Lögberg - 13.07.1905, Blaðsíða 1

Lögberg - 13.07.1905, Blaðsíða 1
Screen huröir am hvorutveggja. þurftð að kaupa að gera þ.. Við höfum hurðir á Si og þar yfir. 25C og yrtr. Anderson & Thomas, 63S Main Str, H?"'warc Telephone 339. Nú er byrjað' að flyija is út um birinn. ] láta hann í ? Víð hö£um þá Anderson &. Thcmas9 B38Main Str Teiept\one 339. 18 AR. Winnipeg, Man.. Fimtudaginn, 13. Júlí 1905. NR. 28- Fréttir. Yfir tvö héruð í. T. kafur fellibyUir um miðja vikuna sem ' \uk þess sem í húsa brotnaði og fauk varð ill- viðriö tuttugu og fjórurh mönnum að bana. minn, illj ður-' mn skella skuld rnina íyrir þetta, heldur á þj | sjálfa, sem hann kva hcrmálin hugsa íyr t verja liættu bæri að höndum. jar.ðar- i jörð. l>ó hvergi landfastur. þar um Joha Hay, Secretar} ate í rúðaneyti Bandaríkjaforsetans jarðsettur á miðvikudaginn Auk annars stón hcnum til grafar, var forseti ¦ g svo vi inn. i 11, um erindi bans fyr en aö kom, S^ sett á ahól- iður- Sai úi báðum deildum Bandaríkja- þingsins hefir verið kosin til að ræða og koma sér saman u'm varnir gegn tæringarveiki og i'it- breiðslu þess sjúkdóms. Hefir nú neíndin komið sér saman um, að lögí verði fyrir stjórnina 1" um fé til þess að byggja fyrir heilnæmisskála víðsvegar umi Bandarikin. í bænum Clifton Spring ríkinu New York fyrirfór maður sér í vikunni sem leið á þann r á járnbr rétt fyrir framan : > laggir, en ekki afg i hraðri ferð inn á járnbraut- \ ;m {,. árstöc inn var í þjón- ^^ efl Mhv rgclarfeT .... „ . • oliu ins. ___________ m komasl alla þá i til.cr :fir hitar voru í New York í ætlast. ira þarf .ekki h erjð yfir 1,500 kr. vikunni sem lóu þar þrjú við til þess, j var st\^ fvrir ie;0oo börn in 1 ára alchirs af .^ Marconi sólstungu. Viðar í Bandaríkjun var ekkert að þvi hugað. En um kom pilturinn ekki heim, •1 leita að 1 hann í sag- suna þar hjá, en stundum piitinn ekki. Tveim dögum síðiarl nn druknaður við klappir' ír. Hér er kalt i ve? :ir verið undanfarið. Frost um nætur arhnekkir mikill. Dáiu er hér i bænum 23. þ. m. cftir langa siúkdómslegu húsfrú GULLIi h/ARLi r þar skamt fra. Þess er c. , 7. •> -t 1 • -' \ -, .„ , , ., . Sigurlaug Friðnksdottir, kona . að hann mum hata fanS Lúðvíks Alex „ih. pirnar, íil þ að bora eftir vatni— ekkerl í';í'^ er hann hafði gull aila djúpt—n 1 allar i kum hratt í verði. kjavík, 3, Júní 1005. a Jón 1 talldórss. á Skeggia- í sjóinn. stöðum hefir hlotið kosningu á Pdt nkar efnilegui auðanesi með 40 atkvæðum. t Séra Arni Jónsson á Skútustoðum fyrir arga for- Jf1* ns." son í Stafafeili 1. sínar spýtui ngslaust cir mi ¦ penmga : í Mississippifljótinu er nú ákaf- i:r vöxtur og hjá Minneapolis stendur fljótið fullum þrettán fet- urn hærra en vanalega. Fljótið cr einnig að nokkuru leyti stýflað af trjáviðarflota, sem i cru eitt hundrað og fimtíu miljónir Haldi fljótið áfram að vaxa | líklegast að floti þessi ntuni n allar brýr í Minneapolis og 1 leggja svo hundruðum skiftir af inu. a kaupa nm þessar mundir. gmgartausi ryi 1 pvi, a. tn- ,,,,,, -,,t hvað j_c:r geta af loðum. -------------,— "' þess verði notað. Afgreiðslu- Það er mins :í þeirri Eftir fréttum frá Noregi hefir stíjðin er nyrzt á Skotlandi hækkun, sem hér veröur á •slenzkur I n, reist þas af Marconi fasteign.