Dagur - 23.03.1944, Blaðsíða 1

Dagur - 23.03.1944, Blaðsíða 1
ANNALL DAG'S Vorinngöngudagur var sl. þriðjudag. Veður var þá fagurt, sunnan andvari og glaða sólskin. * Almennur hreppsfundur var haldinn í Dalvík fyrir skemmstu til þess að ræða skiptingu Svarf- aðardalshrepps. Beiðni um með- mæli með skiptingunni lá fyrir síðasta sýslunefndarfundi, en var vísað heim vegna ónógs undir- búnings, — þurfti að halda al- mennan hreppsfund. Á fundin- um fyrir skemmstu var sam- þykkt mótatkvæðalaust að skipta hreppnum, og fer skipt- ingin því sennilega fram áður en langt um líður. * Aflahviðu gerði á verstöðvun- um hér út með firðinum í fyrri viku, en nú er henni lokið og afli rýr. Fiskurinn er. mestallur lagður inn á hraðfrystihús K. E. A. á verstöðvunum. * Vísitalan í yfirstandandi mán- uði er 265 stig, 2 stigum hærri en í febrúar. * • Frá bæjarstjórn. — Bæjarstjórn hélt fund sl. þriðjudag. Skipu- lagsuppdrátturinn nýi var m. a. til umræðu og hafði Bygginga- nefnd samþykkt hann fyrir sitt leyti. Uppdrættinum var vísað til álitsgerðar Veganefndar. * Talsverðar viðsjár urðu á milli Erlings Friðjónssonar og komm- únista um lán Samkomuhúss bæjarins 1. maí næstk. Hús- eignanefnd hafði falið Guðbirni Björnssyni, húsverði, að ráðstafa sölum bæjarins. (Einn kommún- isti í sæti í nefndinni). Verklýðs- félag Akureyrar (E. F.) hefir haft húsið til umráða 1. maí ár hvert í sl. 11 ár. Nú hafði fulltrúaráð verklýðsfélaganna sótt um það til húsnefndar, að það fengi hús- ið 1. maí. Nefndin vísaði til fyrri ákvarðana um það, að Guðbjörn Björnsson ráðstafaði húsinu þann dag, sem aðra, og hafði hann þegar gefið Verklýðsfélagi Ak. loforð um húsið. Bæjarstj. sá ekki ástæðu til þess að gera undantekningu með það, að skipta sér af húsráðstöfuninni. Hefir Verklýðsfélag Akureyrar því Samkomuhúsið 1. maí n.k., eins og undanfarin ár. 1 ' ....... """" "~"~ -» j. XXVII. árg. Akureyri, fimmtudaginn 23. marz 1944 12. tbl. AKUREYRI ER MESTI SKI PASMlÐABÆR LANDSINS Skipasmíðastöðvar hér hafa smíðað 449 smálestir skipastóls síðan 1940 Framtíð þessa iðnaðar mikið hagsmuna- mál fyrir bæ og hérað HTVINNUMÁLARAÐU- \ NEYTIÐ hefir nýlega gert fyrirspurn til skipasmiða og skipasmíðastöðva um það, hver sé að þeirra áliti aðalorsök þess, að vélskipasmíðar hér á landi séu svo dýrar, sem raun ber vitni, samanborið við verð skipa erlendis og hvaða ráðstafanir þurfi að gera til þess að tryggja framtíð innlendra skipasmíða. í tilefni þessarar fyrirspumar, svo og vegna ráðstafana ríkis- valdsins til þess að útvega fiski- skip fyrir íslendinga í Svíþjóð, eru skipasmíðamálin mjög á dagskrá á meðal iðnaðarmanna hér, svo sem sjá má af frásögn af fundi Iðnaðarmannafélags Ak- ureyrar, sem birt er í blaðinu í dag. Akureyri er orðinn mesti skipasmíðabær landsins, og hefir alla aðstöðu til þess að halda áfram að auka þennan iðnað, ef þannig er búið að honum í landinu, að hann eigi sér lífs von. íslendingar hafa smíðað 1505 smálestir skipastóls á árun- Aðalfundur Iðnaðar mannafélags Akur- eyrar mótmælir styrkveitingum af almannaf é til skipa- a erlendis frá um 1940—1943 og skiptist smá- lestatalan þannig milli helztu skipasmíðabæjanna: Akureyvi ...... 