Lögberg - 04.10.1900, Blaðsíða 1

Lögberg - 04.10.1900, Blaðsíða 1
Air-Tight Ofnar X fyrlr 'vid vbj.OO og upp. Red & Bloe Trading Btareps. ANDERSON & THOMAS, 538 Nain Str. 0 ^%^%^%^%%-'%%^%%^%%^%^%^%'%^< ^%'%%.%-%-%,%.'%%.-%^%'%%%.-%%.-%.V%-1 Lampar V d hifum fengtc) n<.tt upphif; ;if nv.jum Iðmp. nm fyrir iiott veá, h m verda' seldir mj^g ódýrt komtd og skodid þú. fíed & Blue Trading Stamps. ANOERSON & THOMAS, P Ilardware Mi'rchants. 538 Main Str. # 13. AR. Winnipegr, Man., flmmtudaginn 4. október 1900. NR. 39. Frettir. BANI>AKtKIN. Um 60,000 raenn, sem margir hafa verið iojulausir síðan í júlí, byrjuðu nýlega vinnu aftur í stál- iðnaðar-hóruSunum í nánd við Cleve- land, Ohio. Kolhafa stigið í verði $2.00 tonnið i Boston síðan kolanama- verkfallið byrjaði. Á fundi, sem republikanar í Pembina-eounty héldu fyrir halfum mánuði síðan, tilnefndu þeir eftir- fylgjandi embættismanna-efni o. s. frv. við kosningarnar 6. næsta mán. (nóv.): Sheriff, Marshall Jackson; Registrar of Deeds, George Elston; Clerk of Court, A. L. Airth; Coun- ty Treasurer, J. W. Harvey; Supt. of Schools, George Martin; County Judge, J. D. Wallace; Auditor, Paul Williams; States Attorney, W. J. Burke; Coroner, G. F. Erskine; Senator, Judson La Moure; Repre- sentative, W. J. Watts; Representa- tive, I. J. Chevalier; Commissioner, J. P. Hicks._________________ í 2. kjördæmi Dakota-ríkisjhafa republikanar nýlega tilnefnt sem þingmannaefni sín við kosningarn- ar 6. nóv. hina núverandi þingmenn kjördæmisins á Dakota-þinginu, nefnilega Mr. J<5n Thordarson og Mr. Restemayer. Demókratar hafe tilnefnt á móti þeim Mr. John John- son að Garðar og Mr. A. D. Gibson að Tyner. Verkfallið I kolanámunum í Pennsylvania hefur gripið talsvert meira um sig, stðan vér gátum um það seinast, og voru um 140,000 menn iðjulausir þar eftir síðustu fréttum. En nú bjóða ýmsir kola- náma-eigendur nokkra kauphækk- un (tíunda part), og eru likur til að margir verkfallsmenn þiggi það og byrji vinnu aftur. Eftir skýrslum, sem safnað hefur verið síðan verk- fallið byrjaði, fá namamenn $1.25 til $2.50 i kaup á dag og ltður yfir höfuð allvel, þrátt fyrir það sem sum blöð reyna að útbreiða í pólitísku skyni. Stjórnin sendi herlið inn í n4mahéruðin strax og verkfallið byrjaði, svo litlar sem engar róstur hafa átt sér stað, cnda virðast verk- fallsmenn enga löngun hafa til spillvirkja það er sagt, að verkfall þetta hafi verið' byrjað á þessum tfma vegna þess, að það var álitinn hentugur ttmi sökum kulaskorts á Englandi og víðar, eu ekki af því að það þrengdi neitt sérstaklega að namamönnum. ÍTLÖND. Kol hafa stígið upp 50cts. tonn- ið í Toronto og $1.00 tonnið í Mon- treal sökum verkfallsins í Pennsyl- vania. CANADA. Engar sérlegar fréttir eru af ófriðnum í Kína og Suður-Afríku. Kosningarnar standa nú yfir á Eng- landi, og lítur út fyrir að Salisbury- stjórnin vinni með miklum at- kvæðamun. en engir purkar, svo illa geDgur með stökkun og preskingu, eins og áður. Mr. Jóhannes Hannesson, frá Selkirk, sem verið hefur umsjónar- maður við fiskiutveg Mr. H. Arm- strongs á Winnipegosis vatni síðastl. 