—Rt fyrir nokkurui i er 1 ;• venð með Hekla bætt enn við 1 sinn" írá því síðast. [i tekið sér fyrir hendur að gcra út marga mótorbáta til fiski- 1 við ísland í sumar, svo hægt verði ao stunda sjóinn meö pi en áður hefir veri-r. æt'að að flytja skeytin bcina 1< i tir 2—3 ii sem sagj er að þnrfi til þess að lega að fá hraðfréttit utan úr Z1 í('il k ar tíðtindi, er þar Re; 2. Júní 1905. Franskt fiskiskip segir hafís mikinn út frá Horni 5ur á viJS Dýrafjörð, en ekki land- fastan. Yfir nokkurn hluta Ontario- fy'kis gekk hvirfilbylur mikill á föetudaginn ' irlegt n ar ITrðu þar víða miklir sk num. idi J. D. Rockefeller :ia á Euclid stræti í ( körfu fulla með jarðeplui í hvert einasta þeirra'var stu fimm var þetta gjöf fr r til kirkj unnar. vera hundrað þúsund krónur að Og sé sá höfuCstóll nú þegar fenginn, bæði meðal íslend- l>;;' inga og norskra útgerðarmanna á unum hinum.- irlandi. Fyrst nm s bátarnir , 3 tölu og skipshafnirnar að miklu leyti norskar. -------,-------Q--------------- Loftskeyti til íslands. Þrcmur botnvörpungum hefir „pokami Þeir cru orðnir þar 18 núna, og 20 þó, ef töld cru mefl 2 botnTOrpuskip Ed- inborgarverzlunar, sem voru að U'lhtutun hcrskipsins scktuð um kr. hvort fyrir að liafa ckki ,,,.., ,, gið rétt frá botnvörpum sínum Reykjavik, 24. Mai 1905. ;, ínnsigiing hér a höfnina. inga, sem hér m þeirra 3 nýju var tekinn , er : r betur frá og á- > Mcðallandsflóa 25. Maí, þýzkur, anlegar heldur en sögumaður XIagdeburg, frá Brimum, og sekt- foldar strði um d^ginn, þó vel furr' Vestmannaeyjuni um venju vetra ,-r hluttir var rleifi Þorsteinsjsyni i lanni á bát Finnboga 1. Lárussonar.— Fjallk. ium I. , 1. sterl., ,g veiðar Kalsatið hefir venð siðustu vik- lcunnugur cera þvi malt, Iær; ;r(),)íæi<t. atj nrnar, og sumar næturfrost Til- öllu því st hefir um afskifti um 1,000 kr. Fám dögfum dist fyrir tölulega cru gróðurhorfur lakari af ]>¦ 13 botnvörp., er 50. f. m.. Fréttir frá íslandi nú en þa vikum síðan. fyrir svo scm 3 Hekla ð með þangað i vor" - íranskir botnvörpungar handteknir i landhegi við Dyr- hólae} frá Boulogne, Blanc að ki Lundún- um hingað til a.l n tökustötS. i IraSfréttavon innaji lítils tíma. ikunni s< var mörgum af 1( -11111 Can. Pac. járn- brautarfélagsins vikið fr irar grui , sem á | liggur um að liafa stungið í eigin vasa allmiklu af fargjöldi sins. Tuttugu Kínverjar í \\. C, hafa nýh um að veri^a teknir inn í stórskotahðs- deildina í Canadahernum. Liðs- foringinn í Victoria, sem cr ófús á að veita Kínverjum þessa