Lögberg - 14.10.1915, Blaðsíða 2

Lögberg - 14.10.1915, Blaðsíða 2
2 LÖGBEKU, EIMTUD \(. N’N 14. OKTÓBER 1915. Laurier-lán. “Það sem við þörfnumst nú sem stendur fremur en alt annað, sagöi gamall og gætinn stjórnmála- maSur, sem tekið hafði eftir tákn- um timanna, “er dálitið meira af Laurier láni.” “Við hvað áttu svaraði vinur “Má vera,” svaraði spekingur- inn, “má vera að Canada sé enn ekki búin að fara í gegn um harð- inda tímabil sitt. En taktu eftir orðum mínum, ef Borden lánlausi verður við völd áfram, þá heyrum eru þau bönd, sem binda son við móður- Þeirri móður megum vér aldrei gleyma. Frá henni eigum vér að segja börnum vorum og kenna þeim að elska hana og virða. Vér höfum meðtekið þjóðerni vort sem mann ekkert, sé hún á móti gagnar ekkert. Þýtt. við heilmikið um gjaldþrot, bæði helgidóm. Vér eigum að hlynna að einstakra manna og félaga — jafn- i því á heimilum og í kirkjum vorum, vel þjóðarinnar, og ef forlögin gefa í starfsemi og félagsskap, allstaðar okkur fjögra ára Laurier-lán, þá þar sem því verður við komið. Vér hans úr flokki afturhaldsmanna, byrjar sól vellíðunarinnar að skína | stofnum íslendingadag og Þorramót sem hafði verið'að reyna að gefa á ný. Sé hamingjan með sigrar eðlilegar ástæður fyrir deyfð og atvinnuleysi í landinu. “Þ.éc er þó aldrei alv-ara að halda því fram að lán og hamingja heyri til vissri pólitískri stefnu?” “Nei, ekki eiginlega,” svaraði gamli spekingurinn. “Meira að segja, eg held þvi ekki fram að eg viti hvemig á þvi stendur að hamingjan virðist fylgja surnum mönnttm en ólánið elta aðra, hvort sem er i spilum eða leikjum eða ástamálum eða verzluni eða stjórn- málum. Eg veit bara að þetta er svona. Þú manst kannske eftir því að þegar Borden komst til valda 1911 íslenzktþjóðerni ogköll- un Jóns Bjarnasonar skóla. Rœða eftir séra Rúnólf Marteinsson, flutt við setning Jóns Bjarna- sonar skóla 1. Sept. Tveir straumar hafa látið á sér bera í hugsunarlífi fslendinga hér vestra, frá því að þeir tóku sér ból- festu á þessu meginlandi: annar þá var alt í blóma hér í landi; al- j straumurinn að því sem enskt er, drei hafði framtíðin brosað eins björt við bömum þessa lands og einmitt þá; aldrei hafði -verið eins ntikil gnægð vinnu og velsældar og einmitt j>á. Það var einu sinni eftir stjóm- arskiftin að eg sat að snæðingi með kunningja mínum, sem var afturhaldsmaður og sagði við hann: “Eg öfunda ykkur alls ekki af þvi að hafa komist til valda, en eg er hræddur vjð þennan mann, Borden. hann er ólánsmaðtir; það er hér um bil alveg víst að hann eyðilegg- ur Laurier-lánið.” “Talaðu ekki eins og hálfviti eða brjálaður niaður,” svaraði kunn- ingi minn. “Nú fyrst byrjar Can- ada virkilegt framfara og sælu- tímabil. Eða hvers vegna dettur þér í hug að segja að Borden sé ólánsmaður.” “Ja, það er nú svona,” svaraði eg. aEg var einu sinni á ferð austur í fylki á Intercolonial braut- inni og þegar við fórtim ytir Qubec brúna þyrptist fólkið út í gluggana til þess að skoða þetta furðuverk og dáðist að því. Næsta dag kom eg aftur til Quebec á báti, I hinn að því sem er íslenzkt. F.kki hafa straumar þessir að öllu leyti verið gaknstæðir hvor öðfum. Að nokkru leyti hafa þeir verið sam- ferða og blandast saman. Með öðr- um orðum, það er sumt í þessum tveimur straumum, sem ekki hefir orðið að neinw öfugstreymi hjá oss. Að það væri þarflegt, rétt, óhjá- kvæmilegt, að allir íslendingar hér lærðu ensku, auðguðumst á allan hátt, eftir föngum,/ að þekkingu þeirri, sem tilheyrir hinni nýju fóst- urjörð vorri sérstaklega, og að vér ynnum henni alt það gagn, sem vér mættum, og bærum til hennar ást og vir'ðingu, hefir mátt heita samhljóða skoðun Vestur-íslendinga. Eg geng að því vísu, að vér séum í þessu efni allir sammála. En menn hefir greint á um það, hvernig þessu takmarki verði bezt náð. Þar koma straum- arnir tveir í ljós. Svo eg sleppi líkingum, tala eg um þessa tvo strauma sem stefnur. Önnur stefnan heimtar