Dagur - 30.06.1948, Blaðsíða 1

Dagur - 30.06.1948, Blaðsíða 1
For ustugr einin: Skrif Mbl. um verzlunar- málin minna á siðfræði kommúnista. Dagur Önnur síðan: Nýr þáttur, Meðal annarra orða, hefst í blaðinu í dag. XXXI. árg. Akureyri, miðvikudaginn 30. júní 1948 26. tbl. Frá aðalfundi Sambands ísl. samvinnufélaga Myndir þessar voru teknar á aðalfundi S. í. S., sem haidinn var á Akureyri. Á myndinni sjást, talið frá vinstri: Vilhjálmur Þór forstjóri og Eysteinn Jónsson varaform. S. í S. vera að halda ræður sínar. Fyrir miðju er Þórarinn Eldjárn fundarstjóri og til hægri við hann fundarritarar, Karl Kristjánsson og Gunnar Grímsson. (Ljósm.: Guðni Þórðarson). Ágæf afkoma Samvinnotrygg- inga á fyrsla starfsán Frá aðalfundi félagsins hér í bænum í s. 1. viku Að afloknum .aðalfundi Sam- bands íslenzkra samvinnufélaga í s. 1. viku, hófst hér aðalfundur Samvihnutrygginga, vátrygginga- félags samvinnumanna. Var þetta fyrsti aðalfundur féíagsins og náði rekstursskýrslan yfir fyrsta starfstímabil félagsins, frá 1. sept. 1946 til ársloka 1947. Vilhjálmur Þór, formaður stjórnarinnar, setti fundinn og flutti skýrslu stjórnarinnar. Upp- lýsti hann að starfræksla félags- • ins hefði gengið ágætlega á þessu fyrsta starfstímabili og lýsti á- nægju sinni yfir undirtektum samvinnumanna landsins og sam- starfi trygginganna við erlenda endurtryggjendur, en eins og kunnugt er, eru mjög náin tengsl í milli íslenzku samvinnutrygg- inganna og tryggingafélags sænsku samvinnuhreyfingarinn- ar. •Framkvæmdastjóri félagsins, Erlendur Einarsson, flutti síðan skýrslu um starfræksluna. Sam- Vígsluhátíð við Jökuls- árbrú 11. júlí Fyrirhugað er að halda vígslu- hátíð við hina nýju Jökulsárbrú sunnudaginn 11. júlí næstk. Verð- ur hin nýja brú og ágæta sam- göngubót þá vígð hátíðlega, en brúðarsmíðinni var svo seint lokið sl. sumar að eig'i þótti fært þá að efna til opinberrar vígslu- hátíðar. Það er vegamálasíjórnin, sem gengst fyrir hátíðahaldi þessu. Við þetta tækifæri mun samgöngumájaráðherrann, Emil Jónsson, flytja ræðu, ennfremur sýslumaður Þingeyinga o. fl. %.— Vegamálastjórnin auglýsir hátíð þessa í blaðinu í dag. vinnutryggingar starfræktu bruna- sjó og bifreiðadeildir. Alls voru gefin út meira en 9000 tryggingaskírteini . L, ýmsum myndum og námu samanlögð brúttóiðgjöld allra trygginga- greina kr. 3.785.000,00 Brúttótjón- greiðslur urðu kr. 1.092.000.00. Samþykkt var að leggja í ið- gjaldasjóð kr. 1.200.000.00. Þessar tölur sýna, að afkoma Samvinnu- trygginga á árinu, var mjög hag- stæð. Veldur hvort tveggja, að félagið varð ekki fyrir f járfrekum tjónum á árinu og var að því leyti mjög heppið með reksturinn, og reksturskostnaður stofnunar- innar var mjög lítill. Hefur því ikymasterflug b veiin Kemur um fiea Fyrir nokkru var greint frá því hér í blaðinu, að Flugfélag ís- lands ¦ mundi hafa fest kaup. á Skymaster flugvél í Bandaríkj- unum. Nú hafa fregnir borizt um að flugvél þessi sé komin til New York frá Texas og er verið að skipta um hreyfla í henni. Mun hún væntanleg til landsins um næstu helgi. Örn Johnson framkvæmdastj. Flugfélagsins. Jóhanrles Snorrason o. fl. starfs- menn félagsins eru vestan hafs og munu hafa tekið við flugvél- inni. TIMINN MORGUNBLAÐ FRAMVEGIS. Sú breyting hefir verið gsrð á útgáfu Tímans, að blaðið kemur framvegis út á morgnana, en ekki síðdegis, eins og verið hefir tekizt að byggja upp álitlegan ið- gjaldavarasjóð þegar eftir fyrsta starfsárið. Er það vitanlega mjög mikils virði fyrir framtíð trygg- inganna og möguleika þeirra til aukinnar starfsemi. Samvinnutryggingar hafa þeg- ar orðið samvinnufélögunum og samvinnumönnum landsins að miklu liði. Útkoman eftir fyrsta starfsárið ber þess ótvíræðan vott, að mikils mun mega vænta af stofnuninni í framtíðinni, og að henni muni takast það megin- hlutverk sitt innan tíðar, að gera alla tryggingastarfsemi lands- manna hagkvæmari fyrir al- menning en nú er. or mmn- ingarsjóður Einars á Eyrarlandi Á aðalfundi Sambands ísl. sam- vinnufélaga var ákveðiö að stofna sjóð til minningar um Einar Árnason á Eyrarlandi, fyrrver- andi formanns Sambandsins, og var stofntillagið ákveðið kr. 50,000,00. Kaupfélag Eyfirðinga ákvað á síðasta aðalfundi sínum að stofna minningarsjóð Einars. Ekki hefur verið gengið fullkom- lega frá skipulagi sjóðanna. Ný gistikús við senn tilbum Bændurnir í Reykjahlíð við Mývatn hafa í smíðum gistihús