4—5 mánuði, kom hingað til bæjarins paðan að norðvestan í gærmorgun og fór til Selkirk i gærkvöld. Hann aegir, að fiskiveiðarnsr á Winnipeg- osis-vatni hafi gengið vel f sumar, og að ymsir íslendingar hafi stundað pær °f? grfett vel á peira. Askorun. Hinn 21. sept. síBastl. hélt flokk- ur republikana í „Commisaioner Dist- rict No. 2 Pembina County N. Dak.", tilnefningarfund í Crystal, í því skyni að tilnefua „Couoty Cotnmissioner" fyrir nefnt dút.ikt, og voru par 2 í vali: J. S. Sigfússon á Mountain, núverandi „County Com." og Sigurð- ur Sigurðsson á Gardar, N. D., og hlaut Mr. Sigurðsson tilnefninguna. Daginn eftir, 22. sept., héldu demó- kratar fund með eér að Mountain i samskyna augnamiði, og eftir að tveir eða prír úr peirra flokki (demókrata), sem aður voru búnir að láta i ljósi að peir mundu vera fúsir á að taka til nefningu svo framarlega að Sigfússon hefði verið tilnefndur, höfðu neitað að taka tilnefningu á möti Sigurðsson, var J. S. Sigfússon tilnefudur, og er sagt að hann hafi lofað flokknum (demókr.) emdregnu fylgi sinu við næstu kosningar. I>að lítur pví blatt 'ram ut fyrir, að Mr. Sigfússon hafi ;>essu augnabliki sníiist, og að i i -rnðinn fyrir að vera republikan, eins ..g hann hefur verið i mörg ár, þá sé hann nú orðinn demókiat. Aðrir hafa pað eftr Mr. Sigfússon, að demókrat- ar hafi tilnefnt hann skilyrðislaust. Ég sem atkvæðisbær republikan —og ég efast ekki um að eins sé fyrir fleirum—vilji gjarnan fá að beyra f rá Sigfússon sjálfum með ffieinum linum i öðruhvoru islenzka blaðinu, „Heims- kringlu-' eða Lögbergi, hvorum floVlínuro, republikana eða demókrata ¦ o kaum, hann byst við að veita fylgi sitt við hinar í hönd farandi kisningar. RErUBLIKAN. Ur bænum og grendinni. Mr. Hallgrimur Ólafason, bóndi í Álptavatns-bygðinni, kom hingað til bæjarins I byrjun vikunnar, til að sækja við i figætt hús, sem hann er að byggja sér. VePratta hefur verið hæg og incÍDlltil alðan Lögberg kom öt síðast, HEYHAÍARI.EYSI IŒKMAST EKKI vid innspí't- injrnr eoa þesskon'ir, I>ví }>a<J nœr ekkl í nppt'iktn. þad er ad eins eitt, sem læknar heyrnarleysi, og f>að er meoal er verkar A alla líkamsbygglneiina. í>a<5 stafar af nsing í slímhimnnnum er olllr bólgu i eyrnapípunum. þegiir þœr bólgna, kemur suja fyrir eyrun eda heyrnln fflrlast, og ef þær lokast 1>á fer heyrnin. Só ekki hægt ad iækna þ:u) pem orsak- ar bóiguna og pípunum komið f samt lag, I>á fæst heyrnin ekkl aftur. Níu at tíu alíkum tilfellum or- sakast af Catarrh, sem ekki er annad en æsing i slímhlmnunum. Vór skulum gefa f 1' 0 fyrlr hvert einastn heyrnar leysis-tllfelll (er stafar af Catarrh , sem HALL'S CATARRHCURE læknar ekki. Skiifið eftir hækl. Ingi eeBos. F. J. Cheney & Co, Toledo, O. Selt í lyfjabúðum a 76c. Ilall's Family Pills eru beítar. A. Fridriksson, Hefur til sölu 300 eins puntls bauka (cans) af OXFORD'S BAKINQ POWDER á 25 cU hverja. Og meS sérhverjum bauk gefst tækifæri til aS eignast mjög vandaSa matreiSslustó, sem nú er til sýnis í búS hans. Nöfn þeirra, er kaupa einn eða fleiri bauka, verSa skrifuS niður meS númeri viS, og með stónni er 1 númer í lokuSu umslagi. þeg- ar alhr baukarnir eru seldir, þá verSur umslagiS opnað, og sa, sem hefur samkynja númer á nafna- skránni fær stóna fyrir ekkert Allir verSa aS borga Baking Powder þaS, er þeir kaupa, um leiS og nöfn þeirra eru skrifuð niSur. Komið og skoðið stóna. Ut þennan mánuS selur Mr. FriSriksson LEIRTAU, OLAS- VÖRU og SKÓFATNAÐ meS iniklum afslætti, til dæmis: Bollapörá . . 70cts. tlús. Diska.i ... 60 " " EIDEIKSS OIST, ©11 EOSS ^VE. f^%^%^%%-%'%%/%'%'%%/%%.'%^%"%.%. %.%.-%%. %,%,-%%.%^%>%%.i THE •• HOME L>FE ASSOCIATION OF CANADA. **************************** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * The Northern Life Assurance Company of Canada. Adai.