Lögberg - 03.01.1901, Blaðsíða 5

Lögberg - 03.01.1901, Blaðsíða 5
LÖGBERG, FIMTUDAGINN 3. JANUAR 1901. eru aB eins örfdir. sem fylgja vilja frumv»rpi Valtyg. En f alvöru að tala, hafa bændur ekki fyrir löngu fengiö nóg af lög- fræBinga pólitíkinni? Muna þeir ekki, hvernig sýslu- menn & þingi hafa misbeitt valdi sfnu til þess aö tejma \esalings bænd- urna? En nö verður tkki lengur neitt aÖ teyma, pvl bændur eru nú gerðir rækir af p'ngi, og pað eru mótetöðumenn Valtys frumvarpsins, ¦em hafa gert pað. • Það er hið innlenda (og vtlenda) skrifstofuvald, sem nú vill fara að r/.?» öllum okkar lögum og lofum". Hýðíngar. Vér höfum rétt nýlega tekið eftir því, a8 hýðing, sem hegning á unglinga fyrir afbrot þeirra, er ekki algerlega gengiu úr gildi i hinum mentaða heimi. Annað af því, sem leiddi at- hygli vort að þessu, var það, að fyr- ir skömmu síðan- var fjórtán ára gamall piltur hýddur við staur í Delaware-ríkinu (1 Bandaríkjunum) fyrir smáþjófnað, og var þessari hegningu beitt samkvæmt æfagöml- um lögum í ríkinu, sem í fjöldamörg ár hafa verið dauður bókstafur þar og fáir vissu þe§s vegna um að enn voru í gildi. Hýðing piltsins í Dela- ware hefur vakið allmiklar um- ræður í blöðum Bandaríkjanna, og hafa umræðurnar ekki einasta lotiS að hýðingu sem hegningu á ungling- um, heldur hafa sum blöðin einnig farið út í spursmálið um hýðingar með hinni hræðilegu svipu er nefn- ist „Cat-o'-nine-tails". Flest blöðin eru á því, að þessi grimmilega svipu- hýðing só makleg hegning fyrir vissa svívirðilega glæpi, t. d. fyrir «ð berja eiginkonur til óbóta, nauðg- anir o.s.frv., en blöðin eru eindregið á móti, að beita hýðingu sem hegn- ingu fyrir vanalega smaglæpi, svo sem fyrir smáþjófnað, og s'zt af öllu að beita þessari hegningu a kvenn- fólk og unglinga. N«w York-blaðið Joumal segir t. d. um hýðing pilts- ins i Delaware, aö þessi hegningar- aðferð sé leifar frá menningarleysis- tíðinni (relic of barbarism) og til- heyri þeim öldum, sem ýmiskonar pislartól voru notuð á. „Eina ríkið í sambandinu", segir blaðið, „sem haldið hefur áfram að beita þessum niðurlægjandi lögum, þvert á móti framfarahugmyndum og skoðunum systurríkja sinna, er Delaware-rík- ið", og blaðið (Journal) skorar á Delaware-ríkið að losa sig við þessa „viðbjóðslegu tíma-villu" (Ana- chronism) áður en tuttugasta öidin Hitt, sem vakti athygli vort á hýðingu sem hegningu fyrir smá- glæpi, er ný lögreglusamþykt fyrir Akureyrar-bæ á íslandi. Samþykt- in gekk í gildi hinn 1. 'Ihít október- mánaðar síðastliðið hausi. (1900), svo hún er lög fyrir bæinn nú í byrjun tuttugustu aldarinnar. Lesendum vorum til fróðleiks prentum vér hér fyrir neðan 63. og 64. grein sam- þyktarinnar, eins og þær birtast í Akureyrar-blaðinu „Stefnir" 15. f. m. (nóv.), og hljóða þær sem fylgin renni upp. „63. og 64. gr. hljóða svo: Sam- pykt pessi gildir fyrir kaupstaðarlóð- ina 1 Akureyrsrkaupstað eins og hun er ákveðin f 3. gr. laga nr. 34, 13. desbr. 1895, en annarstaðar 1 kaup- staðnum skal henni pvf aðeins beitt, að pað sé berlega tekið fram í sam- pykt pessari.