Dagur - 17.03.1948, Blaðsíða 1

Dagur - 17.03.1948, Blaðsíða 1
Fimmta síðan: Norrænir rithöfundar rœða árangur byltingarinnar í Rússlandi. — Athyglisverð ræða Överlands. Forustugreinin: Ályktun kaupstaðaráðstefn- unnar og afstaða Alþingis. XXXI. árg. Akureyri, miðviV.udaginn 17. marz 1948. ll.'tbl. Skemmtifundur Framsóknarmanna á föstudagskvöldið Framsóknarfélag Akureyrar hefir skemmtifund í Hótel KEA n.k. föstudagskvöld. Spiluð verð- ur Framsóknar-whist, sýnd kvik- mynd o. fl. til skemmtunar. Er þess vænzt að Framsóknarmenn í bænum fjölmenni á skemmtun- ina. Nánari tilhögun auglýst á götunum. , Mikil þátttaka í „skíðavikunni" Þegar hafa á annað hundrað manns pantað far og fyrirgreiðslu hjá Ferðaskrifstofu ríkisins í Reykjavík, á skíðavikuna hér um páskana. Er því augljóst að þátt- taka verður mjög mikil. Þeir bæjarmenn, sem vilja leigja aðkomumönnum herbergi um páskana, eru beðnir að hafa samband við útibú Ferðaskrif- stof unnar hér í Búnaðarbanka- húsinu. Skrifstofan er opin dag- lega frá kl. 8.30—9 e. h. ,Hamarinn6 sýndur aftur í næstu viku Leikfélag Akureyrar ráðgerir næstu sýningar á sjónleiknum Hamarinn fyrri hluta næstu viku. Þessa viku og um næstu helgi falla sýningar niður, vegna þess að leikhúsið er upptekið. Af því að svo margir hafa orðið frá að hverfa, án þess að ná í miða að síðustu sýningum, hefir stjórn Leikfélags Akureyrar ákveðið að gefa mönnum kost á að tryggja sér nú þegar miða að næstu sýningum, og geta þeir, sem þess óska, snúið sér til Björns Sigmundssonar og Júlíus- ar Oddssonar, sem taka á móti slíkum pöntunum. í stuttu máli Flakið af Anson-flugvélinni, sem týndist um fyrri helgi, fannst sl. fimmtudag í hlíðum Skálafells á Hellisheiði. Hafði véiin rekist á hlíðina og farizt samstundis. Álit- ið er að allir, sem í flugvélinni voru, hafi þegar látizt. Á laugardagskvöldið strandaði brezki togarinn „Epine" undan Dritvíkurflúðum á Snæfellsnesi, einhverjum hættulegasta stað við ströndina hér. Veður var slæmt og aSstaða til björgunar mjög erfið. — Björgunarsveitum frá Sandi og Ólafsvík tókst að bjarga 5 mönnum úr skipinu, I en. 14 menn idEukknuðu, Verzlunarmál landsmanna til rneðferSar á Álþingi Reynslan á vetrarverííðinni í Hval- firði mælir með nýju fýrir- komulagi veiðanna Niðurburðurinn á miðunum felur í sér mikla hættu, segir reyndur skipstjóri M.s. Snæfell er nýlega komið hingað norSur frá síldveiðunum í Hvalfirði. Fyrst framan af vertíðinni var skipiS í síldarflutningum til SiglufjarSar og Patreksfiarðar, en fór síSan sjálft á veiðar og veiddi um 6200 mál á röskum mánuði. Dagur kom aS máli viS Egil Jóhannsson skipstjóra nú fyrir skemmstu og spiallaði við hann um stund um síldveiðarnar sySra og reynslu þá, sem fengist hefir af vetrarveiSunum hér á landi. „Það er mesti misskilningur, sem sums staðar hefir heyrzt," sagði Egill, „að vertíðarlokin í Hvalfirði hafi verið samkvæmt valdboði ríkisverksmið j anna. Pað var yíirleitt álit sjómanna, að veið- arnar væru um garð gengnar og menn ákveðnir að hætta. Enda vitað, að ríkisverksmiðjurnar hefðu ekki tekið á móti