ekki einung- is samlagningu heldur einnig frá- drátt, ekki einungis viðbót, heldur líka það, að kastað sé burt. Hún heimtar, að íslendingar geri meira en bæta við sig öllu hinu enska, og hvað heldurðu að eg hafi frétt? j jjeimtar það, að þeir kasti frá 1 fyrsta lagi það að brúin hefði hrunið, og í öðru lagi það að Borden hefði verið að.halda ræðu á brúnni, einmitt þegar hún bilaði. Nú er það sannleikur að Borden kemur hér um bil aldrei til Quebec. Hvemig skyldi hafa- staðið á því að hann varð endilega að fara þangað sama daginn, sem brúin hrundi ? Það var ekki honum að kenna. Það var bara ógæfa hans. Hafðu gætur á honum. Það var alveg öfugt með Laurier. Eg var í Moose Jaw þegar hann kom þarjing að komast áfram. Hann gat sumarið 1911 í stjómmálaför |ekki þolað samkepni við hérlenda sinni um vestur Canada. Það var j menn, nema með því nióti, að hver þurka ár. Það hafði ekki rignt 1 smáögn af íslendingnum væri eydd sex vikur og svo var þurt í Moose 1 og afmáð. Það var líka vanvirða í ser öllu hinu íslenzka. Kvenfólkið varð þegar í stað að kasta peysufötunum qjg karlrrtennirrtir vaðmálsfötunum, allir að fara sem fljótast úr öllum íslenzku flíkunum, ekki einungis þeim, sem tilheyrðu líkamanum, heldur að sama skapi öllu þvi, sem tilheyrði andanum. Samkvæmt þess- ari stefnu var íslenzka málið að eins farartálmi; ef menn gleymdu ís- lenzkunni, gátu þeir orðið þeim mun betri ensku-menn. í þessu Iandi var alls ómögulegt fyrir íslenzkan íslend- Jaw að í hvert skifti sem maður þessu landi, að bera nokkur dró að sér andann fyltist á manni en canadisk einkenni. íslenzku nöfn- hálsinn af ryki. En klukkan 3, J in urðu að hverfa. Það var móðg- rétt um það leyti sem fundurinn un fyrir canadiska menn að mælast til að glæða tilfinninguna fyrir ís- lenzku þjóðerni- Vér gefum út blöð og bækur, sem eru beinn ávöxtur af ræktarseminni til íslenzks þjóðemis, og líka. eru þessar bókmentir beint notaðar til þess að gera oss heitara um hinar íslenzku hjartarætur. Með eldheitum tilfinnin|gum lýsum vér því, hvað oss sé ant um það, sem ís- lenzkt er. Af hjarta getum vér tek- ið undir það, sem fegurst hefir verið kveðið um ættjörðina og fegurst beðið fyrjr henni: “Svo frjáls vertu, móðir, sem vindur á vog, sem vötn þín með straumunum þungu, sem himins þíns bragandi norð- ljósa log og ljóðin á skáladanna tungu; og aldrei, aldrei bindi þig bönd, nema bláfjötur ægis við klettótta strönd.” Vér tökumst ferðir á hendur heim til íslands út af þeirri ást, sem vér geymum til lands og þjóðar, og til að eignast nýjan eld af þjóðaram- inum. Vér söfnum stórum fjárupp- hæðum til hjálpar eintt eða öðru á ættjörðinni, sérstaklega þegar eitt- hvað amar að. Vér söfnum að oss stómm birgðum af því, sem gefið er út á íslandi, út af þorsta í það, sem er íslenzkt. í einu órði sagt: Is- lendngar viljum vér vera. Vér vilj- um verja hin íslenzku óðul vor, og hvað, sem fyrir oss kemur, viljum vér með engu móti glata þeim. Þannig talar hin íslenzka stefna. Hvor þessara stefna hefir meiri rétt á sér? Ilvor þeirra er réttari eða hollari? Fúslega skal við það kannast, að of langt megi fara með hvor stefnuna sem er; en önnurhvor þeirra hlýtur þó að hafa í sér fólgið meira af því, sem rétt er. Til úr- Iausnar vil eg nú benda á ýms atriði, sem mér sýnast markverðust í þessu máli. Þegar sagt er, að íslenzkan sé manni hér farartálmi, eða hún sé gagnslaus fyrir þann, sem vill kom- ast áfram, liggur í því, að minsta kosti stundum, mjög ógöfugur hugs- unarháttur. í því sambandi mætti nefna tvennskonar umhyggju, fyrir líkamanum og fyrir andanum. Hvað er að komast áfram? Þessar tvær tegundir umhyggju svara því ekki á sama Veg. Umhyggjan fyrir lík- amanum segir: að komast áfram, er að vinna vel fyrir sér og sínum, hafa nóg til fæðu og klæða, raka saman fé; hafa veglegt hús fyrir heimilið, með öllu nýmóðins skrauti, brjótast áfram til valda og metorða og kom- ast í það, sem mannfélagið telur há- an