—Brot gegn sampykt þessari varða sektum ait að 100 kr. Börn eldri en 10 ára og yngri en 15 ára skulu sæta vandarhöggum, ef pau hafa aður, eftir að pau voru orðin fullra 10 ára, gert sig sek f pessum brotum, eða gert eitthvað, sem ber vott um einstaka ónáttöru, þó eigi fleiri vandarhögg en 15, eða að sæta einföldu fangelsi alt að 8 dögum. Ef kenna má yfirsjón, tem barn drýgir, skort & hæiilegri umsjón foreldra oða annara, sem ganga baruinu i foreldra stað, skal refsa peim fyrir yfirsjónina, en eigi barninu." Lögreglu-samþyktin er, eins og gefur að skilja, um að halda reglu í bænum, ríða ekki of har,t um götur hans, láta ekki skepnur ganga laus- ar, aðhafast ekkert vansæmilegt á almanna færi, skemma ekki mann- virki, fleygja ekki rusli á göturnar, o. s. frv., o. s. frv.,—en engin al- menn hegningarlög fyrir stórglæpi. En eins og lesendur vorir sjá, hefur vitringunum, sem samþyktu þessa merkilegu reglugjörð, þótt eiga við að láta brot gegn henni varða hýð- ingu, alt að 15 vandarhöggum, þeg- ar börn (unglingar hefði verið rétt- ara) milli 10 og 15 ára eiga hlut að mali. Og svo er áréttað með þeirri dæmalausu ákvörðun, að ef „kenna má yfirsjón, er barn drýgir, skort á hæfilegrí umsjón foreldra eða anu- ara, sem ganga barninu f foreidra stað, skal refsa þeim fyrir yfirsjón- ina, en eigi barninu"! það þótti hlægileg uppástunga hjá íbúum þorps nokkurs í Danmörku (það er í einum af leikjum Holbergs, að óss minnir) að hengja bakara fyrir glæp sem járnsmiður hafði drýgt, en það er ekki vitund hlægilegra en að búa til lög sem leyfa að hýða foreldra, eða þá sem ganga börnum (10 til 15 ára gömlum) í foreldra stað, fyrir yfirsjónir sem börnin, er þetta fólk á yfir að segja, drýgja, jafnvel þótt það stríði ekki á móti nefndum hegningarlögum—sem voru búin til af Dönum handa íslandi áður en al- þingi fékk löggjafarvald — að refsa unglingum með vandarhöggum. En vér héldum að mannúðin hefði vax- ið síðan ísland fékk stjórnarbótina frá 1874. Fyrir liðugum 80 árum síðan voru hýðingar tíðar á íslandi fyrir ýms brot, þar á meðal fyrir ólögleg- ar barneignir, en þesskonar hegning var að mestu numin úr gildi með hegningarlög. frá 1869, sum brotin, t. d. barneignir, ekki framar talin glæpur, sem hegna ætti, en fyrir sum brotin, sem áður var hegnt með hýðingu, var önnur hegning ákveð- in. það er því nokkuð einkennilegt, að sjá hýðingu ákveðna sem hegn- ingu ( lögreglusamþykt fyrir bæ á íslandi 30 árum seinna, eða rétt í lok nítjándu aldarinnar. Hinum gömlu sveitunguin vor- um, Eyfirðingum, hefur verið borið það á brýn upp á síðkastið, að þeir væru býsna rammir afturhaldsmenn í pólitík, en vér höfum ekki haft mikla trú á að svo væri í raun og veru, heldur álitið að þeir misskildu spursmálin. En ef Akureyrar-búar eru orðnir svo íhaldssamir að vilja endilega hafa gömlu hýðinyarmtr, þá fðrum vór að trúa því, að eitt- hvað sé hæft í afturhalds-brígslinu urn Eyfirðinga. En vér vonum að Akureyrar-búar sjái sig um hönd og nenii þetta hýðingar-hneyksli úr lögreglusamþykt sinni. Siðaista stráið slitnaði lika. í ,,Hkr.", sem út kom 13. p. m., birtist ritstjórnargreiu með fyrirsögn- inni: „Lærisveinninn og Lögberg", og er hún sainin í tilefoi af greinar- stúf, er ég ritaði í Lögberg 6. p. m. Þessi grein er dauð-meinlaus og kind- arleg, pó með dalitlum gremju-keim. Blaðið gerir á sig hinar vana- legu hring sveifkir (KrÍDglu-sveiflar), tekur upp nafn mitt nokkrum sir.num f paula, með að eins einni breytingu, og kemst að þeirri niðurstöðu, að A. Freeman, A. M. Freeman