förmum, ef borizt hefðu, eftir hinn aug- lýsta hættutíma." Heldur þú að draga megi þá ályktun af veiðunum í vetur, aS sagan endurtaki sig? „Mér þykir lang sennilegast, að (Framhald á 3. síðu). Fjársöfnunin til barnahjálparinnar á Akureyri og í nærsveitunum nemur 217,000 irónum Þar að auki mikið ai' fatnaði Samkvæmt upplýsingum, sem blaSið fékk í gær hjá iimboðs- manni Barnahjálparinnar hér í bænum, hafa alls safnast hér og í nærsveitum Ak. kr. 217.960.02, og þar að auki mjög mikið af alls konar fatnaði. Hefir árangur söfnunarinnar því orðið mjög glæsilegm-. Helztu upphæðirnar, sem bárust voru þessar: Safnað af kvenskátum á Akur- eyri kr. 34.170.00. — Safnað í Gagnfræðaskóla Akureyrar kr. 6.160.32. — Safnað af „Iðju", fé- lagi verksmiðjufólks á Akureyri, kr. 10.780.00. — Safnað hjá Flug- félagi ísl. kr. 660.00. — Nokki-ir menntaskóiakennarar kr. 650.00. — Safnað_af-J£«eaj£élaginu Jð^- unn", Hrafnagilshr., kr.. 4.420.00. r— Safnað af; KvenféL. „Aklan",: Öngulsstaoahr., kr. -5:100.00: — Safnað -af Bt'rnaSaHylagi Saur- bæjarfarepps kn_564ISJ30. ^- Safn- Atta þingmenn flytja ályktun kaupstaðaráð- stefnunnar í tillöguformi í Sameinuðu Alþingi Landsmenn fylgjast aí áhuga með afdrifum málsins að af Kvenfél. „Hvöt", Árskógs- strönd, kr. 6.350.00. — Safnað af Verkamannafél. Akureyrarkaup- staðar kr. 8.285.00. — Safnað af Verzl. Björns Grímssonar kr. 80.00. — Safnað af Vikublaðinu íslendingi kr. 9.117.00. — Safnað af Vikublaðinu Degi kr. 45.365.80. — Safnað af Kaupfélagi Eyfirð- inga, Akureyri. (Þar af frá starfsfólki KEA kr. 10.206.00 og frá KEA kr. 10.000.00. Barna- skólaböm í Öxnadal kr. 1000.00. Rauði kross Akureyrar, ágóði af skemmtun á Hótel Norðurlandi 7. marz, kr. 3.000.00. Blómabúð KEA, ágóði af Blómasölu, kr. 1000.00. Kennarar barnaskólans -kr. 1750.00. Rauðakrossdeild Ak- lureyrar. Jtr.-. 1500.00.. .Söfnun bamaskólabarna loíi 14.312.00). .81.347.50...Samtals kr. 217.960.02. • Söfnunin á öllu landinu nemur núrösklega.2 millj. kr. í pening^ jjaeaf t»uk fatnafiar. ¦ i « . Enis og áður er greint frá hér í blaðinu, fól kaupstaSaráðstefn- an átta manna þingmannanefnd aS vinna að framgangi ályktana ráSstefnunnar um innflutnings- og gjaldeyrismál og veita viStöku svörum frá hinum opinberu nefndum, sem leitað var til. Þar sem engin fullnægjandi svör bár- ust frá nefndum þessum — Fjár- hagsráSi og ViSsIdptanefnd — hafa þessir þingmenn nú flutt þingsályktunartillögu í Samein- uSu Alþingi, þar sem ríkisstjórn- inni er faliS aS framkvæma lög- in um Fjarhagsráð í samræmi við ályktun kaupstaSaráSstefnunnar. Tillaga þessi mun ennþá ekki bafa verið tekin á dagskrá, en þingmennirnir munu staðráðnir í því að fá hana afgreidda fyrir páska. Landsmenn fylgjast af miklum áhuga með afdrifum má.ls ins. Mun vart um annað mál íieira rætt í mörgum byggðum en þetta stórmál dreifbýlisins og hinar væntanlegu viðtökur þess á þingi. Þingályktunartillagan Þingmannanefndina skipa fjór- ir Framsóknarmenn, einn Al- þýðuflokksmaður, tveir Sjálf- stæðismenn og einn sósíalisti, þeir Skúli Guðmundsson, Halldór Ás- grímsson, Steingrímur