sess. Umhyggja andans segir, að sönn vizka sé ákjósanlegri en gull onnur 0g siifur> ag þag sé meira í það var- ið að vera sannur maður en voldug- byrjaði f ó r a ð rigna. Það sýndist eins og þetta vildi til hvað eftir annað þar sem Laurier terð- aðist á þurkasvæðinu. En svo kom hann til Prince Rupert, sem er mesta rigningar hérað í Can- ada og það var glaða sólskin altaf á meðan hann dvaldi. Meira að segja eg ntan aftur í tímann niðtir að 1897, rétt þegar "góðærið var að byrja í Canada. Eg spurði þá bónda sem eg mætti á vörutorginu í Guelph hvort upp- skeran hans væri mikil í ár: “Já, ungi maður,” svaraði hann, “og taktu eítir orðum mínum, uppsker- an verður góð og árferðið heldur áfram að vera gott altaf á meðan þessi rnaður, Laurier verður að völdum.” Hvernig vissi hann þetta? eg hafði enga hugmynd um, það, en timinn sýndi það að hann hafði rétt að mæla. Var það ekki satt “Og nú sérðu að eg hafði rétt til þess við þá, að þeir legðu út í þá ofraun að segja Guðrún, og gat slíkt leitt til skemdar á kjálkum þeirra. Með ensku kjólunum varð íslenzka stúlkan, sem það nafn bar, alveg neydd til að fá.enskt nafn og verða Gertie. Burt með alt islenzkt. Alt slíkt var að eins fornaldar föggur, sem ' ollu þyngslum og þarafleiðandi ! gerðu ferðina erfiðari- Að reyna til að víbhalda nokkru af því, væri, 1 mildast skoðað, fánýtur draumur. i Þess utan væri slíkt ekki rétt, sögðu heimspekingarnir, sem sigldu í kjöl- j far þeirra, sem fyrst stýrðu skipinu í 1 þessa átt; þetta er brezkt land og ! hér mega menn ekki kunna annað en I ensku, geta ekki kunnað nema eitt tungumál, og auðvitað má það tungumál til að vera enska. Að leit- ast við að hlynna að nokkru þjóð- erni öðru en liinu brezka, eru D1 \ og veru landráð; það elur flokka- drætti í þessu ríki og spillir alríkis- ur maður, að réttlæti og kærleikur, ráðvendni og trúmenska, ræktarsemi og lotning, meðaumkvun og trú séu dýrmætari en allur heimsins auður. Nú er það sannleikur, að rétt með farið þurfa þessar tvær tegundir umhyggju alls ekki að vera andvlg- ar, geta fullkomlega samrýmst- En þegar menn tala um það? að islenzk- an sé farartálmi fyrir þann, sem vil komast áfram, er hætt við, að átt sé við frámsókn að eins í hinu lík- amlega og að geugið sé algerlega fram hjá öllum hinum andlegu óð- ulum. Ómótmælanlegt er það, að Vestur- íslendingar í heild sinni hafa ekki litið svo á, að gæði andans væru engin gæði. Það er satt, að þeir hafa barist fyrir líkamlegu lífi sínu með frábærum dugnaði; eins vel og nokkur annar þjóðflokkur, sem flutt hefir til þessa lands; en þeir voru ekki ánægðir með það eitt. Alt sem raun þejr hafa ]agt 4 sjg fyr;r kirkju sína og margvíslegan annan andlegan fé- lagsskap, fyrir tungu sina og þjóð- f -'a.” gamli »pe^r-!“:J“:t”áo;“k;rr “ni a,t Þa5' - Þdr ha,a ,a8t * að. Brjótum af okkur öH íslenzku inn. “Borden er ekki orsök stríðs- ins, það er ekki honuni að kenna. | hornin, brennum öll íslenzku fötin, iui það var ógæfa hans að það gleymum íslenzkri tungu, troðum ís- skyldi koma fyrir í lians stjórnar-! tið. Fyrir nokkrum árum var þvt fleygt á milli sín í gamni x Montreal að þegar Borden kæmt þa væri altaf illviðri förunautur hans. Ef snjór féll, á þeim tíma sem hans var ekki von, þá var það oftast segin saga að Borden hefði skrifað nafn sitt á gestalistann á Windsor. Það er ómögulegt að berjast gegn forlögunum, og það var hugboð manna á ýmsu bygt að ef Borden| lánlausi yrði forsætisráðherra í Canada, þá væru harðindi og erf- iðleikar óumflýjanlegir. “Hvað sem urn það er,” sagði afturhaldsmaðurinn, vinur spek- ingsins. “Hvað sem um það er þá! erum við nú við völd en þið ekki og! þið þurfið eitthvað rneira en lán til þess að vinna næstu kosningar.” Ienzkar bókmentir niður í Burt með alt íslenzkt Krossfestum það ! Krossfestum það ! Hin stefnan segir:: '‘ísland, þig elskum vér, alla vora daga.” “Eg elska yður, þér Islands fjöll, með enni björt í heiðis bláma; Jx,ér