og Mr. A. M. Freeraar, sé satEa persónan, eÖ8, eftir skáldskapar andagift blaðsinp, „sama tóbakið". Til upplýsingar fyr- ir „Hkr." skal ég geta pess, að ég hef altaf gengið undir nafninu A. M. Freeman, síðan ég kom til þessa lands, og ég get ekki gert að pví, þó „Hkr.", eftir að mÍDsta kosti 10 ara viðskifti við mig sem kaupanda, kann- ist ekki við nafn mitt. En alt upp að pessu hefur hún pó kannast við mig sem borgandi kaupanda. Ég ætla ekki að g<'ta neins til um pað, f hvaða tilgangi blaðið kallar mig „lasrisvein Lögbergs", en hins n.á geta, að ég er að eins einn »f tugurn, j&, huridruðum, ef ekki þúsundum, manna, er altaf geta eitthvað gagn-' legt lært af Lögbergi, og ég áltt að ,,Hsr." hafi verið mjög sanngjörn f þett* sinn, að gefi Lögbergi—pó rofi- ske óviljandi sé—viðurkenningu um, að pað væri lærimeistari minn og fsl. alþýðunnar yfir höfuð. I>að er ein- mitt pað, tem hvert almenuilegt al- pyðublað ætti að hafa fyrir markmið, að uppfræða lesendur sina, og náttúr- lega vera keypt til fróðleiks " og skemtunar, en ekki af gustuk eða nyungagirni, og ég vildi óska að „Hkr." kæmist f tölu blaða peirra, er það gera. Að ég hafi pekst í Winnipeg- fé'agslífinu fyrir mörgum árum sfðan, ma vera mikilsvarðandi upplysing fyrir lesendur „Hkr.", pó ég sjai pað ekki. Ég tek mér ekki til, pó „Hkr." geri gis að ritsnild minni og mælsku, en mig undrar á, að f sömu andránni æpir hún u^p yfir sig ötaf fmynduðu áhlaupi af minni hendi gegn sér og konservatfvam, og er eoda farin að sja ofsjónir.— £>A segir blaðið, „Læri- sveinninn fer gleiðgosalega & stað með prédikun sfna", o. s. frv. Ég er viss um, að hver einasti maðar með sæmilegri dómgreicd, og jafnvel „Hkr." sjátf, verðar að viðurkenna, að pessi staðbæfing hefði batur fitt við smigreinina, er ég tók upp eftir „Hkr.", heldar en um pað sem ég 88gðiútif hmnijpvf sú grein var reglulegt gleiðarmát og sannka'.lað hneyksli. Tilgangur „Hkr." var auð- séðu-: Þetta var hið séðasta hfilmstrfi „Kringlunnar" að grfpa til, f hinum æstu tilraunum pess að frelsa flokk sinn frá hÍDU stórkostlega falli, er blaðið auðvitað sá að yfir vofði. I>essi tilraun var vi- dbelgur blaðsins, er átti að blfisa pvf inn f fafróðá, og trfi- gjarna menc, ef rokkrir fyritfyndust, að ekki væri til neins að brúka mót- próa. í vitdbelgs-greininni segir petta: „Conservítívar hafa sarra sem verið kjörnir af Canadn-pjóð- inni", o. s. frv., og er „Hkr." nfittúr- lega að dýfa tiagri í hunaogið, er flyti af hinni ímynduðu stjórnarbylt- ingu? En hálmstruið slitnaði! Og vindurinn snerist í gagnstæða fitt, eÍDS og sagt var um uppvakninga, að peir heff u snúist k móti peim, er pfi vöktu upp, ef peir höfð^ ekki nægan kjark til að „kara" pi. Blaðið vill NORTHERN PACIFIC-- RAILWAY Til íSSfc. Fa,ul Miunea- polis I ItTLi.Xia.-fc3t». til staða Ausiur og Saður. ekki að menn álfti neitt sérstakt við afdrif konservatíva fyrirliðanna við siðustu kosningar, og tilgreinir dæmi 6r Norðurlanda-^ögum, par sern hetj- ur félln fyrir averðseggjum" fyrir „ofu'tflt liðs". t>etta er nú dágott af „Hkr", en é* held að samlíkingin aefði getað verið betri, og enn betra að bli-.