beiðni, hefir skotið málinu undir úrskuð hermáiarárhcrrans í : Af því svo cr ákveðið i herlögunum, að allir brezkir þegnar, undan- tekningarlaust hva|ð upprunalegt þióðerni snertir, scm eru yfir átj- án ára að aldri, skuli fá inngöngu i herinn, vir,ðist ckki líklégt að h;c^t sc að synja Kínverjunum ufn ¦ cni þeirra. Það voru mikil tíðii nm óvænt, er hér kom mcð 1 skipín maður frá Marconifélaginu í Lund i að reisa hér nú : itnað toftskeyta-viðtökustöð með enni uppi 3 mái a, til ; full reynsla fáist um hvernig hún gefst og almenningur venjisl þannig lagoð hn band. 8. i. m. dó Þorsteirm Jónssi Brin -16. f. m. dó lý Jónsdóttir, lengi ráðskona lyfsala.—28. Apr. 1 11 á dal, ten ¦ f.m. druknaði 1 lnc'iri?!ad ' Gil- 3 fiá konu, hún hafði setið yfir.— 21,. Apríl óndi Halldói á Rútsstö firði. — 2 m. dó Teitui on tóml Loftsta f. m., (rja\ vor til . ar o. s. frv. ! Þdr voru 3 þýzkir, 1 hollenzkur iskir. Blanc r8. aður um 1.500 fr. (sama veið 2.S00) og Touquet (B. báða til ;- Juní l('°5- mn hver, nu- L1P1 1 framtíí að fá menn til a^ flytja aflann ¦ á ,ð þar vai fimtugur. jörð 20. f. m. dó a isafitði ekkjan F. , M. \ edholm, f. 1860,. — 5. f. m ^,,,. tur. Þorvaldína Jónsdóttir, dóttir Jóns ]cjð) ; ;nn með bónda þar, um þrítugt. — 9. f..m. ;, • st()(vlv °'^ í' inn var 3, þ. m., Livings I fnll ; f- IOO ]lUllvl st< Þ;i voru 3 a, sem kki unnið til óli afla: ; alt ti!'- linn var 1 i>^ að hann ¦ kr. iSur, til fulls. Igi. '. sem hér á að —ísaífold. Reykjavík, 12. Mai 1905. Mislingarnir hafa ekki breiðst hér út frekar en um cr getið í síð- asta blaði; að eins hafa smittast systkin annars drengsinsj sem do ekkjan ^ndrésdóttir á Rangárvöllum, f. ;';rií> 1846. rasið r tíl ið er i tnska 1 r voru l)ar er nefndur, én þau voru í sótt Atta menn biðu bana af grjót- sprengingu með púðri skamt frá Ilarrisburg, Pa., i vikunni scm leið. Voru það alt verkamenn á Pcnnsylvania-járnbrautimii. .'1 umbúnaðurinn, sem á ber, 11 nál. i'/2 hdr. feta há stöng, lík- nst siglutré, niður við sjoinn örskamt ^rir' /Mitsskj.o cr n.1'1 lagt fyriv b«j- innan Rauðará, á landi, scm er arstjórriina frá nefndrnni, sem einstakra manna eign þar, crfra- kosin vir til þess að ráða fram tir, fcstuland. Bletturinn er ckki -stór hvað gera skyldi í gullrannsóknar scm á þarf að halda til þess, fáein- I málinu. Vill nefndin láta leigja ar álnir á hvern veg. itafélagi hinar væntanlegu Drög til þess voru lögð hér í námur, og stingur upp á áð hver strönd og : ngist í h vctur. Og/fer því svo fjarri, að hlutur sé 50 krónur. Vill stjórn vor. forsjón landsins, sem láta bæjarmenn sitja fyrir að taka f}rir fis] ilafi_ á að vera í tímanlegum efnum, blutina, en fáist hér ekki nægt fé ^fcuhugur enginn í . 28. Ma ;^i"g Ed. tekinn 18. 