dalir, hlíðar og fossa föll og flúð, þar drynur brimið ráma. Eg elska land með algrænt sumar- skart, eg slska það með vetrarskrautið bjart: hin heiðu kvöld, er himin tjöld af norðurljósa leiftrum braga.” “Eg elska þig, málið undur fríða og undrandi krýp að lindum(þín- um; eg hlýði á óminn bitra, blíða, brimhljóð af sálaröldum mínum.” Böndin, sem binda oss við ísland, sig til að teyga af mentalindum hins enska þjóðernis, alt það sem þeir hafa gert til að hlynna að fögrum iistum meðal sín, sannar, að þeir saurinn. ha{a gkkj ]/jtjg s£r nægja ag eignast líkamleg þægindi einvörðungu. Ef þetta sannar ekki, að umhyggja and- ans sé réttmæt, er það þó að minsta kosti víst, að þannig hafa Vestur- íslendingar litið málið, og ef þetta er ekki rétt skoðun, hlýtur öll fram- sókn mannsandans, í listum og vís- indum, trú og réttlæti, að vera tóm heimska. Hvað íslenzk þjóðernistilfinning hefir verið og er enn sterk meðal vor, virðist mér alveg rétt að benda á, þegar tilraun er gerð til að rann- saka þetta í þeim tilgangi að fá úr- lausn. Eg býst við, að mér verði dkki mótmælt þegar eg segi, að íslendingar hér úti um sveitir séu íslenzkari en fólk vort í bæjunum. Sumir, sem ferðast hafa útum sveit- ir Islendinga í Vesturheimi, halda því fram, að þjóðernistilfinningin íslenzka sé þar sterkust allra and- legra afla. Mér er í huga eitt dæmi af því. Síðastliðið sumar ferðaðist eg um bygð íslendinga við Mouse River í Norður Dakota og flutti þar fyrir bygðarfólki erindi, sem snart þjóðernismál vort, og flutti guðs- þjónustu sunnudaginn næstan á eft- ir. Að henni afstaðinni voru ýmsir svo góðir að þakka mér fyrir kom- una. Meðal annara tók kona ein þar til m:ls og gat þess, að hún hefði hlakkað tii komu minnar í bygðina sökum þess, að hún hefði búist við því að eg myndi segja eitt- hvað gott um íslenzkt þjóðerni, enda hefði áér lekki brugðist Vonin. Svona dýrmætt var henni íslenzkt þjóðerní. Allir kunnugir menn vita að slík tilfinning er frábærlega sterk úti um allar sveitir vorar. En hvernig er ástatt hér í Winni- peg og öðrum bæjixm? Fjöldi manna staðhæfir, að hér í þessum bæ verði engu við bjargað í íslenzku þjóðern- is tilliti. En eg er sannfærður um, að kærleiknr til hins íslenzka er hér miklu sterkari en alment er kannast við. I því sambandi vil eg nefna eitt atriði, sem meðal annars hefði átt að styðja stórkostlega að því, að þurka íslendinginn út úr fólki voru- Það er hinn enski söngur, sem svo mjög hefir verið tíðkaður í kirkjum og á öðrum samkomum; en þrátt fyrir allan þennan enska söng, öll þessi ár, er þa ð samt satt, að fyrir utan íslenzku sálmana hefir enginn söngur snert eins lifandi tilfinningar meðal almennings fólks vors eins og hin óbrotnu íslenzku þjóðlög. Og eg v’ildi mega benda íslenzku tón- skáldunm hér vestra á það, að engin leið liggur eins opin fyrir þeim til frægðar eða til þess að afkasta ein- hverju því, sem verulegt gildi hefir og eftir yrði tekið, eins og notkun þjóðlagabrotanna og þjóðsagnanna íslenzku. Þar er land, sem er að miklu leyti ónumið af listunum, heill heimur, þar sem margt er sér- kennilegt og fagurt. Mér virðist, að þetta atriði um sönginn sanni, að íslenzkt þjóðerni liggnr enn mjög nálægt dýpstu hjarta rótum fólks vors, jafnvel í þessum bæ, þar sem þó enski straumurinn hefir streymt hvað lengst. Því hefi eg enn fremur veitt eft- irtekt, að í Good Templara stúkun- um, þar sent íslenzkur almenningur er einna mest sjálfráður um fundi sína og samkomur, er sterkur ís- lenzkur andi ráðandi. Ótal fleiri dænti mætti nefna, en eg bendi á þessi hér af því að, eins og eldgos sýnir kraftinn, sem er inni fyrir í fjallinu, eins er það, að þessi dæmi af því, hvernig þjóðemisandinn brýtur af sér öll bönd og leitar út, sýna hvað er í raun og veru til í sálum vorum. Ef til vill hneykslar ]jað einhvern þegar Islendingar hér tala um þjóð- erni sitt sem hið allra helgasta, er þeir eigi, og eflaust er slíkt mjög ó- fullkomin