ðið heffi sagt hreinskiluiflega, hver var hin réits fistæða fyrir afdrif- um flokksÍDP, gaDgaDdi út frá pvf, að pað vissi pað,pví ég fileit að ég hefði, með hinni stuttu grein minni, gefið blaðinu tilefni til að fræða lesendur sína um pað atriði. Og vfst hefði pað álitist samboðnara blaðinu, en að hanga á persónu minni, eins og pað gerir f hinu einskiðverða hártogana- svari sfnu. Um meirihluta Laurier-stjórnar- innar ætla ég ekki að prátta. E>að getur verið, &ð tala sú, er óg tók upp í greiu mfna, hafi ekki verið allsendis rétt. Eigi að slður er sú tala, sem „Hkr." gefur, langt fyrir utan sann- leikann, eftir pví sem önnur blöð staðhæfa. Svo klykkir „Hkr." út fi pessa leið: „Dessi dyggi lærisveinn fær óefað mikil laun hjá Laurier-stjórn- inui" o.s.frv. Hér gægist út hjá blað- inu náttúru-einkenni, sem meðfædd Til §vátt Dckna ^pokanc .Scaitlc Ijracoma Jpodlanb California Japan Otrútta ^.laeika lilonbikc eru einni tegund húsdyranna, sem sé að hugsa fivalt að aðrir f&i bein, er pað sjfilft vildi bfta, en nokkuð oft hygg ég að blaðið megi taka upp pessar setningar, áöur en fólkið fer að trúa pvf, að ég fái borgun frá Laurier-stjórninni fyrir pau ffiu orð, er ég reit f Lögb. Kn pað get ég skilið, að „Hkr." hefur ekki pótt pau einskis virði. Svo, með vinsemd, „KrÍDgla" kær. Vestfold, Man , 28. des 1900. A. M. Fkeeman. dreat ^ntatn, CSurope, ... Jtfriat. argiald með brautum í Manitoba S cent fi mílana. 1,000 miltia farseðla bæk- ur fyrir 2% cent á mílnDa, til söla hjá cll- am agentum. Nýiar 1-^stir frá hafl til hafs,' „North Cost Limited", beztn lesiir í Ameríku, hafa verið settar í; gang, og eru )>vi tvæi lestir k hverjnm uegi .bæði anstnr,^ og vestur. J, T. McKENNEY, City Passenger Agent, Winnipp;j;. H. 8WINFORD, Gen. Agent, Winnipeg, CHAö. S. FEE, G. P. &T. A., St.,Paul, Við eigum allmikið útistandandi á meðal íslendinga i norðurparti pess- arar bygðar, og höfum pví til hægðar- auka,bæði okkur sjfilfum oglikapeim sem skulda, samið að nyju við Mr. S. Thorwaldson Akra, N. D., um að veita peim skuldum móttö'ru fyrir okkar hðnd, og sent honum nafnalista pví skyni. Við vonum, að menn greiði pessar skuldir, sem eru i flest- um tilfellum iftil upphæí í stað, fljótt og skilvíslega. Park River, N. D., nóv. 25. 1900. Stranahan <& Ilatnre. | Hat Poptagö Lumbep Co,, Limited, 1 Gladstone & Higgin Str., WINNIPtG. ^ I BORDVIDUR. Mestu birgðir í bænum og fylkinu af White Pine, Fir, Cedar. Etk og Bass- wood. Sítifið eftjr veröi. ^ Utanáskrift: Ðiiawer t230, WINNIPEG. 3 Jno. M. Chisholm, ^f g— (fyrv. Manager lyrirDick, BannlngiCo.) -9 Verzlid vid THE BLUE STORE. Æfinlega billegiist. 30 Starapsa Lodvoru., 20 Staraps a Fatnadi. I ÞAB TIL ÖDETJVTJH VI.IÍDUR AKVKDiU. KARLMANNA OG DRENGJAFÖT. Góð fðt úr tweed handa fullorðD- um, $S.50 virði, fyrir.........$ 5.00 Góð bugineás-föt, $9.50 virði, fyrir. 6.C0 Falleg föt úr alull, $13.50 virði.fyrir 8.50 Ljómandi föt úr skozku tvveed, 818.50 virði, fyrir.............. 10.50 Finustu föt úr svörta venctian, $20.00 virði, fyrir.............. 14.50 Ljómandi drengjafatnaður, $6.50 virði, fyrir .............. 3.75 Fallegir drengjafatnaðir úr akllar tweed, $5.50 virði, fyrir........ 3 25 Góðir fatnaðir úr tweed, $3.25virði, fyrir.............. 1.95 Sailor föt, $1.75 virði, fyiir..........9o KAHLMANNAog OHENGJA YFIR- FRAKKAR. Vor og haust yfirfrakkar handa full- fulloiðnum, $15".C0 virði, fyrir.. 