449 srnálsetir ísafjörður ...... 332 smálestir Akranes ...... 192 smálestir Hafnavfjörður . . 152 smáestir Vestm.eyjar .... 143 smálestir Verður hann í kjöri við forsetakosningarnar? kaup; < ? • > . > • > sýnir í kvöld kl. 9: ) : iGrænadalsfjölskyldarí NÝJA BÍÓ * ?Föstudaginn kl. 9: i! Eg giftist galdrakind | ' 'Laugardag kl. 6: :! Eg giftist galdrakind ' [Kl. 9: : í Grænadalsfjöískyldan\ ] 'Suiiiiiidagiiin kl. 3: <>/ hjarta og hug ] ;iU. 5: ! > Grænadalsfjölskyldan Kl. 9: Eg giftist galdrakind ^ÐALFUNDUR Iðnaðar- mannafélags Akureyrar var haldinn sl. sunnudag. Ritari fé- lágsins, Vigíús Friðriksson, átti að ganga úr stjórriinni að þessu sinni, en var endurkosinn. Stjórn fél. skipa nú, auk hans, Indriði Helgason, formaður og Steián Árnason, gjaldkeri, en varastjórn Guðmundur Guð- laugsson (form.), Þorsteinn Da- víðsson og Gaston Asmundsson. Eggert Melstað er aðstoðar- gjaldkeri félagsins. — í skóla- nefnd félagsins eiga sæti: Guð- jón Bernharðsson, Gaston Ás- mundsson og Guðm. Guðlaugs- son. Endurskoðendur reikninga félagsins og iðnskólans voru endurkosnir: Halldór Halldórs- son og Þorst. Davíðsson. Fjárhagur félagsins stendur nú með miklum blóma. Nam (Framh. i 8. jflfti). Samtals 1268 smálestir Auk þess hafa 8 bátar, samtals 237 smálestir verið smíðaðir ;í ýmsum öðrum stöðum. Þessar tölur eru samkvæmt skipa- skránni. Af henni er ekki að sjá, að Reykjavík hafi neina skipa- smíðastöð eða hafi byggt eitt einasta skip á þessum árum. Af þessu verður ljóst, að þao er ekkert aukaatriði fyrir bæ og hérað, hvernig búið verður að skipaiðnaðinum í framtíðinni, ekki sízt, þar sem Akureyrarbær er nú að undirbúa sköpun nýrra hafnarmannvirkja, þar á meðal dráttarbrauta á Oddeyrartanga, og aukin skipasmíði og útgerð hér í bænum, er vitaskuld bezta tryggingin fyrir því, að þessi mannvirki beri sig þá tímar líða. Útlitið fyrir iðnaðinn er þó allt annað en glæsilegt. Dýrtíð og skipulagsleysi eru höfuðorsakirnar fyrir því, að ís- lenzkar skipasmíðar fá ekki stað- izt samkeppnina við erlendar stöðvar, og mun það bezt koma í ljós, ef horfið verður að því ráði, að kaupa fjölda fiskiskipa frá Svíþjóð, með aðstoð ríkisins, því að þá má teljast líklegt, að ís- lenzkar skipasmíðar falli alveg niður á næstu árum, nema ríkið ívilni þessum iðnaði stórkost- lega. Málum er þannig háttað nú, að hár tollúr er tekinn af flestöllu efni, er til skipasmið- anrta þarf, og er reiknaður ofan á há farmgjöld, svo sem af öðr- um vörum. Fullur þungi dýrtíð- arinnar fellur því á þessar vörur. Gunnar Jónsson, yfirsmiður við Skipasmíðastöð K. E. A. hér í bænum, lét eitt sinn svoum- mælt í viðtali við „Dag", að það væri fullkomið áhyggjuefni, að tækni í skipasmíði erlendis fleygði fram með ári hverju meðan við byggjum við sömu vinnubrögð hér ár eftir ár, Lagði hann til, að valdir íslenzk- ir skipasmiðir yrðu sendir til Ameríku til þess að kynna sér hagnýtari vinnuaðferðir. Þessari tillögu var vel