framsetning máls. Þar sem rnenn virðast setja þjóðernið, ættu þeir að. setja kristindóminn. En á hinn bóginn mega menn ekki mis- skilja þetta eða dærna það of hart. Þegar íslenzkur almenningur talar um kærleika sinn til íslenzks þjóð- ernis, reiknar hann í flestum tilfell- um kristindóminn stærsta atriðið. Og eg tek orðið af vörum almenn- ings og tala um allan hinn þjóðernis- lega arf vorn, en í því er kristindóm- urinn lang þýðingarmesti þátturinn. Á þessu stigi finst mér óviturlegt og skaðlegt, að skera sundur böndin, sem binda kirkju vora við þjóðareðl- ið. Eg veit það að visu, að kristin kirkja er ekki nein séreign nokkurr- ar þjóðar, en eg veit það líka, að hún er ætluð til þess að vera eign allra þjóða, og þó hún sé ein í upp- runa sínum, er hún þó margvísleg eins og Iiún tekur mynd á sig hjá hverri þjóð fyrir sig. Og algerlega er eg sannfærður um það, að enn erum vér íslendingar í Ameríku svo skamt komnir frá vorri íslenzku móður, að vér getum ekki kastað frá oss hinus íslenzka þjóðareðli, nerna til að skemma kirkjuna. Þess v'egna hlýt eg að tala um alt það? sem vér eigum og biðja um varðveizlu þess. Einhver segir sjálfsgt, að þó það sé satt, að meðal vor sé ríkjandi sterk þjóðernistilfinning íslenzk, sé það engin sönnun fyrir því, að hún eigi nokkurn rétt á sér. Við það skal fúslega kannast, og þess vegna sný eg mér nú þegar að hjarta atriðinu í þessu máli: Áttum vér, þegar vér komum heiman af íslandi, nokkuð það, sem var þess vert að geyma? Áttum vér nokkuð það, sem ekkt mátti kasta burt sem einskis verðu? Var sál vor þá eins og óskrifað- ur pappír, sem Canadamaðurinn þurfti alt að skrifa á? Eða var sál vor eins og pappír, þar sem að eins hafði verið skrifað á það, sem fá- nýtt var eða ljótt, sem alt mátti til að mást af og nýtt betra letur að koma í staðinn ? Vorum vér eins og ilát, sem var hálf fult af rusli, er að eins verðskuldaði eldinn, ílát, sem varð að hreinsast af öllu, sem í því var, áður en Canadamaðurinn gæti farið að fylla það með nýjum og betri gripum? Og þótt sumum finnist, ef til vill, að þetta sé að setja málið ó- sanngjarnlega á oddinn, er þó spurs- málið um gildi hins íslenzka kjarn- inn í þessu máli. Hvað áttum vér þá, sem var þess vert að geyma? Vér áttum kristindóm, sem lagði í hendur vorar opna biblíu; kristin- dóm, sem hafði endurfætt þjóðar- eðlið og þó samþýðst því; kristin- dóm, sem hafði mótast i íslenzkum hjörtum og fengið á sig sérstakan blæ í þeim kjörum, sem þjóðin hafði búið við í margar aldir; kristindóm, sem oss var kær við móðurkné og leiðarvísir á lífsins leið; kristindóm, sem sýndi oss alla leiðina eftir jarð- lífsdölum til hinnar eilífu borgar, þar sem guð sjálfur er sólin; krist- indóm, sem flutti oss hina himnesku fjársjóðu; kristindóm, sem sýndi oss það, að “enginn getur annan grundvöll lagt en þann, sem lagður er, sem er Jesús Kristur.” Vér áttum “ástkæra, ylhýra mál- ið,” “svo blítt sem blómstur, svo sterkt sem stál,”; “Mál, sem hefir mátt að þola meinin öll, er skyn má greina: ís og hungur, eld og kulda, áþján, nauðir, svartadauða;— málið frægsta söngs og sögu, sýnu betra- guða-vini, mál, er fyllir svimandi sælu sál og æð, þó hjartanu blæði. “Það hefir voða-þungar tíðir þjóðinni verið guðleg móðir, hennar brjóst við hungri og þorsta, hjartaskjól þegar brott var sólin; hennar ljós í lágu hreysi, langra kvelda jóla-eldur, fréttaþráður framandi þjóða, frægðargaldur liðinna alda.” Vér áttum þann einkennilega þróttmikla anda, ”sem býr í Hall- gríms máli og hló í sonatorreks stáli”. Vér áttum þrautseigju, sem ekki bilaði í bráðófærum jökul- fljótum sem ólgandi ultu fram yfir sanda, í manndrápsbyljum hátt uppi á heiðum eða tryltum öldugangi hins freyðandi hafs. Vér áttum gestrisni, sem ekki vísaði vegfaranda á dyr þó þröngt væri í búi. Vér áttum sarm- sögli, hreinlyndi og trúmensku, sem orsakaðj það, að oss mátti treysta. Vér áttum lifandi sál, sem “áþján, nauð og