-skrifstofa: London, Ont. Hon- DAVID MILLS, (J C, Dómsmfilarádgjan Canada, forseti. JOHN MILNE, yflrnmsjónarmadur. LORD STRATHCOXA, mednidandi. HÖFUDSTOLL: 1,000,000. * * * * * * Lífsáliyrg^arsk/neini NOKTHERN LIFE félagsins ábyrgja handhöftim allan |»ann HAGNAÐ, öll þau RETTINDI og alt ]>afí UMVAL, scm nokkurt félag geur staSiS viS að veita. Félagið gefnr öllnm skírtcinishöfum fult andvirði alls er J>eir borga J>ví. ÁCur en þér tryggiö Uf ydar ættuð þér að biðja undirskrifaSa um bækling fé- lagsins og lesa hann gaumgæfilega. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * i; ri nlTlT." i ii iTrH^vii'it¦ vi^rrTrrn: n ii flTfVtVII fiT[iTÍ";r,."¦ m Tlie Trust & Loan Conpny 1 OF CANADA. 1 LÓOGILT MEl) KONUNOLEGU JJREFI 1848. HOFUDSTOLL: 7,500,000. Félag þetta hefur rekiö starf sitt í Canada 5 hálfa ökl, og í M'initoba í sextán iir. J B. GARDINER, Provincial Manager, .507 McIntykk Blocr, WINNIPEG. TH. ODDSON.Ceneral Ag.nt SELKIKK, MaNITOBA. Peningar lánaðir, gegn veöi í btij'irönm og bæjalóðum, með licgstu vöxtum sem nú gerast. og meö hinum þægilegustu kjðrum. Mareir af bændunum í íslenzku nýlendunum eru viðskiftamenn fólagsins og )>eirra viískifti hafa æfinlega reynst vel. Umsóknir um lán mesa vera stílaðar til The Trust & Loan Company of Canada. og sendar til starfstofu þess á Portage Avenue, nærri Main St. "Winuipeg, eða til virðingamanna þess út um landið: Fred. Axtord, J. B. Gowanlock, Glenboro, ('ypress River. Frauk Schultz, J. Fitz Kay Hall, Baldur. Bclmont. :Mr Undirskrifaður býðst til þess að taka nautgripv I fóður næsta vetur gegn sanngjarnri meðgjöf. Helgi PXlsson, Middle Church, MaD. (8 mfluc frá Winnipeg.) xrua-ioixr b Hefur Svona Merki Kaupið ElKi Ann ab Brauð Nvjar vörur! Biint frá verkstuiðjunutu tveir kassaraf finum ullaiteppum. Verfið frá Í3.00 til $7.50 fyrir pwið. I>rír kassar af easkura flianelotts flekkótt eða rö:idótt, á^ætt, í kjóla, blouses, boli o. fl. Verðið er 10c., 12^c, 15c. og 20c. fyrir jarð ð. Njftt dress plaids, twe^-d costume klæði, serges og skraut kjólaofni af öllum fallegustu og hæzt móðins lit- um og gerð. Stórt upplag af hiust og vetrar- sokkum og nærfötum aí ö ium h¦: ztu tegundum. CARSLEY & co. 344 MAIN ST. Islendingur vinnur í búðinni. SAMKOM \. rONCERT & DANS. MIÐVIKUDAUIXN, 10. OKTOBEll, klukkan 8 siðdcg^ i Canadian Forestor's Hall, (á horninu á Main Str. og Alciand' r Ave.) PROGRAM: 1. Piano Solo...............Miss Doy'e 2. Solo.................Miss McKenzie 3. Uæfla..........Séia Bj, Þórarinsson ¦i. D'iet.....Misses McKenzie & Pdrfcft 5. Upplestur........Kr. Á.. Benidiktsoa B. Solo.....................Miss Parker 7. ()ákveðið........S.JúL Jóhaunes"on B. Duet........Miss Tossie McKenzie* Master Kobbie McKen/.'e 9. Solo.................Mss McKenzie 10. Recit.tion___MissOddný McKeazie 11. Duet....Misses B. McKenzie & Parker 12. Piano Solo...............Miss Doyle Wigstbn.s stving band spilar fyiir dans- inn. The Excelsior Life iQSurance Co. Spy^ið yður fyrir um skírteini félags- ins uppá dánargjaldeðaborgun um ákveð- inn tima. Það er bezta og ódýrasta fyrir- komulagið, sem boðið er. Veð bæði hjá sambandsstjórninni og fylkisstjórnunum. líina lífsábyrgðarfí- lagið, sem á þann liátt tryggir sKírteinis- hafa. Æskt eftir umboðsmönuum allsstaðar þar sem eneir umboðsmenn eru. Góðum umboðsmönnuin verða boðin góð kjör. Snúið yður til Wra. Harvey, Manager for Mauitoba & The North West Territories Cor. Main & Notre Dame, WINNIPEG. S. J. JÓHA.NNESSON, General Agent, WINNIPEG P. G. TEORARENSEN, SpecialAgent, GIMLI, MAN.

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.