8.5t \'or og haust yflrfrakkar úr bezta wíiipcord, $10.50 virði. fyrir___10,00 Vetrar-yfirfrnkkar handa fuMorðnum með liáum hlýjum kraga, ýmislega Htir k ýmsu verðstigi, $4.75,5.50, 6, 7.50,9.50 Dtengja yflr°rakkar af öílum stærðurn, í þúsundatali, af nýjustn ttzku; Karlmanna og drengja stutt yfirtreyjur í [júsundatali. KAHLMANNA og DRENGJA-BUXUR Karlmanna buxur, $] ,75 virði, á___$1.00 Dykkar alullar buxur, $3.50 virði, á.. 2.0o Svartar tweedbnxur, 2.50 virði, á. . 1.5 Fínar worsted buxur, 5,50 virði, á... 3.0o Drengja stutt buxur, 1.00 viiði, á.....50 Betri tegund, 1.2s virði, á............9q GRÁVARU FYRIR KONUR. Dömu ustrakan jakkar, $40 virði, mi slegið niður í..............$29.50 Dötnujakkar úr Siberíu selskinni 25.00 virði, nú a.............. 16.50 Svartir austurrískir dömujakkar 30.00 virði, nú á................20,00 Tasmania coon jakktr, fyr r konur 32.00 virði, nú á................22.50 Akafl-ga varidaðir dömujakkar úr coonskinni, 49.50 virði, nú á___37.50 Ljúmandi fallegir dömujakkar úr CO n skinni, 40.00 virði, rú á... 29.50 Dc'niiu jakkar úr gráum lanibskinnum. Dömu jakkar úr svörtum persneskum lt mbskinnum. Vér æskjum eftir verzlun ykkar. Vér prum nú tilbúnir að maeta kröfum beirra sem þurfa að kaupa sér föt ePa loðvðru. Fatnaðaföllum tegundum Irnnda full- orðnum karlmðrinum og dren^um, Lof- vara af ðllum tegundum, Lesið með gaum- gæfni bennan verMista. Dömu jakkar úr electric selskinni Herðaslög fóðruð með loðskÍD.nuin,miklu úr að velja. Dömu stormkragar, vetlingarúr loðskinn- um, loðhúfur úr gráum lambskinnum, apossum, grænlenzku selskinni, þýrku mink, belgiskum beaver, canadiskum beaver, Alaska sable og selskinni. Muffs frá $1.00 og upp. . KARLMANNA GRÁVARA. Fallegir yfirfrakkar fóðraðir mefj loðskinnum, 40,00 virði, nú á.. $28."0 Loðfóðraðir yfirfrakkar, 50.00 virði, núa............................38.50 Loðfóðraðir yfirfrakkar, 70.00 virði rá á..........................'..54.00 LOÐYFIRHAFNIR. Yfirhafnir ur coonskinni, 45.00 virði, uúii...........................35.00 Ljómandi fallogar coon-yfirhafnir, um o« ylif .....................37.50 Yfirhafnir lir rússnesku COOn- sktnni, 3S,00 virði, á............28.50 Svartar Wallaby loöyflrhafnir, 24,50 virði, nú á................19,50 Svartir Bulgaríu yfirhafnir, 22,50 virði, nú 4....................1600 Beztu geitarskins yflrhafnir, 18.50 virði, núá......................13 co "Vfirfrakkar úr rússnesku Buffalo- skinai, 28.50 virði, á............20,CO Svartar geitarskins og kangaroo yfirhafnir, 18.00 virði, nú á......10.00 Karlmanna stormkragar úr Astralíu bjarnarskinnum, coonskinni. Altiska beaver, þýzku mink, cauadiskum ot,n, og persnesku lambskinni. Karlmanna loðhúfnr úr -svöitu astr I<ýzku mink, Síberíu otur, persoesku lambskinni, canadiskum otur og rai n ti á verði sem er frá 1.00 til 25.00, Ei n' sérstök tegund af canadiskum otur . 9.50 virði, nú á..................^qq Karlmanna stormvetlingar úr Á^; biarnarsitinnum, coon, beaver, otut og selskinni. Sérstakar tegundir—húfurog há^vetliaffa- ur Buðurhafs Belskinni; feldir Krni' ogsvartir tir geitarskioni, Buflalo oc uxahúðum 0 Pantanir með pósti afgieiddar fljótt og vel. TKE BLUE STORE. MERKI: Blá atjarna, Utaráskrift; CHEVRIER & SON. 4.34 Miiin Str. Winnipeg,Man.

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.