fyrir ferðamenn. Annað þessara gistihúsa, ér Pétur Jónsson lætur byggja, er langt komið. í því eru 10 herbergi. Auk þess hefur hann ráð á 5 herbergjum í gistihúsi því og veitingahúsi, er hann byggði fyrir nokkrum árum. Mikill fjöldi ferðamanna kemur nú daglega til Mývatns og eru mikil þægindi þegar að gistihúsinu, þótt það sé enn eigi fullbúið. Frjálsræði á að ríkja í verz] Landsmenn eiga sjálfir að ráða því, hvar þeir verzla Frá aðalfundi Sambands ísl. samvinnufélaga, sem haldinn var í síðastliðinni viku Aðalfundi Sambands ísl. samvinnufélaga lauk sl. miðvikudag. — Hefh- áður verið greint frá helztu niðurstöðum reikninga Sambands- ius, og skýrsíum forstjóra og stjórnar um framkvæmdir og starf- rækslu á liðnu ári. — í fundarlok voru gerðar ályktanir um verzlun- armálin og segir þar svo: Fundurinn lýsir yfir því, að hann lítur svo á, að notendur innfluttrar vöru eigi að ráða því, hjá hvaða verzlunarfyrirtækjum þeir kaupa vöruna. Leggur fund- urinn því fyllstu áherzlu á, að innflutningsleyfum fyrir eiiend- um vörum sé úthlutað þannig, að þetta sé tryggt, t. d. með því að miða úthlutnina við afhenta skömmtunarseðla, eða á annan hátt, þannig, að fulltryggt sé, að landsmenn geti keypt vörurhar hjá þeim verzlunarfyrirtækjum, sem þeir telja sér hagkvæmast að skipta við. Fundurinn skorar á ríkisstjórn- ina að láta nú þegar fara fram fyrir milligöngu hagstofunnar at^ hugun á því, hvaða hundraðs- hluta sambandsfélögin hafa und- anfarin 3 ár flutt inn af heildar- innflutningi til landsins af eftir- greindum skömmtuðum nauð- synjavörum: kaffi, sykri, rúg- mjöli, hveiti og hafragrjónum. — Verði síðan innflutningsleyfum vefnaðarvara, skófatnaðar og búsáhalda skipt milli sambands- félaganna og annarra innflytj- enda í þeim sömu hlutföllum og meðalinnflutningur áðurgreindra vara á þessum árum segir til um. Fundurinn skorar á ríkisstjórn- ina að framkvæma vöruskömmt- unina þannig, meðan ekki verður hjá henni komizt, að tryggt sé, að á hverjum tíma séu fáanlegar vörur gegn öllum þeim skömmt- unarseðlum, sem út eru gefnir. Aðalfundur Sambands ísl. sam- vinnufélaga telur, að bezt verði fullnægt þörf landsfólksins bæði í verzlunar- og iðnaðarmálum með því að svo mikið frjálsræði, sem við verður komið, ráði um þessi mál og samvinnufélögunum þannig gert kleift í samkeppnin við aðra að leysa þess verkefni. — Þó telur fundurinn, að ástæður geti verið þannig, að heppilegt sé að leysa vissar stórframkvæmdir með samstarfi við önnur félög, einstaklinga og ríkisv'aldið. Fundurinn samþykkir að heimila stjórn Sambandsins að leita eftir samstarfi við ríkið og fleiri aðila um byggingu og starf- rækslu áburðarverksmiðju og sementsverksmiðju. (Framhaldá 8. síðu). i Áka-eikin hafnaði I I hjá Rííssum! j j 14 nótabátar, smíðað- i j ir úr Landssmiðjueik-i | inni, hverfa á umráða-1 | svæði Rússa við [ § Porkkala | r Uppvíst er orðið að 14 nóta- jj : bátar, sem smíðaðir voru \ l handa íslendingum í finnskum i 1 skipasmíðastöðvum, hafahorf- e = ið með dularfullum hætti þeg^ \ \ ar verið var að flytja þá til i E hafnar um umráðasvæði i i Rússa, til afhendingar. Bátar i i þessir voru smíðaðir úr eik, i i sem látin var héðan og var hin i i svokallaða Aka-eik, sem Aki j i Jakobsson keypti á sínum tíma i i til Landssmiðjunnar, og frægt i i er orðið. Alls voru pantaðir 60 i í nótabátar í Finnlandi fyrir ís- \ i lenzka útgerðarmenn. 18 \ I þeirra komu á dögunum með i i Hvassafelli, frá Helsinki, en i i af afgangurinn átti að koma \ i með finnsku skipi, Tornator i i að nafni, sem lestaði vörur í i i Hangö. Varð því að fara með i i bátana frá Helsinki til Hangö, : i cn sú leið er um yfirráðasvæði i i Rússa. A þessari leið hurfu 14 i i nótabátar og hefir ekkert til \ i þeirra spurst síðan, né heldur i i manna þeirra, sem gæta áttu \ \ bátanna. Kunnugt er að Rúss- i i ar eru að gera út sildveiðileið- : ; angur til fslands og upplýsti i i Þjóviljinn á dögunum, að leið- i : angur þessi væri nýfarinn frá i i Rússlandi og hefði marga i i nótabáta meðferðis. Missir 14 i i nótabáta í upphafi síldarver- i i tíðar er áfall fyrir síldarút- | i vegsmenn hér. Mun sendi- i i herra fslands í Khöfn vera i i kominn til Helsinki til þess að i i reyna að upplýsa inál þetta. i

x

Dagur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagur
https://timarit.is/publication/256

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.