum- Sækið vel samkomuna og hlynnið að lestrarfólaginu jafnframt þvi að skemta yður og upphyggjast. Flestir þeir menn, sem unnu við aktynsauin og sijðlasm'ði, hj& E. F. Hutc'iirgs, hér í baenum, urðu að leggj.i niður vinnu fyrir skömmu stðan. Að diemi annara handiðna- manna, bæ^i liór og annarsstaðar, b'.ifðu menn pessir mynd«ð /éUg með sér, en Hutc'iings gaf féiajJS'nyndun- inni Ilt auga og steftidi mönnunum & sinn fund. Vi'di bann láta \>k skuld binda, sig til a^ vera ekki i fé^aoi og og hðtaði psjiin burtrekstri ór sioni þjónusta ef þessa væri net<tð. En mennirnir se tu samt þvert nei fyrir 02 kusu heldur nð tnpa atvinnu sinni en að lita kúifa sig til að hætta við félagið. Dykir slik aðFerð Hutchings hin lfialegasta og hefur hann hlotið alment &træli fyrir petta tiltæki. Mr. Jón J. Vop i, „contractor" hóðan úr bænum, sem um undanfarinn tfma hefur vorið & Gimli til þess að sj& ux smtCið & bryggjuuni, er hann samdi um að by^gja þir fyrir sam- binds stjóminx k >m h ngsð til bæjarios stðast'. föstud-'g', og dvaldi béc þar til á þriðjudag, að Imnn la^ð' af stað norður til Gimli aftur. Mr. Vopai va.r bfiin að sökkva öllum fjórum „bfikkutn'* bryggjunnar nið- ur& botn fif ur hann fór f:& Gimli og bfiinn að byggja p& upp yfir vatcs flðt, svo alt hið erfiðasta af verkinu er bfiið. Enn fremur var bfiið að reka niður alla staurana & 150 feta langa bilinu milli „bfikkanna' og fjörunnar Ef ekki hefði staði' & að f& timbur i efri part „bfikkanua", p& sagðist Mr. Vopni hefða getað lokið við bryggju- smtðið um luk pessa m&naöar, en prfitt fyrir þessa töf lykur hsnn soilð- inu vafalaust fyrir lok sp'-il m&naðar, og er þ»ft vel að verið Eins og vér hOfum &ður skyrt fré, þ& er insti „búkkian" (s& sem næstur er fjOrunni) 50 fet & lengd, en hinir 100 fet & lengd hTer. Mr. Vopni segir, að það sé nfi um 9 feta dypi við fremsta „búkkacn". Kvennmadur uppdotvar önnur mikil upp^ötvun hefur verið gerð, og það af krennmanni. „Veik- indi featu gr*jper sfnar & henni. í sjO &r barðist hún k móti þeim en þ& virtist ekki annað en gröfin ligííja fyrir honni. I þrj& m&nuði hafði hfin stöðugau hrtsta og gat ekki sofið. Hfln uppgötvaði & endanum veg til að Iaskna sig með þvi að kaupa af okkur flOsku af Dr. King's New Dis- covery við tærÍDg. Fyrsta inntakan bastti henni svo að hfin gat sofið alla nóttina, trær flOskur læknuðu hana alveg. Hfin heitir Mrs. Luther Lutx". t>annig skrifa W. C. Hamra- ic & Co., i Shelby, N. C. Allstaðar selt & 50o. og £1. Hver flaska fibyrgst. LJODMÆLI. Ný út komiS er Ijóðasafn eftir Krisfc- inn Stefánsson og er til sölu hjá höf. að 789 Notre Dame Ave. West, og hja. H. S. Bardal að 557 Elgin Ave., Winnipeg. Kostar í kápu 60 ccnts. H. H. Reykjalin & Co., Hafa nýfengiö hátt á annaö hundraö pör af hin- urn frægu Bradley, Metcalf Co's skóm, fyrjr unga og gamla, karla og konur til hversdags og spari. Þetta eru viðurkendir að vera þeir beztu sk6r sem hægt eí að kaupa. VIÐ seljuru þessa skó eins ÓDÝRT eins og keppinautar vorir selja lakari skó. Fólkið finnur þetta líka og sparar sér fé með því að verzla við. H. H. REYKJALIN & C0.. c 7o. 7, White Tape, Cheoked, Striped f Fancy, Open Work Muslins í svuntur og kjóla handa börnnm, lOc. I0c. I0c. lo þumlunga finasta Lavvn mt) skrautofnum jaðri, í BVuntur og pils. oc. Oc. oc. Sterk; Roiler þurkutan, stykkjótt O o s Þurkutau. Sterk svuntu Qing- hams, :c. •c. Fín og sterk Cotton og TorchMi Lace for trimming. 5c. 7c. IOc. / Kjðrkaup a finu og þykkku Sviss- nesku Bróderíi og milliverki eftir nýj- ustu tízku. CARSLEY & co. 344 MAIN ST. Hvenær sem þér þurflð að fáyður leírtau til raiö- degisverðar eða kveldveröar, eða þvotta- fi'iðld i svefnherbergið yðar, eða vandað postulínstau, eða glertau, eða silfurtau, eða lampa o. s. frv., þá leitið fyrir yOur í bdðinni okkar. Porter $c Co,p 'ó'óO Main Strket.] Þegar Jjýf þreytist á Algengu tóbaki, þá BEYKID T.&B. MYHTLE NAVY Þé,r sjáið „ T. & B. & hverri plötu efa pakka. J. E. Tyndall, M. D., Physician & Snrecon Schultz Block, - BALDUR, MAN Bregður rctlnlega fljótt við begar hans er vitjað fyrir jafn sann- gjarna borgun og nokkur nnnar. Mountain, N, I>. DR- J. E. ROSS, TANNLÆKNIR. Hefur orð á sér fyrir að vera rueð ^eira beztu í bænum. Telefoi^'1040. B28>*|Haln St.

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.