1>. á einu itppbi Atlanta og Calabi ia, sem ti voru 6. Apríl, og ekki | itm nál. 100 kr. llinum uppboðunum gn ; mikil og | verst — veiði 1k fir verið m I ferð hefir all ið nokkuP til Cavalier, og um 4.800 kr. tun af Lord Kitchener qttet, scm tekin voru 6. Mai; það uppbo um 5,300 kr., k aður tim 500 kr. Alls hefir landssjóður haft kr. upp úr ; mun,! en ckki Amc- tum. — kví. Búist cr við a? mgu- bannið standi ekki lengur cn fram í miðja næstu viku. rmann Jónasson alþm., er nú alkominn hingað til þess að taka við Laugarnesspítalanum. 23. f. m. datt barn ofan í for rétt > :i"> hlaðið á Túni í Flóa og kafnaði samsfundis. Pallur var yfir for- inni, en ekki haldbetri en þetta. Barnið hét P; undsson frá Selfo Reykjavik, 20 Maí 1905. inn er hér í bænum 11. þ. m. það sem hún raáöur viö, styddi aö á þennan hátt á 3 mánuðum, \>a Alhnikið hefir verið um uppboð í vörpungum, sem hafa verið 1 því á neinn hátt, að ekkj var átt skuli hlutabréfin boðin nm alt sx-.slunni eftir látna oicmi. Þar höndkHr í Vc sera Jón Bjarnason uppgjafaprest- undir öðru en fara með það cins' kmd. og faist enn eigi nóg á þann h'„fa veriö , ,, boft { ]ifam!j þar af 14, Tíu manns tirðu fyrir eldingu, scm sló niður í Ncw York á laug- ardaginn var. þar af 14,400 kr. í sektu Hin 2 iMimu ha vestra, 8 nál. j.ooo kr. Gróðinn eftir \>\ i alls um 2~,- Ræða, sem Roberts lávarður, yfirherforingi, hélt nýlega i lá- varðadeild brczka þifigsins, um á- stand brczka hersins, hcfir vakið hina mestu eftirtekt og umræður. 1 ræðu þessari lýsti lávarðurinn því yfir, að brezki herinn væri og mannsmorð, mefi því aí vrið hátt á næstu 6 mánuðum, þá skulti þótti búið ollum hugsanlegum þau seld í átlöndum. Bærinn á tálmunum af hcnnar hemli, en síðan a)ð fá tiltekinn hluta ágóð- cngri fyrirgreiöslu. Land var bi't- ans, ef hann verður hærri en 5 ist við að ckki fengist unclir hrað- prct. Tiílaga íncfndarinnar cr skeytastöðina, ef hún hefði þarórædd enn í bæjarstjórninni, en bóndans bar, íóns A11>crts.T>o-! nokkur umráö yfir eða nokkur leið verður tckin fyrir á næsta fundi. : hans lancelzta barn, var ið saffa ' ,, f. Nt'-V <J;r b ° , 1 lafisfretti r hafa komist upp í 18 kr., gemlingar i 13. — Hörmu- legt slys vildi til á Syðri Kára- j coo kr. á þessum 15, sem H stölðum á Vatnsnesi 9. Maí. Piltur ,u'r"' klófi a 19. ári, Björn að nafni, sonur j thlia" hen' væri að því, aö hún hefði áhrif á ir hafa hingað borist 0 niður við sjó. En um mið- , bcssa dagana með frönsku fiski- eigeftdurna. En þeir eru „stjórn- < Barðastrandarsýsla er veittkand. dagsverðarleytiB kom hann heimjskipi a,ð vestan. Mikill liafis við arféiulur" tveir þeirra; en einn að jur. Guðmundi Björnssyni, áður t)g tók þá með sér byssu sína. llorn og suður með alt á mót- „Hekla" hefir enn tekið 5 bofn- við veiðar í landhelgi íyrir sunnan land.3 af þeim þy'-zka. Fór me' einn inn til Scyðisfjarðar, en 4 til Vestmannaeyja. Sekt eins 75 pd. sterl., en hinna 60 pd. Afli og veiðarfæri upptækt. —Rcykjai'ík. t

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.