Steinþórs- son, Björn Kristjánsson, Jón Pálmason, JónSigurðsson,Hanni- bal Valdimarsson og Lúðvík Jós- efsson. Tillaga þeirra er á þessa leið: „Alþingi ályktar að fela ríkis- stjórninni að koma nú þegar á þeirri skipan varðandi úthlutun innflutnings -og gjaldeyrisleyfa, skv. II. kafla laga nr. 70 frá 1947, að eftirfarandi meginreglum verði fylgt um skiptingu vöruinnflutn- ings til landsins: 1. Heildarinnflutningi til lands- ins af skömmtunarvörum og öðr- um venjulegum verzlunarvörum, öðrum en þeim, sem taldar eru í 2.—4. lið, verði skipt niður á lands fjórðunga eftir nánar tilteknum mórkum í hlutfalli við íbúatölu og þarfir hvers fjórðungssvæðis. Leyfunum sé úthlutað til verzl- ana og fyrirtækja búsettra innan hvers fjórðungssvæðis. 2. Heildarinnflutningi til lands- ins á byggingarvörum verði skipt niður á sömu fjórðungssvæði í -fullu samræmi við fjárfestingar-. leyfi Fjárhagsráðs og sveitar- stjórna á hverju svæði. 3. Heildarinnfluiningi til lands- ins á útgerðarvörum skal út- hlutað-;. tíL fjórSvingssvæSanna. í hlutfalli við skipakost og útgerð- ari'ekstur hvers svæðis. 4. Heildarinnflutningi á efni- vörum til iðnaðar skal skipt nið- ur á fjórðungssvæðin og úthlut- að til verksmiðja og iðnfyrir- tækja í hlutfalli við verksmiðju- og iðnrekstur á fjórðungssvæð- unum með tilliti til afkastagetu og möguleika þeirra til hag- kvæmrar og ódýrrar framleiðslu. Iðnfyrirtæki skuli skipta fram- leiðslu sinni milli landshluta eftir fyrirmælum Viðskiptanefndar, hlutfallslega eftir þörf hvers svæðis. Viðskiptanefndinni verði falið að birta opinberlega innan eins mánaðar frá lokum hvers árshelmings. yfirlit um leyfisveit- ingar í hverjum landsfjóruðngi á næstliðnum sex mánuðum, sund urliðað eftir aðalvöruflokkum." Greinargerðin. í greinargerð sinni rekja flutn ingsmenn aðdraganda málsins og störf kaupstaðaráðstefnunnar. Þeir staðfesta og þar að engin full nægjandi svör hafi borist frá hin- um opinberu nefndum. Viðskipta- nefndin hafði að vísu ritað þing- mannanefndinni bréf, dags. 11. marz og birt þar ályktun, sem nefndin gerði í sambandi vlð til- mæli ráðstefnunnar. En þar sem ályktun þessi er talin algjörlega ófullnægjandi, var ákveðið að leggja málið fyrir Alþingi. Hefur það nú verið gjört, en ókunnugt ennþá um undirtektir þingmanna almennt. Mun fregna af því beð- ið með eftirvætningu um land allt. Barnaskólaskemmtunin verður um helgina Hin árlega skemmtun skóla- barnanna hér á Akureyri verður haldin í Samkomuhúsinu á föstu- dags-, laugardags- og sunnu- dagskvöld. Auk þess síðdegis á sunnudag. Börnin sjálf sjá um öll skemmtiatriði nú eins og áður. Slys í Tunnuverk- smiðjunni Fyrir helgina varð slys í Tunnu- verksmiðju ríkisins hér í bænum. Björn Magnússon, verkamaður, sem var að vinna í verksmiðj- unni, lenti með hægri handlegg í vélsög og slasaðist mikið. — Var hann . fluttur í Sjúkrahúsið og mun líðan hans nú saemileg eftir atvikum.

x

Dagur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagur
https://timarit.is/publication/256

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.