svartidauði” aldrei gátu hindrað frá að hugsa. Vér áttum gullaldar bókmentir svo dýrðlegar, að allur hinn mentaði heimur dáist að þeirn, og margt af ljóðum og öðrum listum frá seinni öldum, sem gerði bjart í hinni ís- lenzku sál. Vér áttum Passíusálm- ana, og þó vér hefðu ekki átt neitt annað, sem nokkurs Var vert, var þó ástæða til að viðhalda málinu þeirra vegna. Vér áttum i sögu vorri svo marga göfuga menn og gullfögur dæmi, þó eg nefni ekki nema sameiningaranda íslenzku þjóðarinnar, þegar kristni var lögtekin árið 1000, að það var oss til góðs að minnast þeirra. Þetta áttum vér og margt fleira. Ef nú einhver segir, að Canda- maðurinn eigi ltka gullfagra sögu, andans heim, dettur mér ekki annað í hug en samþykkja það og meira að segja að hvetja alt vort fólk tll að færa sér alt slíkt í nyt af fremsta megni. En að bæta við sig ein- hverju nýju þýðir ekki það, að máð- ur eigi að kasta frá sér öllu því, sem hann hefir áður átt, því þá væri hann engu betur settur en áður, að engu Ieyti andlega auðugri. Og með því að kasta þeim andlega forða, sem hann áður hafði; væri hann ekki einungis að glata honum, heldur og að glata enn stærra hnossi, því hnossi, sem hlýtur að vera hverjum heilbrigðum einstakling á jörðinni eitt hið mesta dýrmæti, sem unt er að nefna. Það er hnoss sjálfstæðis- Þannig er tilhögun skaparans með mannlifið á jörðinni, að hver ein- staklingur er heimur út af fyrir sig, og þegar hann er í heilbrigðu á- standi, andlega og líkamlega, er hann gæddur þeim öflum sem þurfa til ]>ess að hann geti varðveitt sjálf- stæði sitt gagnvart öllum öðrum ein- staklingum. Guði einum er hann háður. Fyrir honum ber hann á- byrgð. Honum skal hann standa reikningsskap af því, hvernig hann hefir stjórnað. Einstaklingurinn hlýtur því að vera dómari yfir sjálf- um sér, og bera alla ábyrgð á því, hvað hann velur og hverju hann hafnar. Einstaklingurinn má því ekkert framar glata sjálfum sér, þeg- ar hann kemur mn í nýtt þjóðfélag, en á hverju öðru sv’iði mannlegs lífs. Segjum að íslenzkur innflytjandi komi í þetta land með þá skoðun, að alt, sem hann áður átti og kunni, yrði hér að glatast og gleymast, en alt yrði að lærast af Canadamann- inum, tunga hans, menning, sið- venjur, starfsaðferð, hugsunarhátt- ur, klæðaburður, alt yrði að lærast. íslendingurinn veitti Canadamann- inum eftirtekt á strætinu, á mann- fundum, við atkvæðaborðið, í kirkj- unni, skriftsofunni, verzluninni, knæpunni, híbýlum ósiðseminnar, í spilahúsinu, og færi að öllu eins og hann, starfaði eins og hann, hugsaði, talaði og blótaði eins og hann. Er ekki hætt við, að íslendingurinn lærði margt ilt með hinu mikla góða, sem hann ætti kost á að nema? Þetta má enginn gera. Sá, sem varpar frá sér sjálfstæðinu, hefir um leið glatað öllum hæfileika til að greina rétt frá röngu, þ.e. að segja, öllu siðferði. Vér eigum að vinna hinu nýja fósturlandi alt það gagn, sem vér megum. Vér eigum að unna því hug- ástum og veita því alt það lið, sem kraftar vorir framast leyfa- Það verk verður ekki bezt leyst af hendi af sjálfstæðislausum eftirhermum, heldur af þeim, sem eru sannastir guði, sannastir sjálfum sér, sannast- ir rnenn, af þeim, sem bezt kunna að meta það sem þeir áttu og bezt skilja hverjit þeir þurfa að bæta við sig. Góður íslendingur er líklegur til þess að verða góður Canadamaður, eins og góður sonur er líklegur til að verða góður eiginmaður. Þessi nýja þjóð er í myndun. Allir þjóðflokkar? sem hingað koma, eiga að leggja í sameiginlegan sjóð nútíðar og framtíðar velferðar þessa þjóðfélags. Það er skylda vor að Ieggja fram á altari þess allan vorn íslenzka þjóðernislega arf, sem því getur orðið fil góðs; en algerlega er þaí^ ómögulegt nema vér leggjum rækt við hið íslenzka, sem vér átt- um. , / Við það að kasta frá oss því, sem íslenzkt er, yrðum vér í fyrsta lagi heimskari ntenn og þröngsýnni. Hver sá maður, sem kann tvö tungumál, hefir víðari útsjón, að öðru jöfnu, en sá, sem að eins kann eitt. Þess utan er hinn íslenzki heimur svo auð- ugur að þekkingu, svo stráður sann- leiks gimsteinum, að það, að loka honum fyrir sér, væri stórfelt tap. 1 öðru lagi yrðum vér verri menn. Sá heitir níðingur, sem svíkur móður sína og ódrengur sá, sem reynist henni artarlaus. Að fyrirlíta sína þjóðernislegu móður, er ódreng- skápur. Slíkt getur ekki ,gert neinn að betra manni. Sá sem þannig af- neitar sínu kyni og af neitar sínu eig- in eðli, er ekki líklegur til .