tekið, m. a. í sum- um sunnanblöðunum, en síðan (Framhald á 8. jíðu.) Talsvcrð hreyfing cr tyrir því í Bauda- ríkjunum að £á Douglas MacÁrthur hers- höfðingja til þess að vera í kjöri a£ háifu Repúblíkana við forsctakosningarnar a þcssu árii Karlakórinn Gevsir hélt samsöng, undir stjóri Ingi- mundar Árnasdhar, í Nýja-Bíó sl. sunnudag fyrir troðfullu húsi áheyrenda. Á söngskránni voru 12 lög eftir íslenzka og erlenda höfunda. Síðasti kafli söng- skrárinnar var með píanóundir- leik og annaðist frú Þyri Eydal hann. Einsöngvarar kórsins voru að þessu sinni: Ragnar Stefánsson, Henning Kondrup, Kristinn Þorsteinsson og Her- mann Stefánsson. Gerðu þeir allir hlutverkum sínum góð og ágæt skil. Söng kórsins var vel fagnað, og varð hann að endurtaka mörg laganna og syngja auka- lag. —Þótt stundum hafi verið þýðari og samræmari blær yfir söng kórsins — einkum 1. ten- órs — en að þessu sinni, var þróttur Geysis og raddfylling hin sama og áður. Hin mikla og sívaxandi aðsókn að sam- söngvum kórsins sýnir og ljós- lega, að bæjarbúar kunna vel að meta hvers virði það er fyrir menningar- og skemmtanalíf hér í bænum að eiga svo ágæt- an karlakór eins og Geysir er, enda mun það sannast orða, að hann stendur í fremstu röð meðal hinna mörgu karlakóra hér á landi. Ego. Fjársöfnun um land allt til hjálpar nauðstöddum börnum Brautryðjendastarf Akureyrarbarnanna ber góðan árangur ípRÁ því hefir verið skýrt hér í blaðinu í s. 1. desember- mánuði, að skálabörnin hér á Akureyri, undir leiðsögn skóla- stjóra og kennara, hefðu byrjað fjársöfnun til styrktar nauð- stöddum börnum meðal ná- grannaþjóðanna. Börnin lögðu vasaura í sjóð- inn, unnu við að búa til alls konar muni, sem þau seldu til ágóða fyrir sjóðinn o. s. frv. Ár- angurinn hefir orðið ágætur. Sjóður barnanna er nú orðinn röskar 7000 kr. Börnin hafa sýnt málinu mikinn og lofsverð- an áhuga. Foreldrar og aðstand- endur hafa réttilega skilið, að með þessu starfi unnu þau mannúðarstarf, sem jafnframt hafði nokkuð uppeldislegt gildi fyrir þau sjálf. Starf barnanna hér vakti nokkra og verðskuld- aða athygli. Leitað var eftir tækifæri til þess að koma ein- hverri hjálp þegar til norskra barna, í gegnum sænsku hjálp- arstarfsemina og mun von um að takist að koma einhverri hjálp, t. d. íslenzku þorskalýsi, til þeirra á næstu mánuðum. Þótt áhugi hér hafi verið lofs- verður, dugar það vitaskuld skammt, ef engir nema Akur- eyrarbörnin hefðu sinnt málinu. En nú hafa þau tíðindi gerzt, að Samband íslenzkra barnakenn- ara hefir, fyrir tilmæli héðan, tekið málið upp og kosið fram- kvæmdanefnd til þess að annast söfnunina um land allt. Er þess að vænta, að kennarar og for- eldrar annars staðar á landinu taki málinu jafn vel og vinsam- lega og hér hefir verið gert, og að sjóðurinn megi verða þess umkominn, að linna þjáningar og auka lífsvon margra barna meðal hinna, hartleiknu ná- grannaþjóða okkar.

x

Dagur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagur
https://timarit.is/publication/256

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.