þess að reynast sannur meðlimur hins nýja þjóðfélags. Eða hver væri bættari með því að vera hættur að segja: “Vertu, guð faðir, faðir minn”. “Ó, guð vors lands”, “Dagur er liðinn,” “Þú sæla heimsins svalalind,” “Þú, vorgýðja, svifur úr suðræn- rænum geim,” “Þið þekkið fold með blíðri brá,” “Sáuð þið hana systur mína?” “Ó, fögur er vor fósturjörð?” Að vera óeigingajrn, vera trygg- ur, sýna ræktarsemi þv’i sem feðurn- ir gáfu oss, hafa háleitar hugsjónir og sanna trú, hafa auga fyrir því sem fagurt er, meta gimsteina andans, unna svo mikið því, sem göf- ugt pr, að menn vilji fúslega fórna fyrir það, er siðferðislega bætandi. Fyrir íslendinga hér að reynast drenglyndir gagnvart því, sem þeir áttu, er einn þátturinn í því að reyn- ast nýtur og dugandi í framsókn- inni og baráttunnti fyrir öllu því, sem leiðir hið nýja fósturland vort á hærra svið kristindóms og menn- ingar. í þriðja lagi, með því að kasta frá oss því, sem vér áttum, værum vér að stórum mun að minka möguleik- ann til sjálfsþekkingar Hver einasta kynsíóð, sem á jörð- inni hefir lifað, að undanskildri hinni allra fyrstu, hefir staðið í nánu sam- bandi við næstu kynslóðina á undan, verið bæði líkamlega og andlega á- vöxtur hennar, erft tilhneigingar og einkenni hennar og lært af henni alt þaó; sem hún notaði sem grundvöll fyrir sitt eigið starf. Eldri kynslóð- in greiddi ávalt stofnféð, hin tók við og fór með á misjafnan hátt. Þann- ig hefir þetta verið frá kyni til kyns. Þess vegna er það; að útskýring margra þeirra einkenna, sem koma fram hjá einstaklingum og kynslóð- um, liggur langt aftur í söguna. Eng- um getur blandast hugur um , að þetta er satt, sem les íslendingasög- urnar, því þar má sjá fjöldann allan af þeim lyndiseinkunnum, sem ís- lendingum tilheyra enn í dag.‘ Ald- irnar mörgu, sem liðið hafa, útlend kúgun og óstjórn, harðindi og drep- sóttir, hafa ekki getað afmáð þessi einkenni, svo að enn getur nútíðar íslendingurinn séð mynd af sjálfum sér í mörgum atriðum í þessum fornu bókmentuní Sá, sem v'ill þekkja sjálfan sig, ætti því að skilja sögu og eðli þjóðar þeirrar, er gaf honum tilveru. Eg get því ekki annað en komist að þeirri niðurstöðu, að þegar vér komum frá íslandi höfum vér haft eitthvað það, sem vér máttum ekki glata, að vér verðum verri og í alla staði óhæfari menn ef vér köstum því, að það sé heilög skylda vor að varðveita alt hið íslenzka, sem er gott, af fremsta megni, fyrir sjálfa oss og afkomendur vora, að þar sé helgidómur, sem oss er trúað fyrir af honum, sem gaf oss alt sem vér eigum, honum, sem vér lútum, hon- um, sem vér áköllum 0g þökkum, honm, sem vér tilbiðjum segjandi: “Ó, Guð ! ó, Guð ! vér föllum fram og fórnum þér brennandi, brenn- andi sáþ Guð faðir, vor Drottinn frá kyni til kyns, og vér kvökum vort helgasta mál; , vér kvökum og þökkum í þúsund ár, því þú ert vort einasta skjól; vér kvökum og þökkum með titrandi tár, því þú tilbjóst vort örlaga hjól.” Eg hefi nú leitast við að gera grein fyrir því, sem mér finst ætti að vaka fyrir oss Vestur-íslending- um í afstöðu vorri gagnvart hinni islenzku arfleifð vorri, vegna þess að mér skilsQ að Jóns Bjarnasonar skóli sé til orðinn út af þeirri af- stöðu og sé grundvallaður á þeim hugmyndum, sem hér að ofan eru teknar frarn. Með því að lýsa stefnu, sem þjóð vor ætti að hafa í sam- bandi við arfleifð sína hér í landi, er um leið lýst stefnu skólans. Þetta Var tekið frftrn, þegar afráðið var á kirkjuþinginu að Mountain 1913 að byrja skólann. Menn komu þá þeg- ar áuga á það, að skólinn hlyti að hafa tvo undirstöðusteina, kristin- dóm og íslenzku, með öðrum orðum, að skólinn væri stofnaður til þess að leggja rækt við hinn kristna þjóð- ernisarf vorn, alt það, sem vér kom- um með bezt frá íslandi, og alt það, sem bezt gæti aukist og margfaldast útaf þeim stofni og orðið fólki voru og öðru fólki til sem mestra heilla á öllum komandi tímum. Hver er þá köllun Jóns Bjarna- sonar skóla? skólans, sem ber nafn lians, er mestur hefir verið íslend- ingur í Ameríku og beztur kirkju- maður meðál fólks vors hér, hans, sem barðist fyrir þessu skólamáli í meir en fjórðung aldar? Hver er köllun skólans? 1 einu orði sagt, að menta æsku- lýð þjóðar vorrar hér vestra, eftir því sem vér eigum þess kost, með tilliti til þess að vér erum kristnir íslendingar; að hafa það hugfast í öllu mentastarfinu að leggja rækt við hina íslenzku, kristnu arfleifð vora og kenna ungmennum vorum að nota þá arfleifð í þjónustu þessa lands og því til sannra framfara. Á þessu sviði hefir skólinn verk að vinna, sem enginn annar skóli í land- inu leysir af hendi. Enn fremur er það köllun skólans, að hlynna að kristinni, íslenzkri þjóðernistilfinn- ingu úti um bæi og bygðir eftir því sem kraftarnir leyfa. í einu orði sagt, að hlúa að blómum islenzkrar kristni í þessari heimsálfu, svo þau dafni hér, verði. fögur og angandi, og leggi sinn skerf til, þess að land- ið,- sem vér lifum í, Verði íklætt feg- urð og yndisleikj hreinleik og dýrð. Háttvirtu samverkamen mínir, for- seti kirkjufélagsins, skólaráðsmenn, meðkenarar, nemendur og kirkja mín og þjóð hér vestra, hvernig get eg tekst þetta verk á hendur, sem eg hefi verið kallaður til, nerna þér séuð ákveðnir í því að vera samverka- menn mínir? Og hvernig get eg haldið áfram þessu starfi nema v'ér öll styðjum og styrkjum hvert annað í því að rækja hina helgu köllun skól- ans? Eg skora á yður öll að liggja ekki á liði yðar. En þegar eg nú, herra forseti, tek við því embætti, sem þér hafið feng- ið mér í hendur, finn eg sárt til ó- fulkomleikanna hjá sjálfum mér og veit, að öll mín hjálp kemur fyrir Jesúm Krist, frelsara minn, frá guði einum. Eg get því ekkert annað en sagt: “Eg fell í auðmýkt flatur niður á fótskör þína, drottinn minn! mitt hjarta bljúgt og heitt þig biður um hjálp og náð og kraftinn þinn.” Ert þú einn af þeim ógœfusömu. Með bakverk, höfuðverk og þessa þreytu tilfinningu ? Ef svo er, þá lestu siis'u George F. Standers, og taktu inn Dodd’s Kidney Pills. HandBworth, Sask., -------------— (Sérstakt). — Ef þú ert einn af þeim ógæfusömu, sem þjást af bakverk, höfuöverk og þessari þreytutilfinn- erviöa og llfið byröi, þá þykir þér ingu og máttleysi, sem gerir, vinnuna gaman aö lesa sögu Geo. F. Stander’s sem er ungur maöur og vel þektur I sínu héraöi. “í nálega tlu ár,” segir Mr. Stan- der, "þjáöist eg af bakverk og höfuö- verk. það var slæmt bragö I munn- inum á mér á morgnana og eg var alt af þreyttur. Loksins sannfæröist eg um, aö þessi veiki stafaði frá nýrnasjúkómi og byrjaði að nota Dodd’s Kidney Pills. Eg keypti sex öskjur, og áöur en eg var búinn úr þeim var eg albata. Eg ráðlegg hverjum sem þjáist á sama hátt og eg gerði, að fá sér Dodd’s Kidney Pilis. Heilbrigð nýru hreinsa út allan líkamann, sópa burtu öllum veik- inda uppsprettum úr blóðinu. Veik nýru halda þessum óhreinindum í blóðinu og afleiðingarnar verða þær, að maður verður taugaveiklaður, er alt af þreyttur og með verkjum og þrautum, sem oftlega aukast þangað til það veldur nýrnabólgu og sykur- sýkn. Dodd’s Kidney Pills gera veik nýru sterk og heilbrigð. Dodd’s Kidney Piils, BOc. askjan eöa 6 öskjur fyrir $2.50, I öllum lyfjabúð- um eða hjá Dodd’s Medicine Co„ Ltd., Toronto, Ont.

x

Lögberg

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lögberg
https://timarit.is/publication/132

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.